Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Không thể có CNXH từ lý luận sáo mòn

Nếu chủ trương sai, bằng ý chí chủ quan, thì chẳng những con đường lên CNXH không ngắn hơn, mà có khi lại dài thêm, bỏ mất cơ hội và phải mất nhiều thời gian để quay lại.
LTS:Chủ nghĩa xã hội là một mong ước chân thành và chính đáng của rất nhiều người nhưng cho đến nay vẫn chưa có trên hiện thực. Với tựa đề Kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa, TS. Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có bài viết góp thêm một góc nhìn về chủ đề này. Dưới đây là kỳ 2 bài viết.
Có một thời gian dài, mãi cho đến nay vẫn còn, trong tư duy của nhiều người, cho rằng TBCN và XHCN là hai nửa chính của thế giới, đối lập nhau, cái này phải cơ bản khác cái kia, đã nói đi theo con đường XHCN mà có cái gì giống TBCN là coi chừng chệch hướng, xét lại. Ta theo duy vật biện chứng nhưng lại suy nghĩ theo kiểu duy tâm siêu hình. Đó là tư duy sai lầm, cực đoan, không biện chứng. CNXH sẽ xuất hiện bằng sự phát triển rất cao và bằng quá trình văn hóa hóa và dân chủ hóa của CNTB, đó mới là quy luật khách quan.
Với lý lẽ ấy, có ý kiến lại cho rằng, vậy thì một nước muốn xây dựng CNXH tất yếu phải kinh qua TBCN chứ không thể bỏ qua và cho rằng nước ta bỏ qua là trái quy luật, là sai lầm. Lý lẽ ấy cũng không đứng vững trong mọi trường hợp, bởi vì, người ta có thể đi đến mục tiêu bằng những con đường dài ngắn khác nhau, trong đó, có con đường đi tắt đón đầu. Không thể đến CNXH mà bỏ qua việc phát triển lực lượng sản xuất, cơ sở vật chất và trình độ quản lý tiên tiến như CNTB phát triển, nhưng người ta có thể không phải kinh qua chế độ chính trị  mà quyền lực thuộc về các tập đoàn tài phiệt (đặc trưng của CNTB ở giai đoạn chưa phát triển).
Việc bỏ qua chế độ chính trị TBCN là có thể (và nên) đối với nước ta. Tôi xin nhắc lại là chỉ bỏ qua chế độ chính trị TBCN thôi, còn tất cả kinh nghiệm phát triển của họ thì ta phải học tập một cách nghiêm túc và kế thừa tối đa có thể.
Thực tế ở các nước TBCN hiện đại ngày nay nhờ quá trình dân chủ hóa mà chế độ chính trị từ chỗ quyền lực thuộc về các tập đoàn tài phiệt đã chuyển sang chế độ dân chủ - quyền lực cơ bản thuộc về đại đa số nhân dân. Cái mà người ta đã và đang bỏ đi vì thấy nó lạc hậu kìm hãm sự phát triển của cộng đồng xã hội thì ta chọn làm gì! Ta mong muốn dân chủ nhưng lại chọn chế độ mà quyền lực thuộc về các nhà tài phiệt, những người giàu có – một bộ phận thiểu số của xã hội – thì có phải là ngược không! Chẳng lẽ ta học theo một cách thụ động để rồi sẽ bỏ đi cái mô hình không còn phù hợp ấy?
Ngay cả quá trình Công nghiệp hóa, nhiều nước đã từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp, và sau khi nền công nghiệp phát triển cao thì tiếp tục chuyển sang nền văn minh sau công nghiệp gắn với kinh tế tri thức. Nước ta cũng không nên cứ phải tuần tự như vậy, không đợi đến khi nền công nghiệp phát triển cao rồi mới chuyển sang hậu công nghiệp, mà có thể (và nên) đi tắt, đón đầu, tiến thẳng  sang kinh tế tri thức, từ đó mà tác động ngược lại đối với nền nông nghiệp, công nghiệp.
Như đã nói, sự phát triển đến một trình độ cao về kinh tế và văn hóa cộng với quá trình dân chủ hóa tất yếu sẽ dẫn đến CNXH.
Nếu thừa nhận tính quy luật ấy thì cũng có nghĩa là, dù có nói định hướng XHCN hay không thì xã hội loài người rồi trước sau gì cũng sẽ tiến đến CNXH? Đúng vậy, thế mới là tất yếu, mới là quy luật. Vậy thì việc gì phải định hướng? Tôi nghĩ yêu cầu chính là để quá trình phát triển không phải trải qua nhiều bước đi tự phát, vòng vèo, sai lầm, tốn nhiều thời gian và lãng phí công sức. Yêu cầu ấy chỉ có thể đạt được khi định hướng đúng, khoa học, tôn trọng quy luật khách quan của quá trình lịch sử - tự nhiên.
Ngược lại, nếu chủ trương sai, bằng ý chí chủ quan, thì chẳng những con đường không ngắn hơn, mà có khi lại dài thêm, bỏ mất cơ hội và phải mất nhiều thời gian để quay lại. Nói theo một nghĩa khác, định hướng sai, chủ quan, không khoa học thì đồng nghĩa với cản trở CNXH. Thực tế ở Liên Xô và phe XHCN (cũ) đã từng bị như vậy. Thật đáng tiếc!
Định hướng XHCN là một phạm trù liên quan đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội và chính trị, định hướng ấy quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại thúc đẩy lẫn nhau, không thể tách rời.
Bằng cụm từ “Kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa” (tên gọi của bài này), ý của tác giả là giữ định hướng XHCN nhưng tách ra, không nhập vào trong nội hàm của Kinh tế thị trường, muốn Kinh tế thị trường không bị hiểu sai, không bị biến tướng bởi các tư duy chủ quan, không dùng ý chí chính trị can thiệp trực tiếp vào kinh tế trái quy luật khách quan, để cho con đường tiến lên không bị lòng vòng. Định hướng XHCN thì cứ định hướng còn Kinh tế thị trường thì cứ phải là Kinh tế thị trường theo đúng nghĩa của nó. Không vì định hướng XHCN mà Kinh tế thị trường không còn là nó.
Chúng ta đã lựa chọn Kinh tế thị trường là đúng rồi. Đó là con đường để phát triển đất nước và tiến dần lên CNXH. Theo tôi, kinh tế thị trường ở các nước TBCN hay XHCN thì nội hàm về cơ bản không khác nhau, mà chỉ có sự khác nhau về trình độ phát triển, và trong đó CNXH phải đạt mức cao hơn CNTB. Muốn hơn thì trước hết phải bằng. Muốn bằng thì phải học tập tối đa kinh nghiệm phát triển của họ.
Trong xã hội XHCN, Kinh tế thị trường sẽ có đặc điểm gì? Tôi xin thử nêu mấy ý kiến sau và cũng là dự báo, còn phải tiếp tục theo dõi thực tiễn để kịp thời điều chỉnh và không ngừng bổ sung.
Thứ nhất, nền kinh tế ấy phải phát triển ở trình độ rất cao, biểu hiện cụ thể ở năng suất lao động và thu nhập cao trên đầu người. Theo nghĩa đó, hiện nay các nước tư bản phát triển, nhất là ở khu vực Bắc Âu, đang cao hơn các nước gọi là XHCN rất nhiều. Trước mắt, nước ta phải phấn đấu để vượt qua “bẫy” thu nhập trung bình, tiến tới thu nhập cao, và sau đó phải tiếp tục nâng cao nhiều nữa.
Thứ hai, ít phân hóa giàu nghèo. Nói cách khác là không để bị phân hóa giàu nghèo bất hợp lý, bất bình đẳng, trong xã hội không có lớp người giàu nhanh bằng thu nhập bất chính, trong khi một bộ phận khác thì vẫn nghèo (hoặc nghèo đi) do thiếu cơ hội, điều kiện, bất bình đẳng. Sự phân hóa giàu nghèo bất hợp lý, đến lượt nó lại tạo ra mâu thuẫn xã hội và kìm hãm sự phát triển.
Thứ ba, nền kinh tế ấy vận hành chủ yếu bằng cơ chế thị trường ngày càng đồng bộ và đầy đủ. Trong trường hợp cần thiết, nhà nước cần phải tác động vào nền kinh tế, thì sự tác động ấy phải phù hợp (không ngược lại)  với cơ chế thị trường.
Nói cách khác là phải dùng chính cơ chế thị trường để tác động vào thị trường. Vai trò quản lý của nhà nước đương nhiên là cần thiết, ở các nước tư bản cũng vậy, và việc quản lý ấy trước tiên là bảo đảm cho thị trường lành mạnh, không có thị trường ảo, thị trường ngầm, chống độc quyền, chống gian lận lừa lọc, buôn lậu trốn thuế,… và sự phân bổ nguồn lực, lựa chọn chiến lược phát triển dựa vào cơ chế thị trường và dự báo tình hình thị trường trong và ngoài nước.
Thứ tư, nhiều thành phần kinh tế bình đẳng với nhau, đa dạng về hình thức sở hữu TLSX, trong đó sở hữu xã hội ngày càng chiếm tỷ lệ cao hơn và đến lúc sẽ trở thành phổ biến. Sở hữu xã hội không phải là sở hữu nhà nước. Nó bao gồm kinh tế cổ phần, kinh tế hợp tác và các tổ chức văn hóa xã hội, các tổ chức phi lợi nhuận của cộng đồng.
Vào cuối đời mình khi thấy kinh tế cổ phần xuất hiện, C.Mác có nhận định “con đường đây rồi”. Sở hữu xã hội ấy là kết quả tất yếu về sự phát triển vượt qua chính mình của kinh tế tư nhân và kinh tế hộ. Tức là trên cái nền của kinh tế tư nhân mà phát triển lên, một cách tự nhiên, tự nó, chứ không phải triệt tiêu hay giới hạn kinh tế tư nhân.
Do phát triển cao, các đơn vị kinh tế tư nhân vượt ra ngoài giới hạn của chính mình, có yêu cầu tất yếu phải quan hệ với nhiều chủ thể khác. Từ đó mà tính chất xã hội hóa ngày càng cao, cuối cùng sẽ xuất hiện sở hữu xã hội, điều chỉnh và khắc phục mâu thuẫn giữa tính chất xã hội của lực lực lượng sản xuất với chiếm hữu tư nhân trong quan hệ sản xuất. Sở hữu xã hội không phải được tạo ra bằng ý chí chủ quan, hành chính, mà là quá trình phát triển tự nhiên, là yêu cầu tự thân, tự nó.
Đến lúc nào sở hữu xã hội trở thành phổ biến, thì lúc ấy sẽ xuất hiện xã hội XHCN. Các doanh nghiệp nhà nước chủ yếu để trực tiếp phục vụ quốc phòng hoặc làm nhiệm vụ mở đường đối với các lĩnh vực cần thiết cho đất nước nhưng kinh tế tư nhân chưa ai chịu đầu tư. Khi xã hội có người đầu tư thì nhà nước bán lại cho các nhà đầu tư.
Thứ năm, nền kinh tế ấy trong mối quan hệ mật thiết với nền văn hóa giàu tính nhân văn và nền chính trị thật sự dân chủ. Nền văn hóa đặt vấn đề “con người” vào vị trí trung tâm và hình thành những con người có nhân cách, để từ đó họ quan hệ với nhau trung thực và nhân ái trong hoạt động kinh tế.
Nền chính trị tạo ra khung pháp lý tiến bộ và cơ chế dân chủ (trong đó, quyền lực là của nhân dân, dân ủy quyền mà không mất quyền, ủy quyền gắn với kiểm soát quyền lực) để kinh tế thị trường phát triển bền vững vì mục tiêu phục vụ con người. Dân chủ phải là bản chất của CNXH, tạo sức đề kháng và sức sống của một quốc gia.
Bằng cách tiếp cận trên, chữ “với” trong cụm từ “Kinh tế thị trường với định hướng XHCN” sẽ tham gia góp phần đổi mới tư duy, để từ đó mở ra các hướng nghiên cứu mới tiếp theo.
TS. Vũ Ngọc Hoàng (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương)/Tuanvietnam
 
-------------

31 nhận xét:

 1. Nguyển phú Trọng hay Nguyển tấn Dũng hay ai đó... nếu không cắt bỏ cái đuôi XHCN bẩn thỉu thì Viêt Nam vẫn tiếp tục tụt hậu.

  Trả lờiXóa
 2. Bố mẹ ông này đặt tên con là ngọc hoàng nên ông này nhìn thấy chủ nghiã xã hội ở trên trời,còn xin thưa 90 triệu dân VN là người trần đều không thấy XHCN ở chỗ nào cả

  Trả lờiXóa
 3. Các nước phát triển, giàu có là nhờ có lãnh đạo không bị nhồi nhét cái mớ bùi nhùi CNXH nhờ vậy họ không ngó lên trời mà dẫn dắt dân của họ đi xuống hố này đến hố khác, từ sai lầm này đến sai lầm khác như các vị lãnh đạo nước mình.
  Muốn phát triển hay muốn thoát Trung hay muốn có thể làm một điều gì đó thật sự thiết thực cho đất nước thì việc trước tiên là quẳng toàn bộ cái mớ bùi nhùi CNXH vào thùng rác. Đừng luyến tiếc cái đuôi định hướng đó nửa. Người dân ai cũng thấy cả một đàn chuột mập béo đang bám vào cái đuôi đó mà rút rỉa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng ! thật ra CNXH chỉ là một cái từ ngữ mà thôi , những nước tân tiếng người ta không la to nhưng thật ra họ có CNXH hơn ta rồi. Chính phủ nào tài giỏi cũng muốn dân giàu nước mạnh, hạnh phúc thì người ta chỉ cần làm những gì cần cho dân không cần hô to viết lớn từ ngữ sáo rỗng CNXH hay nói như GS Trần Phương: '' CNXH chỉ là bip thiên hạ''
   Cứ nhìn những xã hội như Na Uy , Thuỵ Diển, Đức, Canada, Nhật.... chương trình xã hội , Y tế, giáo Dục....đạt cao hơn nhiều rồi , ta chỉ cần đạt dược như vây là sướng lắm rồi nhưng không biết đến khi nào, theo ông Trọng nói hết thế kỷ này ....!!!?

   Xóa
  2. Khôi hài:
   CN tư bản và CNxh co7 bản giống nhau,Xin lỗi giống ở chỗ nao?Khi Tbcn phát triển trên quan hệ cung cầu, tự do,dân chủ,đáp ứng mọi mặt của đời sống con người.Cs dựa vào phương thức chỉ huy,với kế hoạch kt cứng và mềm.Nước nào dây với cs là kinh tế lạc hậu,người dân nghèo nàn,tài nguyên quốc gia bị cs móc moi bán hết,di hoạ cho con cháu nhiều đới không thể khắc phục được.
   Nói như ông VNH thì VNCH đã ở trên đỉnh cao chói lọi của CNXH rồi đó.VNCH,y tế toàn dân không ai phải mất tiền để trị bệnh.Giáo duc từ tiểu hoc đến hết trung-học(cap71 3) hoàn toàn miễn phí.Cơm thừa ăn,áo mặc đẹp,đêm ngủ không cần cữa đóng then cài,tình người chan hoà từ trong nhà ra ngoài phố.
   Csvn rất ưu việt,quyết tâm tiêu diệt cái nhân bản VNCH,nay học đòi-học mót tư bản.Mặt các ông dày quá cỡ,xhch chỉ có lợi cho 3,4 triệu ông-bà mà gây thảm hoa6 cho cả dân tộc.Tôi,tiếp lời Phương Uyên: cs đi chết di

   Xóa
  3. ĐCSVN hèn với giặc ác với dân đi chết đi. Câu nói này đã đi vào lịch sử VN

   Xóa
 4. bản chất của vấn đề là các vị chóp bu cứ bám vào mấy chữ CNXH nhằm độc quyền cai trị và thâu tóm giang sơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bố Trọng vừa rồi tuyên bố ở đại hội ( chợ):'' Kiên định Mác Lê và kiên định đổi mới''!!!! eo ơi ông nói mà không hiểu mình nói gì , muốn đổi mới mà lại bám vao một chủ thuyết xưa gần thế kỷ và không ai muốn nữa.
   Khác nào ông tuyên bố thương, chung tình với bà vợ chính nhưng vẫn muốn cô hầu!!!
   Nguời lẫm cẩm, cố chấp như vậy mà lên đến Tổng ngồi trên đầu hàng triệu đảng viên thì quá lạ!!!
   Đảng viên ơi đảng viên, vẫn ngũ à?

   Xóa
 5. Cái lí của Hoàng cũng chỉ là mù màu vì có ai biết mặt mũi CNXH Là gì ? ong Hoàng hãy trả lời cho mọi người ? ...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xin thưa rằng ông Hoàng ấy đã tuyên bố là cái xhcn có thể xây dựng đến cuối thế kỷ này cũng chưa xong, chúng ta phải cố gắng !
   Xin nói thật ra là nếu dẹp Mác-Lê và cái xhcn vu vơ ấy đi thì mấy ông Hoàng ấy thất nghiệp cả, lấy quyền hành và côn an đâu nữa để kiếm cháo mà ăn ?!

   Xóa
  2. Hậu cs tại VN,đảng viên có tội nặng nhẹ,có thể tha.Riêng,ai từng làm tuyên giáo và xây dựng đảng như VnH,N,p.T chỉ cần lột lưỡi khỏi phải tù đày,khỏi tốn cơm nuôi và mất công canh giữ.

   Xóa
 6. Qua dung Oua chinh xac......///

  Trả lờiXóa
 7. Trương Minh Tịnhlúc 21:32 22 tháng 1, 2016

  Nói lòng vòng không ra cái gì cả.Đó là đặc điễm của mấy ông CS.Này nhé:
  1/-Làm gì có Chủ Nghĩa Xã Hội để mà tiến lên?.
  2/-Đã là con người thì không thể có chuyện "làm theo năng lực hưỡng theo nhu cầu".Trừ phi đó là ông Thánh.
  Tôi chúa ghét mấy cha nói để mà nói.Không tin điều mình nói mà vẫn thao thao bất tuyệt.

  Trả lờiXóa
 8. Thưa TS Vũ Ngọc Hoàng!
  Nếu theo tuyên truyền trước đây, CNTB là bọn giãy chết, bọn bóc lột v.v. "nói chung là bọn xấu),CNXH là Thiên đường của nhân loạiv.v(nói chung là bọn tốt).
  Vậy mà "bọn tốt" đã theo "bọn xấu" hết rồi, ta cũng vậy nên cái đuôi "định hướng XHCN" là dối trá lừa mị cho rằng còn mỗi mình ta là "tốt". Như thế là không nên!
  Ông bà mình đã nói: Xấu đều hơn "tốt" lỏi!
  Anh Hoàng có tư tưởng tiến bộ, ghi nhận. Nhưng hình như anh vẫn mắc kẹt điểm gì đó nên chưa thoát được hẳn.
  Cái mà dân cần là lá phiếu dân chủ. Từ đó sẽ có văn minh, tham nhũng cũng bị đẩy lùi mà lại phát huy được sức mạnh dân tộc! Cứ như hiện nay, còn tụt hậu dài dài!

  Trả lờiXóa
 9. Không cho người khác phản biện, không bị hắt nước vào mặt, không bị ném dép và ghế vào đầu thì nói gì mà chả hay chả đúng
  Có đối lập chắc bọn này phải ở nhà thương điên

  Trả lờiXóa
 10. Tiến sỹ Hoàng chưa dám nói thật. Ông còn nói xa xa nửa vời. Nhưng dù sao cũng là ý kiến đáng trân trọng trong lúc này

  Trả lờiXóa
 11. ngày xưa a nói tbcn là dối trá, bóc lột, nên đánh đổ chúng, giờ nhân dân đổ xô sang bọn tư bản giãy chết xin làm osin để được bóc lột mà chúng cũng không thèm, gái thì sang campuchia làm đĩ, ai chịu trách nhiệm khi xưa lừa dối, ai đền bù cho những tư sản dân tộc bị đánh đổ, ai chịu trách nhiệm

  Trả lờiXóa
 12. Xin thưa với ông Hoàng : Ông cũng đang dùng cái lưỡi gỗ giáo điều của tuyên giáo mà lập luận vòng vo. Cứ xài từ cho thật kêu, sáo rổ g chả ra cái gì! Ong cứ nhin thấy các nước Bắc Âu nguoi ta cũng là nước xã hội cả đấy, mà họ là thiên đường! Ta có dám bắt chước họ không? Nếu bắt chước thì cái bằng TS Đảng của ông sẽ bị vất xó, các ông đau còn cởi trên đầu nhân dân đc nữa! Toàn bốc phét thôi ông ạ! Chỉ có con đường TBCN, dân chủ, đa nguyên là đem lại phồn vinh hạnh phúc cho con nguoi, ngoài ra, sẽ sống nô lệ cho cái đảng chó chết của các ông mà thôi! Ong chỉ là tên tay sai cho Đảng, trình độ lý luận chỉ xài cho nội bộ tự sướng của các ông, ra ngoài, người ta cười đấy, đừng bốc phét nữa! Tôi cũng là thằng sống già đầu trong cái nôi XHCN của các ông bịp bợm, nay sáng mắt rồi đây! Cám ơn ông!

  Trả lờiXóa
 13. Trước đây hy vọng xây CNXH thật,nay thì làm chi được vì lấy cái gì để xây,
  Các bạn cứ xây tư bản chủ nghĩa đi,
  Thuế là hình thức bóc lột,lột như ở nước ta và Mỹ là quá mức.
  Phí là hình thức đểu để bỏ túi chung và riêng cho tổ chức đó.
  Việc nói trạng là việc của các lão,các lão giàu còn hơn tư bản là nhờ nói trạng.
  Phát triển tư bản và đi đôi với an sinh xã hội mà phước cho đất nước rồi.
  Hiện nay nước nào cũng đứng tim hay chết đứng vì nó đảo lộn không lường .Việt Nam trồng bông chưa xong dù đất đai không thiếu,trồng ngô cho heo và lợn chỉ phần ba....,
  lấy cái gì xây hay định hướng chủ nghĩa xã hội.Chính nhận thức sai như vậy nên làm cho các bạn chống cộng không hiểu CNXH là gì và như thế nào nên nói xấu quá mức.
  Tài sản của các quốc gia hiện bán rẽ như cho để khỏi chết,kinh tế nước nào cũng thủng đáy,lo chưa xong mà cứ trăm mãi bài ca không tên.
  Đúng là dốt hay nói bừa.
  Liên Xô sụp đổ chính vì chạy gạo cho CNXH cả các nước đó.Châu Âu nay chưa chắc chịu đời thấu.Mỹ cõng các bang cũng gãy lưng.Trung quốc cũng chết thôi vì CNXH trời ơi....
  Thực tế rõ,đó là thuế như thế nào để dân sống hơn lên.
  Người trực tiếp chịu thuế chính là dân,nhưng nước nào cũng điều tiết thuế quá cao,nên nhân dân không cách nào ngóc đầu nỗi.
  Thế giới hiện khủng hoảng chính vì lẽ này.Thực hiện lãi gần bằng không mà 5 năm Mỹ Nga Châu Âu ... ngóc hết nổi.
  Việt Nam một trăm năm nữa chắc chắn vẫn không có gì để tích luỹ.
  Do vậy tất cả cũng gây khó khăn như quy hoạch treo thôi.Xúc phạm nhân dân thật vì treo mãi,nhưng mãi rồi cũng quen dần bao điều xúc phạm.
  Công Sơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ai biết tay này ở Trâu quỳ hay Chợ quán xổng ra cho tôi biết để bắt nó lại.

   Xóa
 14. Dân oan thời đạilúc 03:35 23 tháng 1, 2016

  Xã Hội Chủ Nghia là xã hội gi?
  Không ai biết.
  Đi đến XHCN bằng con đường nào?
  Không ai biết
  Việt Nam đi theo XHCN bao nhiêu năm rồi?
  Hơn nửa thế kỷ.
  Thấy gì trong hơn nửa thế kỷ qua?
  Lấy tất cả ruộng đất của Địa chủ chia cho người nghèo
  Lấy tất cả ruộng đất của người nghèo nộp cho địa chủ mới

  Trả lờiXóa
 15. CNXH là cụm từ vô nghĩa, sai 100%! Nó có tình lấy keo dán sắt 502 dán từ CHỦ NGHĨA và từ XÃ HỘI với nhau! Giống như cưỡng dâm vậy.
  CHỦ NGHĨA là CHỦ NGHĨA!
  XÃ HỘI là XÃ HỘI!
  Vớ vẩn quá!

  Trả lờiXóa
 16. Chính Bản tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền là CNXH hay XHCN mà các nước Tư bản đang vươn tới và các nước Cộng sản , hậu Cộng Sản bám đuôi .

  Bằng chứng các nước hậu Cộng sản Đông Âu và Nga đã bỏ xa các nước CSTQ ,CSVN , CS CUBA , CS BẮC TRIỀU TIÊN , CS CAMPUCHIA , CS LÀO gần nửa thế kỷ .

  Vậy còn duy trì XHCN với độc đảng Cộng Sản độc tài , độc trị , khác chi tự mình xiết cổ mình . Tiếp tục nuôi Đảng , nuôi Đại Hội Đảng chi cho thêm tốn kém . Nuôi Đảng chẳng khác chi nuôi thành phần ăn hại , nói dóc và tạo điều kiện cho các nhóm lợi ích hối lộ , tham nhũng , đục khoét ngân sách nhà nước , bán nước , hại dân .

  Trả lờiXóa
 17. "Suy cho cùng cái cơ bản nhất là năng suất lao động,chủ nghĩa Tư bản đã tạo ra một năng suât lao động chưa từng có so với các xã hội trước nó,nhưng chủ nghĩa Tư bản sẽ bị đánh bại vì chủ nghĩa xã hôi sẽ đưa ra một năng suất lao đông cao hơn nhiều"-đó là lí luận,còn thực tiễn thì: sau bao nhiêu năm xây dựng CNXH,sau 30 năm đổi mới hiện nay thu nhâp của Viêt Nam mới bằng 1/5 bình quân của Thế giới và băng 1/3 của Vương quốc Thái Lan ,tại sao vậy?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Là cs,bằng cấp giả,nghề nghiệp không có,chỉ có nghề duy nhất là nói láo nên nay đã thua cả Lào và Cambodge.

   Xóa
 18. Xin hỏi ông Hoàng một câu :
  Nếu lão Trọng lú cầm cái bằng tiến sĩ xây dựng đãng đi khắp nơi trên trái đất này để xin việc thì có nơi nào nhận vào làm việc không?
  Brazil thì đã đuổi lão ta như đuổi tà rồi đó,không biết các nơi khác thì răng?
  Vậy mà ở VN,lão ta đang ngồi chễm chệ trên đầu 90 triệu dân.
  Nếu không nắm súng đạn trong tay,lão có ngồi được như rứa không?
  Dễ hiểu vì sao lão luôn kêu gào quân đội phải luôn trung thành với đãng,thực chất là trung thành với lão.

  Trả lờiXóa
 19. Oct 23, 2015 - Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội ngày 22/10, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư .... mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, làm gì có cái thứ đó mà đi tìm", .

  Trả lờiXóa
 20. BẠN TÌNH TAO KHANG
  o 0 o

  Tay Trọng định! trốn lánh mình
  Này đừng ! tớ vẫn rập rình tìm Mi
  Tập ta đây chớ hồ ghi
  Cậu muốn an thì ; Phải đón mỗ sang
  Long trọng giải thảm đường hoàng
  Có quân, cờ, tướng, oàng oàng súng kêu
  Rỉ tai nghe lấy! đôi điều
  Này xưa “ bốn tốt” có theo không thì …
  Kệ cha cái lũ dân đi…
  Tao cho mày gì oai nhất trần gian
  Thích tiền hay gái chuyện xoàng
  Bàn chi lãnh thổ mênh mang biển trời
  Bố mày giao cả tao rồi
  Loại đồ nhãi nhép hãy thôi giở trò
  Nghe tao súng đạn đầy bồ
  Mĩ huênh hoang đó chớ vồ uổng công
  Đạn tiền súng ống tao dùng
  Thích thì cứ đến tớ không ngại ngần
  Nên khôn ngậm miệng âm thầm.

  TRÔNG RÕ MẶT MÀY
  18/10/2015
  Bùi Quang Thanh Ngọc Châu H.D,

  Trả lờiXóa
 21. "Người tàn tật bán vé số kiếm hàng trăm triệu/tháng!"
  Đây là lời của tên Vẹm Hồ Kinh Kha, giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang nói chiều 22.1.2016!
  Hắn còn nói học sinh bán vé số nửa buổi kiếm được 6 triệu/tháng!

  Trả lờiXóa
 22. Cứ nhìn cái logo búa đập đầu liềm cắt cổ sao nó phản cảm không chịu được còn ông họ vũ kia vẫn cứ cái giọng vòng vo bịp bợm ,thối không chịu nổi xin ông im đi cho dân tôi yên.

  Trả lờiXóa