Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

Cốt lõi là quốc gia, dân tộc

Sự tồn vong, phát triển của đất nước 
đang trông chờ vào sự sáng suốt 
của Ban Chấp hành Trung ương
Ban Chấp hành Trung ương cần sáng suốt và kiên định,
 lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm yếu tố cốt lõi để chọn lựa các vị trí chủ chốt
Ban biên tập nhận được bài phân tích, nhận định sâu sắc của ông Nguyễn Phúc Thanh, cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu về tình hình Đảng ta sau Hội nghị Trung ương 13. Nội dung nhấn mạnh về vai trò của Ban Chấp hành Trung ương và vấn đề tập trung dân chủ trong Đảng, lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm yếu tố cốt lõi để chọn lựa các vị trí chủ chốt cho Khóa XII.
Hội nghị Trung ương13 (HNTW 13) đã khép lại và được đánh giá là thành công, nói như thế cũng có khía cạnh đúng, trước hết cần so sánh ý kiến của Bộ Chính trị với Ban Chấp hành Trung ương về vấn đề nhân sự:
1. Điểm thống nhất giữa Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương: Danh sách giới thiệu nhân sự mới, nhân sự còn độ tuổi tái cử và nhân sự quá tuổi tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII giữa Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương cơ bản là giống nhau.
Trung tướng Nguyễn Phúc Thanh
2. Đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư còn độ tuổi tái cử: Ban Chấp hành Trung ương thống nhất giới thiệu của Bộ Chính trị nhưng đối với nhân sự mới giới thiệu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khoá XII dù cơ bản thống nhất nhưng cũng có sự khác biệt: 
Danh sách Bộ Chính trị giới thiệu đã không được Ban Chấp hành Trung ương chấp nhận gồm 03 trường hợp: Hồ Mẫu Ngoạt, Đào Ngọc Dung, Thuận Hữu. Có 07 trường hợp Bộ Chính trị giới thiệu không quá bán hoặc không giới thiệu nhưng tại HNTW 13 được Trung ương giới thiệu thêm. Trong đó, có 04 trường hợp được Trung ương bỏ phiếu tín nhiệm gồm: Phạm Bình Minh, Trương Thị Mai, Nguyễn Văn Bình và Lương Cường; 03 trường hợp còn lại không được quá bán là: Đinh La Thăng, Nguyễn Chí Vịnh và Võ Trọng Việt.
Điều này chứng tỏ có những trường hợp Bộ Chính trị giới thiệu nhưng Ban Chấp hành Trung ương không chấp nhận, đồng thời Trung ương giới thiệu nhiều trường hợp nằm ngoài giới thiệu của Bộ Chính trị. Kết quả này phản ánh không phải mọi trường hợp Ban Chấp hành Trung ương đều phải theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị. Trái lại Ban Chấp hành Trung ương có quyền không chấp nhận những trường hợp Bộ Chính trị giới thiệu mà vẫn giành quyền quyết định.
3. Sơ bộ xem xét danh sách nhân sự cho Khoá XII: Có thể thấy những nhân sự Bộ Chính trị giới thiệu nhưng Trung ương không chấp nhận là xác đáng. Về phần này giữa Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất, đảm bảo dân chủ. 
4. Kết quả Ban Chấp hành Trung ương bỏ phiếu tín nhiệm đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư còn ở độ tuổi tái cử: Có thể thấy Ban Chấp hành Trung ương đã khách quan, những người phiếu tín nhiệm thấp hơn đều đúng vào những trường hợp có vấn đề dư luận đã nêu.
5. Riêng đối với trường hợp đặc biệt Ủy viên Bộ Chính trị quá tuổi tái cử vào khoá XII: HNTW 13 vẫn chưa đưa ra bàn cụ thể về những trường hợp này, mặc dù tại HNTW 12 đã đưa ra 03 phương án: tái cử 01 người, tái cử 02 người và tái cử 03 người. Nguyên nhân do Bộ Chính trị đã không đưa vấn đề này ra thảo luận để lấy ý kiến Ban Chấp hành Trung ương nên đến nay vẫn chưa biết nhân sự chủ chốt Khoá XII sẽ là những ai. Điều này phản ánh sự mâu thuẫn trong Bộ Chính trị còn rất gay gắt hoặc có thể là do tính toán cá nhân của người đứng đầu vì chưa tạo được ưu thế cho mình nên mới treo lại để chờ thời. Sở dĩ có nhận định đó là xuất phát từ ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông đã không đưa ra HNTW 13 bàn về những trường hợp đặc biệt của Bộ Chính trị thuộc diện quá tuổi tái cử. Thay vào đó ông Trọng lại viết thư gửi tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư ý kiến của riêng ông (không thông qua Bộ Chính trị) rằng: Nếu tái cử một người thì Tổng Bí thư phải là người miền Bắc, phải là người có lý luận. Nếu tái cử hai người sẽ là Tổng bí Thư và Chủ tịch nước, nếu tái cử 3 người thì là Tổng bí Thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng. Có thể coi đây là sự áp đặt của ông Trọng lên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. Liệu điều này có được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương chấp nhận hay không thì phải đợi đến HNTW 14.
Có thể nói phương án mà ông Trọng nêu ra có thể ông là đã nắm bắt được tín hiệu trong Bộ Chính trị và xu hướng của Ban Chấp hành Trung ương là chỉ nên tái cử 1 người vào chức Tổng Bí thư Khoá XII. Theo thông lệ của các kỳ đại hội, thì HNTW 13 sẽ thăm dò chức Tổng Bí thư và 3 chức vụ chủ chốt như dự kiến, nhưng sau này ông Trọng quyết định đến HNTW 14 mới bàn và quyết. Dư luận cho rằng trong thời gian HNTW 13 xu hướng ủng hộ Thủ tướng tăng lên, nếu đưa ra lấy ý kiến thăm dò Tổng Bí thư rất có thể ông Trọng sẽ thấp phiếu hơn ông Dũng. Vì vậy có thể hiểu việc để HNTW 14 mới bàn đến các trường hợp quá tuổi đặc biệt là để ông Nguyễn Phú Trọng có thời gian đánh giá lại tình hình và vận động người ủng hộ ông. Đây là một canh bạc nguy hiểm “5 ăn 5 thua” của ông Trọng.

* * *
Trước tình hình nội bộ phức tạp của Đảng ta hiện nay, tập thể Ban Chấp hành Trung ương cần sáng suốt và kiên định, lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm yếu tố cốt lõi mà trọng tâm hiện nay là bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế, xã hội. Từ đó mới có thể chọn ra các vị trí chủ chốt, không cần căn cứ vào tuổi tác mà phải căn cứ vào việc họ sẽ đóng góp được gì vào sự tồn vong, phát triển của đất nước nếu được tái cử.
Muốn làm được điều đó thì Trung ương phải kiên quyết yêu cầu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, đặc biệt trong công tác bầu cử, ứng cử các vị trí chủ chốt. Ngoài các nhân sự do Bộ Chính trị giới thiệu, Trung ương có quyền giới thiệu bổ sung thêm các nhân sự xứng đáng khác. Với mỗi chức danh chủ chốt cần ít nhất  02 ứng cử và tổ chức nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm tại Ban Chấp hành Trung ương để chọn người xứng đáng nhất cho từng vị trí.
Nhân dân đang chờ sự sáng suốt của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương tại HNTW 14 này và hi vọng họ sẽ chọn được người lãnh đạo có đủ tầm nhìn và bản lĩnh để lèo lái con thuyền đất nước vượt qua những cơn sóng dữ.
Nguyễn Phúc Thanh (Cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu)/ĐH 12
-------------
(*) Trung tướng Nguyễn Phúc Thanh, anh hùng LLVTND, nguyên Tư lệnh QK2, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần,  nguyên  Phó Chủ tịch Quốc hội khóa  X.
--------------

29 nhận xét:

 1. xưa nay có ai nghe anh Trọng đâu,
  Đảng nay dân chủ hơn mọi nước,hà tất gì lại chấp nhận ý kiến bộ chính trị.
  Ai cũng vì Tổ quốc cả thôi,chỉ vì chưa đủ tiền về hưu nên còn giành.
  Việt Nam từng có 2 vị TT,khi đủ sở hụi thì nghỉ,riêng 1 vị bị chơi quá xấu thì chịu.
  Việt Nam mà nô lệ thì làm gì còn cái thân.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ông Phạm bình Minh mà bộ chính trị định lloaji có lẽ ông là con của ông Nguyễn c[ Thạch-một người ghét Tàu.Điều này chứng tỏ đa số bộ chính trị thích "hiist rắm Tàu'(chữ dùng của nhà văn Dương thu Hương).may mà BCH Trung ương sáng suốt.còn ông Lương Cường thì không rõ.Riêng ông Thăng là người thẳng thắn,nói đi đôi với làm nên suýt bị rớt.chẳng hiểu trong đảng bầu bán theo tiêu chuẩn nào nữa.Rối,loạn.

   Xóa
  2. "Nhân dân đang chờ sự sáng suốt của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương tại HNTW 14 này và hi vọng họ sẽ chọn được người lãnh đạo có đủ tầm nhìn và bản lĩnh để.." xóa bỏ điều 4 hiến pháp!

   Xóa
 2. Nói và phân tích cho người biết tiếp thu hãy nói nó khong phí lời
  Còn nói vơi cái loại chỉ cắm đầu dữ ghế và bảo thủ chỉ phí lời
  Người phải biết nắng nghe, biết tiếp thu đặt lợi ích dan tộc len trên
  Công việc và trách nhiệm của mình ăn cơm dân mặc áo dân
  Phải làm cho dân hưởng
  - còn cái loại ăn khong biết của ai ,mặc khong biết của ai ghế ngồi khong biết của ai
  - len lãnh đạo cố tạo bè cánh phe phái tham nhũng coi thường người cái mặt vác lên
  - chỉ là con chó mà thoi trời sẽ quả báo
  Cứ để cho tr Q hay thằng khác nó nhảy vào may còn có cơ hội đổi đời
  Còn bay giờ khong nỗi khổ nỗi nhục nào hơn có sào ruộng nó cướp mẹ nó rồi
  Đi làm thuê giờ bố đeo có việc tổ bà chúng nó

  Trả lờiXóa
 3. Dân lương thiện13:59 8 tháng 1, 2016

  Trong một lần Hội thảo Khoa học về Biển Đông và kỷ niệm 64 chiến sĩ đã hy sinh tại Trận chiến Gạc Ma tại Hà Nội năm 2014, Thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang Lê Mã Lương đã kể lại chuyện đau lòng khiến 64 chiến sĩ đã hy sinh, sau đó ông còn nói thêm "Hội Cựu chiến binh VN hiện có 4 triệu người, cứ cho là 2 triệu người đã già yếu, kém sức khỏe, kém năng lực chiến đấu. Nhưng 2 triệu người còn lại có sức khỏe, có khả năng tác chiến, có tinh thần chiến đấu và có khả năng tham gia mọi việc khi Tổ quốc cần"

  Nhưng ngày vừa qua có rất nhiều sĩ quan cao cấp trong quân đội đã nghỉ hưu đã viết bài, viết thư kiến nghị ( như tướng Nguyễn Phúc Thanh đây ) về Đại hội 12 gửi đến BCT Và BCHTW goisp rất nhiều ý kiến thiết thực.
  Điều đó cho thấy tình hình đất nước đã căng thẳng và Hội CCBVN đã bắt đầu phải trở lại tư cách của những sĩ quan ưu tú của Quân Đội nhân dân VN để cứu đất nước.
  Có lẽ tuyết đại đa số trong 2 triệu CCB này là đang viên ĐCSVN?
  Và như vậy sẽ đến lúc chính họ sẽ thấy ĐCS hỏng thật rồi và họ sẽ đi đầu tuyên bố giải tán ĐCS vì BCT và BCHTTW Đảng đã bất lực trong việc điều hành đất nước.
  Đại tá BVB cũng là một trong 2 triệu CCB này phaỉ không?
  Tôi tin cậy và trong chờ ở Đại tá.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. còn giữ đảng thì còn phải làm tay sai cho csTQ
   phải GIẢI TÁN ĐẢNG CSVN MỚI MONG THOÁT KHỎI HỌA MẤT NƯỚC.

   Xóa
  2. Một Người Hà Nội15:38 8 tháng 1, 2016

   Tôi nhớ cuộc Hội thảo đó, do Trung tâm Minh triết của cụ Nguyễn Khắc Mai tổ chức. Khi được mời, địa điểm dự định là một nơi ở phố Hai Bà Trưng Hà Nội. Nhưng không hiểu sao địa điểm bị lộ, công an phường đến đề nghị không được tổ chức tại đó.
   Ban tổ chức lập tức đi tìm địa điểm mới là Hội trường tầng 2 Khách sạn Công đoàn 14 Trần Bình Trọng Hà Nội, ngay cạnh trụ sở Bộ Công an. Được biết trụ sở này và cuộc Hội thảo này do một vị tướng Công an giúp tổ chức. Tướng Lê Mã Lương đã đến và đã có một buổi thuyết trình rất hay.
   Qua đó cho thấy CCB CA & Quân đội có rất nhiều người tích cực giúp phòng trào yêu nước hoạt động.
   Qua đó cho thấy LL CA và QĐ về hưu đang là LL rất quan trọng để ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC

   Xóa
 4. Người VN chân chính14:05 8 tháng 1, 2016

  Lại có văn thư của một cựu quân nhân.
  Điều đó chứng tỏ tình hình đã khẩn cấp rồi.
  Đại hội 12 sẽ diễn ra kiểu gì thì các cựu quân nhân này sẽ là nòng cốt trong 90 triệu dân VN với vận mệnh đất nước.

  Trả lờiXóa
 5. Trong cái mớ bòng bòng hàng lô bình luận, dự đoán về nhân sự ĐH thì dường như bài này có vẻ sát thực và mới hơn cả. Đáng chú ý có những cái tên lạ hoắc,lần đầu xuất hiện như Mẫu Ngoạt, Ngọc Dung, Thuận Hữu,Lương Cường v.v.Cán bộ đảng viên cấp dưới, đa số người dân thường không biết họ là ai, quan điểm tư tưởng, xu hướng chính trị ,tư cách đạo đức ra sao v.v. Sau này bỗng dưng họ thành lãnh tụ đảng cũng tức là lãnh đạo đất nước mà không qua tranh cử ,biện luận như thời Cụ Hồ thì ai đảm bảo họ có đủ uy tín để làm việc? Điều đáng nói nữa là NPT thực sự là kẻ tham quyền ,chủ quan,độc đoán, ,làm nhiều việc qua mặt BCT kiểu xã hội đen. Vậy đề nghị TW phê bình và buộc nghỉ việc không lương! Chả có gì phải sợ cả; chứng cớ đầy đủ rồi, đã bị kỷ luật thì còn trù úm ai được nữa?
  Riêng hành văn của ông Thanh, đề nghị sửa một chỗ :không phải " lấy lợi ích QG dân tộc làm yếu tố cốt lõi" mà là " làm mục đích tối cao". Có chút ánh sáng hy vọng vào đa số TW ủy viên.Cố lên! thật lòng vì nước vì dân thì dân sẽ không quên ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phan Minh Khuyến14:39 8 tháng 1, 2016

   Hồ Mẫu Ngoạt, tên nghe lạ hoắc, giỏi xu nịnh cắp cặp hầu như một gã 'công công' cạnh Tổng Trọng. Nhưng vì ở cái 'vị trí oai ' đó, Mẫu Ngoạt đã đi các địa phương, kể cả phường, xã, quận, huyện, thị trấn,xí nghiệp gặt....phong bì, rất chi là tỉnh bơ!

   Xóa
  2. DẸP HẾT, KHÔNG CỘNG SẢN VỚI TRỪ SẢN GÌ, PHẢI TRIỆT SẢN mới cứu được dân tộc trước họa mất nước nhãn tiền và vô cùng cấp bách như hiện nay.

   Xóa
 6. Bài viết của bác NPT rất là đàng hoàng, xem đỡ bị "chối". Nhưng xin có đôi điều:
  1. Bác NPT đã dám lộ những "bí (tuyệt) mật", lo không biết bác có được bảo đảm ...an toàn không?
  2. Theo tôi thì phải đặt vấn đề là "...sự sáng suốt của đại hội" mới đúng với Điều lệ Đảng, vì ĐH mới là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, còn ý kiến của BCHTW K11 (về tất cả các công việc trong ĐH) có chăng cũng chỉ là "trình" ĐH12 thôi! Mà với binh tình này thì, nếu các ĐBĐH có tinh thần và ý thức làm chủ thực sự vì lợi ích của QG, DT và lợi ích của Đảng thì tin rằng họ sẽ rất sáng suốt lựa chọn ban LĐ Đảng K12, chẳng cần ai "định hướng".
  Thôi thì HN14 cứ họp theo ...chương trình, nhưng xin đề nghị ĐH12 hãy "nâng cao ý thức trách nhiệm với TQ, với ND, với Đảng - sáng suốt giới thiệu và lựa chọn những người ưu tú tham gia ban LĐ Đảng"
  Mong (không muốn "chúc") Đại hội thành công đến mức có thể chấp nhận (có thể là không được tốt đẹp cho tất cả mọi người).

  Trả lờiXóa
 7. Nếu không vì lợi ích của quốc gia dân tộc, chỉ tham quyền cố vị chẳng làm lợi gì cho đất nước thì sống chẳng bằng chết.

  Trả lờiXóa
 8. Dân Hà nội đả có câu:
  "Tham như Phú,lú như Trọng ,lật lọng như Nghiên,huyên thiên như Triệu"
  Nhưng nay thì ông Trọng không những không lú mà lại vừa tham vừa lật lọng vừa huyên thiên...
  Đúng là nhà lý luận Mác ăng ten không sợ trời đánh

  Trả lờiXóa
 9. Theo nhận định của tôi trong việc bầu cử ngươi đứng đầu đảng csvn ở đại hôi 12 này thì ông Trọng sẻ đi theo vết xe đổ của Hồ Đức Việt,sẻ chuốc lấy những thất bại nhục nhã do cái mồm ông gây ra.Đến người dân bình thường củng nhận thấy ông đả quá ngớ ngẩn và lỗi thời không thể tưởng nổi khi ông không nhận ra mình đang ở đâu trong thế giới văn minh và thời đại của sự cần thiết về trí tụê và hành động ,hành động,hành động ...đó mới cách mạng và thực tiển

  Trả lờiXóa
 10. Hồ Khánh Tuân18:10 8 tháng 1, 2016

  Ngay cái tên gọi cũng đã thể hiện rõ "Duy ý chí", chạy theo lý thuyết viễn vông: CHXNCN Việt Nam, đảng CS (đã có chút gì XH Cộng sản mà lấy tên đó?), đảng Lao động là đủ ý nghĩa hơn: Đảng của người Lao động, đảng cũng phải Lao động mà sống, lấy kinh phí cho đảng hoạt động, không chờ ăn sẵn; Rồi nữa: CN Mác-Lê vô địch muôn năm, có không? đảng quang vinh muôn năm, đảng ta là đỉnh cao trí tuệ,Mừng đảng mừng xuân...
  Và nữa, chính Tổng Trọng nói đến hết TK 21 VN cũng chưa chắc có CNXH, biết vậy còn đưa vào Nghị quyết đại hội đảng làm gì? Xây lâu đài trên cát à? Tự nguyện hăng hái làm công Dã tràng à?

  Trả lờiXóa
 11. Tin nóng
  Tòa án hình sự Hà Nội đã trả hồ sơ vụ Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy về VKSNDTC để điều ta lại, nay bỗng dưng lại quyết định xử vào 8g30 ngày 19/1/2016, đúng ngày dân ta kỷ niện 74 liệt sĩ VNCH đã hy sinh tại Hoàng Sa và 2 ngày trước khi Đại hội 12 khai mạc .
  Ý đồ gì đây thưa quý tòa?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. càng hay,đề nghị đồng bào cả nước xuống đường phản đối phiên tòa bất công . sau đó tuần hành với khẩu hiệu TRẢ LẠI QUYỀN PHÚC QUYẾT CHO NGƯỜI DÂN và hát vang bài "trả lại cho dân" (youtube.com/watch?v=dt7qloJxdr0) rồi kéo về nơi họp đại hội đảng đề nghị dẹp bỏ lũ tay sai Tàu, dẹp bỏ điều 4 hiến pháp độc tài toàn trị, đòi đa đảng, thả tù chính trị, tổng tuyển cử tự do....

   Xóa
 12. Được biết theo quy định của TW đảng trước đây thì ủy viên bộ chính trị lần đầu thì không quá 60 tuổi , UV BCT tái nhiệm lần sau thì không quá 65 tuổi và trường hợp đặc biệt thì không quá 67 tuổi ( đó là trường hợp Nguyễn Phú Trọng đã được tái cử nhiệm kỳ vừa rồi), vậy thì ĐH 12 này TW đảng cứ chiếu theo quy định đã có mà thực hiện cho đúng nguyên tắc đảng .Cả Trọng ,Sinh Hùng đã hơn 70t rồi , đã từng được đặc cách rồi thì nên về nghĩ đi cho dân nhờ, chứ đừng dùng mưu đồ đẻ ra quyết định 244 nhằm tước đoạt quyền đề cử ứng của của đảng viên ,TW ủy viên để giành quyền lực cho bản thân và phe nhóm mà mục đích là sẽ được đặc cách tái cử thêm một nhiệm kỳ TBT nữa bất chấp các quy định của TW , Điều lê đảng và nguyên tắc đân chủ của đảng là tham quyền cố vị .Một TBT đảng , chẳng những không tin đảng viên của mình mà ngay đến ủy viên TW cũng không tin thì ông cũng không còn tư cách gì để lãnh đạo đảng nữa .

  Trả lờiXóa
 13. Chuyện họp TƯ có cái gì mà phải bí mật. Chọn lãnh đạo cho đất nước thì ít nhất phải công bố trong đảng rồi đến nhân dân. Nếu làm bí mật thì vừa không chính danh vừa mang tính chất của hội kín, dân không thừa nhận đâu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ĐẢNG CSVN ĐÃ TỪNG CƯỚP QUYỀN BÂT CHÍNH, GIỮ QUYỀN BẤT CHÍNH, VÀ SẼ TIẾP TỤC GIỮ CHẶT QUYỀN THỐNG TRỊ BẤT CHÍNH ĐỐI VỚI DÂN TỘC VN.

   Xóa
 14. Bài viết hay sâu sắc cám ơn tác giả.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. hài vãi
   cái ổng tác giả ngủ ngày nằm mơ nói mớ
   giờ mà vẫn ngồi trong cái hang í hở?...cụ tổ cho tiền cũng đếu dám mở miệng

   Xóa
 15. Nặc danh 18:22 ĐÚNG - RẤT SÁNG SUỐT!
  Dân nhân Việt nam muốn giàu có và văn minh phải TRIỆT SẢN.

  Trả lờiXóa
 16. DÙNG BẠO LỰC VŨ KHÍ ĐẢN ÁP NGƯỜI DÂN BIỂU TÌNH TAY KHÔNG (ÔN HÒA) HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ GIỮ TRẬT TỰ, CHỐNG KHỦNG BỐ BẠO LOẠN, MÀ CHÍNH LÀ HÀNH ĐỘNG TỘI ÁC ĐÀN ÁP TỰ DO DÂN CHỦ, TỘI ÁC CHỐNG LẠI LOÀI NGƯỜI- CÁC CÁN BỘ CHIẾN SỸ QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NÊN NHỚ CHO ĐIỀU ĐÓ, ĐỪNG MÙ QUÁNG MÀ PHẠM TỘI CHẾT, CHẮC CHẮN PHẢI ĐỀN TỘI VỀ SAU.

  Trả lờiXóa
 17. Tôi rất khâm phục tướng Lê Mã Lương , vẫn rất thẳng thắn và đau đáu một nõi niềm với Tổ quốc. Chúc anh mạnh khỏe mãi!
  CCB đánh Tầu 83.

  Trả lờiXóa
 18. Lại nói chuyện nhân sự của Đảng.Trươc đây Ông Lê Đức Thọ là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương,quyên thế to như núi.Sắp Đại hội Đảng V ,ông bảo ông Hoàng Anh đang là Bộ Trương bộ Tài chinh:khóa nay Anh đên tuổi nên anh sẽ nghỉ,cưc chăng đã Ông Hoang Anh mới nói: Các anh không muốn để cho tôi làm thì tôi sẽ nghỉ,chứ bảo tôi tuổi già,súc yêu thì anh còn già hơn tôi,đầu anh tóc còn bac nhiều hơn toi.Sau Đại hôi khóa ây Ông Chu Tam Thưc ngồi vào ghế Bộ Trưởng Bộ Tài chinh thay Ông Hoàng Anh.

  Trả lờiXóa
 19. Chuyện này cũng giống như chuyện ở đơn vị tôi: một gã đại tá-đệ của một phó tổng tham mưu trưởng, đe một tay QNCN thợ bậc 7 (vốn giỏi chuyên môn kỹ thuật, nên ngang ngạnh coi thường tay đại tá)rằng anh phải nghỉ để giảm biên chế-nhưng anh QNCN này trả lời giống như ông Hoàng Anh. và kết quả là tay đại tá kia sau đó lại về hưu trước cả tay QNCN.

  Trả lờiXóa
 20. Nhân sự nghỉ hưu:
  Anh Ba x : nghỉ hưu theo chế dộ
  Anh Cả định hướng: nghỉ hưu
  Anh Hùng chém gió: nghỉ hưu theo chế độ
  Bộ tứ mới:
  Anh Tư sâu: Tổng bí thư
  Chị Phóng núi: chủ tịch nước
  Anh Minh mỹ (thân Mỹ): thủ tướng
  Chị Ngân mẫu (người mẫu): chủ tịch quốc hội

  Trả lờiXóa