Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

"Sử dụng tài nguyên, đất đai còn yếu kém, lãng phí"

… Ở một số địa phương công tác quản lý đất đai vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Tiến độ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, xã còn chậm. Việc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở nhiều địa phương còn yếu, làm chậm tiến độ triển khai nhiều dự án đầu tư. Tình trạng để đất hoang hóa, quy hoạch treo chậm được xử lý, khắc phục ở một số địa phương.
“Qua giám sát cho thấy, việc sử dụng tài sản công ở một số nơi còn lãng phí, nhất là việc sử dụng hệ thống cảng biển ở một số địa phương hiệu quả thấp, không đạt được mục tiêu đầu tư đặt ra. Tình trạng đầu tư xây dựng quảng trường, trung tâm hội nghị, nhà văn hóa của một số địa phương vượt quá nhu cầu cần thiết, tần suất sử dụng thấp, kinh phí bảo dưỡng, duy trì lớn trong khi NSNN đang rất khó khăn, chưa phù hợp với thực tiễn, gây lãng phí” – ông Hiển nêu…
Đến năm 2013, qua công tác kiểm tra của ngành Tài nguyên và Môi trường trong cả nước đã phát hiện 8.161 tổ chức vi phạm, với tổng diện tích đất 128.033 ha. Qua đó, đã kiến nghị xử lý, thu hồi đất của 819 tổ chức với diện tích 38.771, 302 ha; lập hồ sơ thu hồi đất 27.095,417 ha của 559 tổ chức; tiếp tục xử lý 1.547 tổ chức với diện tích 22.654,551 ha; đồng thời yêu cầu 1.902 tổ chức đưa đất vào sử dụng...
                    >>  Đọc tiếp/Nguồn  
--------------

1 nhận xét:

  1. Thật chán khi nghe những phê phán êm dịu kiểu này. Xã hội này muốn thay đổi quyết liệt mà không cần sử dụng đến bạo lực cách mạng ("cách mạng" không phải là sự độc quyền), phải có những chỉ trích gay gắt. VD: "Sử dụng tài nguyên đất đai, tài nguyên như hiện nay thực chất là phá hoại đất nước, dân tộc - chẳng khác gì bọn phản động chống phá cách mạng!"

    Trả lờiXóa