Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

'BÊ TÔNG HOÁ' TƯ DUY !


* BÙI VĂN BỒNG
           BVB - Theo hay không theo một tư tưởng, một chủ thuyết – hay chủ nghĩa, một tôn giáo nào đó là quyền tự do của mỗi người. Ai cấm cản, ngăn trở, áp đặt, dè bỉu, miệt thị đều coi như vi phạm nhân quyền. Ngoại trừ những tín đồ đã tin và đi theo một tôn giáo nào đó, tôn thờ Chúa, Phật, Thánh, Thần, các đáng thực đời, tự nhiên, hay siêu nhiên, còn lại là sự hướng tư duy, hành động của mình đi theo những luồng tư tưởng, những chủ thuyết hay chủ nghĩa. Trong xã hội lại rất cần phê phán, phản biện những cá nhân, nhất là các nhà cầm quyền mà có những nhãn quan, chủ thuyết xa rời thực tế, bất lợi cho sự phát triển và hoàn thiện các chính thể.
Tư tưởng, chủ thuyết, chủ nghĩa đều do con người đúc kết, suy nghiệm và cả kêu gọi, tập hợp, phổ truyền, giáo huấn. Có những ‘ý thức hệ’, những chủ thuyết, chủ nghĩa phù hợp và cấp tiến lúc này, nhưng theo thời gian (chính nó) lại trở nên lạc hậu. Có những chủ thuyết đường hướng phù hợp với dân tộc này, nhưng lại không phù hợp với dân tộc khác; có lợi cho giai tầng này, nhưng lại tổn hại cho giai tầng khác; người này cho là đúng, nhưng người kia cho là sai. Thế tại sao con người lại không dám cải biến, xác định giá trị thực tiễn cho rõ. Lý thuyết (triết học) của đảng cộng sản có câu: “Thực tiễn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ học thuyết của Maxk”. Tại sao cứ kho cứng ôm ghì, nắm chặt những thứ cũ kỹ mà người ta đã ném vào sọt rác từ lâu rồi. Tại sao trong đảng ta hiện nay vẫn còn khá phổ biến thực trạng lý thuyết suông, xa rời thực tiễn?
Riêng về Chủ nghĩa Mác –Lê –nin, về những lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản; những  luận điểm, lý thuyết và phương pháp ‘chuyên chính vô sản’ có phù hợp với giai đoạn, hoàn cảnh, thực trạng xã hội thời kỳ nào đó, với thực tiễn cụ thể ở một (hoặc vài) dân tộc, thể chế nào đó. Nay, đã có một xã hội dân chủ, giai cấp vô sản nắm quyền lãnh đạo, mang danh "do dân, của dân, vì dân', chuyên chính vô sản kiểu cũ, kiểu Mao - "chính quyền trên nòng súng", nặng về 'hình sự hóa' các vụ việc, xét hỏi, bắt bớ, giam cầm, xử tù...có còn phù hợp không? Điều động lực lượng lớn công an, bộ đội đi cưỡng chế thu hồi đất, là phương pháp cách mạng và kế sách dân vận kiểu gì? Nguyên lý cơ bản chỉ ra rằng: Chuyên chính với kẻ thù, dân chủ với nhân dân; thế mà nay đem áp dụng chuyên chính với nhân dân, vậy đi theo quan điểm tư tưởng nào? Sẽ rơi vào chủ quan, phiến diện, giáo điều nếu như nói (chủ nghĩa đó) là trường tồn, là giá trị vĩnh hằng, là ‘kim chỉ nam’ cho mọi thời đại, hết đời này sang đời khác phải ghi nhận, ngợi ca và đi theo. Quy luật phát triển và vận hành xã hội không bao giờ có chuyện đó.
Thực tiễn là cái nền cơ sở quan trọng tạo ra cảm quan, nhận thức, khẳng định ý thức con người. Mọi sự suy cảm, biện minh, lý giải và tuân  thủ mà không dựa vào cơ sở thực tiễn (đương đại, thực tại) đều coi là giáo điều, bảo thủ, rập khuôn, công thức, máy móc. Có những thực tế đã diễn ra sờ sờ ngay trước mắt và chung quanh, nhưng nhiều người vẫn bảo thủ đến mức ‘đường ta ta cứ đi’/ Đầu ta, ta cứ xài/ Chờ đợi ngày..." thì quả là sai lầm lớn từ nhận thức, tư duy đến hành động. Đó là sự tai hại ngay chính tự trong đầu mình lan tỏa ra, thường là chuốc lấy thất bại.  Đến khi tỉnh ngộ hoặc chuốc hậu họa lớn mới nhận ra thì đã quá muộn.
Trong cán bộ, đảng viên của ta hiện nay vẫn tồn tại khá phổ biến quan điểm, tư tưởng, cách nhìn, cho đến cách sống, lối sống theo kiểu đó.
Sự phổ truyền, thấm sâu, lan tỏa và định hình (đến mức mặc định) phương pháp luận kiểu đó, người ta gọi chung là hội chứng bị ‘bê tông hóa tư duy’.
Hôm mới đây, tôi được mời dự một hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của đảng bộ một khu phố. Ông Bí thứ Đảng ủy Khu phố đọc bản sơ kết, nêu thành tích, đánh giá những mặt mạnh, yếu trong lãnh đạo nửa nhiệm kỳ qua. Nguyên văn bản sơ kết có đoạn: “Trên địa bàn khu phố và phường mấy năm qua gặp nhiều khó khăn về phát triển kinh tế-xã hội, do giá cả thị trường tăng vọt, đồng tiền mất giá…Ngoài những nguyên nhân chủ quan, khách quan, sự lãnh đạo của đảng bộ cơ sở còn những yếu kém, còn do nguyên nhân sau xa hơn là tình hình chung của cả nước; như nghị quyết Trung ương đã đánh giá: Kinh tế – xã hội nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế vĩ mô chưa thật ổn định; lạm phát vẫn ở mức cao, khiếu kiện đông người, đình công xảy ra ở nhiều nơi; số vụ tội phạm, tệ nạn xã hội gia tăng, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Nguyên nhân chủ quan là do những yếu kém của nội tại nền kinh tế với mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế lạc hậu, kém hiệu quả, tích tụ kéo dài từ lâu, chậm được khắc phục và do những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp, các ngành, đặc biệt là trong quản lý, điều hành của Nhà nước còn những yếu kém”…
Ông Bí thư Đảng ủy vừa đọc lên câu đó, lập tức có mấy ý liến đua nhau, tranh nhau cắt ngang: “Chỗ này không được, không được viết thế”.
Bí thư Đảng ủy :
- Vâng, thì các đồng chí để tôi đọc xong rồi góp ý.
Một ông đỏ mặt tía tai nói to:
-         Không được, chỗ đó quá bị dội, bị sai quan điểm, không đúng chỉ đạo công tác tư tuwowrg của đảng, phải sửa ngay.
Bí thư Đảng ủy:
-         Đây là tôi trích dẫn theo Nghị quyết Đại hội XI, nghị quyết hội nghị Trung ương 3, 4, 5 đều đánh giá như vậy, sao lại sai quan điểm? Mà đó là thực tế chứ!
Một bà, giọng the thé:
- Phạm thượng, trên các ổng nói được, ta ở cơ sở, đưa vào báo cáo sơ kết như thế là "phạm thượng"…(!?)
Bí thư Đảng ủy:
- Thưa các đồng chí, chúng ta là những đảng viên, tuy hưu trí nhưng cũng nhiệt tình tham gia phong trào với địa phương, cơ sở. Như chúng ta mà không dám nhìn thẳng vào thực tế, không dám nói thẳng nói thật, mổ xẻ những sai lầm thì còn mong gì chuyển biến với lại đổi mới?
Một vị khác, giọng dứt khoát:
- Nghị quyết nào, ông đưa ra!
Bí thư Đảng ủy:
- Thế đồng chí cũng chưa đọc nghị quyết à? Có tổ chức học tập quán triệt mấy đợt rồi kia mà!
Ông kia:
- Tôi muốn anh chứng minh rõ.
Bí thư Đảng ủy, lật tìm tại liệu có đem theo, đọc:
- Đây, nghị quyết và ngay cả phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Vai trò của nhiều chi bộ, tổ chức cơ sở đảng còn mờ nhạt; một số cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành, kể cả cấp Trung ương, chưa nêu gương về đạo đức, lối sống, giảm sút sức chiến đấu và thiếu kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực vẫn còn sơ hở, bất cập”…
Bà kia đứng phắt dậy, tóc bạc phơ, vừa nói vừa thở, tỏ ra bức xúc:
- Thế là "phạm thượng", bản sơ kết này phải viết lại, bỏ những đoạn ‘dưới dám nói dám phê cấp  trên’ đi. Dù sao chúng ta cũng là cơ sở, không được ‘phạm thượng’!…
Ra về, tôi cứ day dứt hoài: Thảo nào, bản kiểm điểm đảng viên hàng năm của hơn 3 triệu đảng viên đều có câu giống nhau: “Tuyệt đối trung thành với quan điểm, tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng…Bản thân góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh!...”.  Kể cả những đảng viên suy thoái, biến chất nặng, thuộc diện "nhìn ở đâu cũng thấy, sờ vào đâu cũng có" khuyết điểm mà trong kiểm điểm đảng viên hàng năm vẫn sáng chói những câu chữ: "Tuyệt đối trung thành", vẫn "vai trò gương mẫu"...Ô hay, cũng lạ đời, cái chữ ‘tuyệt đối’ sao mà có sức nặng đến vậy? Nguy! Trì trệ, bảo thủ, giáo điều, công thức, cứng nhắc như vậy thì nguy! Hô hào đổi mới tư duy, đổi mới phương  pháp, phong cách, tác phong công tác mà thực tế tại cơ sở còn tự trói chân mình như vậy, sẽ còn bế tắc nhiều lắm. Ôi, ‘bê tông hóa tư duy’ còn kìm hãm, kéo lui xã hội đến bao giờ?
Thế mới có những câu thơ:
        Đảng viên gương mẫu đầu tàu
Có ông thủ cựu trong đầu mọc rêu
        Lương tháng vẫn nhận đều đều
Mấy câu đường lối cong vều giữ nguyên
        Thuộc lòng vanh vách chẳng quên
Dân ta nghe vậy phát điên cả đầu.
BVB
----------------

13 nhận xét:

 1. Trích "Riêng về Chủ nhĩa Mác –Lê –nin, về những lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản, lý thuyết và phương pháp ‘chuyên chính vô sản’.."

  Cá nhân tôi, rất sợ ‘chuyên chính vô sản’ và kéo theo nó, "chỉ đảng viên đảng cộng sản VN, mới ĐƯỢC PHÉP là lãnh đạo".

  Trả lờiXóa
 2. bài góp ý này sâu sắc,CÔNG SƠN đồng tình với đại tá,
  Ra tù,lên chiến khu là vùng giải phóng,đến khoản thang 10/1965,học và phát động tố cáo,căm thù giai cấp,bắt bà chủ tịch hội phụ nữ huyện đứng lên tố cáo...Tôi thấy hoảng,quá sai vì địch nó tuyên truyền nói xấu ta dữ dội về cải cách ruộng đất và sự phản bội của đảng.Với trình độ lớp đệ tứ,lại trung kiên,con liệt sĩ,thân với bí thư huyện,nen sau đó tôi trình bày đây là chủ trương quá sai của Hà Nội,vì cần đoàn kết các thành phần để chống MỸ ,ngụy....sau đó dẹp và báo cáo láo lên trên cho xong việc phát động căm thù.Sau này chú Võ Trọng Nguyễn lên phó bí thư tỉnh ủy,có vụ học và tập huấn chuyên đề về chuyên chính vô sản,nguyên tắc tập trung dân chủ,lúc bấy giờ tôi đã tốt nghiệp đại học,TÔI lại phân tích cho chú rõ những điểm sai của 2 vấn đề này,chú Nguyễn lại giật mình,thế thì chết rồi.Chuyên chính vô sản sẽ đem lại mất đoàn kết rất cơ bản trong nội bộ nhân dân khi TA cần để huy động sức mạnh toàn dân xây dựng đất nước,chính chuyên chính nhân dân mới có pháp luật đúng nghĩa và ai cũng tự giác thi hành.Tập trung dân chủ thật sự bị lợi dụng nên đẻ ra chủ trương toàn sai những vùng then chốt làm vô hiệu và tác dụng ngược sự đúng đắn của các nghị quyết của đảng.Chống tham nhũng và lập ban chứ gì,sau khi Bác mất đến 1970 thì họ ra nghị quyết chống tham nhũng ngay,nhưng thực chất lợi dụng thanh trừng và loại bỏ những ai không cùng cánh,đến nay vẫn thế.
  Ông cha xưa có câu hay:
  Con kiến mà đậu cành đa,đậu phải cành cụt leo ra leo vào.Con kiến mà đậu cành đào,đụng phải cành cụt,leo vào leo ra...
  Nghĩ lại,các ông ác không tưởng vì quá quan liêu,không thèm làm việc,không hề và không biết sự hi sinh ghê gớm của nhân dân cả 2 miền Nam Bắc dốc toàn lực cho kháng chiến,để phục hồi nền kinh tế và khôi phục ngay kinh tế gia đình họ.Mà để lâu la cấp dưới hết hợp tác xã,gom sạch ruộng đất,rồi lại chia ra theo bình quân của nghị định 64/cp.Phá nát nông thôn,nhất là gia đình liệt sĩ,bị tịch thu ruộng sạch trơn vì gương mẫu và không có lao động,chết sạch rồi mà...
  Tất cả bày ra,như thi trường chứng khoán chẳng hạn,xong là thịt bằng đủ lí lẽ cả.Mấy ông về hưu bị lừa sạch sẽ,chúng nuôi bầy sâu mập ú,rồi có ngày chúng cho cả bầy sâu để chim ăn thôi.
  Chúng có học,người TA cũng có học,thế mà cứ lẻo đẻo lừa đảo vài ba thứ lí thuyết xa hàng thế kĩ,vì lẽ gì mà chúng chả sợ người TA khinh bĩ,ghê sợ cho các bộ mặt cực điếm đàn.
  Thế giới này lạ,Liên xÔ tan rã,thì châu Âu lại hợp lại,rồi mắc bẫy như Liên Xô trước đây thôi.Chắc chắc rã và nát như Liên Xô.MỸ thì xài chủ nghĩa xã hội trong giáo dục phổ thông,nay qua bảo hiểm y tế,lại bao cân đi đánh thuê không công như Liên Xô,xem ra đã đuối.Việt Nam lạ nhất,mới tòn ten học võ kinh tế chưa rõ quyền mà vung lên nhảy lên khán đài,đấu võ kinh tế thị trường khi thị trường luôn luôn động và lũng đoạn,họ chỉ có lãi1%/năm,tiền vung như nước mà còn chết,vung như Nhật kia mà họ chả dám vay nhiều,không cách gì đẩy ra cho vay được,Còn Việt Nam đói xanh xương,mới có miếng cơm rau luộc,trứngluộc,tay chân còn đầy sẹo mà xài đến lãi 20% xuống 10%/năm,làm sao mà không nốc ao.
  Đời khi cần thì nịnh,cờ bay vạn lý trường thành...khi thì nói thẳng,rắn quấn bên chân vẫn bắn thù...Chứ ai đời chúng nó khen vài câu rồi xỏ lá,cứ thế làm theo,chúng cười và quay đít đi luôn.AI đời chơi với lũ ngu cho chết à.
  Con ếch sao mà bằng con bó được,Mới có đỉnh sửa trên đầu mà mua sao nỗi bầy dê.Cơ cấu giá thành sản phẩm,có tỷ trọng lớn của lãi suất ngân hàng,và thuế,mà lãi và thues cao thế thì giá cả quá cao tức làm cho lạm phát càng lũy tiến,sức mua giảm,càng tồn...lại thêm lũng đoạn trong nội bộ nền kinh tế,thì chờ chết thôi.

  Trả lờiXóa
 3. Bê tông càng lâu ngày càng cứng(Theo lý thuyết về vật liệu xây dựng) khó phá lắm bác B ơi! Bây giờ bỏ tiền ra để đục, phá những cục bê tông này thì tốn kém và mất nhiều thời gian vô cùng! Phương pháp tốt nhất là ta xây dựng những "CÔNG TRÌNH MỚI" Giống như các nước tiên tiến. Ông Thợ Bê Tông(TBT) mà còn, thì sản phẩm của ông ấy vẫn tiếp tục ra lò!

  Trả lờiXóa
 4. Những nước tiên tiến trên thế giới có bao nhiêu nước có Đảng CS lãnh đạo ? Thực tế cho thấy sự không Cần thiết của Đảng khi xây dựng đất nước trong thời Bình , nhất là nạn tham nhũng hối lộ do độc quyền Đảng trị như hiện nay .

  Người dân lao động , không Cần biết chủ nghĩa xã hội , chủ nghĩa Tư bản , duy vật , duy lý , duy tâm ...vv ..rắc rối và mơ hồ . Họ chỉ nhìn vào nếp sinh hoạt hàng ngày của xã hội mà họ va chạm , để đánh giá tốt xấu .

  Một nhà nước như hôm nay nếu đem so sánh với chính quyền Nguỵ trước năm 75 , phải thừa nhân là yếu kém hơn nhiều mặt . Dầu hai xã hội VN hôm nay và MN trước 75 đều cùng mang hình ảnh phồng Vinh giả tạo , cùng có tham nhũng hội lộ , nhưng người cán bộ VNCH trong chiến tranh vẫn có thái độ đối với người dân nhún nhường hơn cán bộ nhà nước CS hiện nay .

  Đừng nghỉ rằng chiến thắng MN vì người cán bộ VNCH không có đầu óc , độc ác , bám chân ĐẾ Quốc Mỹ , vô đạo Đức , thiếu giáo dục , chậm tiến ...vv...Hãy so sánh với chế độ VNCH để thấy được tại sao sau hơn 38 năm thắng trận , cái tinh thần dân chủ hiện nay vẫn chưa bắt kịp miền Nam trước 75 , cái đạo đức về con người trong xã hội kém hơn năm 75 , cái lịch sự đối đãi giữa người và người tụt giảm hơn 75 .

  Tất cả đều đúng như tác giả đặt tựa đề cho bài viết này . Vì chạy theo lý thuyết suông XHCN mù quáng , con người VN bị BÊ TÔNG HOÁ TƯ DUY . Con người XHCN đại diện là thành phần Đảng viên hầu như chỉ có nhiệm vị phục Tùng và nhai lại . Điển hình như ông Khanh Phó chủ tích huyện TIÊN LÃNG vừa qua , biết sai nhưng không chống được , vẫn phải thi hành chỉ Thị mù quáng , cuối cùng như một con chốt thí nhận lãnh án tù thay cho lãnh đạo cấp trên là thành phố Hải Phòng .

  Một guồng máy chính quyền do Đảng xây dựng trong Vinh Quang và tự hào , độc quyền , độc đoán , bóp chết mọi Tư duy của Đảng viên và quần chúng . Ép buộc phải xây dựng một XHCN mơ hồ trong một lớp BÊ tông quyền lực , không cho phản biện , triệt cấm Tư duy . Đến nỗi một lãnh đạo cao cấp chính quyền từ Quốc hội phát biểu " Chúng ta dân chủ hơn Mỹ gấp vạn lần " ! Đây có phải là một trò hề làm mất mặt chính quyền nhà nước , mất mặt dân tộc .

  ĐCSVN nên nhận thức được cái bất lực khi nắm lấy vai trò lãnh đạo VN thời hậu chiến . Phải buông ra quyền lãnh đạo , phải có bầu cử tự do để người Tài có cơ hội tham gia đóng góp xây dựng đất nước .

  Đảng không thể tự cao tự đại được nữa , khư khư như ôm giữ bá quyền . Hành động như vậy Đảng sẽ bị nhân dân ruồng bỏ , khinh dễ và chống đối .

  Lời phát biểu của Phương Uyên nguyên bí thư đoàn Thanh niên của trường đại học , tại toà án Long An vào ngày 16/5 /13 vừa qua " Tôi chống Đảng CSVN " với bản án 6 năm tù giam , chẳng khác chi một nhát dao đâm vào Tim của những người trí thức của chế độ , vào Tim của TBT Nguyễn Phú Trọng . Liệu những người này có cảm nhận được hay không ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Công Sơn không chấp nhận lối lãnh đạo tùy tiện của Đảng chúng tôi ngay sau thống nhất nước nhà.
   Nhưng không chấp nhận ý kiến của bạn,Chế độ của Việt Nam cộng hòa không hề đúng đắn,giết người như ngóe và tàn bạo không kể xiếc.Chính chú họ tôi,là thượng sĩ thâm niên vì chí tiểu học,mà đòi bắn tôi và ném tôi vào xà lim khi mới 13 tuổi,vào chính chiều NÔ-EN 1964,tại ty công an Quảng Ngãi.Ngày ấy gia đình tôi không giàu có và hối lộ thì đoàn Chim Ưng của Mỹ đã thịt rồi.
   Tôi chả dại gì lên chiến khu vì tôi biết quá khổ,nhưng ra tù phải lên khi mới 14 tuổi.
   Tôi không hề vơ cả những người làm việc trong chế độ cũ,phần lớn đều tốt với nhau,ngay cả trại trưởng lao xá Quảng Ngãi,và cả bà tỉnh trưởng lúc bấy giờ,không nhờ bà có lẽ tôi bị đưa ra CÔN ĐẢO,chắc tiêu vì quá thư sinh.
   Tôi không đồng ý cách xử lý,giáo dục cháu PHƯƠNG UYÊN,và ngu nhất để cháu phản kháng,tôi biết trước và có ý kiến sơ trên diễn đàn,trên VOAtiengviet,nhưng giam là cần thiết vì nhằm bảo vệ UYÊN,nếu thả tổ chức phản động sẽ giết ngay để bảo vệ họ.
   TRong điều kiện của 1960,tôi phải làm chính trị,vì cách mạng gần như bị tiêu diệt,nhưng dùng cái tuổi như tôi vào cuộc chiến là quá sai.Tôi hiểu điều đó.Nhưng cũng nói rõ,chúng tôi tự học rất nhiều,học ngay trong tù,ngay cả chiến hào...không ngu dốt và bạo tàn như các bạn tuyên truyền.Giết ai vì sao tội gì nói rõ và cảnh báo trước,còn ngoan cố thì giết thật và luôn để lại tờ giấy kể tội,không làm trò thủ tiêu.
   Tôi đồng ý rằng lãnh đạo đảng và chinh phủ hiện tại quá kém,nhưng một Việt Nam không thể là RỒNG khi xuất phát trên đống hoang tàn đổ nát và có sự phá hoại liên tục từ bên ngoài lẫn bên trong.
   Đất nước và dân tộc Việt Nam hét sức cần sự đoàn kết dân tộc,nhưng cả chế độ VNCH và CHXHCN VN đều không hề làm bất cứ điều gì cho đoàn kết dân tộc,chỉ nói trên mồm và dàn cảnh dựng phim tư liệu để tuyên truyền.
   Các vị Việt kiều cũng nhận định phải vài thế hệ nữa,hận thù mới quên và đoàn kết dân tộc.Chả cần gào hòa hợp.AI cũng yêu nước cả,nhưng cứ như tạc a-xít vào người yêu.
   Công Sơn chia xẻ cho vui,có vài chú được bố trí theo Blog,có việc cho họ góp nhặt.

   Xóa
 5. Tôi chán ngấy các chủ thuyết rồi, tôi xin kiếu các chủ thuyết, chỉ mong sao các chủ thuyết đừng động vào tự do của dân chúng, hãy để dân chúng tự do làm ăn sinh sống, xin đừng bịt miệng người dân, hãy để dân tự do nói lên nguyện vọng của họ, xin đừng bắt dân tin vào thuyết này thuyết kia, cũng xin để dân tự lo công việc của họ mà không bị ai lo hộ. Người việt Nam chỉ có một mong muốn rất Việt Nam là nước mình độc lập, tự do, có cơm ăn áo mặc, được học hành, được tự do phát biểu chính kiến mà không bị thế lực nào chặn họng. Chủ thuyết hay nhất là đưa Việt Nam tiến vào hòa nhập với nền dân chủ, văn minh sánh vai với các nước có đời sống phát triển cao trên thế giới. Tôi không ưa các chủ thuyết du nhập từ các ông trán bóng râu xồm đã làm khổ dân tộc này nhiều quá rồi ! Xin kiếu các chủ thuyết !

  Trả lờiXóa
 6. Ai thực sự phân biệt chủng tộc? Khi Obama ứng cử TT Mỹ lần đầu, gần như tất cả người VN chúng ta cho rằng ông ta không thể thắng vì là người da đen! Kết quả là người Mỹ đã chọn ông ta làm Tổng thống.
  Ai thực sự là người phân biệt chủng tộc? Chính chúng ta, với kiểu tư duy nông cạn, chết cứng!

  Trả lờiXóa
 7. Cám ơn bác Bồng về bài viết. Đây là một thực trạng đang khá phổ biến trong không ít cán bộ, đang viên - nhất là diện đã từng "ăn theo, nói leo" và u mê về nhận thức, não không được... "động", lâu ngày thành chai lỳ cứ nghe "cấp trên" phán cái là cắm cui ghi ghi chép và coi như "thánh chỉ" mà không biết đúng, sai thế nào...,nghe ai nói trai "ý trên" cái là lại gườm gườm...rồi trong đầu "xuất hiện" ngay suy nghĩ đã mặc định: " tay này có vấn đề..." x Nhưng, nghĩ cũng tội họ, vì hầu hết là đã từ lâu không được... nghe nói thật, Bác Bồng ạ.

  Trả lờiXóa
 8. Những người lao động tự do rất thoải mái vì họ tự chủ, chẳng có cấp trên nào để phê phán hay khen ngợi cả.

  Trả lờiXóa
 9. Một xã hội XHCN. Một nhà nước cộng sản "do dân, của dân, vì dân',(Tất tần tật cái gì cũng mang danh nhân dân, nào là Hội đồng ND-UBND, Tòa án nhân dân, Viện KSND...Công an nhân nhân. Quân đội nhân dân) chỉ có đảng là không phải nhân dân, đảng là người lãnh đạo tuyệt đối toàn diện. Vì vậy mà đảng luôn sợ dân, đảng phải chuyên chính vô sản với dân , đảng bắt quân đội, Công an, phải trung thành tuyệt đối với đảng- Đảng đưa dân lên nòng súng, nặng về 'hình sự hóa' các vụ việc, điều trai, bắt bớ, giam cầm, xử tù... những ai bất đồng quan điểm? Điều động lực lượng lớn công an, bộ đội đi cưỡng chế thu hồi đát, Chuyên chính với đồng bào mình, bạc nhược hèn yếu với kẻ thù...Đảng CSVN từ xưa chưa hề có tình trạng như hiện nay...Đây gọi là phương pháp cách mạng và kế sách dân vận được sao? Nguyên lý cơ bản chỉ ra rằng: Chuyên chính với kẻ thù, dân chủ với nhân dân; thế mà nay đang làm ngược lại là chuyên chính với nhân dân, bạc nhược hèn nhát với kẻ thù? chủ quan, phiến diện, giáo điều nếu như nói (chủ nghĩa đó) là trường tồn, là giá trị vĩnh hằng, là ‘kim chỉ nam’ cho mọi thời đại, hết đời này sang đời khác phải ghi nhận, ngợi ca và đi theo. Đảng chỉ thích khen mà không thích chê. Thích nghe nịnh hót. Gét bỏ sự thật. Có lẽ đến lúc tan rã thật rồi. Hãy phế bỏ những tảng bê tông phế liệu để XD lên những công trình mới..Bài viết của đại tá BVB là một bài học bổ ích mong răng Quốc Hội khóa 13 đang họp hãy đọc và đưa lên bàn nghị sự:

  Trả lờiXóa
 10. Mọi tư duy đều tập chung vào nồi cơm của họ đang cùng ăn . Vấn đề là ai nhiều, ai ít chứ không ai nghĩ đập đi để mua cái nồi to hơn đâu.

  Trả lờiXóa
 11. "Tư duy trở thàn BÊ TÔNG hoá từ lâu rồi B.Bồng ạ.Tôi đảng viên thời @ hội hop có nói thì các đảng viên lão thành CM họ cho mình là mất lập trường quan điểm của người cộng sản,với cái cái MACS cao bê tông hoá về TƯ DUY DUY Ý TRÍ ,Lấy sự tuyệt đố hoá sự lãnh đạo của đảng là trên hết. Thật quá ấu trĩ và ngây ngô.Đến nay họ vẫn khư khư bán lấy cái chủ thuyết vốn đã mơ hồ và tan rã để làm mục đích vơn lên cho đất nươc ôi thật là HẾT THUỐC CHỮA RỒI B.BÔNG ƠI ?

  Trả lờiXóa
 12. Một bài viết nêu rất sát đúng thực trạng khá phổ biến của đảng ta hiện nay. Có nhiều người không phải 'ngu trung' nhưng đúng là bị "bê tông hóa" tư duy. Họ phát biểu nghe giáo điều, cứng nhắc, công thức chối cả tai. Lại có người cứ như trên mây, nói đến thực té xã hội cứ như chuyện ở đâu đó...Trong đầu đầy khâu rhiệu / Đầu óc thiếu Nơ-ron!

  Trả lờiXóa