Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

Ngày đầu năm 2016, ước mong gì cho Tổ quốc?

* NGUYỄN TRUNG
Hôm nay, ngày đầu tiên của năm 2016, tôi chủ định trồng vài cây hoa trong vườn rồi nghỉ ngơi, ước mong có được chút thảnh thơi ở tuổi già này. Trồng hoa xong đau gẫy cả lưng, nhưng thảnh thơi không đến. Chỉ đắm đuối trong mối lo khôn nguôi về hiện trạng đất nước. Có lẽ lâu lắm rồi, chưa có ngày đầu năm nào tôi không sao dứt ra được khỏi chính mình như thế này. 
Là đảng viên, tôi đã tham gia vào nhiều vấn đề của Đảng từ thời Đại hội đổi mới 1986, ít nhiều có kết quả… Thế nhưng từ khi tham gia góp ý vào các Đại hội từ Đại hội VIII liên tục cho đến Đại hội XII sắp tới.., tôi cảm thấy  mình càng cố nói thật bao nhiêu, càng công cốc bấy nhiêu!
Thực là bao phen rất muốn trói cái tay lại để khỏi phải viết, nhưng con tim và cái đầu không cho phép – bởi lẽ còn mong muốn chia sẻ nỗi niềm của mình với nhân dân, với đất nước, và đối với tôi đây là điều quan trọng bậc nhất. 
Hôm nay, lời đầu tiên tôi viết cho ngày đầu năm 2016 là nỗi lo sâu thẳm trong lòng: Đại hội XII có thể sẽ đi vào lịch sử là Đại hội tồi tệ nhất kể từ sau 30-04-1975 cho đến nay… 
Tất cả những gì đang diễn ra đầy kịch tính từ Hội nghị Trung ương 4 (tháng 12-2012) cho đến giờ phút này là sự tranh giành quyền lực ở cấp chóp bu đã đạt tới đỉnh điểm một mất một còn với nhau, lấn át hoàn toàn trách nhiệm bắt buộc lẽ ra phải có của một đảng cầm quyền nhân dịp họp Đại hội.  Đất nước chỉ còn lại là miếng mồi ngon cho lợi và quyền để giằng xé nhau giữa cá nhân này và cá nhân kia, giữa nhóm lợi ích này và nhóm lợi ích kia… Thực tế này vô cùng béo bở cho tham vọng bá quyền Trung Quốc. Cũng xin nói luôn, cho đến nay, chưa bao giờ lãnh đạo Trung Quốc xía vào nội bộ chóp bu của ĐCSVN nhân dịp Đại hội thâm hiểm và tệ hại như bây giờ. 
Để đất nước rơi vào thực trạng hiện nay, như đã được thú nhận phần nào tại Hội nghị Trung ương 4 (tháng 12-2012), trách nhiệm trước hết thuộc về Tổng bí thư, Bộ Chính trị và BCHTW khóa XI.  
Trong thư ngỏ ngày 19-02-2013 gửi lãnh đạo Đảng và BCHTW khóa XI, cân nhắc thiệt hơn các mặt, tôi đã đề nghị Bộ Chính trị khóa XI nên thay măt Đảng tự phê bình và tự nhận kỷ luật trước cả nước về thực trạng của đất nước: toàn thể Bộ Chính trị sẽ xin từ chức tập thể và cam kết sau khóa XI này sẽ không tham gia bất kỳ công tác lãnh đạo nào của Đảng, để nhường chỗ cho thế hệ trẻ từ Đại hội XII trở đi. 
Cũng trong thư này, tôi đề nghị Bộ Chính trị khóa XI thực hiện trách nhiệm cuối cùng của mình là chuẩn bị mọi điều kiện cho một cuộc cải cách toàn diên mà đất nước đang đòi hỏi; coi nhiệm vụ chuẩn bị cải cách này vừa là sự chuộc lỗi, vừa là trách nhiệm ràng buộc của Bộ Chính trị khóa XI đối với đất nước. Cũng trong thư này, và trong nhiều bài viết khác, tôi đã nhấn mạnh không một đảng viên nào của Đảng (kể cả tôi) là vô can đối với hiện trạng của đất nước, và do đó phải có trách nhiệm đứng lên bảo vệ lợi ích quốc gia và tranh đấu cho sự trong sáng của Đảng. 
Ngày 09-08-2015, nhân dịp 20 năm bức thư lịch sử của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tôi đã nêu lại nội dung cốt lõi của bức thư này, nhân dịp này trình bầy đánh giá của tôi về 40 năm đầu tiên đất nước độc lập thống nhất. Trong thâm tâm, tôi chủ ý trình bầy sự đánh giá của mình sẽ như là một đối chứng đối với dự thảo Báo cáo Chính trị chuẩn bị cho Đại hội XII (được công bố đầu tháng 10-2015), để cả nước và toàn Đảng so sánh. Trong bài viết này, cũng như trong một số bài sau đó, trong một số thư riêng gửi Bộ Chính trị liên quan đến chủ đề chuẩn bị Đại hội XII..,
Tôi đã nhấn mạnh:
(1)     Đất nước đứng trước những thách thức và cơ hội chưa từng có: Hoặc là nước ta sẽ buộc phải đầu hàng tiếp trước sự bành trướng vươn lên đế chế của Trung Quốc (giấc mông Trung Hoa), hoặc là nước ta phải nắm lấy cơ hội hiện nay còn lớn hơn cả khi làm Cách mạng Tháng Tám để thoát khỏi thân phận chư hầu của Trung Quốc và dấn thân đi với cả thế giới với tính cách là một nước phát triển.
(2)      Dự thảo Báo cáo chính trị chuẩn bị cho Đại hội XII không nhìn nhận thách thức và cơ hội như trình bầy trên (điểm 1). Tôi cho rằng dự thảo hoàn toàn bất cập trong việc tạo ra cho đất nước khả năng đương đầu thắng lợi với thách thức, không động viên đất nước đứng lên nắm lấy cơ hội phấn đấu trở thành một quốc gia có thể cùng tồn tại trong hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với Trung Quốc, được Trung Quốc tôn trọng độc lập chủ quyền.
(3)      Cần bãi bỏ việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng theo đường mòn như lâu nay. Nhất thiết phải trở lại quy định của Điều lệ Đảng giao cho Đại hội nhiệm vụ là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng giữa hai nhiệm kỳ và thực hiện đầy đủ các quyền dân chủ trong Đại hội; không được lạm dụng cái gọi là “nguyên tắc tập trung dân chủ” và các tiền lệ (các luật không thành văn) để làm bất cứ việc gì trái với quyền lực của Đại hội; không làm thủ tục như lâu nay là thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị – vì nó rất hình thức bất cập, thay vào đó là Đại hội tập trung thảo luận cho vỡ lẽ thách thức và cơ hội trong bối cảnh quốc tế hiện nay, đòi hỏi phát triển của đất nước, xác định những nhiệm vụ lớn phải giải quyết trong nhiệm kỳ này.
(4)      Trên cơ sở các nhiệm vụ cho khóa XII tới đã được Đại hội xác định (chứ không phải dự thảo Báo cáo chính trị), Đại hội thảo luận, tranh luận cân nhắc thiệt hơn mọi mặt, để Đại hội trực tiếp lựa chọn, trực tiếp thực hiện tại Đại hội các nguyên tắc dân chủ trong việc đề cử, ứng cử.., qua đó Đại hội trực tiếp tìm ra ai là những ứng viên xứng đáng nhất và có lợi nhất cho chức vụ Tổng bí thư, đòi hỏi các ứng viên này dự định có chương trình hành động ràng buộc gì trước Đại hội, sau đó Đại hội thảo luận dân chủ cân nhắc các mặt để trực tiếp bầu ra Tổng bí thư với tư cách là người thay mặt Bộ Chính trị và toàn Đảng chịu trách nhiệm ràng buộc trước Đại hội và trước cả nước.
(5)     Đại hội sẽ có một Nghị quyết về chương trình hành động của Đảng khóa XII; Đại hội XII sẽ ra một Tuyên ngôn của Đảng trước nhân dân và thế giới, với 3 nội dung: (a) Đảng cam kết tiến hành cải cách chính trị theo tinh thần dân tộc, dân chủ, hòa giải dân tộc, xây dựng hiến pháp mới và đổi tên nước; (b) Đảng Cộng Sản Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh của mình, nay quyết định thay đổi thành một đảng mới của dân tộc và dân chủ, đổi tên Đảng, xây dựng Cương lĩnh và Điều lệ mới, (c) trong nhiệm kỳ XII thực hiện trưng cầu ý dân và xây dựng xong, sau đó trình Quốc hội thông qua một Luật quy định về đảng phái chính trị, nhằm xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ, và nâng cao năng lực của đảng cầm quyền trong khung khổ nhà nước pháp quyền dân chủ.
Vân vân…
Rất tiếc, tất cả những điều tâm huyết nói trên đều rơi vào thinh không. Chỉ có một sự tự an ủi duy nhất: Có thể vẫn còn có những cái tai nào đó trong nhân dân, trong những đảng viên còn khắc khoải lòng yêu nước sẽ lắng nghe, để biết, để so sánh, để đòi hỏi… 
Song đập vào tai tôi, vào mắt tôi hàng ngày là những sự việc, những thông tin nát lòng nát ruột: Chưa bao giờ tôi đau lòng về đảng mà tôi đã giơ tay tuyên thệ khi gia nhập như bây giờ, bị dầy vò khốn khổ trong căm phẫn và xấu hổ, lại càng thêm hổ thẹn bội phần cho danh dự và thể diện của quốc gia… – giữa lúc hầu như cả thế giới tiến bộ đang kỳ vọng vào cơ hội manh nha một Việt Nam là đối tác chiến lược của các đối tác, là thành viên có triển vọng của TTP, thành viên nhiều hứa hẹn của cộng đồng ASEAN… 
         Thế nhưng hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2016, tôi vẫn phải nói lên điều gì chứ! Bởi vì, một là tôi không vô can, hai là tôi không thể bàng quan mặc cho con tạo xoay vần… Có rất nhiều điều phải nói tiếp lúc này lắm! 
Nghĩ được như thế, mà tôi vẫn không thoát khỏi sự thật trần truồng như ai đó đã nói toạc ra “Nói đến việc đặt đạo lý và tổ quốc lên trên hết trong bối cảnh hiện nay có thể là một điều xa xỉ…” (Người yêu nước). Ngay cả đến cái “chốt” cuối cùng của câu chuyện đang diễn ra là giữa một bên là Nguyễn Phú Trọng hoặc Nguyễn Sinh Hùng, và một bên là Nguyễn Tấn Dũng, Đại hội XII này nên bầu ai… thiên hạ cũng nói nát ra rồi, có nhiều ý rất toạc móng heo, nhiều điểm rất trúng tim đen những nhân vật được đem ra bàn… 
Tôi cố nặn óc mình để nói thêm đôi điều gì đó, trong thâm tâm vẫn luyến tiếc phương án tôi đã đề nghị trong thư ngày 19-02-2013: Đất nước đang đứng trước bước ngoặt lịch sử, toàn thể Bộ Chính trị hiện nay nên nghỉ hết, nhường đường cho một đội ngũ lãnh đạo trẻ nắm lấy cơ hội của đất nước!..  Chưa kịp gõ xong mấy chữ này, trong đầu tôi đã hiểu ngay: Mình lại đang nói chuyện đạo lý mất rồi!
            – Phải nói gì vào cái “chốt” cuối cùng cơ! Đừng đánh trống lảng như vậy!.. 
Lý trí của bối cảnh cụ thể này chỉ còn lại vẻn vẹn trong đầu tôi cái điều mà có lẽ ai cũng nói thế: Chọn cái đỡ xấu nhất trong những cái xấu này vậy! 
Vậy thế nào là cái đỡ xấu nhất trong những cái xấu này?
Nếu đem được lên bàn cân, quả thật cũng sẽ khó nói cái nào đỡ xấu hơn cái nào:
– Tham nhũng tiền bạc và quyền lực hiển nhiên là xấu. Song ai dám nói tham nhũng cơ hội đổi đời của đất nước là tham nhũng nhỏ hơn? Ai nói được giữa hai loại tham nhũng này, loại nào “sạch” hơn loại nào? Loại nào ác hơn?
–  Chống tham nhũng là đúng. Nhưng chống tham nhũng mà vẫn kiên định giữ nguyên hệ thống và chế độ hàng ngày hàng giờ đẻ ra tham nhũng là chống thật hay chống nhau?
–  Lợi dụng quyền lực thu lợi riêng, so với nhân danh bảo vệ Đảng làm trái Điều lệ để chiếm quyền lực, ai nói được mèo nào cắn mỉu nào?
–  Vi phạm đạo đức đảng viên là xấu. Song vin vào giữ gìn điều lệ tạo ra không khí đấu tố làm phân tâm nội bộ Đảng tội nào nặng hơn?
–      …
Rõ ràng so giữa cái xấu với nhau như thế sẽ có nhiều cái để so lắm và thật không dễ tìm được chân lý. Nó chẳng khác gì phải đi tìm cái hoàn hảo trong mọi cái không hoàn hảo. Trong khi đó đôi khi có một điều có thể đúng là: Nếu chống cái sai với mưu đồ trị nhau thì làm sao coi được là đúng và đem lại kết quả tích cực?.. Vân vân… 
Vậy Hội nghị TƯ 14 và Đại hội XII nên chịu khó mất công hơn nữa để quyết định bầu “ai?” với tinh thần lựa chọn cái gì trong những cái xấu này có lợi hơn cho đất nước hoặc có triển vọng đem lại cái lợi lớn hơn cho đất nước. So đo như vậy may ra sẽ dễ hơn một chút.
 Ví dụ:
–  Giữa một cái là chống tham nhũng, và một cái là tạo thuận lợi cho thực thi dân chủ và khuyến khích tự do, cả hai cái đều tốt, nên ưu tiên cái nào?
–  Chống tham nhũng bằng phá triệt để các vụ án, hay là bằng tạo ra một thể chế minh bạch và có trách nhiệm giải trình để ngăn chặn ngay từ gốc nguy cơ tham nhũng, cách nào hiệu quả hơn? Lúc này ưu tiên cái nào?
–  Giữa một bên là cái kiên định định hướng xã hội chủ nghĩa để bảo toàn chế độ và đất nước, và một bên là phát huy tự do dân chủ để thực hiện dân giầu nước mạnh, nên ưu tiên cái nào? Cái nào lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hơn?..
–  Giữa một bên là kiên định định hướng xã hội chủ nghĩa và giữ đại cục, với một bên là nhân dân có tự do thì đất nước sẽ có tất cả, chọn cái gì?
–  Nên làm tất cả để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng.., hay là nên xây dựng một thể chế chính trị mạnh trên nền tảng kinh tế thị trường – nhà nước pháp quyền – xã hội dân sự làm môi trường xây dựng cho Đảng lớn mạnh để phấn đấu trở thành đảng cầm quyền?
–  Bộ Chính trị là cơ quan cấp trên của Quốc Hội, hay là Quốc hội phải là cơ quan quyền lực tối cao của cả nước? Chọn gì?
–  Dân chủ, tự do, các quyền công dân, quyền con người, vấn đề kinh tế thị trường… là những vấn đề chấp nhận miễn cưỡng, thực hiện miễn cưỡng để hội nhập? Hay là phải được biến thành những yếu tố cần lựa chọn làm nên sự phát triển của đất nước và sức mạnh của quốc gia?
–  Giữ đại cục bằng lời lẽ lúc nói tránh né là “tầu lạ”, “nước lạ”.., lúc như van xin – thậm chí bỏ qua cả lịch sử, lúc nói như để cho có tiếng nói đúng lập trường – để có cái thanh minh với dân và dư luận thế giới, song trên thực tế là chịu chấp nhận thương lượng tay đôi, đã và đang lùi dần từng bước… Hay là giữ đại cục bằng cách tạo ra cho đất nước thế và lực để trở thành đối tác được Trung Quốc tôn trọng và được sự hậu thuẫn của cả thế giới tiến bộ? Làm gì để đất nước có thế và lực như vậy?
–  Chọn ai là thích hợp nhất cho cái mục đích định chọn…
–  Vân vân…
Song đưa ra những cái dễ hơn để chọn như thế lại rơi vào câu chuyện đạo lý mất rồi! Khó thật!
Chỉ có con đường thảo luận dân chủ và công khai ngay trong Hội nghị Trung ương 14 và sau đó là trong các phiên họp toàn thể của Đại hội XII, mới có thể có sự lựa chọn dễ hơn, đúng hơn.  
Cũng không thể bắt chước Trung Quốc, sau khi bầu chọn xong, bên thắng sẽ truy nã bên thua, dìm sâu đất nước vào đấu tranh nội bộ triền miên. Tập Cận Bình muốn nắm tất cả quyền lực của đất nước rộng lớn cho mục tiêu đế chế Trung Hoa nên cần làm thế. Còn Việt Nam nếu học mót điều này sẽ là tắm máu với hệ quả có thể tiên liệu được. Chính vì lẽ này – xin nhắc lại – trước khi quyết định bầu chọn ai cấp chop bu, Hội nghi TƯ 14 và Đại hội XII phải quyết định được lựa chọn gì cho đất nước, rồi mới tính đến việc chọn người. Người được chọn cũng phải có cam kết ràng buộc với đất nước và với Đảng; Đại hội nhất thiết phải xây dựng được thể chế và quy định lọai bỏ người được chọn nếu không hoàn thành nhiệm vụ… 
Nếu Hội nghị TƯ 14 và Đại hội XII để cho lợi ích của quyền lực cá nhân hay phe nhóm quyết định việc bầu ai ở cấp chóp bu này, người được bầu sẽ là chiến thắng của phe này đối với phe kia, của cá nhân này đối với cá nhân kia… Bầu như thế, sự đấu đá nhau đầy kịch tính như đang diễn ra lâu nay sẽ hứa hẹn một đoạn kết rất đen tối ngay sau đó trên sân khấu quốc gia.  
Người thua cuộc chắc chắn trong mọi trường hợp “bầu” như vậy sẽ là đất nước, còn ĐCSVN sẽ đi sâu thêm một bước trên con đường là đảng độc tài cai trị, họa chư hầu cũng sẽ lớn nhanh theo…  
Lâu nay và ngay bây giờ đã và đang ồn ào tiếng nói và hành động đầy sát khí chống lại các thế lực thù địch – bao gồm trước hết là sự phản đối ngay trong lòng đất nước của những người dân đang chịu đựng bất công và những người bất đồng chính kiến. Song người có tiếng nói phán xét cuối cùng rồi cũng sẽ là đất nước. 
Ngày 01-01-2016 mà phải viết lên những điều đầy lo âu như thế này, thật là vạn bất đắc dĩ! Trong lòng cầu mong: Hay là mình đang được chứng kiến sự bắt đầu của một cơn đau đẻ có thể là khá dài của đất nước và trong ngắn hạn chưa sao biết được cái gì sẽ ra đời?
N.Tr/Viet-Studies 
---------------

20 nhận xét:

 1. Bài viết rất sâu sắc nhưng làm người đọc rất buồn và tuyệt vọng về tình hình đất nước hôm nay.

  Trả lờiXóa
 2. Cầu mong : Không có đảng cộng sản - để đất nước có hồn sống thật sự - mà từ đó đi lên !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cứ từ từ bác Nặc danh 16:53 Ngay 02 thang 01 nam 2016 à .Đảng CSVN tồn tại hơn 80 mươi năm rồi ,già rồi ,lão hóa rồi ngày tàn lụi sắp tới rồi thời gian không còn bao lâu đâu nữa đâu bác.

   Xóa
 3. ông Nguyễn Trung nói đúng, các ông BCT hãy từ chức giao lại cho thế hệ trẻ, hãy thoát nước lạ, tàu lạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. và thế hệ trẻ trong cái đảng CS VN, ra tuyên bố: xóa điều 4 hiến pháp, để cái đảng CS VN, không ngồi xổm trên luật pháp!

   Xóa
 4. ông Nguyễn Trung nói đúng, các ông BCT hãy từ chức giao lại cho thế hệ trẻ, hãy thoát nước lạ, tàu lạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phải giao quyền phúc quyết cho nhân dân VN mới đúng . Chứ giao cho tầng lớp trẻ con ông cháu cha trong Đảng CS thì VN ta lại kéo dài thêm thời gian mặt vận mà thôi!

   Xóa
 5. Tư duy tiểu nông của nước ta thấm sâu vào lãnh đạo lại theo truyền thống toàn trị cho nên khi có quyền lực chỉ biết bịt tai nhắm mắt làm theo quyền lợi trước mắt của nhóm lợi ích bất chấp hậu quả cho đất nước cho dân tộc. Học tập Myanmar hay là chết! Tông bí thư ngày nay lú lẫn, tham quyền, không bằng gót chân của ông Trường Chinh năm xưa. Gia đình, họ tộc cận thần của ông Trọng chẳng nhẽ không báo cho ông Trọng biết trên mạng dân chúng nhận xét như thế nào về ông ư ?

  Trả lờiXóa
 6. Người VN chân chính17:33 2 tháng 1, 2016

  Bác Nguyễn Trung từng là một đảng viên CS trung kiên tận tụy với đất nước, nhưng góp ý nhiều mà không ai nghe, bác trở nên thất vọng và buồn thảm quá.
  Không việc gì phải buồn bác Trung ơi.
  Quy luật cuộc đời là thế
  CÙNG TẮC BIẾN
  BIẾN TẮC THÔNG.
  Mọi sự sẽ đổi that.
  Trời sắp sáng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chỉ thấy nguyên với cựu than thở thở than... phát chán
   2016 mong gì?... mong sập hết đi ta làm lại từ đầu
   đừng hy vọng trông mong cộng sản thay đổi sửa chữa

   Xóa
 7. "Ngày đầu năm 2016, ước mong gì cho Tổ quốc ?" Dân đen tôi chỉ mong tối nay ngủ ,sáng mai thức dậy thấy thể chế CSVN sụp đổ , trả lại quyền phúc quyết cho toàn dân .

  Trả lờiXóa
 8. Xin cảm ơn anh Nguyễn Trung về bài viết đầu năm rất hay phản ánh được suy nghĩ chung của nhiều người trước vận nước hiện nay. Song tham vọng quyền lực đang đắm chìm "trong cơn mê này" liệu còn ai lắng nghe!
  Hy vọng, dù nhỏ nhoi, vào những người cầm lá phiếu quyết định , "chọn việc trước khi chọn người", còn chút lương tâm sẽ không bị hút vào dòng xoáy của cuộc chiến quyền lực để chí ít cũng còn chọn ra được người ít xấu hơn họa may còn làm được việc!

  Trả lờiXóa
 9. Ông bạn Nặc danh 18:09 nói đúng ý với 90% dân số VN,chỉ bọn bán nước thì không muốn mà thôi !

  Trả lờiXóa
 10. Tôi cũng đã có comments gửi vào trang blog của đại tá Bùi văn Bồng , nay tôi viết và khẳng định lại một lần nữa : chính Nguyễn phú Trọng cùng một số người trong cái đám " vua tập thể " là nguyên nhân của mọi nguyên nhân đẩy tình trạng đấu đá tranh giành quyền lực , thao túng tình trạng tiếm quyền một cách khốc liệt nhất và chưa biết sẽ còn khốn nạn đến mức nào trước khi ĐH XII được mở màn ! Có thể gọi không hề ngoa ngoắt : kẻ quấy rối , khơi mào cho mọi cuộc đấu đá trong đảng hiện nay chính là Nguyễn phú Trọng !

  Trả lờiXóa
 11. Dang CS chop Bu Toan la lu Bat tai ma lai Tham quyen co vi Thi lam sao no ngje loi phai trai. Chi co Dau tranh bao luc QD va .Va toan Dan moi dap tan no ma thoi .

  Trả lờiXóa
 12. Ước mơ gì ta giàu như Thụy Sĩ,
  Ước mơ gì ta mạnh như nước Mỹ,
  Ước mơ gì ta lại thành đồng chí,
  Vì:
  Đã có một thời chúng ta là đồng chí !

  Trả lờiXóa
 13. Nguyễn Phú Trọng đi vào lịch sử là TBT bị toàn dân khinh rẻ và phỉ nhổ nhất vì tham nhũng quyền lực, triệt hạ đối thủ rất bẩn, tham quyền, mất dân chủ. Ban chấp hành trung ương không làm đúng quyền hạn của mình cũng sẽ bị lịch sử lên án.

  Trả lờiXóa
 14. Bác Nguyễn Trung cũng giống như nhiều đảng viên CS kỳ cựu, đã từng gia nhập ĐCS rất sớm và muốn đóng hết sức mình cho đất nước.
  Rất tiếc, sau nhiều năm sống trong ĐCS và đến nay bác mới biết ĐCS không tốt đẹp như lúc bác giơ tay tuyên thệ "Suốt đời trung thành...".
  Có điều, phải chăng vì lưu luyến ánh hào quang lúc còn trẻ? Hoặc vì có thể bác vẫn nuôi chút hy vọng có thể thay đổi được đường lối chính sách của ĐCS, nên tuy viết rất nhiều, phê phán rất nhiều, nhưng bác vẫn bị vương vấn chút hy vọng bản thân bác với đảng "đều là quân ta?".
  Bác không dám ly khai ĐCS?
  Bác không dám "Nặng lời"
  Phải chăng chính vì lẽ đó nên hôm nay bác thực sự thấy lòng buồn tê tái?
  Tôi thông cảm với bác.
  Nhưng bao giờ bác tìm thấy "Tình đồng chí" trong ĐCS nữa đâu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cụ Trung nói những điều không tưởng, còn ông cũng nói những điều không tưởng nốt.

   Xóa
 15. Trớ trêu thay, thời Pháp thuộc VN lại là 1 xã hội khá tử tế, theo những người sống vào thời đó kể lại.
  Thập niên 1950, phong trào cộng sản manh nha nổi lên tại Mỹ, may mà dân Mỹ đã quyết liệt đập tan. Thử tưởng tượng Mỹ là nước cộng sản? Chắc chắn là nó sẽ đi xâm lược khắp thế giới thật sự, và áp dụng kiểu cai trị của Pol Pot!

  Trả lờiXóa