Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

> Trong mắt E. Rousset

Qua ống kính của nhiếp ảnh gia người Pháp, Eric Rousset, thiên nhiên trở nên lung linh và kỳ diệu hơn. Mời bạn ngắm những bức ảnh như thể tranh vẽ hư cấu. Ảnh trên Agencies.
Hoàng hôn

Hoàng hôn

Hoàng hôn

Hoàng hôn

Hoàng hôn

Hoàng hôn

Hoàng hôn


Hoàng hôn

Hoàng hôn

Hoàng hôn

Hoàng hônHoàng hôn


2 nhận xét: