Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Sáng nay (21/1), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam long trọng khai mạc.
8.00': Đúng 8 giờ sáng ngày 21/1/2016, Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Các đại biểu làm lễ chào cờ.

Đại hội bắt đầu chương trình làm việc.
8.05’: Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Lê Hồng Anh thông báo chương trình, nhiệm vụ của Đại hội XII, giới thiệu các đại biểu tham dự Đại hội.
Về nhiệm vụ, Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…
Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội, dự kiến 200 người, gồm 180 Ủy viên Trung ương và 20 Ủy viên dự khuyết.
Đây là những nhiệm vụ hết sức trọng đại mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã tin tưởng giao cho Đại hội; tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra.
Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đại biểu là nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN; đại diện các tầng lớp nhân dân; các mẹ VNAH, các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, đại diện các tôn giáo; các vị khách quốc tế.
8.10’: Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành Đại hội.
8.12': Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.
8. 20’: Đoàn đại biểu đại diện các tầng lớp, nhân dân Thủ đô Hà Nội chào mừng Đại hội. Thay mặt đoàn đại biểu Thủ đô, đồng chí Lê Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội bày tỏ lòng tin sắt son của các tầng lớp nhân dân thủ đô Hà Nội vào sự lãnh đạo của Đảng; tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp.
Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội thay mặt nhân dân cả nước chào mừng Đại hội.
8.30': Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khoá XI đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Tổng Bí thư khẳng định, các văn kiện đã được chuẩn bị chu đáo, được hàng triệu ý kiến tâm huyết góp ý; là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân.

Tổng Bí thư khái quát 6 nội dung quan trọng, cốt lõi nêu trong các văn kiện. Theo đó, nội dung các văn kiện khẳng định những thành tựu to lớn đất nước đã đạt được, những bài học kinh nghiêm, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá sâu sắc về tình hình trong nước và quốc tế, đánh giá toàn diện về các mặt thuận lợi và khó khăn, các văn kiện đã đề ra những giải pháp, nhiệm vụ lớn để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Theo chương trình làm việc của phiên khai mạc, sau khi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khoá XI đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng, đồng chí thay mặt Đoàn Thư ký đọc danh sách các chính đảng, tổ chức quốc tế có thư, điện chúc mừng Đại hội;
Đồng chí thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội cảm ơn các chính đảng, tổ chức quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Đại hội;
Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI đọc Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI.
--------------------------
Tham dự Đại hội Đảng XII có 1.510 đại biểu từ 68 Đảng bộ, đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, sự thống nhất ý chí và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, của hơn 4,5 triệu đảng viên. Trong đó đại biểu đương nhiên có 197 đồng chí là Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết khóa XI, 1300 đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương; 13 đại biểu chỉ định.
Tới dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An… Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, các nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Thủ tướng, các vị lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ trí thức, đại diện tôn giáo.
10.00' Đại hội tiếp tục làm việc. 
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, thay mặt  Đoàn Thư ký Đại hội XII đọc danh sách các chính đảng, tổ chức quốc tế có thư, điện chúc mừng Đại hội.
Theo đó, Đại hội XII đã nhận được 170 điện mừng của các Đảng, các tổ chức quốc tế... Đây là sự động viên to lớn của bạn bè thế giới đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
10.10': Thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng cảm ơn cảm ơn các chính đảng, tổ chức quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Đại hội.
10.13': Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI đọc Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI.
Trước đó, trong phiên trù bị ngày 20/1, Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Chủ tịch Đoàn Chủ tịch là đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Đại hội bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.
Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới của đất nước; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới.
Chủ đề của Đại hội là "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".
Đại hội lần này sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội, dự kiến 200 người, gồm 180 Ủy viên Trung ương và 20 Ủy viên dự khuyết.
Trong 1.510 đại biểu dự Đại hội có 194 đại biểu nữ; 174 đại biểu là người dân tộc thiểu số.
Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có 55 đại biểu là giáo sư, phó giáo sư, viện sĩ; 241 đại biểu có trình độ tiến sĩ; 511 đại biểu có trình độ thạc sĩ; 757 đại biểu có trình độ đại học.
Về độ tuổi, đại biểu từ 30 tuổi trở xuống có 2 đồng chí; từ 31-40 tuổi có 65 đồng chí; từ 41-50 tuổi có 384 đồng chí; từ 51-60 tuổi có 992 đồng chí; từ 61-70 tuổi có 64 đồng chí...

Hơn 500 phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin về Đại hội.
(Báo Điện tử Chính phủ)
----------------

40 nhận xét:

 1. Trong khi tin đồn ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ phải đội nón ra đi.. Nhưng theo chương trình phiên họp các nhà lãnh đạo ASEAN sắp tới vào ngày 15 và 16-2-2016 tại Sunnyland, nam California thì tên ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nằm trong lịch trình gặp TT Barack Obama. ( Theo ký giả Hạnh Dương )

  http://www.vietpressusa.com/2016/01/cu-rua-ho-hoan-kiem-ha-noi-bi-phe-than.html

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tháng 2.2016 NTD vẫn còn trong nhiệm kỳ Thủ tuông, đại hội này của đảng mà, bạn ko hiểu sao?

   Xóa
  2. Tháng 2.2016 NTD vẫn còn trong nhiệm kỳ Thủ tuông, đại hội này của đảng mà, bạn ko hiểu sao?

   Xóa
  3. Vậy thì tranh thủ chuồn đi...

   Xóa
 2. Trương Minh Tịnh09:37 21 tháng 1, 2016

  Không phải chĩ Việt-Nam,mà các nước độc tài khác như Liên-Xô,Bắc Hàn, Cu-Ba,Saddam Hussein của Irak,Gaddafi của Libya,Hungari,TQ v.v......cái màn biểu diễn xum xoe "thùng rỗng kêu to" nầy hoành tráng lắm.
  Nhưng thực chất không ra gì.Dân đói khổ chết cha luôn.Đến khi bỏ chạy,cái "đám ăn theo" nầy chạy lẹ lắm.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi nhớ mang máng ở Ru ma ni thì phải, vừa được "các đồng chí" đứng lên vỗ tay 27 lần trong đại hội, tay TBT gì đó ngay hôm sau bị chính "các đồng chí" ấy lôi ra nhà xí, dí đầu vào hầm cứt cho đến chết. Nhìn bề ngoài mà đoán khó trúng lắm!

   Xóa
  2. bạn 20:41 cần hình dung hành hình tổng bí thư bán nước của VN thì xem xử Ceauxescu đây:
   https://www.youtube.com/watch?v=9P-JrjCRkhI

   Xóa
 3. Hy vọng gì vào những sản phẩm từ một cái lò ý thức hệ ?
  Ai làm TBT thì người ấy sẽ cùng toàn đảng thực hiện mục tiêu cốt lõi là giữ vững chế độ ( chế độ là đảng)
  Một VN nghèo nàn , tụt hậu , thì nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tổng bí thư là lãnh đạo toàn đảng , cùng toàn Dân, tìm mọi biện pháp để canh tân Đất Nước, nhằm đưa VN thoát khỏi nghèo nàn, từng bước , nâng dần vị thế của VN trên trường QT.
  Trong nhiệm kỳ vừa qua, TBT Nguyễn Phú Trọng , không làm được điều này, nói cách khác là ông ta không hoàn thành nhiệm vụ của mình.
  Không chăm lo canh tân Đất Nước, chỉ chăm lo... canh ghế.
  Dùng mọi thủ đoạn, tìm mọi phương cách để canh giữ cái ghế TBT.
  Một người như thế thì có xứng đáng làm TBT hay không?
  Lo lắng trước an nguy của Nước Nhà, nhiều người đặt niềm tin vào Nguyễn Tấn Dũng, hy vọng ông ta sẽ là người phất cao ngọn cờ canh tân Đất Nước. Canh tân trong toàn trị hay xóa bỏ toàn trị để canh tân?
  Xóa bỏ là không thể , mà canh tân trong toàn trị thì khác gì múa tay trong bị. Bế tắc. Muốn thoát khỏi bế tắc thì trước hết phải cắt bỏ cái đuôi định hướng xhcn, tức là cắt bớt cái vòi toàn trị . Làm được điều này có nghĩa là đã hòa mình vào dòng chảy văn minh rồi. Với cách nhìn hạn hẹp, vẫn theo lối xưa nếp cũ, phái bảo thủ quyết tâm giữ chặt cái đuôi. Cứ theo kiểu này thì Đất Nước không thể nào phát triển được.
  Nhân Dân - Người chủ đích thực của Đất Nước thì không có quyền quyết định, chỉ được phép chờ đợi, hy vọng và đoán mò. Ôi , cái quyền đoán mò mới to lớn làm sao?!
  Kiểu gì thì đại hội vẫn sẽ thành công tốt đẹp và đầy tớ vẫn cứ ban phát cái tốt đẹp cho ông chủ.
  Còn ngược dòng văn minh đến bao giờ nữa?!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Còn "kiên đinh"(ngoan cố) dùng những hung khí mác-lê-dao-vồ thì phải tôn thờ Tàu mà đè đầu dân tộc này;
   nếu không bỏ ngay những thứ bùa ngải lưu manh lừa bịp đó, thì chắc chắn đảng csVN phải bị dân tộc này nổi dậy tiêu diệt để giành lấy quyền làm người, tránh để Hán cộng thôn tính nô dịch.
   điểu đó chắc không thể không diễn ra từ nay đến trước ngưỡng 2020 là năm mà theo mật ước bán nước Thành Đô có hiệu lực hoàn toàn?

   Xóa
 4. Người biết xỉ nhục09:46 21 tháng 1, 2016

  Đại hội khai mạc trọng thể và có vẻ rất trang nghiêm.
  Vậy phút náo nhiệt lặp tại không khí Hội nghị TW sẽ xẩy ra vào lúc nào?

  Trả lờiXóa
 5. đây là đại hội cuối cùng của Đảng CSVN ,Vì vậy toàn dân hãy để ý xem chúng giãy chết như thế nào ?CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN CUỐI CỦA ĐẢNG CSVN ,ĐANG BÁN NƯỚC GIỎI NHẤT CỦA DÂN TỘC SUỐT 4OOO NĂM LỊCH SỬ .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dù Đại Hội có thành công vô cùng mỹ mãn , dù có nói kết quả của Đại Hội là đúng với ước nguyện của toàn dân gồm cã người già cã , con nít và người bệnh tâm thần , và dù dì dì đi nữa , thật sự có lẽ đây là đại hội cuối cùng của Đảng .
   Vì nếu toàn dân không mời Đảng nghĩ ngơi sau khi đã tận sức lãnh đạo dân đánh Pháp , đánh Mỹ dành độc lập cho Đảng , thì khi Tàu vào làm chủ , nếu có đại hội thì cũng là đại hội của nhóm tay sai ,nô lệ , chứ không phải của 1 đảng phái chính trị .

   Xóa
  2. Trong tất cã biết bao lời đồn đoán về chuyện Rùa chết thì vietpressusa có bài viết rất công phu về Linh Qui của VN rất đáng đọc :
   http://www.vietpressusa.com/2016/01/cu-rua-ho-hoan-kiem-ha-noi-bi-phe-than.html
   Xin trích 1 đoạn :
   ….
   Thầy địa lý Trung Quốc xem thế phong thủy của hồ Gươm và phúc trình rằng hồ Gươm có linh vật mang hùng khí của nhân văn lịch sử và anh linh của nhiều triều đại chống Tàu nên Trung Quốc khó lòng chiếm được thủ đô Hà Nội để nắm quyền đô hộ Việt Nam, ngoại trừ phải có biện pháp giết sinh vật thần thoại lịch sử ở hồ Gươm, tức là phải xử tử cụ Rùa hồ Gươm!
   …...
   Giã thuyết Linh Qui bị đầu độc nghe thì có giọng điệu tuyên truyền phá rối , nhưng đối với TQ , kẽ thù truyền kiếp , rất bĩ ổi , hèn hạ , thì họ không chừa bất cứ 1 thủ đoạn bẩn thỉu nào với đối phương .
   Xưa là ếm bùa , dựng Trụ Đồng , đào long mạch , nay là thả đỉa vô ruộng , ốc bưu vàng , xâm lấn bằng di dân Hán hoá ,đầu độc thực phẩm , thì chuyện hạ độc Linh vật của VN là chuyện họ đáng làm lắm .
   Dĩ nhiên chiếm VN mới là chính yếu , chứ Biển , Đảo chỉ là phần nhỏ của Đại cuộc mà thôi . TQ đã thò tay sâu vào VN , hiện diện mọi nơi , chứ không phải chỉ điều khiển bộ đầu nảo VN mà thôi .
   Khó tránh khõi mất nước cho dù không có thoã ước Thành Đô . Các Thái Thú sẽ lo giúp Thiên triều .

   Xóa
 6. Theo kinh nghiệm thì khi đại hội công khai là diễn lại kịch bản đã hoàn thành trước đó. Những ai mơ 30 chưa phải là tết xem có đúng không? Không muốn nói thêm điều gì nữa sợ "Lưu Thiện" tự ái.

  Trả lờiXóa
 7. Xem đây mới thấy sự thật là lòng dân đây này"nhiet liet .... dai hoi toan cuoc....?"
  https://www.youtube.com/watch?v=mJ1oEz1m3lk

  Trả lờiXóa
 8. Ba cái trò phù phiếm này chỉ tổ TỐN NÁC (Nước), RÁC NHÀ (!!!).

  Trả lờiXóa
 9. Vịt trời chế vịt nước là không có tự do.
  cò không chê vịt,lặn lội bờ ao,bắt toàn cá ngon về nuôi chồng nuôi con.
  Lò ý thức hệ cộng sản sao mà đuổi kịp bằng lò tư bản quốc gia giả danh.
  Quốc gia tự do cái gì đâu ? Đem cả 2 vạn sinh mạng ra chận bánh xe tăng để kịp mang của bỏ chạy.
  Thôi khoe làm gì,rủa họ làm gì.

  Trả lờiXóa
 10. 16/2 ông Dũng không phải ủy viên BCT thì vẫn là thủ tướng mà. Dẫu ngày mai "qui tiên" thì hôm nay vẫn phải đóng vai thủ tướng chứ sao.Bóng gió làm gì? có giỏi thì vào chỗ họ đang họp mà đảo chính!

  Trả lờiXóa
 11. Tôi cứ suy nghĩ mãi, mấy bô lão lãnh đạo csvn tại sao giờ còn ham hố giành giật chức quyền làm chi nữa. Ông nào cũng cũng quá giàu, hưởng thụ đến chết cũng ko hết, con cháu dòng họ cũng quyền cao chức trọng nhà lầu xe hơi đầy đủ. Chắc chắn mấy lão ít nhiều cũng mang trong mình một cái bệnh (già rồi sao tránh khỏi) ko có sức để mà hưởng thụ,chết rồi hột nút cũng bị lặt! Mấy lão thừa hiểu lắm chứ, với lại tâm lý về già ai cũng muốn vui thú điền viên cây cảnh, thanh thản tấm lòng, tội gì ngồi đó bị mang tiếng bán nước hại dân,để thằng khác lên chịu trận chứ ngu gì. Vậy thì mấy lão chắc chắn đã " NỢ " bọn tàu bằng một khế ước BÁN NƯỚC với chữ ký chính mình nên buộc phải ngồi đó đến khi nào việc đó được thực hiện hoàn tất, lúc đó vòng "kim cô" mơí được gỡ ra. Rút kinh nghiệm vụ bán trường sa bị nhập nhằng quá, ko dại!!!

  Trả lờiXóa
 12. Đánh trống, phèn la cho rình rang chứ Trung Cộng đã sắp đặt xong rồi.
  Người dân hay đảng viên đảng csVN cấp tò te chẳng có lá phiếu hay tiếng nói gì tác động đến Đại hội .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chuẩn . Nhất trí cao .

   Xóa
  2. Hôm qua đọc bài trả lời phỏng vấn của một ông TS bên báo " Tin tức hàng ngày " , ông ní nuận dằng , qua đại hội cơ sở các cấp là đảng viên đã " trực tiếp " bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng rồi !? Ông còn dọa cả thế giới là VN sẽ tiến lên CNXH đầu tiên bằng phương pháp . . . " đi tắt đón đầu " và còn vô số những ní nuận rất " ấn tượng " khác nữa . Mà VN có XHCN từ đại hội 4 rồi , chắc đại hội 12 , đảng quyết tâm tiến lên SIÊU CNXH ? thế giới mệt nhoài , đến bao giờ mới đuổi kịp VN !

   Xóa

 13. 6 nhiệm vụ trọng tâm trong diễn văn của Tổng bí thư, trong đó chủ yếu là tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn suy thoái tự diễn biến, xây dựng cấp chiến lươc để đổi mới lần 2. Xem về đường lối phát triển còn nhiều khó khắn, phải có quyết sách mới. Về nhân sự cần có tổng bí thư đức tài ngang tầm nhiệm vụ thì ông Trọng có xứng đấng không, hãy nhìn thẳng vào sự thật mà trả lời cho dân.

  Trả lờiXóa
  Trả lời

  1. Nghe bài diễn văn của tổng Trọng , Lê Hồng Anh ( với cái giọng của kẻ bất tài ) toàn thấy những điều giả dối , " tự sướng " , tệ nhất dối trá nhất có lẽ là bài diễn văn của Nguyễn phú trọng nói về " sự đoàn kết nhất trí cao trong đảng " và " toàn dân đánh giá cao , tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng ..." , không hiểu hắn có biết ngượng mồm không nhỉ ? . Nhìn những bộ mặt của các quan đảng ngồi dự đại hội , mặt thằng nào cũng khá căng thẳng , gườm gườm như tư thế của nhũng kẻ chuẩn bị lên võ đài , nhưng đây là " võ đài chính trị " . Đúng là dân chúng Vietnam còn khổ dài dài vì cái bọn lưu manh chính trị này ! Ô , nhân vật Hà thị Khiết tưởng chuyến này " xuôi luôn " rồi chứ , ấy thế mà lại có tên trong danh sách đề cử vào ghế UV BCT thế mới lạ chứ , với những " chị " tài cán chẳng có gì , chỉ có cái mồm " dân vận " mà lại cơ cấu vào cái đám " vua tập thể " thì VN không khá nổi cũng chẳng gì lấy làm lạ

   Xóa
  2. Còn "kiên đinh"(ngoan cố) dùng những hung khí mác-lê-dao-vồ thì phải tôn thờ Tàu mà đè đầu dân tộc này;
   nếu không bỏ ngay những thứ bùa ngải lưu manh lừa bịp đó, thì chắc chắn đảng csVN phải bị dân tộc này nổi dậy tiêu diệt để giành lấy quyền làm người, tránh để Hán cộng thôn tính nô dịch.
   điểu đó chắc không thể không diễn ra từ nay đến trước ngưỡng 2020 là năm mà theo mật ước bán nước Thành Đô có hiệu lực hoàn toàn?

   Xóa
 14. Bác Bồng ơi?
  Bao giờ từ "đồng chí"- (cái từ gieo rắc bao nỗi kinh hoàng cho nhân loại) qui tiên như Cụ Rùa Hồ Gươm?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ư, ừm! Sao bạn lại ví Cụ Rùa linh thiêng Hồ Gươm với "đồng chí"? Cụ Rùa chưa hề biết về CNCS, CNXH, về Mác-Lê, nhất là Cụ chưa bao giờ nói phải xem xét "Khách quan biện chứng"! Hi...

   Xóa
  2. Cảm ơn Bác Bồng,theo bác thì "đồng chí" không được qui tiên? thế thì nhân dân khổ lắm?

   Xóa
  3. Thực ra, từ "đồng chí" không mang tính cộng sản. "Comrade" nghĩa chính của nó là "Bạn bè cùng chí hướng".
   Trước đây Phát Xít Đức và Quân Phiệt Nhật cũng gọi nhau bằng "đồng chí". Còn đa số các nước hiện nay, vì không bị chính trị ngu xuẩn ám ảnh, họ gọi nhau rất chuẩn "quý ông, quý bà".

   Xóa
 15. Gia du bo phieu kin de chon TBT, va ong Dung duoc nhieu phieu hon Tong Trong, nhung ban kiem phieu lai tuyen bo Trong nhieu phieu hon thi sao?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lâm Thế Bảo20:10 21 tháng 1, 2016

   Chuyện đó vẫn xảy ra, kiểm phiếu phải phục vụ ý định lãnh đạo, đau có khách quan, chính xác? Bày ra cho có hình thức, muốn ai trúng, "bọ" đã có ý từ trước rồi. Cứ Rúa mà Mần!

   Xóa
  2. Stalin : "Không quan trọng người bỏ phiếu,quan trọng là người kiểm phiếu".
   Vì thế,dân có bỏ phiếu cho ai thì đại biểu quốc hội vẫn là những người đã được đãng "quy hoạch" từ trước.

   Xóa
 16. Diễn văn Khai mạc, nói về khoa học, ông Trọng nêu hướng “Phấn đấu đến 2020, khoa học công nghệ Việt Nam đạt trình độ phát triển của nhóm dẫn đầu Asean; đến 2030 có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trên thế giới”.
  > Vẽ hay quá, màu sắc rực rỡ, xứng danh họa sĩ tài năng Trụ Văn Lóng!

  Trả lờiXóa
 17. Đúng ngày hôm nay, cách đây 92 năm, ngảy 21-1-1924, Vladimir Lenin, kiến ​​trúc sư của cuộc cách mạng Bolshevik và nhà lãnh đạo đầu tiên của Liên Xô, qua đời vì xuất huyết não ở tuổi 54.
  > Cụ Lênin bị xuất huyết não, mất sớm. Còn cũng hôm nay, Tổng Trọng sống dai, 72 tuổi rồi, sáng nay đọc Diễn văn tiếp tục Xuất huyết mác-lê.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lê nin không bị xuất huyết não; qua kiểm tra xác thi hài để giám định hiện nay, người ta biết đích xác là Lê nin bị giang mai mà chết.
   (thời buổi đó chưa có thuốc đặc hiệu chữa giang mai như hiện nay)
   Rõ ràng, Lê nin cũng là loại trác táng nhưng vẫn được tuyên truyền là "vị lãnh đạo vĩ đại" của các đảng cs!!!

   Xóa
 18. Người VN chân chính20:44 21 tháng 1, 2016

  Một ngày Đại hội 12 chính thức bắt đầu.
  xng bài viết, xng bình luận chởi Trọng Lú rất nhiều.
  Những người chân chính ngay thẳng không lên tiếng hô hào ca ngợi cho 3D, họ tuyên bố Nếu ÔNG 3D là người thực tâm muốn chống Trung Quốc xâm lược và một lòng quyết đơa đất nước đổi mới thì ông ta sẽ có tấm lòng quả cảm, có trí thông minh và ông Trời sẽ giúp ông.
  Nếu ông chỉ lợi dụng sự ủng hộ của số đông để mưu đồ cho mình, ông sẽ thất bại và sẽ chết.
  Chúng ta hãy bình tam theo rõi trận đấu

  Trả lờiXóa
 19. Việt Nam hào kiệt đâu rồi?
  Để ông già vẫn phải ngồi giữ ngai.
  Sợ vận nước vuột mất thời,
  Cụ Rùa ngao ngán trút hơi thở tàn.

  Trả lờiXóa
 20. Năm nay sẽ có "tai nạn" máy bay mang tính "đổi mới"...

  Trả lờiXóa
 21. " Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có 55 đại biểu là giáo sư, phó giáo sư, viện sĩ; 241 đại biểu có trình độ tiến sĩ; 511 đại biểu có trình độ thạc sĩ; 757 đại biểu có trình độ đại học." ....!?!?!

  Cộng lại Đại biểu có trình độ Tiến sĩ 241 , trình độ Thạc sĩ 511 , trình độ Đại học 757 , tổng số sẽ là 1.508 vị thuộc trình độ tri thức trên 1.510 Đại biểu tham dự .

  Còn lại 3 Đại biểu thuộc gia cấp Công Nông ! Hình ảnh Búa Liềm trên Cờ Đảng có còn linh thiêng & tác dụng ?

  Với số lượng Đại biểu trên 99% có trình độ Đại học và trên Đại học , một hình thức bầu chọn nhân sự theo phương cách 244 như thế này là mà gọi là dân chủ ? Chấp nhận được hay sao ?

  Trí thức và độc tôn lãnh đạo chuyên chính không thể hoà hợp trong tinh thần Dân chủ kiểu Đại hội Đảng lần thứ 12 này !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hoàng Minh Định09:55 22 tháng 1, 2016

   Phần nhiều bằng mua, bằng chạy, bằng "chính sách" cả thôi. Không ít vị bằng này bằng kia mà dốt thấy bà!

   Xóa