Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

“Thành công tốt đẹp” (!?)

* BÙI VĂN BỒNG
Ngày mai (21-1-2016), khai mạc Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12 (ĐH 12). Vậy là 86 năm qua, (đảng CS Đông Dương, đảng Lao động Việt Nam, nay là đảng CSVN) đã 12 lần khai mạc, rồi bế mạc đại hội. Trong mỗi nhiệm kỳ lại có hàng chục lần Hội nghị. Cái cụm từ chốt đáy: “Thành công tốt đẹp” không biết có tự bao giờ. Nhưng mấy thập niên vừa qua, các hội nghị, đại hội từ cấp xã, phường trở lên, cấp đảng bộ, chi bộ cơ quan, bộ ngành, đến Trung ương đều bế mạc (xong, kết thúc) bằng câu “chốt’ đã quá quen, xem ra có vẻ ‘đầy tự hào, phấn khích’ đó. Riêng cái nếp quen có chủ đích ấy quả là không trung thực, cố tình nói trái, đánh lừa dư luận!
          Làm bất cứ việc gì ai cũng mong thành công. Lại được “thành công tốt đẹp” thì quá tuyệt vời. Nhưng trong thi đua, tổng kết, hội nghị, đại hội, người ta đã làm méo xẹo sự tuyệt vời ấy. Đua nhau diễn trò, bắt chước nhau ‘tự huyếnh’, nâng cao để tự sướng, bệnh thành tích, họ đã làm mất nghĩa của ngôn ngữ, đánh tráo khái niệm. Dù biết rằng việc chính chưa xong, còn cãi nhau ầm xòe tóe loe chày cối, thống nhất chưa cao, còn phải họp nữa, nhưng bao giờ vẫn không quên chốt lại: “thành công tốt đẹp”.
            Các nước tiên tiến người ta lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành xã hội bằng pháp luật, bằng những hành động, biện pháp thiết thực; người lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, tự đột phá, tự chịu trách nhiệm, nói là làm, có khi làm xong mới nói. Tổng thống các nước đã quyết định làm việc gì tự mình tổ chức thực hiện, nếu cần thì bàn qua, trình ‘lưỡng viện’ quyết, rồi làm, không cần tập thể lãnh đạo nào cả. Như nước Mỹ, tổng thống quyết định làm gì là tự chịu trách nhiệm. Không bao giờ phải chờ đợi đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ bàn bạc để ‘lãnh đạo tập thể’ rồi tổng thống mới được triển khai cho đúng ‘ý định, chủ trương lãnh đạo’. Có như thế người lãnh đạo mới tự chủ, sáng tạo, độc lập, không bị cái ‘vòng kim cô’ nào xiết lại cả, không chịu sức ép đè, dội, khống chế từ trên xuống. Nhưng với cung cách, lề lối làm việc của lãnh đạo Việt Nam (mọi cấp) chỉ có nói, phán, đưa ra ý định, rồi phải qua ‘tập thể lãnh đạo’ thảo luận, ra văn bản, chỉ đạo cho chính quyền, thủ trưởng cơ quan thực thi. ‘Tập thể lãnh đạo’ chỉ có nói, bày vẽ, nặng về chủ quan, ra chủ trương, coi như xong việc, còn làm là những người khác, là toàn dân.
Vai trò trực tiếp nói đi đôi với làm theo cung cách thành nền nếp của đảng cộng sản hoàn toàn xa lạ, khác kiểu với các nước tiên tiến. Nguyên tắc đó, cung cách đó tự tách ra nói và làm khác nhau. Sự ỷ lại vào tập thể của ‘cá nhân phụ trách’ đã triệt tiêu những quyết tâm, sáng tạo. Khuôn phép, quy trình, kế hoạch lúc đó trở thành những vành đai ngầm trói buộc vai trò của lực lượng hành động. Quan liêu từ đó phát sinh và ngày càng nặng nề, trở thành lực cản sự phát triển; bảo thủ, giáo điều, khô cúng, rập khuôn, công thức cũng từ đó mà phát sinh, tự tại và có sức trì kéo ghê gớm, mất nhiều thời cơ, bế tắc.
            Suy cho cùng, cái gốc rối bung, lằng nhằng, lùng tùng ‘tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách’ đã  tự mình tạo những má phanh vô hình kìm hãm mọi phát triển. Cái ‘tập thể lãnh đạo’ (vua Tập Thể) đưa ra thành nguyên tắc quản lý, điều hành xã hội chẳng qua là sự ôm đồm, cái gì cũng phải qua tập thể cấp ủy, thường vụ. Cố tình duy trì cung cách đó chẳng qua để phục vụ cho sự độc quyền, toàn trị của đảng: ‘Lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện’. Dẫm chân lên nhau, đá lộn sân, bỏ trống trận địa, nhiều khi bỏ ngỏ khung thành, cũng do cái nguyên tắc ‘cà khêu’ kiểu đó.
            Vậy, cứ cho là thống nhất cao về nghị quyết, vỗ tay, rồi “thành công tốt đẹp”, nhưng khi triển khai thực hiện thì phần nhiều chủ trương, kế hoạch, ý định, mục tiêu vẫn chỉ nằm trên giấy. Đảng ra nghị quyết, đề chủ trương xong thì coi như cơ bản xong việc, phủi tay, hoàn thành nhiệm vụ,  thực hiện là của chính quyền và nhân dân.
            Với những tồn tại khách quan và không biện chứng ấy, lần này Đại hội 12 cần thay đỏi hẳn nguyên tắc ‘tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách’, vốn mấy thập niên qua đã sai cả về mặt  logic, không khoa học và xa rời thực tế và chất lượng, hiệu quả rất thấp.
            Để “thành công tốt đẹp”, Đại hội 12 cần bứt phá khỏi sự khuôn sáo, máy móc, cứng đờ, lý luận suông như các kỳ đại hội trước. Phải làm rõ ‘phân công, phân quyền, chịu trách nhiệm rõ ràng’, không thể để xảy ra sai lầm rồi cả cái ‘tập thể lãnh đạo’ không ai chịu trách nhiệm, thằng cơ chế đứng ra gánh tội hết, còn cá nhân cũng có cớ mà thoái thác, không phải chịu trách nhiệm gì cả. Nên thay "Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách"  bằng "Bàn bạc tập thể, giao cho cá nhân chịu trách nhiệm thực thi".
            Để “thành công tốt đẹp”, Đại hội 12 cần đưa vào nghị quyết, kèm các biện pháp, phân công thực hiện cụ thể  những chủ trương thiết thực sau đây:
- Đảng cần có tự trọng với vai trò lãnh đạo đất nước có chủ quyền, độc lập, tự chủ. Đảng của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động Việt Nam, xuất phát từ thực tiễn, điều kiện khả năng cụ thể và nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân và Tổ quốc Việt Nam, phù hợp, theo kịp xu thê thơi đại để đề ra đường lối, chủ trương lãnh đạo phù hợp; chứ không ai bắt, và cũng không việc gì phải thề thốt "kiên định mục tiêu lý tưởng, trung thành vô hạn" với luận thuyết, chủ nghĩa của ông Tây, ông Tàu nào cả.
- Đội ngũ lãnh đạo (Bộ chính trị, Ban bí thư, Ban chấp hành Trung ương, thường vụ, cấp ủy các cấp) phải trẻ, khỏe, có đạo đức và trình độ, động cơ vì dân vì nước.
- Đưa ra phân tích làm rõ lợi và hại, đúng và sai của Hội nghị Thành Đô 9-1990, xem xét lại ‘16 chữ vàng, 4 tốt’ trong quan hệ Việt-Trung có thực sự hữu nghị, tôn trọng nhau hay chỉ là khẩu hiệu đánh lừa, viễn vông? Xác định rõ thực chất những hù dọa của Giang Trạch Dân tại Hội nghị Thành Đô về “thế lực thù địch”, “Diễn biến hòa bình”, qua đó làm rõ chủ đích và âm mưu Trung Quốc ngăn cản Việt Nam quan hệ với các nước phương Tây, chỉ biết có TQ và chỉ có TQ mà thôi!
- Đi sâu kiểm điểm làm rõ: Tại sao nhiệm kỳ khóa 11 vừa qua lãnh đạo đảng, nhà nước không kiên quyết đấu tranh với bành trướng bá quyền Trung Nam Hải để bảo vệ chủ quyền biển đảo, còn nhu nhược, nhũn nhặn, nhường nhịn, quá tin vào TQ, còn đàn áp người biểu tình bảo vệ chủ quyền biển đảo, cho Trung Quốc mượn cớ 'hợp đồng kinh tế', 'trúng thầu đầu tư" ở 26 điểm trên cả nước, từ lạng Sơn đến Cà Mau, tại hầu khắp các địa bàn trọng yếu về quốc phòng- an ninh?
- Khẳng định rõ ràng Kinh tế thị trường là mục đích, là hướng đi, cần dứt khoát bỏ hẳn cái đuôi bảo thủ, giáo điều, khẩu hiệu ‘định hướng xã hội chủ nghĩa’.
- Chủ trương cụ thể, dứt khoát về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nhất là biển-đảo, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, giữ vững độc lập tự chủ, không để bị lệ thuộc ‘ý thức hệ’ siêu hình, viễn vông. Không để TQ dễ dàng dùng chiến lược ‘xâm lược mềm’ để thôn tính Việt Nam.
- Tôn trọng dân chủ, nhân quyền, có mục tiêu, chính sách về nâng cao dân trí, thiết thực bảo đảm dân sinh,  bảo đảm dân ý, dân nguyện, dân quyền
- Phân biệt rõ, không lẫn lộn bạn-thù, địch-ta, đối tác, đối tượng…, mở rộng hơn nữa quan hệ đối ngoại trung thực, có hiệu quả đích thực.
- Đảng phải nằm ngoài Hiến pháp, không được dùng ‘quyền lãnh đạo” của đảng để đứng trên mọi Hiến pháp, pháp luật. Nếu cần, Quốc hội phải ban hành “Luật về đảng phái ,  thể chế chính trị”, do Quốc hội đại diện cho toàn dân thực thi. Quốc hội phải là cơ quan quyền lực cao nhất, độc lập, không bị đảng lãnh đạo, chi phối. Đảng không xứng vai trò lãnh đạo, suy thoái, biến chất, tiêu cực , tham nhũng, mất uy tín với dân, Quốc hội có quyền dẹp bỏ. Tỉ lệ đảng viên trong QH không nên quá 30%.
- Không ai có quyền tự ý làm trái, hoặc sửa lại nguyên tắc điều lệ đảng chỉ nhằm mục đích cá nhân và phe nhóm…
- Đảng lãnh đạo và quyết định sớm ban hành Luật biểu tình, sửa lại, bổ sung Luật tự do báo chí, tự do ngôn luận…
            Còn nhiều nội dung cần thiết. Nhưng Đại hội 12 giải quyết được những vấn đề cơ bản trên đây, thì có thể đĩnh đạc mà nói:“Đại hội thành công tốt đẹp”!
BVB
------------

73 nhận xét:

 1. Trương Minh Tịnhlúc 19:50 20 tháng 1, 2016

  Mong ước là như vậy.Nhưng dễ gì !- Tàu chưa muốn là chưa được.Mọi cái của VN đều được quyết ở Bắc Kinh cơ !-Mấy ông chĩ vỗ tay cho vui thôi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đảng luôn thành công, chỉ có nhân dân và đất nước là thất bại.

   Xóa
  2. "Đất nước bốn ngàn năm ôi tự hào biết mấy. Hạnh phúc trong tay ta đang nở hoa kết trái. Còn gì đẹp hơn ! còn gì đẹp hơn lá cờ đỏ búa liềm. Đảng ta đó hân hoan một niềm tin. Trong đêm đen lá cờ của Đảng rạng roi đường đấu tranh thắm máu đào cờ Đảng hồng tươi sắc thắm máu hy sinh.Với dân giữ vẹn chữ hiếu với Đảng giữ trọn lòng tiin yêu. Cờ Đảng gọi ta đi tới đắp xây nước non đẹp tươi. bao vinh quang lá cờ của Đảng rạng roi đường đấu tranh. Dưới bóng cờ lòng tràn niềm tin chân lý sáng trong tim với Đảng trọn lòng tin yêu. Với dân giữ vẹn chữ hiếu với Đảng giữ trọn lòng tin yêu. Trọn đời lòng ta gắn bó sắc son dưới bóng cờ"...
   > Bài hát ca ngợi cỡ đó, đảng nghĩ sao? Cái lũ chuột trong bình của ông Trọng (bộ phận không nhỏ) nghĩ sao? Có chút gì gọi là "động lòng" không đấy, hay bị động kinh cả rồi?

   Xóa
  3. Nói chung lại , đảng CS làm gì cung khác thiên hạ trên thế giới.Một là vì quá thiên tài ''quang vinh'' nên khác người hai là ''LÚ''độc nhất vô nhị.Nhưng ta nhìn kết quả , tình hình phát triển của đất nước so với thiên hạ thì phải nói là đảng không thuộc vào trường hợp thứ nhất'' thiên tài khác người''!! thế là thuộc vào loại thứ hai!!!
   Cứ nhìn cái lá cờ đảng luôn nằm ìn ngang hàng hay trước lá cờ quốc gia thì ta thấy ngay cái não trạng''lú và bệnh'' của đảng CS. Không quốc gia nào làm điều này. Không một đảng nào của các nước :Lao Động, Cộng Hoà, Dân chủ, Bảo thủ....dám đem cờ xí của đảng mình để bên cạnh cờ quốc gia của họ.
   Thật quái thai!

   Xóa
  4. Lừa dân và tự huyễn hoặc mình mãi đến bao giờ? TK21 đã ở giữa thập niên thứ 2 rồi vẫn giữ tư tưởng của TK 18 tăm tối! Rồi sẽ phải trả giá nặng đây!

   Xóa
  5. Mot - La' Co*` dang cs la` Co*` cua Tinh Phuc-Kien' ben Tau`,
   Hai - Duoi' La' Co*` nay`, bao-gio Nguyen-phu-Trong cung nghi minh` la` Vua !

   Xóa
  6. Bác nào giỏi tính toán, thử tính xem riêng kinh phí cho 8 ngày đại hội này hết bao nhiêu tiền thuế của dân?... Thật xót ruột! Năm nay đại hội đảng, sang năm bầu Quốc hội và HĐND các cấp. Đất nước nghèo vì những trò vớ vẩn, hại dân... Đảng thối đảng tha ơi, hãy “tự tiêu” đi thôi! Dân chúng họ ngán đảng đến tận... cái lỗ đằng sau rồi!...
   (NVM - Hà Nội, 23.01.2016)

   Xóa
 2. Trung Cộng lại kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng chồng lấn ngoài cửa Vịnh Bắc bộ, như tin hôm nay đã đưa, và Việt Nam, như thường lệ, lại phản đối. Hành động Trung Cộng, cũng như thường lệ, là nhằm giảm nhiệt trong nước bằng vở kịch ái quốc. Lần này, Bắc Kinh còn gửi một thông điệp răn đe Hà Nội trước ngày khai mạc Đại hội đảng. Không phải quá khó để thấy rằng chính sách giống hệt nhau giữa Trung Cộng và Việt Nam là cả hai đều cùng dùng lá bài ái quốc trong những tình huống nội chính có rắc rối. Ngọn cờ ái quốc không thể được vung bừa bãi. Cách dùng này nguy hiểm vì nó khiến người dân trở nên mất niềm tin. Ái quốc không phải là món quà mà nhà cầm quyền trao tặng. Nó là lòng dân mà không dân tộc nào không gìn giữ như một thứ của để dành cho đời này đến đời sau. Ái quốc không cần rườm lười. Có khi chỉ là một ngọn cờ lau cũng đủ để hiệu triệu cả một đất nước. Hãy để Trung Cộng thấy ngọn cờ lau của cả dân tộc này dữ dội như thế nào. Hãy để Trung Cộng thấy Việt Nam có tinh thần ái quốc thiết tha chứ không phải là kiểu ái quốc “cực lực phản đối”.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xin lỗi quý vị! Hôm nào khản tiếng, người phát ngôn vẫn nói du cấu âm không chuẩn: "Chúng tôi cặc lặc phản đối". Ha...ha...!

   Xóa
  2. Việt Nam chúng em xin phép phản đối anh Trung Cộng. Rất mong các anh từ từ rồi sau đại hội đảng bọn em sẽ đón các anh vào Hà Nội của các anh!

   Xóa
 3. với cái gì mà đảng làm thì đều "thành công tốt đẹp" cả-kể cả việc bán nước là thành công nhắt- vì trong lịch sử Vn chưa một người cầm quyền nào dám cắt đất cắt đảo, cắt biển của đất nước này cho ngoại bang như đảng csVN đã làm với cs TQ mà người dân cũng không được động đến lông chân của kẻ cầm quyền.
  "Đổi Mới Cuộc Sống".

  Trả lờiXóa
 4. Giống như là hữu nghị nhưng mà là hữu nghị viển vông ấy. Nói toẹt ra luôn là thành công tốt đẹp nhưng mà thảm hại thối tha cho nó nhanh.

  Trả lờiXóa
 5. Đã sống trong chế độ này 70 năm,làm CBCNV gần 50 năm,dự không biết bao nhiêu cuộc họp đại hội ,toàn những cuộc họp vô bổ vì toàn biết trước kết quả(nếu mà là kết quả sổ xố thì tốt quá),cuối cùng hội nghị nào cũng thành công tốt đẹp,chưa thấy hội nghị nào THẤT BẠI THẢM HẠI cả

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Gần 50 năm mới thấy bao cuộc họp đều vô bổ...thật phí mẹ đời

   Xóa
 6. Đại tá Bùi văn Bồng yêu cầu : -" Đảng phải nằm ngoài Hiến pháp, không được dùng ‘quyền lãnh đạo” của đảng để đứng trên mọi Hiến pháp, pháp luật. Nếu cần, Quốc hội phải ban hành “Luật về đảng phái , thể chế chính trị”, do Quốc hội đại diện cho toàn dân thực thi. Quốc hội phải là cơ quan quyền lực cao nhất, độc lập, không bị đảng lãnh đạo, chi phối. Đảng không xứng vai trò lãnh đạo, suy thoái, biến chất, tiêu cực , tham nhũng, mất uy tín với dân, Quốc hội có quyền dẹp bỏ."
  Nếu Đảng thực sự là của dân , vì dân thì phải chịu sự kiểm tra của dân,mà quốc hội là đại diện. Nếu đảng không làm tròn nhiệm vụ thì dân dẹp bỏ đảng này mà chọn đảng khác phục vụ. Thế là phải đa đảng. Độc đảng sẽ độc đoán, độc tôn dẫn đến độc tài. Đã độc tài thì chỉ có thể thực hiện các chính sách độc hại. Phải xóa bỏ đảng độc tài mang lại tai họa cho dân . Tôi hoàn toàn đồng tình, đồng ý với đại tá !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bài viết hay và rất chuẩn.

   Xóa
  2. Nhưng khốn nỗi Chủ tịt QH lại do Đảng chọn, nên bị Đảng nắm đầu. Cái gì Đảng bảo đưa ra bàn, mới được đưa, cái gì Đảng bảo gật, mới gật. Vì thế muốn xóa bỏ độc tài Đảng trị, trước hết phải vận động nhân dăn khắp nơi lựa chon những đại biểu nào thực sự vì dân, cho dân mà ko nhất thiết phải là đảng viên. Sẵn sàng vì ý nguyện nhân dân lên tiếng đòi phế bỏ những kẻ lãnh đạo không phù hợp lòng dân, kể cả đó là do BCT cử.

   Xóa
  3. còn điều 4 hiếp pháp thì bác Nặc danh03:12 Ngày 21 tháng 01 năm 2016 có làm được cái bác nói không?

   Xóa
  4. Đảng không xứng vai trò lãnh đạo, suy thoái, biến chất, tiêu cực , tham nhũng, mất uy tín với dân, Quốc hội có quyền dẹp bỏ."
   90% là đảng viên CS trong cái gọi là Quốc hại, câu thần chú của họ là còn đảng thì còn mình

   Xóa
 7. Dong y voi Bac BONG......

  Trả lờiXóa
 8. Bác Bồng viết "Tham luận" hay đấy. Mai em trình ĐH xem sao!

  Trả lờiXóa
 9. Em thì em vô cùng tin tưởng ở Đảng CS Việt Nam. Nhân dân mình hạnh phúc vì có Đảng quang vinh lãnh đạo. Các thế lực thù địch nhất định sẽ thất bại. Đảng Cộng sản VN muôn năm! Muon năm và muôn năm!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. cứ đánh đồng đảng và dân là một thế là lừa được khối đứa ngu

   Xóa
  2. ND 20:39 chẳng qua chơi trò kích động, khoét vào nỗi đau dân tộc, nói kiểu cà chớn thôi, không phải DLV.

   Xóa
  3. Ông Nguyễn Phú Trọng, nhà quản lý cộng sản bảo thủ, giáo điều, tham nhũng quyền lực (có từ trong máu) và gần gũi tin cẩn với Bắc Kinh, lại muốn nổi tiếng thế giới là cộng sản các nước gục hết, đến Cu Ba là thế mà cũng dẹp Cs rồi, riêng ông Trọng trung thành với CN Mắc -Lê, giữ được đảng CSVN, đã vận động để ở lại và cài đặt đồng minh vào các vị trí hàng đầu.

   Xóa
  4. Đảng của bạn "rất quang vinh"
   Đã đưa dân mình đến bờ vực thẳm
   Mầu cờ Đảng máu nhuộm thắm
   Hàng triệu dân theo, giờ ngẫm mà đau
   Hạnh phúc chẳng nhìn thấy đâu
   Đất Đảng cướp, còn cưỡi đầu bóp cổ
   Vét đầy túi tham chúng nó
   Mặc cho dân nghèo, đói khổ khóc than
   Dùng côn đồ đập dã man
   Bắt bớ dân oan, làm càn khắp chốn
   Đảng của bạn quá trắng trợn
   Khi cướp quyền dân, tự chọn gian hùng
   Lừa mị để bán cho Trung
   Tất cả biển, đảo, đất, rừng Tổ quốc
   Đảng của bạn xưng yêu nước
   Nhưng hại nhân dân riêng được mạnh giầu
   Giữ ngai vị, mặc dân đau
   Đảng vẫn quyết theo Tầu muôn vạn kiếp
   Dẫu biết rằng thế là chết
   Nhưng muốn giầu nhanh, bán hết, biến ngay
   Ngồi thụ hưởng chốn trời Tây
   Chỉ dân Việt khổ, thân đầy nô lệ.

   Xóa
  5. "Phát xít Đức sẽ sống đời đời!"
   (Hít Le)
   Bùm!

   Xóa
  6. Không phải ngày xưa Đảng tuyệt vời, Chẳng qua chưa bị lộ mà thôi./ Lừa công nông ngụy xưng giai cấp,/ Gạt đảng phái giành trọn ghế ngôi. - See more at: https://www.danluan.org/tu-khoa/tran-nhon#sthash.ghnLlCyq.dpuf

   Xóa
 10. Bài bác Bồng viết quá chuẩn. Em xin bổ sung : phải có cơ quan giám sát độc lập mọi hoạt động của đảng,CP, CQ này được dân bầu và đề cử từ cấp quận huyện trở lên.

  Trả lờiXóa
 11. 9 đ/c UVBCT ngoài độ tuổi 65 xin không tái cử. Qua 2 lần bỏ phiếu kết quả rất "tập trung" Còn 1 đ/c "trường hợp đặc biệt ngoài độ tuổi" được BCHTW đề nghị được tái cử là đ/c nào thế nhỉ? Bác Bồng có biết không?.
  Làm sao mà đảng cứ úp úp mở mở không giám công khai (mới là danh sách đề cử, trúng hay trật do Đại hội - BCHTW 12 quyết định) sao cứ giấu nhỉ?. Trúng thì làm TBT, trật thì về nghỉ hưu, có gì xấu đâu mà không giám công khai. Ai biết nói coi.
  Thank!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn đọc lại bài "Ai tham quyền, cố vị" sẽ đoán ra thôi

   Xóa
 12. Với tầm tư duy như bài này, đáng lẽ Đại tá BVB phải được đi dự ĐH 12 và trúng cử vào BCT với số phiếu cao. NHư vậy ĐH mới được coi là "thành công tốt đẹp". Nói cách khác,cuộc tụ họp đông người có tên ĐH 12 sẽ khó đạt được những mục tiêu, nội dung như nhân dân mong đợi,qua tiếng nói của nhiều nhân sĩ trí thức trong ngoài nước.Bởi vậy,mọi người sẽ phì cười khi nghe lại câu cửa miệng ấy của TBT cũ hoặc mới!

  Trả lờiXóa
 13. Cám ơn bác Bồng đã nói những điều tâm huyết. Nhưng khổ nỗi câu cửa miệng của những người đứng đầu Đảng các cấp là phải thuộc " Chúng ta" đã có... (nếu có khuyết điểm, có vấn đề mà dân phản ưng),"tôi" đã chỉ đạo...(nếu có ưu điểm), cấp nào cũng chỉ thích...khen ! Nên bi giờ ở đâu có ...tiêu cực, ở đâu có...tham nhũng, thì ở đó có ....đảng viên.

  Trả lờiXóa
 14. Trịnh Đình Hằnglúc 20:56 20 tháng 1, 2016

  Bài viết của Đại tá Bùi Văn Bồng quá chuẩn, không cần chỉnh. Tôi đọc đã 3 lần, và còn đọc lại nữa. Đọc thấy sướng, tự được giải tỏa nỗi lòng bức xúc bấy nay. Cảm ơn bác Bồng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Để xem đại biểu đại hội 12 có những tham luận như của bác Đại tá hay không .

   Xóa
 15. Dân lương thiệnlúc 21:07 20 tháng 1, 2016

  Nếu Đại hội mà thành công tốt đẹp như bác Bồng vẽ ra thì đảng còn tồn tại hết thế kỷ 21 à?
  Tôi không muốn thế. Tôi chỉ muốn đại hội thành công vừa vừa, giữa đại hội phải có lúc rất căng thẳng và ai cũng hiểu rằng Đảng ta đang ốm nặng, phải đi tới lúc lâm chung.
  Kịch bản thế nào tôi chưa thể hình dung
  Tôi muốn bác Bồng vẽ nốt

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi muốn kịch bản bác đảng trưởng vì căng thẳng quá . Tịch luôn tại đại hội .

   Xóa
 16. Tôi sướng đọc bài này của Đại tá, hơn là đọc bài mang tính khơi gợi chung chung mang chất tùy bút của Gs Ngô Bảo Châu!

  Trả lờiXóa
 17. Tôi sướng đọc bài này của Đại tá, hơn là đọc bài mang tính khơi gợi chung chung mang chất tùy bút của Gs Ngô Bảo Châu!

  Trả lờiXóa
 18. => Ngần ấy thời gian và ngần ấy cuộc họp chắc tiêu tốn của nhân dân VN ước chừng MỘT NÚI TRƯỜNG SƠN VÀNG !!!

  Trả lờiXóa
 19. Nhiều "đồng chí" còn đang ngóng các bạn phương Bắc nâng đỡ, hòng duy trì chút hư danh của một đời ô nhục. Họ có đầu óc đâu mà xem xét toàn diện, vì còn mải "tham bát" còn đâu mà nghĩ đến mâm. Chứng khoán Thượng Hải giảm 30%, hàng triệu người trung lưu trắng tay, tư bản lớn rút khỏi thị trường đầu tư sang nước khác (kể cả người tàu), quan chức "dọn ổ" sẵn ở nước ngoài để sẵn sàng "xéo" khi có biến, quân đội đi nhà hàng chơi gái thì giỏi, mỗi năm có vài chục ngàn vụ dân biểu tình chống chính quyền (dân tàu dùng súng, pháo tự chế "chiến đấu" với chính quyền rất hăng hái, số lượng người tham gia là rất lớn, vài chục ngàn người, có lần biểu tình lên đến cả triệu người, xem các video do dân tàu chia sẻ sẽ thấy quy mô của các cuộc biểu tình này)... Cái ấy nó biểu hiện rõ, liệu ĐCSTQ có "vô địch muôn năm" được không.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Con voi giấy không ốm thì thôi , chứ chỉ cần cảm cúm thôi là ngẻo liền.

   Xóa
 20. nếu ông tổng trọng bầuj bi rớt ủy viên trung ương,là thành công tốt đẹp.vì bầu một đại biểu 72t trúng ủy viên trung ương là sai qui định của đảng

  Trả lờiXóa
 21. Thiều Quang Sánhlúc 22:02 20 tháng 1, 2016

  "mấy thập niên vừa qua, các hội nghị, đại hội từ cấp xã, phường trở lên, cấp đảng bộ, chi bộ cơ quan, bộ ngành, đến Trung ương đều bế mạc (xong, kết thúc) bằng câu “chốt’ đã quá quen, xem ra có vẻ ‘đầy tự hào, phấn khích’ đó. Riêng cái nếp quen có chủ đích ấy quả là không trung thực, cố tình nói trái, đánh lừa dư luận!"
  > Cộng sản là vậy, mỗi lãnh đạo có cả đống người giúp việc, trợ lý, thư ký riêng, ban nghiên cứu tổng hợp...), các cơ quan chuyên trách ăn theo nói leo, tốn cơm, chỉ phục vụ cho bài phát biểu của Bi thư, Tổng bí thư, các loại Chủ tịch...Bổn cũ soạn lại, nịnh thủ trưởng. Chán với lói làm việc 'sẵn ăn' của Cộng sản.

  Trả lờiXóa
 22. Nguyễn Đông Hộilúc 22:11 20 tháng 1, 2016

  Cụ Rùa hồ Gươm chết, 700 năm, già, nước hồ bị ô nhiễm quá mức, thiếu ô xy, ngạt, với lại đến tuổi đi thì cụ phải đi.
  Nhưng có người giải linh rằng: Có đến 3 hội nghị 12, 13, 14 mà Tổng Trọng vẫn khư khư đòi ở lại giữ ghế, trái lẽ thường. Cụ Rùa tức quá, cụ đi. Báo rằng: Tổng Trọng ham hố quyền lực, tham quyền cố vị, Trọng tuổi Thân, sang năm Bính Thân, năm tuổi, 73 theo tính tuổi 'mụ bà', Trọng đi! Hết!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thế không chờ đc đến giữa nhiệm kỳ bàn giao à "tiếc" nhỉ?!

   Xóa
  2. Sống đã 'bào gian' rồi, bào cho nhẵn thín mặt ghế các khóa học, các bục giảng, các chức sắc rồi, cả đời chỉ có ăn với 'cạo giấy, mài bút, nói phét', không ra khỏi Hà Nội,trốn cả nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc trong chiến tranh, làm sao bàn giao, lấy gì bàn giao? Bàn giao cái thứ bảo thủ, giáo điều lý luận cũ rích mùn mối, mục nát ấy, ai nhận mà bàn giao?

   Xóa
 23. Chẳng có gì vĩnh cửu muôn năm
  Đừng nghe bọn duy tâm lừa dối
  Vũ trụ vẫn không ngừng biến đổi
  Thì con người làm gì có muôn năm.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thế mà "Quang vinh muôn năm" đỏ rực khắp nơi đấy!
   Sắp tới, Tết, lại cái điệp khúc vô lý, chán phèo: "Mừng đảng, mừng xuân'.
   Qua Đông lạnh giá sang Mùa Xuân ấm áp, ai chả mừng Tết vui Xuân, nhưng đảng có gì mà mừng? Vô lý ầm ầm!

   Xóa
 24. Chuẩn bị cho Đội Hại(à quên, sory, lịu rùi) Đại hội 12, có đến 3 Hội nghị 12, 13, 14 bàn về nhân vẫn không xong, phe cánh uýnh chắc tùm lum, mà vẫn kết luận "Hội nghị thành công tốt đẹp", tức quá, vô lý quá, cụ Rùa phát bệnh, cụ đi!

  Trả lờiXóa
 25. Bài viết của nhà báo Bùi Văn Bồng rất đúng lúc và thiết thực cho đất nước nói chung và cho ĐCSVN nói riêng . Đây không chỉ là bài báo thông thường , mà chính là những ý kiến đặc biệt tâm huyết , cụ thể và thuyết phục của một công dân có trách nhiệm với đất nước . Đặc biệt là 11 khuyến nghị ( Theo các gạch đầu dòng ) dành cho đại hội 12 của ĐCSVN đang diễn ra , trong đó các khuyến nghị từ số 3 đến 11 rất cụ thể , khúc triết và rõ ràng .

  Nếu nhận thấy vai trò lãnh đạo của ĐCSVN đã kết thúc , không thể đảm đương nổi những thách thức quá lớn của thời đại , và không hoàn thành sứ mệnh với dân tộc . Toàn thể đại hội hãy dũng cảm biểu quyết giải tán . Ngay tại thời điểm này - ĐH 12 . Đó là “ Thành công vang dội “ nhất , trên tầm tất cả những “ Thành công tốt đẹp “ .

  Xin cảm ơn nhà báo Bùi Văn Bồng về bài viết này . Chúc bác mạnh khỏe , bình an .

  ĐGCĐ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi cũng rất tán thành và ghi nhận như ĐGCĐ.
   Bài này cần đưa vào sách giáo khoa môn Giáo dục công dân cho học sinh học.

   Xóa
  2. Hầu hết các uỷ viên trung ương đều là những con sâu,con chuột cỡ bự,đang hưởng bổng lộc ngất ngưỡng,ăn trên ngồi trốc,cuộc sống xa hoa không chỉ bản thân mà còn cả đám con cháu anh em.Chế độ độc tài đãng trị này đã cho họ tất cả những cái đó.Vì thế,họ sẽ bảo vệ chế độ này đến cùng bất chấp tất cả,kể cả việc đưa lên đỉnh một lão đần độn như Trọng lú,miễn là lão ta muốn duy trì chế độ đãng trị này.Chẳng có lí tưởng hay sứ mệnh gì ở đây cả.
   Tóm lại,sứ mệnh của họ là duy trì cuộc sống xa hoa,ăn trên ngồi trốc cho bản thân và dòng họ.Vì thế,họ sẵn sàng làm tất cả mọi việc,kể cả những việc hèn hạ,trơ trẽn nhất để duy trì chế độ đãng chủ này.

   Xóa
  3. Từ thành phố Tshwane cộng hòa Nam Phi . Tôi cùng cộng đồng người Việt Nam xa quê hương in gửi tới Anh Bùi Văn Bồng và toàn thể bạn đọc của trang nhà lời chúc sức khỏe chân thành nhất . Chúng tôi dù bận bụi công việc kiếm sống , nhưng vẫn nhớ về đất nước đang đau khổ dưới ách cộng sản . Chúc cho đất nước sớm thoát khỏi kiếp nạn này . Chúng tôi luôn theo dõi trang BVB mỗi khi có thời gian . Chúng Tôi luôn rất thích đọc các Comment đầy ý nghĩa ở trang này .

   Trân trọng .

   Andry Phạm

   Xóa
 26. Bản tin của AP dẫn lời nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp đang thỉnh giảng tại Viện nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á ở Singapore, nói trong khi ông Trọng là một nhà lý luận cộng sản trung kiên có mục tiêu chính là duy trì quyền độc tôn cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ông Nguyễn Tấn Dũng được coi là một nhà lãnh đạo thực tiễn hơn, dựa trên kết quả và hành động, và ít dựa trên những lý thuyết cứng nhắc.
  Và do đó, phe ông Trọng coi ông Dũng là một mối đe doạ đối với sự sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam về lâu về dài.(VOA)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cứ cho là 2 phe đi. Không may thay, chỉ là 1 nhóm thôi bạn ạ.
   Đừng mất thời gian ngồi đó chọn cái "ít xấu". Chẳng hay đâu.

   Xóa
 27. Tại phiên 'trù bị' hôm nay 20-1:
  Quy chế có những quy định chặt chẽ hơn, đảm bảo nguyên tắc tập trung - dân chủ trong công tác nhân sự, mang tính tiếp nối với quy định 244 về quy chế bầu cử trong Đảng (Trung ương thông qua tháng 4/2014).
  Theo đó, tại Đại hội 12 này, các ủy viên Trung ương đương nhiệm sẽ không được đề cử nhân sự ngoài danh sách Trung ương đã chuẩn bị và cũng không được nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách tái cử.
  > Vậy là QĐ 244 vẫn 'sống khỏe, sống dzui"!

  Trả lờiXóa
 28. "Đảng cần có tự trọng với vai trò lãnh đạo đất nước có chủ quyền, độc lập, tự chủ. Đảng của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động Việt Nam, xuất phát từ thực tiễn, điều kiện khả năng cụ thể và nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân và Tổ quốc Việt Nam để đề ra đường lối, chủ trương lãnh đạo phù hợp; chứ không ai bắt, và cũng không việc gì phải thề thốt "kiên định mục tiêu lý tưởng, trung thành vô hạn" với luận thuyết, chủ nghĩa của ông Tây, ông Tàu nào cả."
  > Tôi rất tán thành. Cứ theo thực tế nước Việt, làm theo cách của Việt, sao lại cứ phải 'Trung thành tuyệt đối với ...mấy ông râu xồm bên Tây", sao lại lệ thuộc mài với cái "Ý thứ hệ" CS giả hiệu của đế quốc đại hán hiện đại, của Tàu Khựa treo cờ đảng CS nhưng đã kinh tế thị trường tư bản hết rồi. Tỉnh táo, "đảng ta" ơi! Thoát nếp cũ lối mòn đi!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Toàn thấy dụng cụ giết người: MÁC -LÊ- DAO- VỒ thì dân chỉ có chết với đảng mà thôi.

   Xóa
 29. Như nước Mỹ, tổng thống quyết định làm gì là tự chịu trách nhiệm. Không bao giờ phải chờ đợi đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ bàn bạc để ‘lãnh đạo tập thể’ rồi tổng thống mới được triển khai cho đúng ‘ý định, chủ trương lãnh đạo’. Có như thế người lãnh đạo mới tự chủ, sáng tạo, độc lập, không bị cái ‘vòng kim cô’ nào xiết

  không phải thế đâu ah. Tổng thống ra chủ trương, nhưng phải có lưỡng viện phê chuẩn cho phép làm (ví như đánh ỉaq, hay obama care)

  nếu đảng đói lập mà nắm đa số thì dễ đi vào bế tắc ... nên mới có chuyện lobby

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đừng tách 'văn cảnh' đã diễn đạt logic của bác Bồng như thế, ND 01:06 ạ, ngay bên trên sát câu trích của bạn, bác BVB đã viết: "nếu cần thì bàn qua, trình ‘lưỡng viện’ quyết, rồi làm, không cần tập thể lãnh đạo nào cả. Như nước Mỹ, tổng thống quyết định làm gì là tự chịu trách nhiệm...".
   Bác B Thế là chặt chẽ rồi, sao không đọc kỹ để hiểu ý tứ tác giả?

   Xóa
  2. Một số quyền lực mang tính cá nhân của Tổng thống Hoa Kỳ, không phụ thuộc Quốc Hội.
   - Về mặt hành pháp: Tổng thống có quyền đề ra các điều lệ, quy định và chỉ thị gọi là Mệnh lệnh hành pháp (Executive order), có hiệu lực giống như luật của các cơ quan Liên bang mà không cần phải thông qua Quốc hội.
   - Về mặt lập pháp: Tổng thống có quyền phủ quyết bất cứ đạo luật nào từ Quốc hội, trừ khi có hơn 2/3 số nghị sĩ trong mỗi viện bác bỏ phủ quyết.
   - Về mặt tư pháp, Tổng thống có quyền huỷ bỏ bản án hoặc ân xá cho bất cứ ai phạm luật Liên bang.
   Nói thêm, hiện nay các TT Mỹ chỉ được tiêu chuẩn phục vụ 10 năm sau khi hưu trí. Sau đó là phải tự lau nhà, quét sân. Rất giản dị, không tham quyền cố vị.

   Xóa
 30. Những đề nghị của Bác Bồng đối với chính quyền các chế độ nhà nước tư bản , chỉ là những đề nghị thường tình trong chính sách bảo vệ & phát triển đất nước của họ .

  Nhưng với những đất nước còn Cộng Sản trị , đây là những đề nghị khó khăn , khó thực hiện .

  Bởi thế những trí thức trong chế độ XHCN VN hiện nay chỉ đề nghị được bên lề của của lực cản , không dám chỉ rõ trọng tâm lực cản . Như trong bài của giáo sư Châu hay Ts Vũ duy Phú được đăng trên trang này trong vài ngày vừa qua . Giáo sư Châu tránh né các từ về Đảng hay XHCN . Riêng Ts Vũ duy Phú lại mượn người để nhắc TBT Nguyễn phú Trọng " Ông Tập cũng đang lựa cách để giải thể Đảng " ?

  Những nhà trí thức hàng đầu như ông Châu và ông Vũ duy Phú khác xác nhận Đảng chỉ là lực cản , không còn cần thiết cho sự phát triển đất nước . Như vậy Đảng thành công thắng lợi , Đảng càng mạnh thì dân tộc và đất nước càng điêu tàn . Cả hai ông biết rõ điều này nhưng chẳng dám đề cập đến !

  Cũng có thể nói một cách khác , giá trị của Đảng không còn nữa , nó đã quá hạn xử dụng , nếu tiếp tục sử dụng sẽ ngộ độc , biến chứng tử vong . Vứt bỏ Đảng như vứt bỏ một liều thuốc đã quá date là điều cần làm , hơn là tìm cách phục chế .

  Nhưng làm cách nào để hơn bốn triệu Đảng viên csvn hiểu được vấn nạn này , Vẫn hơn là công kích , bêu rếu hay nguyền rủa . Nhiệm vụ này là nhiệm vụ chung của mọi người , nhiệm vụ của hơn chín mươi triệu người còn lại đang ngộ độc , phải lên tiếng báo động .

  TBT Tập cận Bình , TBT Nguyễn Phú Trọng , cả hai cùng cảm thấy mình mình đang ngộ độc bởi liều thuốc Đảng quá đát . Nhưng vì mặt mũi và danh vọng , nên phải gắng gượng gọi là tìm cách dấu diếm , phục chế & đồng thời cũng âm thầm tìm phương sách vứt bỏ liều thuốc Đảng trường sinh nếu có cơ hội thuận tiện .

  Vứt bỏ viên thuốc Đảng thần dược trường sinh đã quá hạn xử dụng , vẫn tốt và an toàn cho bản thân dân dân tộc hơn là nguỵ biện , bao che và tiềm cách phục chế để tiếp tục xử dụng .

  Trả lờiXóa
 31. Cái chỗ 'để thành công tốt đẹp' này, theo đề xuất cua bác BVB, tôi rất tán thành:
  "Đảng phải nằm ngoài Hiến pháp, không được dùng ‘quyền lãnh đạo” của đảng để đứng trên mọi Hiến pháp, pháp luật. Nếu cần, Quốc hội phải ban hành “Luật về đảng phái , thể chế chính trị”, do Quốc hội đại diện cho toàn dân thực thi. Quốc hội phải là cơ quan quyền lực cao nhất, độc lập, không bị đảng lãnh đạo, chi phối. Đảng không xứng vai trò lãnh đạo, suy thoái, biến chất, tiêu cực , tham nhũng, mất uy tín với dân, Quốc hội có quyền dẹp bỏ. Tỉ lệ đảng viên trong QH không nên quá 30%."
  -- Trước đây đảng CS Trung Quốc cũng lù lù chui vào nằm trong Hiến pháp để tăng thêm "sức mạnh" độc đoán chuyên quyền, toàn trị. Từ năm 1982 họ cũng 'chui ra khỏi Hiến pháp rồi' , không còn lì lợm như Điều 4 Hiến pháp VN hiện hành.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tạp chí Viêm Hoàng Xuân Thu số 8 năm 2011 có đăng bài của ông Cao Khải, nguyên Chủ nhiệm Phòng nghiên cứu thuộc Ủy ban công tác pháp chế Quốc hội Trung Quốc, viết về nội dung liên quan trong bản Hiến pháp 1982, giúp mọi người hiểu rõ lý lẽ tại sao Hiến pháp 1982 không giữ lại điều nói về sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc (CSTQ).
   Đầu tiên bài báo giúp bạn đọc nhận thức một vấn đề là phải làm rõ mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước.
   Trước đây người Trung Quốc chưa nhận thức rõ vấn đề đó, vì thế cách đặt vấn đề trong Hiến pháp 1982 khác hẳn trong Hiến pháp cũ. Cho tới nay [năm 2012], nhiều người cũng vẫn còn chưa hiểu rõ tính chất quan trọng của sự khác biệt này. Ngược lại, một số người có tác phong chuyên chế độc đoán sau khi giành được quyền lực trong các phong trào chính trị, qua đó trở thành cán bộ lãnh đạo thì vẫn chưa chịu tiếp thu cách đặt vấn đề [về sự lãnh đạo của Đảng CSTQ] trong Hiến pháp 1982, thậm chí còn sử dụng và truyền bá những từ ngữ sai lầm trong Hiến pháp cũ để cho các « âm hồn tư tưởng cực tả » thời xưa tiếp tục lan truyền.
   Hiến pháp cũ, trước 1982 viết "Nước CHND Trung Hoa do Đảng CSTQ lãnh đạo", năm 1982, sửa lại Hiến pháp, TQ đã dẹp Điều này.

   Xóa
 32. Bài báo nào của Đại tá cũng hay, sâu sắc, đọc ngấm, gợi nhiều suy nghĩ cả về triết luận, thời cuộc và nội tâm .Một nhà báo có tâm có tài. Cảm ơn bác Bùi Văn Bồng.

  Trả lờiXóa
 33. Lại bổn cũ thôi : toàn tên chẳng ra gì tiếp tục thống tri . 1510 đại biểu cũng vẫn giữ nơi ăn nằm cho sướng . đọc tin họp ngày 20 là biết tỏng trọng lú vẫn còn , thật đau buồn cho Tổ Quốc Việt Nam

  Trả lờiXóa
 34. Đây là lời chào mừng hay nhất và thực tễ nhất của dân oan 3 miền Bắc – Trung Nam vào sáng 19/1/2016 tại trụ sở tiếp dân của Đẩng và Nhà nước số 1 Ngô Thì Nhậm, quân Hà Đông, Ha Nội ngay trước ngày khai mạc đại hội đảng 12.

  https://www.youtube.com/watch?v=KtqlOWwvZRM

  Trả lờiXóa
 35. Bác Bồng ơi, cháu thuộc thê trẻ thấy đảng ta đang hô hào đại hội này là đoàn kết, tiến hành mạnh mẽ đổi mới con đường đi lên CNXH và kinh tế thị trường định hướng XHCN. TBT đã nói không biết hết thế kỷ này co hình hài CNXH như thê nào thì chúng cháu biết tin vào đâu ạ, mong bác Bồng giải thích giúp ạ. Cam ơn bác.

  Trả lờiXóa
 36. Sáng nay cuộc "tụ tập đông người" tốn kém tiền dân đã khai mở. Chưa cần biết nội dung ra sao,chỉ mới nhìn lên lễ đài đã thấy trước cuộc họp sẽ "rất thành công" với đảng, nhưng không "tốt đẹp" với dân! Này nhé: cờ đảng vẫn đứng trước quốc kỳ( trong khi bên đảng Lào, đã đổi chỗ). NHiều đại hội các đảng CS Phương Tây- kể cả đảng CS TQ đã gỡ bỏ ảnh hai ông ML trên sân khấu, còn ở đây vẫn chễm chệ ngồi trên đầu tất cả.Vài nhận xét ban đầu về hình thức trang hoàng bên ngoài đã thấy ĐH này cơ bản vẫn sẽ là ĐH bảo thủ. NHân dân khó hy vọng một cuộc đổi mới thật sự nào.

  Trả lờiXóa
 37. Có lẽ không có một quốc gia nào trên trái đất này lại có câu kết kiểu " tuồng chèo " sau các cuộc họp , hội nghị , đại hội ( bất kỳ ở lĩnh vực nào ) như ở cái xứ Vietnam này : THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP hoặc THÀNH CÔNG RỰC RỠ !
  Ở các hội nghị cấp cơ sở ( xã , huyện ) sau " thành công tốt đẹp " sẽ là zô - zô 100% , bia rượu tràn cung mây nhưng ... không phải tiền của chúng nó mà là tiền thuế của dân đen ! Ở các hội nghị , đại hội cấp trung ương sau " thành công tốt đẹp , thành công rực rỡ " sẽ là màn đấu đá chí tử ( như những cái hội nghị 11 , 12 , 13 , 14 HNTW vừa qua của tập đoàn CSVN ) , vì chúng chưa " chia phần " xong và còn định hẹn gặp nhau đánh tiếp tại đại hội XII của " đảng chúng nó " ! Nhìn tổng Trọng mặt mày u tối hoặc hớn hở khi đọc diễn văn bế mạc các HN đảng vừa qua sao thấy toát lên sự lưu manh , đểu giả , giả dối đến kinh người . Cắn xé nhau như chó mà cứ xoen xoét " nhất trí cao " , " thành công tốt đẹp " ... thật khốn nạn !!!

  Trả lờiXóa
 38. "Thành công tốt đẹp" => tốt đẹp thành công = đẹp tốt công thành = thành đẹp tốt công = đẹp công tốt thành = đẹp thành tốt công <=> thành ra tan nát = đất nước hoang tàn = lòng người ly tán = nhân tâm suy đồi = mất đât mất đảo = ngư phủ chết dần = chẳng ai cứu giúp = than ôi !!!

  Trả lờiXóa
 39. Ông Nhị Lê hiện là Phó tổng biên tập của Tạp chí Cộng sản - một kênh phát ngôn đặc biệt quan trọng của đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là một trong những địa chỉ thủ cựu nhất. Trước khi trở thành tổng bí thư đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã từng có thời làm việc tại tạp chí này.
  Chỉ vài ngày trước khi đại hội 12 khai mạc, trang Viettimes đã có một bài phỏng vấn ông Nhị Lê. Gần như là lần đầu tiên, một trang báo nhà nước dám nêu ra câu hỏi: “Từ khi ra đời đến nay Đảng hoạt động chủ yếu dựa trên Điều lệ Đảng. Theo ông thì Điều lệ Đảng đã đủ chưa? Đảng có cần một Bộ Luật về Đảng không?”.
  Hãy nghe ông Nhị Lê trả lời:
  “Đây là vấn đề không phải bây giờ mới đặt ra. Chúng ta đã đặt ra rồi, và không phải chỉ một lần. Tôi còn nhớ cách đây chừng 7-8 năm, khi đi học tập ở Trung Quốc tôi cũng đã đặt vấn đề này ra với phía Trung Quốc. Nếu pháp luật được coi là thượng tôn thì mọi tổ chức đều phải có luật để ràng buộc.
  Không phải “chỉ được làm theo pháp luật” mà “phải làm theo pháp luật”. Không ai được đứng trên và ngoài pháp luật. Đấy chính là cơ sở để đảm bảo dân chủ. Đấy là cả một quá trình tìm tòi. Chân lý không gắn với vận mệnh thì là chân lý suông. Mà vận mệnh không đạt đến mức độ chân lý thì không ai dám chắc vận mệnh sẽ tồn tại được bao lâu”.
  Đáng chú ý, tuy không trực tiếp trả lời vào câu hỏi, nhung ông Nhị Lê đã không né tránh câu hỏi này.
  Chủ đề “luật về đảng” được coi là đặc biệt nhạy cảm ở Việt Nam, báo chí hầu như né tránh và nội bộ không dám hé môi. Chủ đề này chỉ được giới trí thức phản biện độc lập và giới hoạt động dân chủ nhân quyền trong nước và hải ngoại đề cập. Rất nhiều ý kiến độc lập cho rằng đảng Cộng sản Việt Nam đã có đến hơn bảy chục năm hoạt động “ngoài vòng pháp luật”, không bi điều chỉnh bởi bất cứ luật nào, trong khi chính tổng bí thư đảng này là Nguyễn Phú Trọng lại từng tuyên bố “Cương lĩnh đảng quan trọng hơn hiến pháp”.
  Dường như đang diễn ra một sự thay đổi ngấm ngầm trong những quan điểm chủ chốt của giới lãnh đạo đảng ngay trước thềm đại hội 12 - một đại hội xung đột quyền lực lẫn thủ đoạn triệt hạ lẫn nhau chưa từng có, một đại hội mà ngày càng nhiều người tin đó là “cuối cùng”.
  Về dư luận nội bộ, được biết ở Hà Nôi vừa xuất hiện một phong trào đòi hỏi “đổi mới lần 2” từ sau Hội nghị trung ương 13 và đặc biệt sau Hội nghị trung ương 14. “Cải cách thể chế” là đòi hỏi của nhiều trí thức, trong đó có cả những cán bộ cao cấp về hưu. Trong khi đó, một số trí thức đang manh nha đòi đổi tên đảng, trở về tên cũ là đảng Lao động.
  Từ thái độ ông Nhị Lê không né tránh câu hỏi cực kỳ nhạy cảm “luật về đảng” của báo chí, có thể cho rằng trong và sau đại hội 12, nội bộ đảng cầm quyền sẽ diễn ra một sự thay đổi nào đó về tư tưởng. Tuy nhiên, làm thế nào để “đưa tư tưởng vào thực tiễn” thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

  Trả lờiXóa