Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

Việt Nam và kinh nghiệm chuyển đổi hoà bình qua dân chủ

 Lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi.
Kết quả chính thức của cuộc bầu cử ngày 8/11/2015 tại Myanmar cho thấy đảng đối lập Liên minh Dân chủ Toàn quốc (National League for Democracy - NLD) do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã thắng lớn với tỷ lệ trên 80% so với khoảng 10%  phiếu bầu cho đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (Union Solidarity and Development Party - USD) đang cầm quyền, còn lại khoảng 10% bầu cho 89 đảng còn lại. Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội Myanmar đương nhiệm đã có lời chúc mừng rất sớm và đưa ra lời cam kết sẽ thực hiện việc bàn giao chính quyền cho đảng thắng cử một cách êm thắm.
Như vậy là cuộc bầu cử tự do lần đầu tiên sau 53 năm người dân Miến Điện mất quyền dân chủ dưới chế độ độc tài quân phiệt (1962- 2015) đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp. Đối với Myanmar, đây là một biến cố có ý nghĩa lịch sử , kết thúc một tiến trình chuyển đổi đầy cam go sang chế độ dân chủ, đa đảng một cách hòa bình, ổn định. Biến cố này đã được thế giới dân chủ ca ngợi mang lại hy vọng cho nhân dân các nước đang sống dưới chế độ độc tài, trong đó có nhân dân Việt Nam. Mọi người Việt Nam trong và ngoài nước  đều hy vọng Việt Nam rồi cũng sẽ có một ngày như thế, với ước mơ rằng  đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) cũng sẽ rút ra những kinh nghiệm chuyển đổi hòa bình qua chế độ dân chủ, đa đảng như Myanmar. Đó là những kinh nghiệm gì?
Sau đây là một số kinh nghiệm theo nhận định của chúng tôi.
I/- KINH NGHIỆM THAY ĐỔI NHẬN THỨC TƯ DUY CỦA NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO HÀNG ĐẦU CHẾ ĐỘ ĐƯƠNG QUYỀN.
Sự chuyển đổi qua chế độ dân chủ, đa đảng ở Myanmar khởi sự từ sự thay đổi nhận thức tư duy của các tướng lãnh cầm quyền theo đòi hỏi của lòng dân và chiều hướng khách quan của thời đại toàn cầu hóa.
Tổng thống Thein Sein, một tướng lãnh hồi hưu, là người khởi sự công cuộc chuyển đổi hòa bình qua dân chủ, theo chiều hướng không thể đảo ngược. Vì vậy, Ông được nhiều người coi là một Mikhail Gorbachev của Myanmar, nhưng ông đã phủ nhận: “Tôi muốn nói với quý vị rằng Gorbachev và tôi không giống nhau”. Năm 2012 trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, Ông hein Sein đã khẳng định rằng Myanmar đang đi trên con đường đổi mới mà nó không thể lùi bước. Con đường này được chọn lựa sau khi các tướng lãnh cầm quyền có chuyển biến trong tư duy, được thể hiện qua câu nói của Ông Thein Sein, rằng “Chúng tôi không cải cách vì tôi muốn cải cách. Đơn giản là chúng tôi chỉ đáp ứng mong muốn cải cách của người dân. Do vậy tương lai của tôi phụ thuộc vào người dân và nguyện ước của họ”
Như thế, Tổng thống Thein Sein đã xác nhận Ông và các tướng lãnh cầm quyền chỉ muốn “đáp ứng mong muốn cải cách của người dân” Do vậy tương lai của ông và giới tướng lãnh cầm quyền “phụ thuộc vào người dân và nguyện ước của họ” và ông đã làm theo nhận thức và tư duy này, nên ông đã tồn tại và cũng sẽ vẫn tồn tại/
Các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam cần rút kinh nghiệm mà thay đổi nhận thức, tư duy như các tướng lãnh cầm quyền ở Myanmar. Nghĩa là hãy từ bỏ mọi hình thức “cải cách theo ý đảng” (Đổi mới 1985-1995, Mở cửa 1995-2015) chỉ nhằm thoát hiểm, cứu nguy chế độ, kéo dài quyền thống trị của đảng CSVN; thay vào đo, họ phải “cải cách theo lòng dân” để “đáp ứng mong muốn cải cách của người dân”.
Phía những người lãnh đạo các chính đảng và các tổ chức đấu tranh chống chế độ đương quyền vì dân chủ cho Việt Nam lâu nay vẫn cự tuyệt đối thoại, hòa giải với Hà Nội, cũng cần thay đổi nhân thức tư duy theo gương Bà Aung San Suu Kyi và các nhà lãnh đạo đối lập khác ở Myanmar. Trước cuộc bầu cử ngày 8/11/2015, họ đã sẵn sàng bỏ qua quá khứ, không nhắc gì và cũng không đòi nhà cầm quyền đưa ra lời xin lỗi về các hành động trong quá khứ của quân đội, như là cầm tù các nhà hoạt động và những người bất đồng chính kiến. Sau cuộc bầu cử dù đạt kết quả thắng lợi vẻ vang, Bà Aung San Suu Kyi vẫn hành xử mềm mỏng với các tướng lãnh và đảng cầm quyền USD. Bà muốn sớm được hội đàm với các lãnh đạo đảng và nhà nước đương quyền để bàn giao chính chính quyền một cách tốt đẹp, và  trong tương lai muốn được đảng thất cử USD hợp tác, hổ trợ cho các quốc kế dân sinh mà NLD sẽ thực hiện.
Kinh nghiệm “hòa giải và hòa hợp dân tộc hai chiều” trên đây của Myanmar cần được lãnh đạo đảng CSVN và các lực lượng chống cộng vì mục tiêu dân chủ hóa đất nước quan tâm xem xét để vận dụng vào thực tiển, tạo thuận lợi cho tiến trình chuyển đổi qua dân chủ tại Việt Nam.  
II/- KINH NGHIỆM CHUYỂN ĐỔI THỰC TIỄN QUA CHẾ ĐÔ DÂN CHỦ MỘT CÁCH HÒA BÌNH VÀ ỔN ĐỊNH CỦA MYANMAR
Từ sự chuyển biến tư duy, các nhà lãnh đạo hàng đầu Myanmar đã chủ động thực hiện một tiến trình chuyển đổi từ chế độ độc tài quân phiệt qua chế độ dân chủ, đa đảng như thế nào?
1.- Về đối ngoại Myanmar đã tìm cách “thoát Trung” bằng cách đa phương hóa trong quan hệ kinh tế, chính trị với nhiều nước, để không lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc và không bị quốc tế cô lập.
Myanmar vốn là thuộc địa của đế quốc Anh, tuyên bố độc lập ngày 4/1/1948, chẳng bao lâu sau quân đội đã nắm chính quyền và xây dựng “xã hội chủ nghĩa”, nhưng không do đảng cộng sản bản xứ nắm quyền thực hiện. Từ năm 1962, các tướng lãnh cầm quyền từ bỏ “xã hội chủ nghĩa”, thực hiện chế độ độc tài quân phiệt khiến nhân dân Myanmar bất mãn chống đối và bị trấn áp. Hệ quả là, kinh tế khủng hoảng, mức sống người dân ngày càng sa sút, khiến Myanmar ngày càng lệ thuộc hơn vào Trung Quốc. Đồng thời vì sự cai trị độc tài, hà khắc Myanmar đã bị quốc tế cô lập, kinh tế suy sụp và lại càng phải dựa vào Trung Quốc nhiều hơn để sống còn. Trong tình hình đó, chế độ độc tài quân phiệt Miến đã có viễn kiến nên sớm tìm cách thoát Trung. Một trong các yếu tố căn bản cho sự thành công của tiến trình dân chủ hóa Myanmar và giới cầm quyền nước này là đã tìm cách “thoát Trung” và đã thoát được sự lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, để không bị trói buộc như Việt Nam bao lâu nay.
Việt Nam cần học tập kinh nghiệm này đề tìm cách “thoát Trung” nếu muốn chuyển đổi qua chế độ dân chủ đa đảng như Myanmar. Hiện tại Việt Nam đã hình thành được thế chính trị ổn định, kinh tế đa phương phát triển, nhờ chính sách “mở cửa” thu hút được vốn đấu tư từ nhiều nước; lại được cường quốc Hoa Kỳ sẵn sàng chống đỡ, nếu Việt Nam thực tâm chọn Hoa Kỳ là đồng minh để tham gia liên minh các quốc gia trong vùng có chung hiểm họa bị xâm lấn, gián chỉ tham vọng bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông. Hiện nay, Việt Nam đang có cơ hội rất thuận lợi, hơn cả Myanmar trước đây, để thoát khỏi sự kềm kẹp của Bắc Kinh và thực hiện  chuyển đổi hòa bình qua chế độ dân chủ, đa đảng như Myanmar.
2.- Về đối nội, để chuyển sang chế độ dân chủ một cách có trật tự, ổn định, các tướng lãnh cầm quyền ở Myanmar đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành các nhân tố của một xã hội dân sự, tiền đề cho sự hình thành chế độ dân chủ, đa đảng. Đó là việc cho phép hình thành và hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự có tư cách pháp nhân như các chính đảng, các tổ chức nghề nghiệp, các Giáo hội và các hiệp hội văn hóa, xã hội …
Chẳng hạn vào năm 1988 các tướng lãnh cầm quyền bắt đầu cho phép những người chống đối chế độ qui tụ vào hoạt động trong tổ chức NLD do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Năm 1990 chế độ cho tổ chức bầu cử tự do như một thử nghiệm, với kết quả NLD đã chiếm gần 80% số ghế được cho dân bầu chọn. Đây là một kết quả bất lợi cho giới tướng lãnh cầm quyền lúc bấy giờ nên đã bị hủy bỏ, NLD bị giải tán, với hàng trăm đảng viên hàng đầu, kể cả bà Aung San Suu Kyi sau đó bị quản thúc tại gia suốt 20 năm (1990-2010).  
Thế nhưng, những biến chuyển khách quan tình hình trong nước và chiều hướng quốc tế mới đã buộc các tướng lãnh cầm quyền phải thay đổi tư duy và phải hành động theo hướng dân chủ hóa từng bước. Khởi đi từ năm 2003, giới tướng lãnh cầm quyền đã vạch ra “Lộ trình Dân Chủ hóa hóa có kỷ cương” (Roadmap to Discipline-Flourishing Democracy). Tiến trình này đã diễn ra tuy có chậm so với đòi hỏi của nhân dân, nhưng an toàn cho giai cấp cầm quyền và ổn định xã hội, có thành quả thực tế vững chắc, có lợi cho đất nước.
Hai chục năm sau, chế độ quân phiệt Myanmar lại cho bầu cử thử nghiệm lần thứ hai vào năm 2010, rồi lần thứ ba năm 2011, nhưng vì còn ngờ vực, chưa tin, đảng NLD đã tẩy chay bầu cử. Thế rồi, để tạo niềm tin, sau khi nhậm chức Tổng thống ngày 30/3/2011, Ông Thein Sein bắt tay vào tiến trình đổi mới đất nước theo hướng mở cửa và dân chủ. Ông thực hiện nhiều cải cách lớn: mở cửa nền kinh tế, thả hàng trăm tù nhân kể cả tù nhân chính trị, thực thi thỏa thuận hòa bình với các nhóm dân tộc thiểu số và nới lỏng kiểm soát truyền thông. Ông cũng nhanh chóng gặp thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi và quyết định trả tự do cho bà vào ngày 13.10.2010 sau hơn 20 năm bị quản thúc tại gia. Ông cũng là người đã cho phép đảng NLD tham gia tổng tuyển cử lần đầu tiên vừa qua, sau 25 năm (1990-2015). Nhờ đó, Bà Aung San Suu Kyi, mới quyết định đưa NLD tham gia bầu cử bán phần Quốc hội lưỡng viện vào năm 2012 để chọn 44 ghế đại biểu mà chế độ dành cho ân lựa chọn. NLD tham gia bầu cử và đã chiếm 43 ghế, Bà Suu Kyi trở thành dân biểu từ đó. Việc đảng NLD vào Quốc hội và bà Suu Kyi trở thành một nhân vật lãnh đạo đối lập đã tạo uy tín quốc tế ngày một gia tăng cho chế độ, được giải tỏa cấm vận, giúp Myanmar thoát dần tình trạng cô lập. Myanmar bắt đầu nhận được đầu tư ồ ạt của nhiều nước tư bản Phương Tây và các nước trong vùng. Ngày bầu cử 8/11/2015 vừa qua, đã kết thúc lộ trình chuyển hóa đất nước qua chế độ dân chủ có kỷ cương, trật tự, do các tướng lãnh quân đội Miến cầm quyền chủ động đưa  ra và đã thực hiện thành công.
Nếu nhìn vào diễn biến tình hình thực tế, Việt Nam cũng đã và đang trong tiến trình dân chủ hóa, nhưng khác Myanmar, tiến trình này không do đảng CSVN cầm quyền tự giác, sáng tạo một lộ trình và chủ động thực hiện như  các tướng lãnh cầm quyền ở Myanmar. Chính tình hình thực tế khách quan đã tạo ra các áp lực từ nhiều phía (từ phía nhân dân quốc nội, hải ngoại, quốc tế và từ chính nội bộ đảng CSVN…) đã và đang đẩy đưa chế độ độc tài, độc đảng CSVN tiến dần về phía dân chủ. Những nhà lãnh đạo cấp cao của đảng CSVN dường như cũng biết thế, nhưng vẫn không thể cưỡng lại được, chỉ cảnh giác các cán bộ đảng viên về một “âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch” có thề làm mất Đảng, tiêu vong chế độ.
Thật vậy, một tiến trình dân chủ đã được khởi động từ 20 năm qua (1995-2015) sau 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội thất bại (1975-1985), tiếp đến 10 năm “Đổi mới” để cứu nguy chế độ cũng không thành (1985-1995). Đảng CSVN bắt đầu “mở cửa” đón nhận cựu thù “Đế quốc Mỹ” để được bãi bỏ cấm vận, thiết lập quan hệ ngoại giao và cùng các nước dân chủ tư bản ồ ạt bỏ vốn đầu tư. Nhờ đó Việt Nam đã thay đổi về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật… Mặc dầu, đảng cầm quyền CSVN vẫn cố gắng ngụy biện cho cái gọi là “Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, nhưng là điều nghịch lý nên chẳng ai, kể cả chính họ, cũng không tin vào giá trị hiện thực.
Giờ đây, nếu những người lãnh đạo đảng CSVN thay đổi não trạng, muốn chuyển đổi qua chế độ dân chủ theo tư duy và cách làm của các tướng lãnh và đảng USD đang cầm quyền ở Myanmar đã làm, thì có thể an tâm rằng sự chuyển đổi đó sẽ diễn ra hòa bình, ổn định, dù trong cuộc bầu cử vừa qua đã có sự tham gia tranh cử của 91 chính đảng lớn nhỏ để giành chính quyền bằng phương thức dân chủ, chứ không gây bất ổn chính trị xã hội nào cho đất nước như đảng CSVN lo ngại và viện ra như một lý do để kéo dài chế độ độc tài toàn trị cộng sản đã tồn tại 61 năm qua tại Việt Nam (1954-2015).
III/- KẾT LUẬN.
Tập đoàn các tướng lãnh cầm quyền ở Myanmar đã thay đổi tư duy cũng như chủ động đưa ra và quyết tâm thực hiện một lộ trình chuyển đổi từ chế độ độc tài quân phiệt qua chế độ dân chủ, đa đảng. Lộ trình Dân chủ hóa có kỷ cương, trật tự  này  được khởi động thực hiện 12 năm (2003-2015) và sau cùng đã kết thúc thành công với cuộc bầu cử  tự do vào ngày 8/11/2015 vừa qua.
Việt Nam sau 20 năm “mở cửa” đã tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho một tiến trình dân chủ hóa. Nếu đảng CSVN thay đổi được tư duy như  các tướng lãnh và đảng cầm quyền  USD, thì thay vì tiếp tục “cải cách theo ý đảng” họ cần thực hiện “chuyển đổi theo ý dân”.
Nếu chọn “chuyển đổi theo ý dân” đảng CSVN hoàn toàn có khả năng và cơ hội thuận lợi thể kết thúc quá trình chuyển đổi một cách an toàn chỉ trong vòng 5 năm tới (2015-2020). Sự chọn lựa này vừa có lợi cho đất nước, vừa có lợi cho chính đảng CSVN, phù hợp với ước muốn của toàn dân.
21.11.2015
Thiện Ý/(VOA)
------------

17 nhận xét:

 1. "Sự chuyển đổi qua chế độ dân chủ, đa đảng ở Myanmar khởi sự từ sự thay đổi nhận thức tư duy của các tướng lãnh cầm quyền theo đòi hỏi của lòng dân và chiều hướng khách quan của thời đại toàn cầu hóa."

  Sai . Bắt đầu từ sự phản kháng của dân, tới mức không còn ai tuân lệnh chính phủ . Chính quyền nói nhưng dân không ai nghe, dẫn tới sự bất lực toàn diện của chính quyền trong quản lý xã hội . Để tồn tại, bắt buộc phải bầu 1 người có xu hướng ôn hòa . Đó là lý do tại sao Thein Sein lên làm lãnh đạo .

  "Chẳng hạn vào năm 1988 các tướng lãnh cầm quyền bắt đầu cho phép những người chống đối chế độ qui tụ vào hoạt động trong tổ chức NLD do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo"

  Việc này không tự nhiên xảy ra . (tra google hoặc youtube) 8888 toàn xã hội biểu tình chống chính quyền, chính quyền tận lực đàn áp -tướng Ne Win ra lệnh "nhắm thẳng nhân dân mà bắn"- làm mọi họat động xã hội & kinh tế tê liệt, tạo ra tình trạnh impasse (không ai có thể làm được gì). Chỉ trong tình thế như vậy, chính quyền mới công nhận sự tồn tại của NLD. NLD đã thành lập không lâu trước đó nhưng không được công nhận & bị đàn áp dữ dội .

  "Nếu nhìn vào diễn biến tình hình thực tế, Việt Nam cũng đã và đang trong tiến trình dân chủ hóa"

  Mơ ngủ!?? Nếu cứ để tình trạng như vầy, thì các bác sẽ cần rất (tớ nhấn mạnh, rất) nhiều may mắn . Chúng ta đang "chờ Thánh Đế hồi tâm", hoặc "chờ Thánh Nhân xuất hiện". Cả 2 cách chờ đều cần rất (tớ nhấn mạnh, rất) nhiều may mắn . Đơn giản vì khả năng không tồn tại trong chuyện chờ đợi cả .

  Tớ đã nói nhiều lần, Phép lạ xảy ra ở Miến Điện & các nước khác vì họ không chờ phép lạ . Ở Việt Nam, phép lạ không xảy ra vì mọi người đều chờ phép lạ .

  Bài này là 1 bằng chứng .

  Trả lờiXóa
 2. Diễn biến hòa bình, bất bạo lực, qua dân chủ là tốt chứ, tại sao lại sợ nhỉ?

  Trả lờiXóa
 3. Dân lương thiệnlúc 07:57 22 tháng 11, 2015

  Ông Thein Sein là con người vĩ đại.
  Từ là một tướng lãnh, đứng đầu một đảng quân phiệt thống trị đất nước Myanmar, Tổng thống Thein Sein đã nhìn ra sự tan rã tất yếu của đảng quân sự do ông cầm quyền và từ 5 năm trước ông đã tạo điều kiện cho bà Suu Kyi phát huy vai trò DÂN CHỦ TIẾN BỘ của đảng do bà lãnh đạo.
  Nói đúng hơn, nhân dân Myanmar đã thành công sớm hơn khi từ năm 1962 họ đã loại trừ được ĐCS trên đất nước họ.
  Việt Nam thua Myanmar ở chỗ đó.
  Nhưng lúc này, tại VN, tuyệt đại đa số người dân đã nhận ra sự đồi bại trì trệ của ĐCS thì việc lừa chọn một đáng mới tiến bộ hơn cũng rất thuận lợi.
  Đã đến lúc những ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ cần phải thức tỉnh sau cơn ngủ mê.
  Phải tỉnh lại đi thôi.
  Phải từ bỏ chế độ ĐỘC TÀI ĐỘC ĐẢNG đi thôi.
  Để làm được việc đó, nội bộ ĐCSVN phải nhận thức được BẢO VỆ TOÀN VẸN TỔ QUỐC VIỆT NAM LÀ NHIỆM VỤ THIÊNG LIÊNG SỐ MỘT mà việc đầu tiên là xây dựng quân đội vững mạnh, đến bước thứ hai là XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG.
  ĐCS có thể vẫn tồn tại, có thể đổi tên thành đảng lao động....nhưng phải từ bỏ ngay CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI CỦA ĐẢNG CẦM QUYỀN.
  Có như vậy người dân mới dễ thở và người ta mới tỉnh táo sáng suốt để lựa chọn.
  Phải luôn nhớ rằng
  QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM LÀ CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM, KHÔNG PHẢI LÀ TÀI SẢN RIÊNG CỦA ĐCSVN .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Rất nhiều người chân thành muốn học ông Thein Sein và bà Suu Kyi , nhưng họ chưa lộ mặt ra được.
   Đến thời điểm, tiếng chuông sẽ cất lên.
   Rồi xem

   Xóa
 4. Kinh nghiệm của Myanmar cũng sẽ phải chào thua tụi CSVN, vì Myanmar không có bọn CS chó chết và đểu cáng như CSVN!!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chính xác! VN chỉ có thể là cách mạng từ dưới lên chứ khó học theo người Miến lắm.

   Xóa
  2. Ai biết? Có khi ông ĐBT đứng ra khởi nghĩa thì sao?

   Xóa
 5. Không học Myanmar làm gì vì thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã sang đó dạy cho Myanmar cách làm dân chủ cách đây 2 năm rồi, nhờ đó mới có như ngày nay.
  Chỉ tiếc là tay này chỉ giỏi nói phét với nước ngoài chứ về trong nước lại đàn áp phong trào dân chủ của Việt Nam.
  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng khuyên Miến Điện 3 năm trước, đó là “tổ chức bầu cử công bằng, dân chủ với sự tham gia của tất cả các đảng phái, qua đó sớm tập trung ổn định để phát triển đất nước…”. Vậy hiện giờ, đối với Việt Nam thủ tướng đã làm được gì?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đối diện lũ khùnglúc 08:55 22 tháng 11, 2015

   He ...he...cũng vậy, Phó TTg, Bộ trưởng Ng Phạm Bình Minh đã nói: "Myanmar đang 'học' Vn về xây dựng CNXH". Bó tay!

   Xóa
  2. Minh nói vậy à? Tếu nhỉ?

   Xóa
  3. Hắn nói kiểu IQ thấp, bạn 08:55 nhỉ?

   Xóa
 6. VN muốn được như Myanmar thì không thể , vì VN và Myanmar rất cách biệt về tinh thần nhận thức về tự do và dân chủ .

  Một dân tộc Myanmar kính ngưỡng phật giáo và được giáo dục trong tinh thần dân chủ , hiểu biết về thế nào là quyền tự do , nhân quyền , tin tưởng vào đấy để xã hội phát triễn tiến lên .

  Tại VN hôm nay chỉ có người MN trước 75 thấy được giá trị của tự do dân chủ , thành phần còn lại chỉ một số ít mới thấy tự do & dân chủ là quan trọng cần thiết cho đời sống bản thân và xã hội .

  Myanmar biết và xác nhận chế độ lãnh đạo của họ là độc tài quân phiệt , thành phần lãnh đạo Myanmar cũng biết chính họ là quân phiệt . VN thì khác , đa số nhân dân và lãnh đạo vẫn mập mờ trong tính chất quan trọng của tự do và dân chủ ,

  Người VN đa số hôm nay chỉ thấy cán bộ nhà nước thối hoá đạo đức suy đồi , không kết luận được đây là một chế độ độc tài dưới dạng tự do dân chủ giả hiệu . Không cảm nhận được chế độ độc đảng muôn năm đi ngược với tự do dân chủ , đi ngược với tiến hoá lịch sử nhân loại . Do giáo dục XHCN trong hơn 60 năm qua đã khiến nhiều thế hệ người Việt có trí thức vẫn lầm tưởng. XHCN VN có thể song hành tiến lên trong tinh thần tôn trọng tự do dân chủ và nhân quyền cùng thế giới , khi loại bỏ được cá nhân cán bộ lãnh đạo suy đồi đạo đức , chỉnh đốn chính quyền .

  Thiếu tự do dân chủ , thiếu tôn trọng nhân quyền và độc tài đảng trị nó nằm sẵn trong khẩu hiệu ĐANG CỌNG SẢN VN MUÔN NĂM , chứ không phải từ bản thân của các cán bộ mất đạo đức thối hoá .

  Bất cứ một chế độ nào cũng đều có cán bộ thối hoá tham nhũng hối lộ . Nhưng đặc biệt ở chế độ XHCN do Đảng lãnh đạo muôn năm , thành phần cán bộ thối hoá , mất phẩm chất chiếm trọn ít nhất 90% .

  Điều này nói lên chúng ta cần thay đổi về tư duy chế độ là bước thứ nhất , kế đến là thay đổi chế độ , thì mới mong bắt kịp đà tiến hoá của thế giới tự do hiện nay . Chứ còn vẫn chấp nhận ĐCSVN MUÔN NĂM LÃNH ĐẠO thì chẳng khác chi một đất nước VN lập dị , tham gia vào môi trường cạnh tranh thế giới , sẽ luôn luôn bị cô độc , nghi ngờ , cuối cùng chỉ đội sổ trước thiên hạ , bị thất bại , bị dẫn dắt .

  Thức tỉnh

  Trả lờiXóa
 7. Ai biết giúp đỡ , thu phục được tầng lớp cần lao ủng hộ mình . Người đó sẽ chiến thắng !!!

  Không có quân , mà toàn tướng thì làm được trò trống gì ???????. . Nó dùng 1 xe bus bắt hết , mà vẫn còn thừa chỗ !!!!!!!!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Từ từ đi. Ngày xưa cs "mạnh" vậy cũng phải trường kỳ kháng chiến...

   Xóa
  2. Trải nghiệm trên đường đi cũng quan trọng như đích đến, bạn 16:43 ạ.

   Xóa
 8. Xét đến cùng,về bản , tất cả đều xuất phát từ lợi ích mà ra.. Nếu ai đó trong bộ máy cầm quyền VN hiện nay còn thực lòng vì đất nước,vì nhân dân thì sẽ làm được như Mianma và nhiều nước dân chủ khác. Nếu vẫn chỉ lo giữ lợi ích cá nhân, phe nhóm thông qua "sự kiên định" bảo vệ chế độ độc tài độc đảng thì chưa thể có bất kỳ chuyển biến nào. Với những động thái hiện nay, tôi không tin, sau ĐH 12, họ sẽ tỉnh ngộ. Hơn nữa, phong trào đấu tranh cho dân chủ hóa đất nước chưa có ngọn cờ, chưa có cương lĩnh thống nhất công khai minh bạch,mang tính khái quát lâu dài,,mới chỉ xuất hiện những cá nhân riêng lẻ, những bài viết phê phán vụ việc cụ thể,con người cụ thể v.v. . Vì vậy tôi đề nghị, mỗi người hãy hành động bằng cách đóng góp ý kiến xây dựng cương lĩnh của đảng XHDC VN- một cương lĩnh vì dân,bất bạo động, hòa bình,hòa giải, tôn trọng lợi ích của mọi lực lượng chính trị xã hội tham gia kể cả những người trong bộ máy hiện nay, đảm bảo có tính khả thi cao ,học tập kinh nghiệm của Mianma. Dựa vào đó để tập hợp lực lượng đấu tranh với thế lực bảo thủ, đang ngăn cản con đường đi lên của đát nước Nếu chưa có chỗ dựa tinh thần, tư tưởng nào cả thì còn lâu lắm VN mới theo kịp thiên hạ...Mong các vị nhân sĩ trí thức tích cực tham gia cho toàn dân noi theo..

  Trả lờiXóa
 9. Hầu hết ĐVCS ở VN đều hiểu rằng ĐCS trước sau sẽ tan rã. Nhưng lòng tham và sức ỳ cố níu kéo họ lại, thêm vào đó là sự đe dọa và phỉnh nịnh của bọn TQ bành trướng.

  Nhưng tất cả đều có điểm dừng.
  Cứ nhìn mặt Nguyễn Phú Trọng thì biết.
  Bạc nhược, hèn nhát và bất lực.
  Chẳng còn bao lâu nữa đâu.
  NPT và lũ đàn em đều biết.

  VN hoàn toàn có thể như Myanmar, cho dù VN đang tồn tại ĐCS 85 tuổi?

  Trả lờiXóa