Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

Bản tin Văn bản mới - Pháp luật - ngày 19/04 - 25/04

Ban tin su dung font Unicode. Xem danh sach Van Ban moi tren Website xin Bam vao day.
Xem Công văn mới trên Website, mời bạn Bấm vào đây.
Xem Tiêu Chuẩn Việt Nam mới trên Website, mời bạn Bấm vào đây.

Lĩnh vực được cập nhật
 Doanh nghiệp Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu
 Tiền tệ - Ngân hàng Thuế - Phí - Lệ Phí Chứng khoán Bảo hiểm
 Kế toán - Kiểm toán Lao động - Tiền lương Công nghệ thông tin Bất động sản
 Dịch vụ pháp lý Sở hữu trí tuệ Bộ máy hành chính Vi phạm hành chính
 Tài chính nhà nước Xây dựng - Đô thị Giao thông - Vận tải Giáo dục
 Tài nguyên - Môi trường Thể thao - Y tế Quyền dân sự Văn hóa - Xã hội
 Lĩnh vực khác
Doanh nghiệp
1.(21/04/2015) Công văn 3574/TCHQ-TXNK năm 2015 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
2.(21/04/2015) Công văn 2727/VPCP-PL năm 2015 báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh của Bộ Tư pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành
3.(21/04/2015) Công văn 3576/TCHQ-GSQL năm 2015 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
4.(21/04/2015) Công văn 3577/TCHQ-GSQL năm 2015 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
5.(20/04/2015) Công văn 3487/TCHQ-CNTT năm 2015 về chính thức triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
6.(17/04/2015) Công văn 3467/TCHQ-TXNK năm 2015 về chênh lệch tỷ giá do Tổng cục Hải quan ban hành
7.(17/04/2015) Quyết định 507/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8.(17/04/2015) Quyết định 30/2015/QĐ-UBND về Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Tháp
9.(17/04/2015) Công văn 3765/BCT-XNK năm 2015 về xuất khẩu phế liệu, chất thải; nhập khẩu vật tư, linh kiện bảo hành sản phẩm của doanh nghiệp FDI do Bộ Công thương ban hành
10.(16/04/2015) Công văn 1444/TCT-CS năm 2015 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ do Tổng cục Thuế ban hành
11.(16/04/2015) Công văn 1445/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
12.(16/04/2015) Công văn 1446/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
13.(16/04/2015) Công văn 1453/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế liên quan đến xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp và nông thôn do Tổng cục Thuế ban hành
14.(16/04/2015) Công văn 1454/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng khoản chiết khấu thương mại do Tổng cục Thuế ban hành
15.(16/04/2015) Công văn 1456/TCT-CS năm 2015 về chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
16.(16/04/2015) Thông tư 02/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về công bố thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
17.(16/04/2015) Công văn 1463/TCT-CS năm 2015 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng bã điều do Tổng cục Thuế ban hành
18.(16/04/2015) Công văn 1464/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
19.(15/04/2015) Công văn 1414/TCT-CS năm 2015 về chính sách Thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
20.(15/04/2015) Quyết định 1266/QĐ-BNN-TCCB năm 2015 về Danh hiệu và Quy chế xét tặng Danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
21.(14/04/2015) Công văn 1378/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế liên quan đến bán xe ôtô theo giá giao dịch thông thường trên thị trường do Tổng cục Thuế ban hành
22.(14/04/2015) Công văn 1380/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
23.(14/04/2015) Công văn 1377/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
24.(13/04/2015) Quyết định 3491/QĐ-BCT năm 2015 bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
25.(01/04/2015) Quyết định 09/2015/QĐ-UBND Quy định hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
26.(31/03/2015) Công văn 2794/CT-TTHT năm 2015 về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
27.(30/03/2015) Công văn 2777/CT-TTHT năm 2015 về Thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
28.(30/03/2015) Công văn 2784/CT-TTHT năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
29.(30/03/2015) Thông tư 15/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn giám sát việc thực hiện chế độ tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và chế độ khác đối với người lao động và viên chức quản lý trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
30.(30/03/2015) Quyết định 550/QĐ-TCT năm 2015 về Bản mô tả công việc cho từng vị trí việc làm của công chức thuế trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tổ chức và hộ, cá nhân kinh doanh do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
31.(27/03/2015) Công văn 2691/CT-TTHT năm 2015 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
32.(27/03/2015) Công văn 2702/CT-TTHT năm 2015 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
33.(27/03/2015) Công văn 2713/CT-TTHT năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
34.(27/03/2015) Công văn 2723/CT-TTHT năm 2015 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
35.(27/03/2015) Công văn 2737/CT-TTHT năm 2015 về kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển đổi doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
36.(26/03/2015) Công văn 2663/CT-TTHT năm 2015 về thuế giá trị gia tăng đối với khoản tiền thưởng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
37.(26/03/2015) Công văn 2647/CT-TTHT năm 2015 về Thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
38.(26/03/2015) Công văn 2679/CT-TTHT năm 2015 về khấu hao tài sản cố định do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
39.(25/03/2015) Công văn 2631/CT-TTHT năm 2015 về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
40.(25/03/2015) Công văn 2633/CT-TTHT năm 2015 về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
41.(24/03/2015) Công văn 2554/CT-TTHT năm 2015 về chính sách thuế về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
42.(25/02/2015) Công văn 1058/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án của Công ty TNHH Giao nhận PGS Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
43.(10/02/2015) Công văn 1585/CT-TTHT năm 2015 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
44.(09/02/2015) Công văn 1549/CT-TTHT năm 2015 về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
45.(09/02/2015) Công văn 1552/CT-TTHT năm 2015 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
46.(04/02/2015) Công văn 1379/CT-TTHT năm 2015 về thuế môn bài do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
47.(04/02/2015) Công văn 722/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án của Công ty TNHH Spirax Sarco Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
48.(03/02/2015) Công văn 1345/CT-TTHT năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
49.(03/02/2015) Công văn 1338/CT-TTHT năm 2015 về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
50.(03/02/2015) Công văn 1323/CT-TTHT năm 2015 về chi phí được trừ do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
51.(02/02/2015) Công văn 1294/CT-TTHT năm 2015 về trích lập dự phòng tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
52.(02/02/2015) Công văn 1292/CT-TTHT năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
53.(29/01/2015) Công văn 572/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về góp ý kiến cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Na Dương 1 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
54.(29/01/2015) Công văn 569/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án của Công ty TNHH Yaskawa Electric Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
55.(29/01/2015) Công văn 574/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam đang triển khai thực hiện dự án tại Quảng Ninh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
56.(28/01/2015) Công văn 493/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH một thành viên Forval Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
57.(28/01/2015) Công văn 489/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ trong Công ty TNHH Witgang Việt Nam, chuyển doanh nghiệp thành 100% vốn nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
58.(28/01/2015) Công văn 492/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 góp ý kiến thẩm tra giấy Chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Cape Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Đầu tư
1.(22/04/2015) Nghị quyết 29/NQ-CP năm 2015 phê duyệt Hiệp định Đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện Asean - Ấn Độ do Chính phủ ban hành
2.(20/04/2015) Công văn 2249/BKHĐT-GSTĐĐT năm 2015 triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3.(17/04/2015) Quyết định 507/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4.(16/04/2015) Công văn 3423/TCHQ-GSQL năm 2015 về tham gia bố trí mặt bằng làm thủ tục Hải quan đối với thiết kế Nhà ga quốc tế Cát Bi - Hải Phòng do Tổng cục Hải quan ban hành
5.(16/04/2015) Công văn 1464/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
6.(13/04/2015) Quyết định 3491/QĐ-BCT năm 2015 bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
7.(09/04/2015) Công văn 4597/BTC-TCT năm 2015 về Chính sách thuế đối với Hợp đồng hợp tác đầu tư do Bộ Tài chính ban hành
8.(27/03/2015) Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND Quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C do Thành phố Cần Thơ ban hành
9.(25/02/2015) Công văn 1058/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án của Công ty TNHH Giao nhận PGS Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
10.(04/02/2015) Công văn 722/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án của Công ty TNHH Spirax Sarco Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
11.(01/02/2015) Hướng dẫn 628/BKHĐT-TH năm 2015 lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
12.(01/02/2015) Văn bản 629/BKHĐT-TH năm 2015 giải đáp thắc mắc về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
13.(29/01/2015) Công văn 579/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về thời gian chính thức vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
14.(29/01/2015) Công văn 572/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về góp ý kiến cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Na Dương 1 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
15.(29/01/2015) Công văn 569/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án của Công ty TNHH Yaskawa Electric Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
16.(29/01/2015) Công văn 574/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam đang triển khai thực hiện dự án tại Quảng Ninh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
17.(28/01/2015) Công văn 493/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH một thành viên Forval Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
18.(28/01/2015) Công văn 489/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ trong Công ty TNHH Witgang Việt Nam, chuyển doanh nghiệp thành 100% vốn nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
19.(28/01/2015) Công văn 492/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 góp ý kiến thẩm tra giấy Chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Cape Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Thương mại
1.(23/04/2015) Thông báo 146/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới do Văn phòng Chính phủ ban hành
2.(22/04/2015) Công văn 2813/VPCP-V.I năm 2015 phát hiện, xử lý các hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành
3.(22/04/2015) Công văn 565/TTg-KTN năm 2015 điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4.(21/04/2015) Công văn 5260/BTC-TCHQ năm 2015 về thông quan 02 xe ô tô lễ tân do Bộ Tài chính ban hành
5.(21/04/2015) Thông báo 142/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành
6.(21/04/2015) Công văn 3543/TCHQ-GSQL năm 2015 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
7.(21/04/2015) Công văn 3545/TCHQ-GSQL năm 2015 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
8.(21/04/2015) Công văn 3576/TCHQ-GSQL năm 2015 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
9.(21/04/2015) Công văn 3577/TCHQ-GSQL năm 2015 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
10.(21/04/2015) Quyết định 143/QĐ-UBND năm 2015 bổ sung cục bộ Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2020; Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
11.(17/04/2015) Quyết định 507/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
12.(17/04/2015) Quyết định 30/2015/QĐ-UBND về Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Tháp
13.(16/04/2015) Quyết định 123/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015 - 2020
14.(16/04/2015) Công văn 1454/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng khoản chiết khấu thương mại do Tổng cục Thuế ban hành
15.(16/04/2015) Công văn 3379/TCHQ-TXNK năm 2015 về xác định trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu bị hư hỏng do Tổng cục Hải quan ban hành
16.(16/04/2015) Quyết định 3655/QĐ-BCT năm 2015 về chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
17.(15/04/2015) Công văn 572/TT-QLCL năm 2015 về phân bón lá không đạt chất lượng công bố áp dụng khi nhập khẩu do Cục Trồng trọt ban hành
18.(15/04/2015) Công văn 3364/TCHQ-GSQL năm 2015 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu AANZ do Tổng cục Hải quan ban hành
19.(14/04/2015) Quyết định 1276/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến 2020
20.(14/04/2015) Công văn 1378/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế liên quan đến bán xe ôtô theo giá giao dịch thông thường trên thị trường do Tổng cục Thuế ban hành
21.(14/04/2015) Công văn 1380/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
22.(14/04/2015) Công văn 1377/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
23.(13/04/2015) Quyết định 603/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, giữ gìn an ninh trật tự cho phát triển kinh tế - xã hội trên khu vực biên giới biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2015 - 2019”
24.(13/04/2015) Công văn 1358/TCT-QLN năm 2015 giải đáp vướng mắc về thời gian không tính chậm nộp tiền thuế do Tổng cục Thuế ban hành
25.(13/04/2015) Quyết định 3491/QĐ-BCT năm 2015 bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
26.(10/04/2015) Quyết định 613/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ/hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Phú Yên
27.(09/04/2015) Công văn 4597/BTC-TCT năm 2015 về Chính sách thuế đối với Hợp đồng hợp tác đầu tư do Bộ Tài chính ban hành
28.(06/04/2015) Công văn 2775/BNN-CB năm 2015 hướng dẫn thực hiện thẩm định điều kiện hình thành các dự án mới về sản xuất dăm gỗ xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
29.(02/04/2015) Quyết định 1112/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh
30.(30/03/2015) Công văn 2783/CT-TTHT năm 2015 về sử dụng hóa đơn thương mại đối với dịch vụ xuất khẩu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
31.(30/03/2015) Công văn 2784/CT-TTHT năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
32.(27/03/2015) Công văn 2727/CT-TTHT năm 2015 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
33.(27/03/2015) Công văn 2729/CT-TTHT năm 2015 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
34.(27/03/2015) Công văn 2731/CT-TTHT năm 2015 về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
35.(27/03/2015) Công văn 2735/CT-TTHT năm 2015 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
36.(25/03/2015) Công văn 2633/CT-TTHT năm 2015 về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
37.(23/03/2015) Công văn 2541/CT-TTHT năm 2015 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
38.(19/03/2015) Quyết định 305/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời tỉnh Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030
39.(13/03/2015) Quyết định 562/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động triển khai Đề án thực thi Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2015
40.(25/02/2015) Công văn 1058/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án của Công ty TNHH Giao nhận PGS Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
41.(10/02/2015) Công văn 1585/CT-TTHT năm 2015 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
42.(10/02/2015) Công văn 1587/CT-TTHT năm 2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
43.(10/02/2015) Công văn 1588/CT-TTHT năm 2015 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
44.(09/02/2015) Công văn 1548/CT-TTHT năm 2015 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
45.(09/02/2015) Công văn 1552/CT-TTHT năm 2015 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
46.(09/02/2015) Công văn 1553/CT-TTHT năm 2015 về sử dụng hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
47.(06/02/2015) Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng
48.(05/02/2015) Công văn 1448/CT-TTHT năm 2015 về sử dụng hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
49.(05/02/2015) Công văn 1439/CT-TTHT năm 2015 về mất hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
50.(04/02/2015) Công văn 1396/CT-TTHT năm 2015 về hoá đơn chứng từ đối với “sản phẩm” góp vốn vào Công ty con do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
51.(04/02/2015) Công văn 1398/CT-TTHT năm 2015 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
52.(03/02/2015) Công văn 1345/CT-TTHT năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
53.(03/02/2015) Công văn 1338/CT-TTHT năm 2015 về thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
54.(03/02/2015) Công văn 1323/CT-TTHT năm 2015 về chi phí được trừ do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
55.(02/02/2015) Công văn 1292/CT-TTHT năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Xuất nhập khẩu
1.(22/04/2015) Công văn 3593/TCHQ-TXNK năm 2015 bổ sung thông tin mặt hàng do Tổng cục Hải quan ban hành
2.(22/04/2015) Công văn 3594/TCHQ-TXNK năm 2015 mã số mặt hàng bong bóng do Tổng cục Hải quan ban hành
3.(22/04/2015) Công văn 3592/TCHQ-TXNK năm 2015 về hoàn thuế hàng nhập khẩu tái xuất vào khu phi thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành
4.(21/04/2015) Công văn 5260/BTC-TCHQ năm 2015 về thông quan 02 xe ô tô lễ tân do Bộ Tài chính ban hành
5.(21/04/2015) Công văn 3543/TCHQ-GSQL năm 2015 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
6.(21/04/2015) Công văn 3544/TCHQ-GSQL năm 2015 thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi do Tổng cục Hải quan ban hành
7.(21/04/2015) Công văn 3545/TCHQ-GSQL năm 2015 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
8.(21/04/2015) Công văn 3546/TCHQ-GSQL năm 2015 thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi do Tổng cục Hải quan ban hành
9.(21/04/2015) Công văn 3550/TCHQ-GSQL năm 2015 về nhập khẩu thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ, bút bi có thể tẩy xóa sau khi viết do Tổng cục Hải quan ban hành
10.(21/04/2015) Công văn 3551/TCHQ-GSQL năm 2015 về nhập khẩu gỗ qua cửa khẩu phụ 751 tỉnh Đăk Nông do Tổng cục Hải quan ban hành
11.(21/04/2015) Công văn 3576/TCHQ-GSQL năm 2015 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
12.(21/04/2015) Công văn 3577/TCHQ-GSQL năm 2015 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
13.(21/04/2015) Công văn 3586/TCHQ-QLRR năm 2015 vướng mắc trong phân luồng tờ khai đối với lô hàng xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
14.(20/04/2015) Công văn 3825/BCT-BGMN năm 2015 thí điểm xuất khẩu qua khu vực Bản Quẩn, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai do Bộ Công thương ban hành
15...
[Thư đã được cắt bớt]  Xem toàn bộ thư

3 nhận xét:

 1. "Luật của ta [chúng nó] hiểu thế nào cũng được"
  (Chánh án Dương)

  Trả lờiXóa
 2. Rừng thật thì bị triệt phá không thương tiếc. Thay vào đó người ta tạo ra càng ngày càng nhiều RỪNG LUẬT để có chỗ "thực thi" LUẬT RỪNG!

  Trả lờiXóa
 3. Luat nao cung chi dr ap dung cho chung no cai tri dan den.Con tui no ko bao gio xu dung .Neu co cung de tieu diec phe nhom thoi .chang ra gi ko ban tam lam

  Trả lờiXóa