Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Thất thố - hội nghị TƯ 3

                   
* NGUYỄN KHẮC MAI
Hội nghị TW3 khóa XII đã khép, trong sự thất vọng của những người đau đáu với tiến bộ, phải đạo.Thật ra Nó đã được thực hiện rất đúng quy trình.”Đúng quy trình” đang như là một tư duy thời thượng.Không cho mở tiệm cà phê, cất chòi vịt, làm chuồng gà,bắt người, đánh chết người trong đồn công an…thậm chí cấp phép cho Formosa làm như khu nhượng địa,gia tăng 20 năm,nhận tiền đền bù của chúng đều được cho là “đúng quy trình”.
1.-Mấy nhận xét.
            a.Hội nghị rất coi trọng “đúng quy trình”, nên đã tập trung cho những nội dung về quy chế làm việc, phân công trách nhiệm,quy định thực hiện điều lệ,v..v.Việc xây dựng quy trình,điều chỉnh quy trình cho một bộ máy (cơ học, cũng như xã hội) để nó hoạt động tốt là đương nhiên.Có điều khi một bộ máy đã hỏng hóc,thậm chí thường gây tai nạn, sự cố…thì quy trình càng chặt chẻ,càng có vẽ “khoa học”vẫn hại nhiều hơn là có lợi! Với một bộ máy xã hội, như đảng,quy trình, quy chế lại liên quan đến rất nhiều yếu tố nội sinh (phẩm chất của con người,nội dung đường lối cho nó hoạt động…)và yếu tố ngoại sinh, đó là môi trường xã hội nó đang hoạt động và nhất là khuynh hướng và mạch phát triển của thời đại.Một cổ máy cơ học tồn tại cả trăm năm có thể “vẫn chạy tốt”.Nhưng cổ máy một tổ chức xã hội muốn hoạt động tốt, có hiệu quả, nhất là có “mỹ ích” cho xã hội, đất nước, nó không thể tách rời yếu tố thời đại.Cho nên quy trình mà không gắn được với những phẩm chất mới của thời đại như Dân chủ, Dân quyền, Nhân quyền,bảo vệ  sinh thái…nhất là yêu cầu cao của thoát vòng “nô lệ giặc Tàu”của nhân dân ta,thì quy trình dẫu chi ly chặt chẽ, có vẽ đầy tính “khuê học xây dựng đảng” cũng sẽ chẳng đi đến đâu.
            b.Hội nghị này có vẽ rất “quy trình” vì nó tuồng như đã được lập trình, dự kiến nội dung từ trước.Tuy nhiên một tổ chức xã hội, đặc biệt là một chính đảng cầm quyền, thì bên cạnh cái năng lực lập trình, lại phải có năng lực và đạo đức tình cảm nhạy bén với tình thế mới khi đã có những sự kiện nghiêm trọng đã xảy ra, như thảm họa môi trường ở Miền Trung, cùng hàng loạt sự cố môi trường nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trên diện rộng từ bắc vô nam,như sự cố hai máy bay chiến đấu đang đi làm nhiệm vụ liên tiếp bị rơi,trươc ngưỡng cuộc tập trận của Trung quốc ở Biển Đông, khiến cả chục sĩ quan không quân hy sinh,như PCA sẽ công bố kết luận rất quan trọng về Biển Đông, liên qua trực tiếp đến Việt Nam…Thành ra, nếu chỉ tuân theo quy trình, mà không biết gia giảm, thêm bớt nội dung, nhận định và công bố rõ thái độ,nguyên tắc ứng xử trước những sự kiện nóng hỗi tính thời sự nghiêm trọng của Dân của Nước,dư luận xã hội có quyền đặt câu hỏi gay gắt rằng Hội nghi tư 3 có xứng tầm là một hội nghị quan trọng hay không?Người ta cũng có quyền “théc méc” rằng, cái phương thức “robot”, cái nhân cách “robot” đang ngự trị, chứ không phải là những chính khách tầm cỡ quốc gia đang hành động!
            2.-Những thất thố lớn.
(thất thố, tiếng cổ có nghĩa không đúng, không đến nơi đến chốn, sai lầm…).
            a/.Thứ nhất. Thông cáo báo chí (trích từ Tuổi Trẻ ngày 8-7-2016) “BCH TƯ tiếp tục khẳng định trách nhiệm và quyền hạn của mình về những vấn đề to lớn và quan trọng của Đất Nước, của Đảng và Nhà nước bao gồm quyết định những vấn đề về chiến lược và chủ trương chính sách lớn về kinh tế,xã hội và ngân sách nhà nước 5 năm và hàng năm, nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng đảng, công tác quần chúng nhằm thực hiện Cương lĩnh chính trị,Điều lệ đảng,Nghị quyết Đại hội đảng, những chủ trương, quan điểm chỉ đạo phát huy dân chủ, tăng cường kỹ luật,kỹ cương trong đảng,xã hội,chuẩn bị nhân sự BCH TƯ, Bộ chính trị,BBT,các chức danh lãnh đạo chủ chốt của đảng và Nhà nước,định hướng lớn về xây dựng Nhà nước pháp quyền xhcn.”.
            Việc Bch TW tự mình khẳng định trách nhiệm và quyền hạn chỉ trong phạm vi nội bộ của đảng là chuyện mặc nhiên của đảng.Anh có quyền và có sức tha hồ “khẳng định Trách nhiệm và quyền hạn” của mình.Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến Đất Nước, đến Nhà nước lại đến cả xã hội,mà chỉ khẳng định như thế là đại thất thố. Huống chi anh lại nói “định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xhcn!”Một Nhà nước pháp quyền dẫu là xhcn đi chăng thì mọi thực thể của xã hôi phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.Hội nghị TƯ 3 đã không biết đặt mình đặt đảng trong khuôn khổ pháp quyền.Như thế “trách nhiệm và quyền hạn” của BCH TƯ đảng cọng sản trong quan hệ với Đất Nước, với Nhà nước với xã hội là thế nào? Chưa có đạo luật nào khẳng định, mà chỉ là anh tự mình khẳng định mà thôi.Thế là vô pháp,mà cứ thế mà làm thì tự anh cho mình cái quyền đứng ngoài luật pháp,và cái câu xây dựng nhà nước pháp quyền xhcn trở nên vô nghĩa, chỉ còn là sự lừa dối mà thôi!Cần phải thấy một sự thực rằng mọi thực thể xã hội ở VN đều đang tồn tại và hoạt động theo Hiến định và Luật định.Đảng cọng sản chỉ hoạt động theo điều 4 Hiến Pháp là không đủ cơ sở pháp lý, anh đang hoạt động phi pháp.Phải có một đạo luật để  quy định, điều tiết cái gọi là “trách nhiệm và quyền hạn” của cái gọi là BCH TW như hội nghi tw3 khẳng định.
            b/Thất thố lớn thứ hai là anh không đã động gì đến Hiến pháp,khi anh cao giọng nói “định hướng lớn xây dựng nhà nước pháp quyền xhcn”.Thế mà những cái “nhằm”trong thông cáo chỉ là để thực hiện cương lĩnh,điều lệ,nghị quyết Đại hội. Không có nửa chữ nói về thi hành Hiến Pháp.Điều đó chứng tỏ cái quan niệm sai trái của chủ nghĩa mác lê, của tư tưởng Lê nin, Stalin, Mao ít…coi cương lĩnh của đảng là số một. Hiến Pháp của dân của Nước là thứ yếu.Một khi đã bằng mọi cách để đưa phần lớn cương lĩnh của anh vào Hiến pháp, mà vẫn coi Hiến pháp là thứ yếu, thì phải xét lại cái nhận thức về nhà nước pháp quyền của anh,đúng là nó có vấn đề.Vì thế người ta có quyền hoài nghi cái ý thức pháp quyền của anh.Nếu đã có Hiến pháp, và biết tôn trọng Hiến pháp thì cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết Đại hội cũng chỉ là thứ yếu, nó chỉ có giá trị nội bộ của đảng,nó trở thành một giá trị trong đa nguyên giá trị, mà Hiến pháp thể hiện.Cho nên không chỉ những đảng viên được cử làm những chức vụ chủ chốt của nhà nước phải thề trung thành với Hiến pháp, mà cả Tổng bí thư, Bộ chính trị cũng phải có ý thức rõ rệt về sự tôn trọng Hiến Pháp.Nếu biết tôn trọng Hiến pháp, Đảng phải đặt mình dưới một đạo luật do Quốc hội thông qua sau khi đã xin được ý kiến của nhân dân và xã hội.Chỉ như thế thì những quy chế hay ho ,cụ thể mà Bch vừa thông qua mới có ý nghĩa pháp quyền.Nếu không chỉ là đảng quyền mà thôi.
            c/Đại thất thố thứ ba là Hội nghị TW3 không có điều gì khẳng định được rằng BCH khóa XII đã ý thức được tầm quan trọng, nóng bỏng của những sự cố đã và đang xảy ra.Xã hội không an tâm và hoài nghi chất lượng của “quy trình” xử lý vấn đề thảm họa môi trường do Formosa và cả nguyên nhân khác-“nguyên nhân lạ” gây ra.Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường quả quyết 50% cá chết do chất độc từ Formosa. Vậy còn 50% nữa là từ nguyên nhân “lạ”, phải thế chăng?Chỉ riêng sự vội vàng của Chính phủ, sự thiếu rõ ràng của thông báo,chất lượng  của cái Hội đồng giám sát hậu Formosa,và một quy trình đầy đủ, đáng tin xử lý toàn diện thảm họa môi trường này…đang đặt ra cho xã hội sự lo lắng, bất an.Chưa kể sự dung dưỡng những hành động đàn áp man rợ, nhẫn tâm, cũng như sự quy kết bất lương rằng  nhân dân, thanh niên, nhân sĩ trí thức biểu tình tố cáo Formosa là do bọn phản động xúi dục.Người ta không thấy rõ đảng đang cùng nhân dân hành động, mà chỉ thấy dường như là có sự thông cảm, bao che nương nhẹ cho tội phạm.Người ta có quyền đặt câu hỏi sao đảng không xúi dục được dân hành động yêu nước, bảo vệ môi trường, tố cáo tội lỗi (cả tội lỗi do một nhóm lợi ích bất lương gây ra)lại để cho phản động xúi dục?Những hành xử vừa qua của các bộ máy chính quyền đang đánh mất tính chính danh, chính nghĩa của đảng nhiều lắm!Dảng đang đánh tráo vị thế của mình và giành cho “phản động”một sự đề cao đúng nghĩa.
            Vấn đề thứ hai là ngày 12 tháng7 này PCA sẽ công bố phán quyết về đơn kiện của Philippine.Sự kiện này có tầm quan trọng quốc tế và khu vực chung quanh hành xử của Trung quốc ở Biển Đông, rất liên quan đến việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.Người ta chỉ cần giữ bí mật về thủ thuật, thủ đoạn.Những vấn đề chiến lược phải đem ra bàn với dân chúng, từng bước đưa dân chúng vào trách nhiệm quốc gia,còn chiến thuật thì lại phải đem bàn với chuyên gia trí thức nơi các “vựa Tư duy”(Think tank).Nước càng có nhiều Vựa Tư duy càng khôn, càng mạnh! Một thái độ nhu nhược trước Trung hoa cọng sản luôn luôn o ép, bắt chẹn, làm suy yếu,gây rối loạn xã hội đối với Việt Nam,những khẩu hiệu, đối sách không chính xác trong quan hệ với Trung quốc đang làm yếu vị thế của Đất Nước,làm hèn khí phách yêu nước của nhân dân cả của Quân đội.
            Lặng thinh không có ý kiến gì không khiến đối phương sẽ bị bất ngờ,lại càng tăng ngờ vực trong đảng và trong nhân dân về sự vô minh, vô cảm của lãnh đạo lại khiến cho dư luận “lãnh đạo đảng đang bị bắt làm tù binh” chẳng có cách gì xóa bỏ.
            Hơn 500 năm trước cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585)từng để lại minh triết:
            Biển Đông vạn dặm dang tay giữ,
            Nam cực muôn năm vững trị bình!
Đây là dự báo chiến lược thiên tài cho một thế “địa chính trị mới” của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.Nam cực không chỉ có nghĩa là cõi trời Nam, đất nước Nam, là Việt Nam.Phải hiểu và hành xử như Nó là vấn đề chung của Đông Nam Á!
Nhân dân có quyền đòi hỏi một thế ứng xử đúng,tốt, hiệu quả cao.Phải cố kết toàn dân,phải hợp tác thành tâm và có hiệu quả với các cường quốc văn minh, với khu vực, cùng có lợi ích chống Trung quốc bành trướng, bá quyền, uy hiếp  các nước nhỏ, uy hiếp hòa bình và an ninh hàng hải trên biển Đông.
            Gần đây khi đi “học” nghị quyết của đảng thường nghe những cán bộ tuyên huấn của Tư và thành phố đưa ra luận điểm “không thể tin được Tàu, tin Tàu thì mất nước.Nhưng không thể đi với Mỹ, đi với Mỹ thì mất chế độ”.Chúng tôi cho rằng đây là luận điểm theo phương pháp luận “Trần ích Tắc-Chiêu Thống”.Bởi bọn bán nước bao giờ cũng đặt Quốc gia Dân tộc dưới lợi ích của ngôi báu, quyền lực, của chế độ.Ngược lại minh triết của tổ tiên ta từng khẳng định “vứt bỏ ngôi vua như quăng chiếc giày rách!”
            Cũng xuất hiện một luận điểm rằng lãnh đạo đang thực thi kế sách nhịn nhục”CâuTiễn”.Khổ nhục kế của Câu Tiễn là “liếm cứt” cho Ngô Phù Sai. Nhưng Câu Tiễn lại cho Phạm Lãi và Văn Chủng khoan thư sức dân tích trữ lương  thảo,bí mật huấn luyện 10 vạn tinh binh ở Cối Kê,nên mới có lực lượng để trả thù đánh bại được Ngô Phù Sai.Vì thế khi Vua Trần Nhân Tông từ Thăng long xuôi thuyền về Hải Đông bố trí câc trận địa thủy quân, cả ngày không kịp ăn,lại cho khắc ở mạn thuyền hai câu thơ nổi tiếng:
                        Cối Kê cựu sự quân tu ký,
                        Hoan Diễn do tồn thập vạn binh.
(Chuyện cũ Cối Kê, người nên biết,Trong Thanh, Nghệ vẫn còn mười vạn quân)
Những hành xử nội trị của ta hiện nay dường như chỉ thấy mặt khổ nhục kế (liếm phân) còn vế khoan thư sức dân, cố kết dân tộc,nuôi dưỡng khí phách yêu nước của Quân đội, thanh niên, nhân dân, trí thức lại chệch choạc đáng ngờ.
Vì thế không thể không đòi hỏi cao đối với hội nghjij TƯ 3 vừa qua.
Hãy đi cùng Nhân dân sửa chữa những thất thố để xứng đáng là một Chính Đảng của Dân của Nước!
Ô Đồng Lầm, những ngày tháng Bảy rất sốt. 
NKM
-------------

19 nhận xét:

 1. Gần đây khi đi “học” nghị quyết của đảng thường nghe những cán bộ tuyên huấn của Tư và thành phố đưa ra luận điểm “không thể tin được Tàu, tin Tàu thì mất nước.Nhưng không thể đi với Mỹ, đi với Mỹ thì mất chế độ”.Chúng tôi cho rằng đây là luận điểm theo phương pháp luận “Trần ích Tắc-Chiêu Thống”.Bởi bọn bán nước bao giờ cũng đặt Quốc gia Dân tộc dưới lợi ích của ngôi báu, quyền lực, của chế độ.Ngược lại minh triết của tổ tiên ta từng khẳng định “vứt bỏ ngôi vua như quăng chiếc giày rách!” Không biết đến khi nào những kẻ hậu duệ cầm quyền ngày nay mới học được những tấm gương dựng nước và giữ nước của người xưa!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vẹm là ai mà bảo nó học những tấm gương dựng nước và giữ nước khi nó khăng khăng:không có gia đình(thoát ly),không có dân tộc(đỏ toàn thế giới),không tôn giáo(vì chỉ tôn thờ mác-lê-mao-hồ).Cs là ma vương-quỉ sứ hoành hành thế gian,quấy phá nhân loại.

   Xóa
 2. hố hố, thất thố đúng quy trình

  Trả lờiXóa
 3. Thưa cụ Mai kính mến,Cụ đã viết những điều rất chí lý về những hành xử của ban lãnh đạo đảng cs, cái đảng cs mà cụ nói đến trong bài viết không phải là đảng vì dân vì nước mà chỉ vì mỗi "sự ổn định giả tạo" mục đích là để giữ ghế, cũng có nghĩa là vì miếng cơm manh áo của nhóm lãnh đạo. Những điều gan ruột của cụ đã từng nêu ra nhiều lần rồi nhưng nhóm lãnh đạo có nghe đâu. Điều đó càng chứng tỏ sự sụp đổ của đảng cs sẽ nhanh đến gần và không có thế lực nào có thể cứu vãn được.

  Trả lờiXóa
 4. Dân lương thiện07:37 12 tháng 7, 2016

  Tôi khâm phục cụ Mai vì đã hơn 80 tuổi rồi mà cụ vẫn rất minh mẫn theo rõi diễn biến, nội dung cùng các văn kiện Hội nghị BCH TW ĐCSVN lần thứ 3 một cách rất chi tiết và phê phán rất chuẩn xác sự yếu kém, suy đồi về trình độ nhận thức của guồng máy ĐCS đã xuống cấp đến mức không thể cứu vãn được.
  Trên thế giới đã từng có những nhà nước độc tài, mất ổn định, thối rữa.... và đã đi đến sự diệt vong, nhưng thối rữa và thấp hèn như ĐCSVN lúc này thì hiếm thấy.
  Tuy vậy, vào thời điểm này, khi giặc bành trướng TQ đang tự tung tự tác muốn ăn sống nuốt tươi đất nước ta và cộng đồng thế giới, còn Mỹ thì đang cổ vũ nhân loại tiến bộ đoàn kết với nhau chống lại bọn bành trướng BK để tự vệ, cụ Mai không muốn xã hội hỗn loạn thêm, cụ thành tâm muốn ĐCS tỉnh ngộ, coi trọng Tổ quốc dân tộc là trên hết, để tự lựa chọn con đường sống cho mình.
  Nhưng không thể có hy vọng đâu cụ ơi, TBT NPT thua cụ hàng chục tuổi, nhưng trí tuệ u tối đến mức không thể tiếp nhận nổi lời hay ý đẹp của cụ đâu, lão ta chỉ có thể lảm nhảm "Hãy bảo vệ ĐCS quang vinh" và lão sẽ chết bất đắc kỳ tử.
  Vậy thôi

  Trả lờiXóa
 5. Chủ đề chính của HN TW lần này là bàn về qui chế làm việc của BCT, BBT, Ban Chấp hành TW cùng các cơ quan,ban bệ của đảng . Vậy hóa ra từ trước đến nay, họ làm việc chẳng có qui chế qui chiếc gì cả, cứ thích là làm, làm theo chỉ đạo, mệnh lệnh của cấp trên,của cá nhân chuyên quyền độc đoán, theo lợi ích nhóm đảng. Chả thế mà đảng đã phạm phải vô số khuyết điểm, yếu kém, tiêu cực khiến đất nước phải trả giá đắt cho những gì đạt được đến ngày hôm nay nhưng vẫn tụt hậu so với thế giới. Theo lé thông thường, khi một tổ chức xã hội được thành lập thì phải có ngay qui chế hoạt động hản hoi, như là sự vận dụng hiến pháp, pháp luât vào đặc điểm cụ thể của tổ chức đó. Sau bao nhiêu năm hoạt động gọi là lãnh đạo đất nước mà giờ đây mới có qui chế thì thật là ..vừa nực cười vừa đáng trách. Thêm nữa, theo những ngôn từ lấp lửng trong nghị quyết thì các vị lãnh đạo đảng còn muốn tăng cường mức độ độc quyền của đảng hơn nữa trên tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống. Đó là một nguy cơ lớn đói với sự tiến bộ, hội nhập của đất nước vào thế giới văn minh, dân chủ. Chẳng thế mà bất kỳ văn kiện nào cũng luôn nhấn mạnh phải không ngừng " Tăng cường sự lãnh đạo của đảng ".Thực tế chứng tỏ, càng "tăng cường" càng độc tài, ác với dân hèn với giặc để tạp điều kiện vơ vét cho đầy túi, chứ có được việc gì! Một thất thố nữa cần chỉ ra:đảng chỉ có số ít so với dân số nhưng đã giành lấy độc quyền lãnh đạo đất nước thì mọi qui chế qui định gì gì đó của đảng sẽ không còn là bí mật nội bộ nữa. Cần công khai minh bạch trước toàn dân để "đân biết ,dân góp ý, dân kiểm tra "v.v. Liệu họ có dảm! Nếu không công khai thì mọi thứ nghị quyết trong đảng chỉ là trò "tăng cường sự độc tài toàn trị" của một nhóm người trong đảng hiện nay mà thôi!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không phải là không có qui chế nào , mà ở HN này ông Lú chỉ muốn sửa đổi và lập ra qui chế khác phục vụ theo mục đích cá nhân của phe nhóm ông ta!

   Xóa
 6. Thất thố - cầm 7 cái thố đi xin ăn...

  Trả lờiXóa
 7. Cho em hỏi , khi đảng sụp đổ rồi thì VIỆT NAM sẽ thế nào

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chắc chắn Việt Nam sẽ phục hồi! Vì không ai có thể xấu hơn đảng cs của bạn Dinh Phuong. Do vậy, nước ta chỉ có thể tốt hơn sau khi kẻ xấu ra đi.

   Xóa
  2. nặc danh 06 : 04 , xin hỏi bạn căn cứ vào đâu để nói đảng cs của bạn DP . Nếu là của mình thì như ai đó đã nói , quẳng bỏ ngai vàng như vất đi 1 đôi giầy rách . Nực cười khi bạn nhận xét phiến diện về người khác qua 1 câu hỏi người ta đặt ra . Và thất vọng khi bạn 1 người cũng gọi là trí thức lại hành xử như thế .

   Xóa
 8. Bộ chính trị ĐCSVN vừa hội nghị TW 3 khóa 14 đã kết thúc . Nội dung hội nghị không hề có dòng nào đề cập đến T.Q đang lấn chiếm dần các đảo ở TS, cho tàu sắt đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, Tòa án quốc tế sắp phán xét vụ kiện của Philippin đối với T.Q ở biển Đông, ô nhiễm biển và hậu họa của Formosa.. Tình trạng Đất nước như nước sôi lửa bỏng như vậy, nhưng Bộ Chính trị , BCH ĐCSVN đứng ngoài cuộc, chỉ lo củng cố nội bộ và quyền lực của đảng . Một đảng chính trị tự phong mình là "lãnh đạo nhà nước và xã hội VN..chịu trách nhiệm trước nhân dân VN.." là lời nói ngụy tạo để tiếm quyền của QH ( cơ quan quyền lực tối cao của nhân dân ). Một đảng cầm quyền như vậy phỏng có xứng đáng với danh xưng mà nó tự vỗ ngực hay không. Ông TBT Nguyễn Phú Trọng dường như giả mù, giả điếc giả câm trước đòi hỏi bức thiết khẩn cấp của nhân dân và Đất nước. Vì lý do thiểu năng hay vì sợ hãi T.Q mà bị như vậy.

  Trả lờiXóa
 9. Trong khi chúng tôi đang đặt câu hỏi: Khi bị các cơ quan chức năng chặn đường biển để kiểm tra, lâu nay Formosa đã đưa rác thải về đâu để tiếp tục sục rửa hệ thống, thì bất ngờ nhận được tin báo “rùng mình” từ người dân địa phương. Chúng tôi đã cải trang thành những người dân bản địa, xâm nhập một trang trại “ma” ở đầu nguồn sông Trí, nơi được cho là đang chôn lấp hàng ngàn m3 cặn cô đặc, lấy từ hệ thống xả thải của Formosa.
  Một cán bộ đang công tác tại Formosa Hà Tĩnh thừa nhận: “Đây chính là chất thải kim loại nặng, được lắng lại sau quá trình xử lý nước thải. Nó như một lớp bùn đen đọng lại dưới đáy hồ và được múc lên rồi đóng gói đi chôn lấp. Việc làm này là hết sức nguy hiểm vì có thể trong lớp bùn đó còn chứa rất nhiều kim loại nặng, có thể gây ra nhiều hậu quả khôn lường”.

  Trả lờiXóa
 10. Một xã hội văn minh thì phải có luật, cần đưa ra luật về đảng.

  Trả lờiXóa
 11. Đảng CSVN là thế lực thù địch của nhân dân Việt Nam, DCS là phản động đất nước Việt nam

  Trả lờiXóa
 12. Các nhà lãnh đạo đương cai trị nhân dân Việt Nam chỉ vì lợi ích nhóm của DCS mà tìm cách ngụy biện nhân danh thay mặt nhân dân để hưởng lợi về vật chất và để nhân dân khiếp sợ nhưng tự mình cho rằng nhân nhân theo đảng. Nếu nhân dân theo thì trưng cầu dân ý xem kết quả thế nào để đưa ra cương lĩnh!!!

  Trả lờiXóa
 13. Thời điểm DCS sợ nhân dân phản đối về đang và sẽ mất chủ quyền trên đất và biến, thì phải xích lại gần TQ, lúc đó TQ là cơ hội thiết lập chủ quyền trên biển Đông. Vì sợ mất ghế đang hưởng thụ sung sướng thì phải nhục nhã với TQ. Trung quốc đang và sẽ tìm cách chiếm đảo chiếm biển thôi. Trung quốc là kẻ nham hiếm từ ngàn đời này với Việt nam!

  Trả lờiXóa
 14. Bac mai noi thang than ghe

  Trả lờiXóa
 15. Trọng lú và bầy chuột được dựng lên hãy suy nghĩ ngàn năm sau lịch sử Hồng Lạc sẽ phán xét công tội thế nào về toàn vẹn chủ quyền trên đất liền và biến? Ai là kẻ theo tàu và ai là kẻ chống tàu. Lịch sử hoành tránh của VN là chiến thắng giặc Tàu. Các ngươi bán nước vì danh hư hão huyền để được chi. Tỉnh ngộ đi dù muộn nhưng còn sớm. Việt nam sẽ muôn đời không bao giờ là phụ thuộc Tàu Khua!

  Trả lờiXóa