Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

MÙA VẢI THIỀU VIẾNG NGUYỄN TRÃI

                       
      
* BÙI VĂN BỒNG
                                     Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
                                     Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
                                                          ( Nguyễn Trãi )

Dâng viếng Nguyễn 
                   vải thiều mùa rộ chín
Hương trầm bay ngan ngát chiều xanh
Vụ thảm án 
               nửa đầu Thiên kỷ trước
Còn dày vò tâm khảm suốt nhân gian

Hương trầm cháy 
                  đỏ niềm hận uất
Đâu ly cung ?
                Đâu vó ngựa kinh kỳ ?
Sông Thiên Đức đêm buồn 
                                sương đẫm lá
Trăng thượng tuần lặn khuất Lệ Chi Viên

Giữa tháng Tám sụt sùi mưa nước mắt
Pháp trường oan vàng úa mây trời
Máu ''tam tộc'' thấm đau hồn dân tộc
''Đại cáo bình Ngô'' mở nắng cho đời

Lòng trong sáng 
           thật khó lường mưu hiểm
Chí anh hùng 
          đâu biết đến gian tham !
Đất Nhị Khê rụng rời tai vạ
Trời Côn Sơn lạnh gió oan hồn

Trải biết mấy thăng trầm thời cuộc
Chí Ức Trai vẫn rạng soi đời
Tâm Ức Trai '' thượng quang khuê tảo '' *
Đến muôn đời vẫn sâu nặng nghĩa nhân.
                                             B.V.B
------------------------------
* : Thơ Lê Thánh Tông , trong bài '' Minh Lương '' :
-- ...Ức Trai tâm thượng quang khuê tảo ...

( Ức Trai lòng sáng như sao khuê )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét