Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Ai phải chịu trách nhiệm "luôn chuyển chui" Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang và ứng cử ĐBQH?

Nụ cười "phớ lớ" khi nhận chức của Trịnh Xuân Thanh
Theo thông tin báo chí:” Thanh từng là Chủ tịch HĐQT của Tổng công ty Xây lắp dầu khí (PVC) thuộc PVN từ tháng 2/2009 đến tháng 5/2013.
Đến tháng 9/2013, thời điểm con số lỗ của PVC lên tới hàng nghìn tỷ, ông Trịnh Xuân Thanh bất ngờ rời khỏi vị trí chủ tịch PVC và được bổ nhiệm giữ chức Phó chánh văn phòng Bộ Công thương - Trưởng đại diện Văn phòng miền Trung của Bộ Công thương tại Đà Nẵng.
Không lâu sau đó, ông Trịnh Xuân Thanh tiếp tục được Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng - Trưởng ban Đổi mới doanh nghiệp Bộ Công thương. Đến tháng 5/2015, ông Thanh tiếp tục được luân chuyển làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016…”
Cũng theo thông tin báo chí, trong năm 2012, Thanh tra Chính phủ đã thanh tra Tập đoàn Dầu khí trong đó có PVC, khi báo chí hỏi về việc điều chuyển Trịnh Xuân Thanh từ PVC về Bộ Công thương, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh đã cho biết: “Thanh tra Chính phủ chỉ có trách nhiệm kiến nghị xử lý cán bộ vi phạm đến với đơn vị quản lý Nhà nước.
Việc xử lý sai phạm không thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ, mà do đơn vị quản lý cán bộ đó xử lý", ông Khánh nói rõ.
Phó Tổng thanh tra Chính phủ cho biết thêm, một số dự án lớn có liêm quan tới PVC đã, đang thanh tra (nhà máy nhiên liệu Xăng sinh học ở Phú Thọ, Xơ sợi Đình Vũ ở Hải Phòng…) bước đầu cho thấy, PVC có sai phạm.
“Một số dự án, PVC được giao thầu với tư cách tổng thầu. Toàn bộ việc thực hiện hợp đồng với tư cách nhà thầu, PVC có vi phạm, khuyết điểm.
Căn cứ vào những vi phạm đó, chúng tôi sẽ kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, ông Khánh nói.”
Liên quan đến việc bổ nhiệm ông Thanh và những vi phạm trước khi được bổ nhiệm, Ban Bí thư từng kết luận từ 4/10/2013: “Đồng chí Trịnh Xuân Thanh là người chịu trách nhiệm chính về các khuyết điểm, vi phạm và thua lỗ ở Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ và cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty.
Mặc dù đồng chí không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch các chức vụ cao hơn và không thuộc diện cán bộ luân chuyển theo Thông báo kết luận số 146-TB/TW, ngày 04/10/2013 của Bộ Chính trị khóa XI. Nhưng đồng chí vẫn đề nghị và để các cơ quan chức năng làm quy trình tiếp nhận, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo ở Bộ Công Thương và tỉnh Hậu Giang là thể hiện sự thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm và thiếu gương mẫu.
Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trịnh Xuân Thanh rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông này. Trong quá trình kiểm điểm, ông Trịnh Xuân Thanh chưa nghiêm túc, thiếu trung thực; chưa thành khẩn, tự giác nhận các vi phạm, khuyết điểm…”
Như vậy, việc bổ nhiệm một cán bộ như Trịnh Xuân Thanh đã có sai phạm lớn trong giai đoạn đảm nhận chức trách Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC, sai phạm này đã được Thanh Tra Chính phủ kết luận và kiến nghị xử lý; Sai phạm của Trịnh Xuân Thanh đã được Ban Bí thư có kết luận bằng văn bản khá nặng nề về năng lực, phẩm chất thế mà BT Vũ Huy Hoàng vẫn cất nhắc, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh vào một loạt ghế tại Bộ Công thương ?

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, bộ vét

Như vậy, ông Vũ Huy Hoàng đã phạm tội cố ý làm trái chứ không phải là vô tình làm trái Điều 165 của bộ Luật Hình sự...
Tiếp tay cho việc cố ý làm trái này của BT Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng còn có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn và một Phó Ban ban tổ chức TW ông Trần Lưu Hải…Bởi vì, những chức trách mà Trịnh Xuân Thanh đảm nhận thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị, Ban tổ chức TW và Bộ Nội vụ…
Riêng việc điều chuyển Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang, cơ cấu để Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội chắc chắn không thuộc phạm vi trách nhiệm của mấy ông thứ trưởng Bộ Nội vụ và Phó ban Tổ chức TW…vì những phần việc này không bao giờ được phân cấp cho cấp phó ?!
Nghị quyết số 11-NQ-TW ngày 25/1/2002 về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý đã quy định: “Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với cấp uỷ và các ban đảng có liên quan giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và giúp Bộ Chính trị đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng, định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo Bộ Chính trị…”
Như vậy việc “ chuyện luân chuyển chui” này không thể quy trách nhiệm cho một mình ông Trần Lưu Hải phải chịu trách nhiệm và với hình thức kỷ luật cảnh cáo…Ông Trần Lưu Hải chỉ phải một mình gánh chịu trách nhiệm ở những phần việc được phân cấp và nếu làm sai ?
Chắc chắn ông Trần Lưu Hải không được phân cấp chuyện luân chuyển cán bộ thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị và Ban Bí thư như Trịnh Xuân Thanh; Đối với việc luân chuyển Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang thì bản thân Trưởng ban tố chức TW cũng chỉ là người giúp việc Bộ Chính trị, ông Hải nếu đã ký việc luân chuyển này là “ký trộm, ký chui” vượt, trái thẩm quyền…
Do đó, Ban Kiểm tra TW đề nghị hình thức ký luật cảnh cáo với ông Trần Lưu Hải là không công minh, trái Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật nhà nước…
Ủy ban kiểm tra TW cần phải bạch hóa việc ông Trần Lưu Hải ký luân chuyển Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang, đảm nhận chức vụ Phó chủ tịch Hậu Giang; Trần Lưu Hải chỉ chịu ở mức cảnh cáo nếu ký thừa lệnh, theo lệnh của người khác. Nếu ông Trần Lưu Hải tự ý ký, không thông qua Trưởng ban Tổ chức TW thì đây là hành vi phải bị khai trừ khỏi Đảng và phải bị xử lý về mặt hình sự vì liên quan tới tội danh: Tội cố ý làm trái-Điều 165 của Bộ Luật hình sự…


Trưởng ban tổ chức TW Tô Huy Rứa là thành viên của Bộ Chính trị và Ban Bí thư chắc chắn đã tham gia việc bàn thảo để ra văn bản kết luận về Trịnh Xuân Thanh, tất phải biết rõ về Trịnh Xuân Thanh, vậy thì tại sao lại lờ cho Phó ban, người giúp việc mình ký quyết định luân chuyển Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang trái với Nghị quyết của Bộ Chính trị?
Tại sao Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã nhận được kết luận và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về các sai phạm của PVC và Trịnh Xuân Thanh; đã ra văn bản kết luận rất nặng về cá nhân Trịnh Xuân Thanh mà tại sao lại không chỉ đạo Ban cán sự Đảng Bộ Công thương có hình thức kỷ luật với Trịnh Xuân Thanh ?
Phải chăng do ngay từ 2013, Bộ Chính trị và Ban Bí thư cũng đã hữu khuynh, thiếu kiên quyết, nghiêm minh trong việc xử lý Trịnh Xuân Thanh, nương nhẹ Trịnh Xuân Thanh nên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng mới làm càn, dấn lên đẩy Trịnh Xuân Thanh đi tiếp vào Hậu Giang?
Bây giờ nếu đưa ông Vũ Huy Hoàng ra xử lý đến nơi đến chốn về mặt hình sự thì Bộ chính trị và Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức TW không thể không liên đới chịu trách nhiệm ? Cái khó của việc “đánh chuột sợ vỡ bình” chính là ở cái chốt khóa này đây ?
Việc bổ sung Trịnh Xuân Thanh vào ban chấp hành tỉnh ủy Hậu Giang, phải có quyết định của Ban Bí thư? Vậy ông Lê Hồng Anh là Thường trực Ban Bí thư giai đoạn 2013-2015, có biết việc luân chuyển này không và đã phân công ai ký bổ sung Trịnh Xuân Thanh vào cấp ủy của đảng bộ tỉnh Hậu Giang ?
Báo chí đã đưa tin về việc để bổ sung ông Lê Trương Hải Hiếu tham gia Ban chấp hành đảng bộ TPHCM thì Ban Bí thư phải ký quyết định này; Do vậy, Trịnh Xuân Thanh được bổ sung cấp ủy Hậu Giang cũng tương tự như thế, phải do Ban Bí thư ký quyết định? Nếu không có quyết định của Ban Bí thư mà vẫn ngồi chỗm hỗm thì Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang đã vi phạm Điều lệ Đảng nghiêm trọng ?
Dư luận không thể không đặt dấu hỏi về kết luận sau đây của Ban bí thư:“Mặc dù đồng chí không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch các chức vụ cao hơn và không thuộc diện cán bộ luân chuyển theo Thông báo kết luận số 146-TB/TW, ngày 04/10/2013 của Bộ Chính trị khóa XI. Nhưng đồng chí vẫn đề nghị và để các cơ quan chức năng làm quy trình tiếp nhận, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo ở Bộ Công Thương và tỉnh Hậu Giang là thể hiện sự thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm và thiếu gương mẫu…”
Làm sao Trịnh Xuân Thanh tự mình đề bạt, ra quyết định, luân chuyển mình về Hậu Giang được ? Bây giờ Ban Bí thư lại đổ cho Thanh không trung thực, do lỗi Thanh đề nghị nên mới được bổ nhiệm thì quả là nực cười…
Qua vụ này cho thấy nếu quy trách nhiệm vụ luân chuyển, bổ sung vào tỉnh ủy Hậu Giang và ứng viên đại biểu Quốc hội của Trịnh Xuân Thanh theo “quy trình chui”, bất chấp điều lệ Đảng và luật pháp nhà nước cho một mình Phó ban Tổ chức TW Trần Lưu Hải, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn và Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng phải chịu trách nhiệm là không công minh, là nhẹ trên nặng dưới…
Qua vụ Trịnh Xuân Thanh đổ bể làm tóe loe ra cái chuyện một mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất biết và đã kết luận rất nặng nề về các sai phạm của Trịnh Xuân Thanh từ năm 2013; tay phải thảo quyết định ra thông báo:” “Đồng chí Trịnh Xuân Thanh là người chịu trách nhiệm chính về các khuyết điểm, vi phạm và thua lỗ ở Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ và cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty…”
Còn tay trái thì lại ký quyết định bổ sung Trịnh Xuân Thanh vào tỉnh ủy Hậu Giang? Lờ cho Phó ban tổ chức TW ký quyết định luân chuyển Thanh về Hậu Giang để ứng cử đại biểu Quốc hội ?
( Còn nữa…)
Phạm Viết Đào/(Blog Phạm Viết Đào)

5 nhận xét:

 1. Luân chuyển chui cán bộ là một khuyết tật của chế độ XHCN do đảng quyết không tuân theo luật lệ đề ra .

  Chính Bộ chính trị một cơ quan đầu não của đảng chịu trách nhiệm này với tư cách đảng quyết trên pháp luật .

  Đảng quyết tạo nên hành động đảng phải bao che , luồn lách cho người phạm tội . Dẫn đến cơ hội tham nhũng hối lộ , là một môi trường cho tham nhũng hối lộ phát triển .

  Nếu Đảng muôn năm thì tham nhũng hối lộ Vĩnh cửu !

  Trả lờiXóa
 2. Khi nóc đã dột mưa bão nhập gia . Toàn chuyện trong nhà - ngoài sân lộn xộn.

  Trả lờiXóa
 3. Độc đảng phải chịu trách nhiệm!

  Trả lờiXóa
 4. Tất cả đều do BCT mà đứng đầu là tổng lú,tong lú là người chịu trách nhiệm chinh,vì Trọng lú đã từng chỉ lãnh đạo cho cấp dưới mà rằng ở đâu có cán bộ mắc khuyết điểm thì lãnh đạo ở đó phải chịu trách nhiệm cơ mà ,có phải không cả nhà...

  Trả lờiXóa
 5. Thế cả thôi, quân ta - quân mình đánh trận giả với nhau để lòe bịp cán bộ đảng viên và nhân dân . Tiền tham nhũng của Thanh, Sơn, Thắm ...chảy vào túi ai, chẳng lẽ chỉ mấy tên đại quan tham này ăn được sao? Tội của các tên này một thì tội Ban Tổ chức TW và Ban Bí thư to hơn 10 lần . Vậy dân xe thồ có câu rằng : Chống ai, ai chống bây chừ; Xử ai , ai xử "chúng mình" cả thôi.

  Trả lờiXóa