Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

Đề nghị xem xét kỷ luật ông Đinh La Thăng

UB Kiểm tra TƯ đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành TƯ xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng theo thẩm quyền.
Từ ngày 24 đến 26/4/2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp kỳ thứ 14, dưới sự chủ trì của ông Trần Quốc Vượng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ nhiệm UB.
UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận các nội dung sau:
I- Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và một số cá nhân có liên quan
1- Ban Thường vụ Đảng ủy PVN giai đoạn 2009 - 2015 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tổ chức đảng, đảng viên; không kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với nhiều cán bộ, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Tập đoàn có vi phạm, khuyết điểm để các đơn vị hoạt động không hiệu quả, thua lỗ nhiều năm vẫn được Tập đoàn điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, có trường hợp điều động, bổ nhiệm chức vụ cao hơn; để nhiều cán bộ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước, bị khai trừ ra khỏi Đảng và xử lý hình sự, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn. Chấp hành không nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng trong việc kiểm điểm trách nhiệm để Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) thua lỗ nghiêm trọng.
Thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu cho Đảng ủy Tập đoàn ban hành nghị quyết số 233/NQ-ĐU, ngày 17/8/2009 có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật, không đúng chỉ đạo của Thủ tướng, dẫn đến HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn và các tổng công ty thành viên quyết định chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật.
Để HĐTV ban hành các nghị quyết, quyết định chỉ định nhiều gói thầu với tổng giá trị lớn, vi phạm nghị định của Chính phủ; tham mưu, đề xuất Thủ tướng cho chỉ định nhiều gói thầu không bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, thực hiện các dự án đầu tư dẫn đến HĐTV và một số đơn vị thành viên có vi phạm rất nghiêm trọng, để mất vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng; trong đó góp vốn vào Ngân hàng Cổ phần Đại dương (OceanBank) mất 800 tỷ đồng.
=>>  Vì sao ông Đinh La Thăng bị đề nghị kỷ luật    
Để HĐTV ban hành nghị quyết số 4266/NQ-DKVN, ngày 16/05/2011 góp vốn đầu tư vượt mức quy định vào OceanBank, trái quy định của luật Các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho Tập đoàn.
Nhiều khoản đầu tư của Tập đoàn bị tổn thất, tiềm ẩn rủi ro khó thu hồi vốn đầu tư với tổng số tiền rất lớn.
2- Ông Đinh La Thăng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn PVN chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV Tập đoàn PVN trong giai đoạn 2009 – 2011.
Chịu trách nhiệm khi ký ban hành nghị quyết 233/NQ-ĐU, ngày 17/3/2009 của Đảng uỷ Tập đoàn có nội dung không phù hợp với quy định pháp luật để HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn và các tổng công ty thành viên quyết định chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật;   
Đinh La Thăng, kỷ luật ông Đinh La Thăng, bí thư thành ủy TP.HCM, bí thư Thăng, Nguyễn Xuân Sơn
Ông Đinh La Thăng. Ảnh: Phạm Hải
Vi phạm Quy chế làm việc HĐQT Tập đoàn trong việc ký thỏa thuận tham gia góp vốn tại văn bản số 6934, ngày 18/9/2008 giữa ông Đinh La Thăng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn và Chủ tịch HĐQT Oceanbank (có nội dung: Tập đoàn tham gia góp vốn 20% trở lên; cử cán bộ tham gia quản trị, điều hành; đề nghị các đơn vị thành viên sử dụng dịch vụ của Oceanbank) trước khi HĐQT Tập đoàn họp thống nhất nội dung trên.
Chịu trách nhiệm trong việc HĐTV ban hành nghị quyết số 4266/NQ-DKVN góp vốn vượt mức quy định vào OceanBank, trái quy định của luật Các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho PVN.
Chịu trách nhiệm trong việc HĐTV ban hành một số nghị quyết, quyết định chỉ định nhiều gói thầu với tổng giá trị lớn, vi phạm các nghị định của Chính phủ; tham mưu, đề xuất Thủ tướng cho chỉ định nhiều gói thầu không bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Chấp thuận cho PVC được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với công trình, dự án do Tập đoàn chỉ định cho PVC thực hiện và chấp thuận cho Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với Hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng (EPC) nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất, vi phạm luật Đấu thầu năm 2005.
Ông có trách nhiệm trong việc ban hành chủ trương, quyết định đầu tư phân tán, dàn trải; thiếu kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án ở thời kỳ đồng chí làm lãnh đạo Tập đoàn, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp; một số dự án phải dừng, giãn, hoãn tiến độ, thua lỗ kéo dài, gây thất thoát, lãng phí, mất vốn đầu tư, gây hậu quả rất nghiêm trọng (trong đó có dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học).
3- Ông Phùng Đình Thực, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PVN từ năm 2008 - 2010 và Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV từ tháng 9/2011 - 7/2014 chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn trong giai đoạn 2011 - 2014; có trách nhiệm trong việc ban hành nghị quyết 233/NQ-ĐU của Đảng uỷ và Nghị quyết số 4266/NQ-DKVN của HĐTV, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Vi phạm công tác tổ chức, cán bộ, thiếu trách nhiệm trong việc nhận xét không đúng đối với Trịnh Xuân Thanh khi chuyển công tác về Bộ Công thương; không chỉ đạo xem xét vi phạm của Nguyễn Xuân Sơn khi làm Tổng Giám đốc Oceanbank; chịu trách nhiệm cùng Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV khi làm quy trình đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Nguyễn Xuân Sơn từ Phó Tổng Giám đốc lên Chủ tịch HĐTV và Bí thư Đảng ủy Tập đoàn năm 2014. Có trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm tại dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học.
4- Ông Đỗ Văn Hậu, nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc PVN từ tháng 11/2011 - 10/2014 cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn trong thời gian nêu trên. Có trách nhiệm trong việc ban hành Nghị quyết 233/NQ-ĐU của Đảng uỷ và Nghị quyết số 4266/NQ-DKVN của HĐTV, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Thiếu trách nhiệm trong việc nhận xét có nội dung không đúng đối với Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy khi chuyển công tác; có trách nhiệm trong việc đề nghị bổ nhiệm Nguyễn Xuân Sơn như đã nêu trên. Có trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm tại dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ và các dự án Nhiên liệu sinh học.
5- Ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn PVN chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2010- 2015. Có trách nhiệm trong việc Ban hành Nghị quyết 233/NQ-ĐU của Đảng uỷ và Nghị quyết số 4266/NQ-DKVN của HĐTV, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Trong thời gian ông Nguyễn Xuân Sơn là Tổng giám đốc, người đại diện vốn của PVN tại Oceanbank, đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả rất nghiêm trọng. 
Hiện nay ông Nguyễn Xuân Sơn đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an tạm giam để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
6- Ông Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó tổng giám đốc cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2015; có trách nhiệm trong việc ban hành nghị quyết 233/NQ-ĐU của Đảng uỷ và nghị quyết số 4266/NQ- DKVN của HĐTV. 
Chịu trách nhiệm trong việc tham mưu quyết định chỉ định gói thầu EPC nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng. Có trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm tại dự án nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ và các dự án Nhiên liệu sinh học.
Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ PVN và các cá nhân nêu trên là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và các cá nhân liên quan. Căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW và Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định:
- Cách chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Phùng Đình Thực; cách chức Phó bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Đỗ Văn Hậu; khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Sơn; cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Quốc Khánh.
- Đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành TƯ Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đinh La Thăng theo thẩm quyền.
- Yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Công thương khẩn trương xem xét kỷ luật hành chính tương ứng đối với các cá nhân trên.
- Yêu cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ khẩn trương thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn PVN.
II- Xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên ủy viên TƯ Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và ông Lê Hữu Lộc, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
1- Ông Nguyễn Văn Thiện với cương vị ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 có trách nhiệm trong việc để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong việc bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm một số trường hợp cán bộ không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và không đúng quy định.
2- Ông Lê Hữu Lộc với cương vị là Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 có trách nhiệm trong việc để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong việc tuyển dụng, xếp lương công chức không đúng quy định.
Căn cứ Quy số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định:
- Thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Lê Hữu Lộc.
- Đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Thiện theo thẩm quyền.
- Yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh Bình Định và đồng chí Lê Kim Toàn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc về những khuyết điểm có liên quan.
III- Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu; cho ý kiến về một số dự thảo văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng và giải quyết một số công việc khác theo thẩm quyền.
(VnN)
-------------

16 nhận xét:

 1. "Băng dầu khí" là một thế lực lớn do Đinh La Thăng cầm đầu bữa nay cũng đã "lên thớt". Chém mạnh lên thưa pà kon!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ac ac đẩu nhau thôi ,chia bài lại . Kiểu như bạn nên Vina nghèo mãi ,bị lừa mãi.

   Xóa
 2. ĐLT giàu (bẩn) chắc chỉ sau Dũng Xà Mâu! Tịch thu tòa nhà 34 tầng ở Q.7, TPHcm đi!

  Trả lờiXóa
 3. Tại sao sai phạm nghiêm trọng như thế mà ĐLT vẫn liên tục thăng tiến, lên bộ trưởng giao thông rồi tiếp đó vào bộ chính trị? Vậy việc chuẩn bị nhân sự các đại hội 11 và 12 làm thế nào? Tô Huy Rứa có trách nhiệm gì trong vụ này hay là Thăng đã mua được cả ban nhân sự đại hội?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vì đại biểu đại hội của cái "đảng cộng sản VN", toàn là người dốt.

   Người bộ trưởng tài ba, có học thức nhất hiện nay, không còn là thành viên cao cấp của "lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội" (theo điều 4 hiến pháp). Đó là TS Kim Tiến, bộ trưởng y tế, đang kiêm vài vị trí Giáo sư danh dự ở đại học nổi tiếng ở Mỹ và Anh. TS Kim Tiến, đã từng là thành viên cao cấp của "lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội", sau vừa qua, bị cái đại hội, không chọn là thành cao cấp nữa.

   Vậy các đại biểu đại hội của "lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội", dốt là chứ là gì.
   Nhưng họ lại có quyền "lãnh đạo nhà nước" VN. (theo điều 4 hiến pháp)

   Cái khổ của nước VN là vậy.

   Xóa
 4. Kẻ nào tham nhũng lớn nhất?
  Những người ít hiểu biết, không rõ bản chất tham nhũng thì chỉ nhìn thấy những kẻ tham nhũng vật chất như nguyễn tấn Dũng, Dương chí Dũng, trịnh xuân thanh, đinh la thăng? ....
  Nhưng chính NGUYÊN PHÚ TRỌNG mới là tên tham nhũng lớn nhất (tham nhũng quyền lực).
  Những kẻ cầm đầu đảng csvn từ xưa đến nay, đều là những kẻ không có tài và vô đạo đức , không có uy tín nên sợ thi tài cạnh tranh, chỉ dùng mưu mô xảo quyệt và bạo lực để cướp giành quyền và giữ quyền.
  đảng csVN độc đảng toàn trị theo điều 4 hiến pháp với mục đích giành đặc quyền đặc lợi cho riêng người cầm quyền cs "bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình"-đó là tham nhũng chứ còn gì nữa.
  độc đảng là để tham nhũng cho đảng, và đảng tham nhũng thì đương nhiên tổng bí thư đảng phải là kẻ tham nhũng lớn nhất.
  (nên nhớ là có tham nhũng quyền lực là có tham nhũng vật chất- không thì để tranh cử thi tài cho dân tự chọn lựa- làm sao phải độc đảng toàn trị để người ta chửi cho?)
  (Lù A Sếnh-CB QK2)

  Trả lờiXóa
 5. Quyền lực của lãnh đạo cs còn say sưa và mê muội hơn cả ma túy, một khi bả danh lợi quyền lực đã ngấm vào những kẻ cầm quyền cs, thì chúng có thể giết nhau cốt để giữ cho được cái ghế đang ngồi.
  Độc đảng toàn trị chính là tham nhũng quyền lực (thể hiện tại điều 4 hiến pháp),
  Tham nhũng quyền lực thì người ta khó hình dung vì nó hơi trừu tượng, nó không sờ thấy, không nhìn thấy bằng trực quan và xúc giác - nó khác với tham nhũng vật chất (tài sản, tài nguyên đất đai, tiền bạc, nhà cửa, ...) là những thứ ai cũng nhận biết được do cân đong đo đếm được bằng mắt, bằng tay.
  Nhưng, đã tham nhũng được quyền lực là có quyền tham nhũng vật chất. vì tham nhũng quyền lực đẻ ra tham nhũng vật chất- chỉ có người có chức quyền mới có khả năng tham nhũng được vật chất, vì họ được quyền định đoạt trong quản lý vật chất, họ ăn cắp, họ được cấp dưới hối lộ. Ngược lại, khi họ tham nhũng được vật chất thì họ đem vật chất mua (hối lộ) được người có quyền lực ở cáp trên, để rồi nắm lấy (mua được quyền chức)-tham nhũng quyền lực và lại tham nhũng vật chất nhiều hơn khi họ leo lên ở vị trí cầm quyền cao hơn.
  Quyền lực tuyệt đối như thế lại được quản lý và định đoạt "sở hữu toàn dân" nên những kẻ cầm quyền csVN tha hồ ăn cướp vơ vét mà người dân không sao có thể ngăn cản được những người cầm quyền cộng sản..

  Đó là HAI TỬ HUYỆT CỦA CHẾ ĐỘ, mà suy cho cùng đều là do độc đảng toàn trị mà ra. giúp cho người cầm quyền cs có thể vơ vét cho đến kỳ hết tài sản, tài nguyên quốc gia vào túi riêng của họ.
  Nhưng cũng chính vì sự tham lam vô độ ấy sẽ giúp đảng csVN càng nhanh chết, và chết là điều không thể cứu chữa được.
  Tất cả là ở điều 4 hiến pháp mà ra.

  Trả lờiXóa
 6. Hèn chi lâu ni không nghe anh Thăng phát ngôn gây sốc như hồi mới vô làm tuần phủ Gia Định.
  Xem ra,lão lú trả thù,thanh trừng thật tàn khốc.Phải đuổi cùng giết tận mới hả dạ.
  "Đó chính là nét ưu việt của chế độ ta" - Hồ Xuân Mãn.

  Trả lờiXóa
 7. Vụ Trịnh Xuân Thanh chỉ là cái cớ để phe cụ Trọng nhắm tới Đinh la THăng và trên nữa.

  Trả lờiXóa
 8. Trò mèo chính trị của lão lú nè, tại sao không thực hiện vụ này khi hạ bệ 3x mà để đến bây giờ mới làm? Lão lú đánh lạc hướng dư luận của vụ đồng tâm và lấy lại uy tín đã mất trong thời gian qua.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lão Lú lôi kéo ĐLT,NVB,VVT vào Bct cốt để đuổi 3x về vườn.Ngu vì nghe theo nên nay lão Lú xử từng tên 1.Lú và 3x thù không đội trời chung nên từ giờ trở đi 3x và bè lũ không biến mất thì Lú và đồng bọn đi tong.

   Xóa
 9. Tại giá dầu xuống quá, góp ngân sách sụt giảm thảm hại nên dầu khí càng yếu thế.
  Đổi lại mà giá dầu 100USD, ngân sách ngon lành có mà cho tiền các ông ấy cũng ko dám đụng đến đâu.

  Trả lờiXóa
 10. Con người này đi đến đâu làm loạn đến đấy...leo cao lên nữa chắc đất nước này tanh bành ra... Các bác hãy xử lý mạnh ....

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xử lý ai? thằng xử lý nó thì có tốt đẹp hơn nó không?
   Toàn lũ tham nhũng với nhau cả (độc tài đảng toàn trị, tay sai Tàu, tham nhũng quyền lực=>tham nhũng của cải vật chất tiền bạc), thằng bị lộ, thằng chưa bị lộ, thằng dễ nhìn thấy vật chất tiền bạc đất đai, thằng thì phải suy xét, mới ngẫm ra nó tham lam quyền lực để tham nhũng để thâu tóm cho bọn Tàu, và cho nó. Chứ phe bán nước Trọng lú và phe cánh thì cũng sạch sẽ thơm tho tử tế gì hơn phe Dũng y tá tham lam của cải tiền bạc? Cả 2 phe đều đáng giết sạch.
   Giải tán đảng csVN để thoát Tàu, để dẹp tham nhũng và cứu nước, cứu dân tộc là điều cần làm ngay lúc này.

   Xóa
 11. Uy tín của đảng CSVN đã về mo rồi -Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu ? Giải tán quách đi rồi cho dân tộc nho-cho dat nuoc truong ton . Con dang CSVN thi kiep no le cho Tau+ chi con la thoi gian .

  Trả lờiXóa
 12. Người chủ nuôi một bầy CHÓ "phản chủ".Do không nuôi dạy tử tế, bầy chó càng ngày càng lộng hành và chia thành nhiều "nhóm" để tranh miếng ăn mà không lo gì đến việc giữ NHÀ. Do bản chất loài vật tham ăn nên giữa các nhóm của chúng nảy sinh mâu thuẫn và việc chúng cắn xé nhau là điều tất yếu. Nhưng cốt lõi của vấn đề là chúng cấu xé nhau hoàn toàn là vì miếng ăn, không phải vì ông chủ, càng không phải để giữ NHÀ tốt hơn. Đối với chúng, ai cho chúng ăn thì đó là ông chủ!

  Trả lờiXóa