Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

Tiền lương làm thêm giờ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5

(TVPL) - Việc tính tiền lương làm thêm giờ vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5 được thực hiện theo những quy định sau:              >>Tổng hợp điểm mới chính sách Lao động – Tiền lương 

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

- Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP
Điều 25. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
1. Người lao động được trả lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:
a) Người lao động hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động;
b) Người lao động hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.
2. Tiền lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều này được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày.
3. Người lao động làm việc vào ban đêm theo Khoản 2 Điều 97 của Bộ luật Lao động, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.
4. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo Khoản 3 Điều 97 của Bộ luật Lao động thì ngoài việc trả lương theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày lễ, tết.
5. Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần quy định tại Điều 110 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.
6. Tiền lương trả cho người lao động khi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này được tính tương ứng với hình thức trả lương quy định tại Điều 22 Nghị định này.

- Công văn 4163/LĐTBXH-LĐTL ngày 05/11/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
----------------

Quy định pháp luật nổi bật năm 2015

(TVPL) - Sau đây là những quy định pháp luật quan trọng có tác động lớn đến đời sống Nhân dân, Đất nước trong năm 2015:

10. Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ năm 2015 (Xem chi tiết tại 04/2015,03/201502/2015, 01/2015 – Phần 1  & Phần 2).
9. Quy định mới về Thuế thu nhập cá nhân 2015 (Xem chi tiết tại đây).
8. Quy định về chế độ thai sản năm 2015 (Xem chi tiết tại đây).
7. Quy định về Tiền lương 2015 (Xem chi tiết tại đây).
6. Tổng hợp điểm mới của các Luật quan trọng (Xem chi tiết tại đây).
5. Tổng hợp điểm mới Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp (Xem chi tiết tại đây).
4. Điểm mới Thông tư 26/2015/TT-BTC về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn (Xem chi tiết tại đây).
3. Hướng dẫn thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC về thuế và hải quan (Xem chi tiết tại đây).
2. Tổng hợp điểm mới Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế (Xem chi tiết tại đây).
1. Biểu thuế xuất – nhập khẩu ưu đãi năm 2015 (Xem chi tiết tại đây).
[Liên tục cập nhật bổ sung]
(From: THU VIEN PHAP LUAT thukyluat@thuvienphapluat.vn
-------------------

2 nhận xét:

  1. Bác cứ làm như ta đang sống bên Nhật Bản, thượng tôn Pháp luật.
    Mười mấy năm trước tôi có đọc tin 1 hãng hàng không vì lý kỹ thuật mà chuyển hành khách trong 1 chuyến bay từ Luân Đôn tới Tokyo từ máy bay này qua máy bay khác. Đa số đều chấp nhận vì chuyện quá bình thường. Nhưng 1 có gái Nhật khăng khăng không chịu. Vậy là chiếc máy bay đó sau khi khắc phục kỹ thuật, với cả phi hành đoàn đã bay với chỉ 1 hành khách, là cô gái ấy.
    Tinh thần thượng tôn pháp luật của bọn tư bản giãy sống ghê thật. Thảo nào chẳng có thêm 1 nước nào ở khối ấy chịu chuyển qua CNCS! Và ngược lại...

    Trả lờiXóa
  2. Mot dat nuoc ma cu nghi le ' tran cung may ' ma cha anh huong den GDP va cung cha thay tiec thoi gian vang ngoc da cho thay su du thua cua co quan hanh chinh cung voi nang xuat thap kem cua nen kinh te

    Trả lờiXóa