Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

> Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Không cần ghi điều 4 vào Hiến pháp

Chiều ngày hôm nay, 22.1.2013, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, lão thành Cách mạng, 98 tuổi, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc từ 1974 - 1987, nguyên Bí thư tỉnh ủy các tỉnh Phúc Yên, Thái Bình, Thanh Hóa...đã đọc và ký tên vào Bản Kiến nghị Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đăng tải trên trang Bauxite VietNam hôm nay.Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ghi lên bên lề của Kiến nghị Sửa đổi Hiến Pháp 1992đăng trên Bauxite VietNam như sau:

Về điều 4: Không cần ghi điều 4 vào Hiến pháp

Trong thời kỳ vận động cách mạng lật đổ ách thực dân Pháp giành lại độc lập tự do cho dân tộc, Đảng Cộng sản không có chút quyền hành nào, Không điều nào quy định cho Đảng được quyền lãnh đạo, thế mà Đảng vẫn lãnh đạo được dân, dân tự giác theo sự lãnh đạo của Đảng làm Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong 2 cuộc kháng chiến vì độc lập thông nhất Tổ quốc cũng vậy. Chỉ cần Đảng có chính nghĩa, trong sạch, thực sự vì nước, vì dân, thực thi dân chủ trong mọi lĩnh vực làm cho nước mạnh, dân giầu, thì tự khắc dân sẽ tự nguyện theo sự lãnh đạo của Đảng, Không cần ghi điều 4 vào Hiến pháp.


Về Sở hữu đất đai: Không tước đi cái quyền "sở hữu ruộng của người cày"

Trước đây, trong thời kỳ vận động cách mạng, Đảng đã nêu khẩu hiệu: “Người cày có ruộng” hợp với nguyện vọng tha thiết của nông dân, đã động viên được hàng triệu, hàng triệu nông dân thành sức mạnh to lớn cống hiến cho cách mạng thành công. Nay lại khẳng định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” là tước đi cái quyền “sở hữu ruộng của người cày”, hóa ra Đảng đã phản bội lại khẩu hiệu đã hứa với họ hay sao?


Về lực lượng vũ trang: Điều 70 phải ghi là "Lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ Quốc Việt Nam"

Đối với bất kỳ quốc gia nào, lực lượng vũ trang sinh ra là để bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ấy. Bất kỳ đảng phái nào lên nắm quyền, lực lượng vũ trang vẫn là lực lượng chung của dân của nước, không thuộc tổ chức hoặc cá nhân nào. Đối với nước ta cũng vậy, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, nó có nhiệm vụ phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc như lời Hồ Chủ tịch đã nói năm 1946: “Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Nước, hiếu với Dân…”. Chúng tôi không đồng ý với điều 70 của dự thảo, và đề nghị phải ghi là: “Lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ Quốc Việt Nam”.

(Theo  Blog - NXD)
----------------------

6 nhận xét:

 1. Hoan hô tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, đã dũng cảm nói lên ý kiến sáng suốt này,

  Trả lờiXóa
 2. DÂN TÔI HIỂU RỒI!lúc 09:06 23 tháng 1, 2013

  ĐIỀU BỐN ĐỐI ĐÁP!

  Ấy chết!Ấy chết!
  Điều bốn(4)chớ bỏ
  Bỏ là "tự sát"
  Bác Triết nói rồi.

  Sao mà lại chết?
  Ngàn năm dựng nước
  Trải bao triều đại
  Lịch sử hùng anh
  Đâu cần điều bốn(4)
  Dân vẫn sống khỏe
  Khai hoang mở cõi
  Từ Bắc chí Nam
  Hoàng - Trường biển rộng(Hoàng Sa-Trường Sa)
  Một dải sơn hà
  Ông cha để lại.

  Bỏ đi điều bốn?
  Sẽ chết? Tại sao?
  Giải thích thế nào?
  Cho dân được rõ.

  Bỏ đi điều bốn?
  Chết chứ! Sao không?
  Không chết thì hóa
  Bác Triết nói điêu?

  Em hỏi các bác?
  Cái thằng tham ô?
  Thằng ăn hối lộ?
  Thằng chạy chức quyền?
  Thằng bán chức tước?
  Là người của ai?

  Thằng bán chính sách?
  Thằng buôn nghị định?
  Thằng "nhóm lợi ích"?
  Thằng "phận không nhỏ"?
  Thằng cướp đất dân?
  Hỏi ai làm được?
  Những điều như chúng?

  Thằng thì Việt gian?
  Thằng thì Bán Nước?
  Chỉ vì Sổ hưu
  Như Thanh đại tá...
  Hỏi chúng đâu ra?
  Có quyền làm thế?..

  Thôi đừng kể nữa
  Dân tôi hiểu rồi
  Đừng bỏ điều bốn(4)
  Không thì chết hết
  Đất đâu mà chôn!

  Trả lờiXóa
 3. Hoan hô Cụ Vĩnh!
  Cụ viết thật hay
  Muốn chống độc tài
  Phải bỏ điều bốn.

  Quân đội nhân dân
  Phải trung với nước
  Bảo vệ tổ quốc
  Phục vụ nhân dân
  Chẳng riêng của ai?
  Đảng, điếc nào hết.

  Từ ngàn năm trước
  Làm gì có Đảng?
  Đất, dân đã có.
  Đảng giờ mới có
  Dân lại mất đất.?

  Phải trả ruộng đất
  Về tay nông dân
  Sở hữu là quyền
  Bất khả xâm phạm.

  Bản hiến pháp này
  Dựa trên tinh thần
  Hiến pháp bốn sáu(1946)
  Do Bác Hồ ta
  Viết thời lập nước.

  Quốc dân đồng bào
  Chung tay góp sức
  Để cho đất nước
  Để cho nhân dân
  Hưởng nền dân chủ.

  Trả lờiXóa
 4. Bác Vĩnh tuổi Đảng chắc cũng nhiều,tuổi cao nhưng vẫn nhận ra cái vô lý của điều4,tiếc là mấy bác đương nhiệm lại không nhận ra điều này. Mấy ông muốn để cũng được nhưng xin hãy hỏi ý dân,đặt ra điều này hình như mới chỉ là ý chí của các ông (bắt chước HP Liên xô) chưa bao giờ người dân được quyền phúc quyết. Nhân đợt góp ý này nên tổ chức trưng cầu ý dân về điều này để mọi việc được sáng tỏ
  _ Nếu dân OK thì các ông đã có chính danh được dân ủy thác làm lãnh đạo toàn diện.
  _ Nếu dân NO thì xin các ông dẹp đi cho dân nhờ, lãnh đạo tốt không phải đưa vào hiến pháp dân vẫn thừa nhận, lãnh đạo dở rồi dựa vào HP để cầm quyền là tham quyền, ép buộc nhau mất dân chủ.
  Đơn giản vậy mà sao mấy bác vẫn cứ lý sự này kia để cố giữ lại .Xin cứ hỏi dân là xong..
  Vấn đề là tổ chức hỏi dân thế nào đẻ có kết quả chính xác,đừng gian lận, để dân tâm phục khẩu phục

  Trả lờiXóa
 5. Cảm ơn Cụ Vĩnh có ý kiến hay. Chúc cụ mạnh khỏe-đắc thọ.

  Trả lờiXóa
 6. Cần có điều 4 HP nhưng....lúc 11:27 25 tháng 1, 2013

  Theo tôi cần có điều 4 HP nhưng với nội dung:

  1. Nước VNDCCH ghi nhận sự đóng góp quan trọng của ĐCSVN, mà trước đây là ĐCS Đông Dương và sau đó là Đảng LĐVN, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

  2. Nước VNDCCH cho phép các đảng phái được thành lập tự do, đăng ký và hoạt động trong khuôn khổ của HP và pháp luật.

  3. Nước VNDCCH cho phép đảng phái nào, hoặc liên minh giữa các đảng phái tham gia tranh cử, giành được số phiếu quá bán cao nhất trong cuộc tổng tuyển cử tự do và dân chủ đứng ra thành lập chính phủ để xây dựng và quản lý đất nước.

  4. NVNDCCH nghiêm cấm mọi cá nhân, tổ chức, đảng phái âm mưu, tổ chức và tiến hành đấu tranh bạo động để cướp chính quyền do nhân dân bầu ra. Nếu vi phạm điều này thì cá nhân, tổ chức và đảng phái đó sẽ bị xử tội phản quốc.

  Trả lờiXóa