Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

CHUYỆN LẠ CỦA CHẾ ĐỘ

* Gs. NGUYỄN ĐÌNH CỐNG
Trên đời có nhiều chuyện lạ xảy ra, theo thời gian một số trong đó trở thành thông thường đến mức không còn lạ nữa. Gần đây tôi biết một chuyện rất lạ, xin kể ra đây để chia sẻ cùng các bạn quan tâm.
Vừa rồi tôi  được đọc một quyển sách, tác giả là Zhelyu Zhelev (Jeliu Jeliev). Ông viết xong năm 1967, lúc đang là đảng viên đảng Cộng sản Bungairia, tiến sĩ, chủ nhiệm khoa trường Đại học Văn hóa Sophia, nhưng  năm 1982 mới được xuất bản lần đầu. 
Năm 1990 Zhelyu Zhelev được bầu làm tổng thống dân cử đầu tiên của nước Cộng hòa Bungaria. Bản dịch tiếng Việt của Phạm Văn Viêm năm 1990, được công bố ở nước ngoài vào năm 1993. Tôi xin tóm tắt một số nội dung chính. Để thể hiện “ chuyện lạ” tôi tạm ẩn một vài từ ( được đặt trong ngoặc đơn ). Xin các bạn đọc hết mới thấy được chuyện lạ ở chỗ nào. Tạm chưa nêu tên sách. Vì là tóm tắt, chủ yếu bằng cách trích dẫn từng câu của bản dịch nên có  chỗ hơi bị lủng củng, mong được thông cảm. Để tránh quá dài, một số đoạn chỉ ghi đề mục.
Tác giả lZhelyu Zhelev (Jeliu Jeliev).
PHẦN MỞ ĐẦU . Quyển sách trình bày và phân tích những  sự thật của một phần xã hội loài người xẩy ra ở thế kỷ 20, đó là đảng ( a ), chủ nghĩa ( a ), nhà nước (a ).
1-Tính thời sự của chủ đề- Những gì xẩy ra hôm nay ngày mai đã trở thành lịch sử. Tính thời sự của chủ đề này được xác định từ một vấn đề : sự cần thiết phải diễn giải cấu trúc, quy luật, cơ cấu và đòn bẩy ẩn dấu trong nhà nước ( a ).
2-Những định nghĩa về chủ nghĩa ( a )-
3-Khái niệm về nhà nước  độc tài-  + Thiết lập “ chính quyền độc nhất” hay cơ cấu một đảng quyền. + Đảng (a) khống chế nhà nước, biến nhà nước thành công cụ của nó. + Thiết lập các tổ chức quần chúng quốc gia và thông qua chúng đảng ( a ) kiểm soát toàn bộ xã hội công chúng (tổ chức công đoàn, thanh niên, tổ chức Dopolavoro) v.v…
PHẦN 1- CẤU TRÚC CỦA MỘT NHÀ NƯỚC (a )
1-Thiết lập cơ chế một đảng quyền. Giới lãnh đạo chóp bu nhận thức được giá trị vô cùng quan trọng của cơ chế một đảng quyền. Vì vậy mọi ý đồ chống lại nguyên tắc này nhằm phục hồi nền dân chủ với cơ chế đa đảng bị xem là phá hoại nền an ninh quốc gia và bị trừng phạt dã man, tàn bạo .
2-Sát nhập giữa đảng và nhà nước ( a ). Sự thống nhất toàn diện giữa đảng và nhà nước là bước đầu quan trọng thứ hai trong quá trình xây dựng chế độ . + Sát nhập giữa bộ máy lãnh đạo nhà nước và bộ máy lãnh đạo đảng. +  Các đảng viên ( a ) chiếm giữ những trọng trách nhà nước. + Ban lãnh đạo đảng ( a ) trở thành chính phủ quốc gia. + Sự kiểm soát của đảng ( a ) đối với nhà nước… được  luật hóa bởi nhà nước. + Chuyển giao những nhiệm vụ nhà nước cho các tổ chức đảng ( a ). + Nhà nước bảo vệ đảng ( a ). + Nhà nước trả lương cho bộ máy đảng ( a ). + Đảng ( a ) là “Nhà nước của nhà nước”, đứng trên pháp luật nhà nước. + Tư tưởng của đảng ( a ) trở thành hệ tư tưởng chính thức của nhà nước.
3-Đồng hóa toàn bộ đời sống xã hội . + Vai trò của đảng (..). + Cấu trúc của đảng ( …) được xác định từ mục tiêu chiến lược của nó là lãnh đạo nhà nước và nhân dân, đứng đầu là Thống lĩnh, nguyện vọng của Thống lĩnh là pháp luật trong đảng. Cấp dưới phục tùng vô điều kiện cấp trên.            + Thâu tóm toàn bộ dân chúng vào các tổ chức quốc gia  ( các đoàn thể quần chúng theo lứa tuổi, theo giới tính, theo nghề nghiệp, tất cả đặt dưới sự lãnh đạo của đảng ). + Đồng hóa cuộc sống tinh thần, thâu tóm tổng thể giới trí thức vào các hiệp hội, nghệ thuật và văn học phải phục tùng đảng ( a ). Chấn chỉnh khoa học và đội ngũ cán bộ khoa học. + Mâu thuẩn giữa đảng ( a ) và giới trí thức chân chính.
4-Tư duy uy tín và sự sùng bái lãnh tụ dân tộc. + Uy tín và sùng bái. Có một số lượng khổng lồ những bài thơ ca ngợi ( thống lĩnh, lãnh tụ )  ví ông ta như ngọn cờ, như vì sao, như mặt trời…Chúng tôi xin dịch một số khổ thơ như thế :
 Chúng con yêu Người như yêu nước (b).Chiến đấu cho Người cho nước (b) thân yêu. Và sẵn sàng hy sinh vì Người. Bởi có Người nước (b) thành vĩ đại. …..; Giờ đây chúng con càng yêu thêm nước (b) và yêu Người-lãnh tụ kính yêu. Trong áo vải giản đơn, ánh hào quang vẫn tỏa….; Đêm thanh bình, đêm trong sáng. Tất cả ngủ yên rồi. Riêng Người vẫn thức. Người trăn trở nỗi niềm hạnh phúc. Cho chúng con, cho đất nước thân yêu…Dẫn chúng con đến vinh quang, bình yên và hạnh phúc. Cho chúng con niềm tin…Thống lĩnh nói! Lời nói thành sự nghiệp, và những câu từ bình dị bỗng trở nên có sức mạnh siêu phàm. Thống lĩnh nói, lời Ngườ thành pháp luật….; Chúng con trao cho Người tất cả mọi trái tim, Luôn đứng bên Người trong niềm vui và đau khổ….
Tất nhiênnhững khổ thơ như trên,( trich từ một số bài của các tác giả khác nhau ), chỉ là một phần không đáng kể  trong số khổng lồ  các bài thơ ca ngợi (H).
+ Biến nhân dân thành quần thể không tính cách. + Tôn thờ các lãnh tụ đảng  và nhà nước khác của chế độ ( a ). + Sùng bái đảng . Nhà nước nói nhiều về trách nhiệm nhưng  một khi đã nắm trong tay toàn bộ quyền hành và số phận nhà nước thì đảng ( a)  không còn phải chịu trách nhiệm trước bất cứ ai ngoài bản thân mình.
5-Trại tập trung cải huấn. + Ý nghĩa và mục đích các trại cải huấn. Chính phủ ( a ) giam giữ tất cả các đối thủ chính trị của mình trong trại tập trung, không phụ thuộc vào đảng phái, dân tộc, thế giới quan, tuổi tác và giới tính. + Thực chất của trại tập trung cải huấn. Quảng cáo các trại tập trung cải huấn như những trại cải tạo lao động, nhưng thực chất là nhằm hủy diệt thể chất và tinh thần những kẻ thù của mình, là sự chà đạp thô bạo và tội lỗi nhất  đối với nhân cách con người.
6-Mối liên quan giữa các cơ cấu  trong cấu trúc nhà nước (..). + Tính cần thiết của mối liên quan. + Cấu trúc và chức năng. Hy vọng nhà nước ( a ) dân chủ hóa chỉ là ảo tưởng. Nhà nước không cho phép cả giới chóp bu có quyền tự do, cả những kẻ áp bức cũng không có quyền tự do. Để có một hệ thống có thể đàn áp , trước hết nó cần phải được tổ chức như một hệ thống đàn áp.
Tác giả: Tiến Sĩ JELIU JELIEV; Dịch giả: Phạm Văn Viêm; 
Saigon Press Xuất bản 1993
PHẦN 2- NHỮNG CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA NHÀ NƯỚC (..a )
1-Do thám tổng thể- ( Ngoài lực lượng công an, cảnh sát ) cần thiết phải có thứ vũ khí mới để bảo vệ chế độ, đó là do thám quần chúng, do thám tổng thế. Ai cũng có thể trở thành do thám, ai cũng phải trở thành do thám.
2.Tuyên truyền trắng trợn. Tuyên truyền trở thành chủ soái tuyệt đối của nhà nước, đưa tin tức và phân tích sự kiện theo một chiều duy nhất
3. Cần thiết phải cách ly đất nước
4.Thường xuyên cần thiết mối đe dọa quân sự từ bên ngoài
5. Sự khác biệt giữa chế độ ( a ) và nền dân chủ. + Cá nhân bị làm vật hy sinh cho cộng đồng ( a )  + Cơ quan hành luật được đặt trên cơ quan lập hiến. + Viện kiểm soát phục tùng cảnh sát. + Cương vị bù nhìn của Quốc hội. + Trò bầu cử hài hước. + Hủy diệt mọi quyền tự do công dân và tự do chính trị.
PHẦN 3. ĐẶC THÙ TỔNG QUÁT CỦA NHÀ NƯỚC ( a )
1-Nhà nước ( a ) có thể bị lật đổ từ dưới không .2-Ba lực lượng vũ trang của nhà nước ( a )  .   3-Sự khác nhau giữa nhà nước ( a ) và nền chuyên chính quân sự.  4-Sự khác nhau giữa nhà nước ( a ) và nhà nước uy tín.  5- Nhà nước ( a ) bắt buộc  thế giới cũng phải độc tài hóa.          6- Những cơ sở kinh tế của nhà nước ( a )
PHẦN 4- SỰ TAN RÃ CỦA NHÀ NƯỚC (a )
CHUYỆN LẠ
Thưa các bạn. Đọc đến đây các bạn đã đoán ra ký hiệu ( a ) là để ẩn chỉ đảng, chế độ, nhà nước nào chưa. Xin thưa ( a ) là phát xít. Tên quyển sách là : CHẾ ĐỘ PHÁT XÍT.  Ký hiệu ( H ) là Hitle, nước( b )  là nước Đức. Quyển sách viết và phân tích chế độ phát xít ở các nước Đức, Ytali và Tây ban nha trong thời gian  từ 1930 đến sau chiến tranh thế giới thứ 2. Thế thì lạ, lại còn rất lạ ở chỗ nào. Xin thưa, ở 2 điểm sau :
1-Sự giống nhau kỳ cục  giữa đảng phát xít, nhà nước phát xít với đảng CS và nhà nước XHCN mà chúng ta từng quen biết, suýt nữa nhầm nó là ( a ) trong ký hiệu ẩn ở trên. Mọi đảng CS đều lên án phát xít, cho phát xít là không thể đội trời chung, thế tại sao lại có sự giống nhau đến như vậy, ai học tập ai hoặc mỗi bên đều tự tìm ra con đường của mình và chúng giống nhau. Phải chăng là  con sinh đôi từ một trứng của mẹ. Tuy tôi cũng đã có vài kiến giải nhưng chưa chắc chắn, nêu ra để các bạn suy nghĩ.
2- Điều lạ thứ 2 liên quan đến số phận dịch giả Phạm Văn Viêm. Ông là kỷ sư xây dựng, từng học đại học tại Bungaria và năm 1990 đang làm trong “ Đội xuất khẩu lao động” tại Liên hiệp Xây dựng  Varna. Viêm thấy quyển sách hay, vạch trần bản chất chế độ và đảng phát xít, có ý nghĩa thức tỉnh quần chúng nên định dịch ra để phổ biến. Ông dịch công khai, nhiều người biết. Ngày 23 tháng 10 năm 1990, khi  vừa dịch xong thì bị người của sứ quán đến bắt và tịch thu toàn bộ bản dịch . Lần đó Viêm trốn thoát được và sống chui rúc trong dân chúng Bungaria. Lúc này tác giả  Zhelyu Zhelev đã là Tổng thông nước Bun. Trong khi trốn tránh Viêm tìm cách dịch lại và  năm 1993 gửi in ở nước ngoài. Hà nội đã cử thêm người  để tìm bắt cho được, họ đã mật phục lâu dài và tóm được Viêm năm 1997,  và cho đến nay những người thân của Viêm chưa biết anh sống chết như thế nào, đang ở đâu. Điều lạ là tại sao nhà nước CS VN lại căm ghét quyển sách Chế độ phát xít đến thế, tại sao lại hận thù dịch giả Viêm đến thế. Bên trong có chứa uẩn khúc nào không. Tôi có đoán ra một phần, xin nêu lên để các bạn quan tâm bình luận.
N.Đ.C (Tác giả gửi BVB)
----------
Ghi chú : Bạn nào muốn đọc toàn văn “ Chủ nghĩa phát xít” cũng dễ tìm thôi, sách đã in và trên mạng đang có, chưa bị xóa.
 
------------

34 nhận xét:

 1. Một chế độ mang danh là Cộng sản, là XHCN, huênh hoang tuyên truyền là nhân đạo, nhân văn, nhân quyền, dân chủ...đủ thứ khoe mẽ tốt đẹp, ưu việt. Thế mà sợ cuốn sách viết về chế độ phát xít, vậy cũng là phát xít !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chế độ đảng csVN thực chất là chế độ độc tài phát xít, nó chỉ khác tên mà thôi, còn chủ trương, cách làm, mục tiêu thì đều như nhau cả.
   csVN thực chất là một đảng siêu phát xít, Nhưng chế độ lưu manh độc tài phát xít csVN được đẩy lên ở một tầm cao lưu manh lừa đảo mới đến độ đỉnh cao, vì chúng đàn áp cả dân tộc sinh ra chúng, đàn áp ý thức và ý chí dân tộc, quỳ phục ngoại bang đến độ vong bản và bán nước tay sai cho Ngoại bang.

   Xóa
  2. Giết chết ngay, hay là tham nhũng tràn lan, ăn hết của dân, để cho dân chịu cảnh 'sống mòn', sống cơ cực, cần lao trong thiếu thốn, đói nghèo, bệnh tật không tiền chữa chạy thuốc thang, rồi cũng (tô huy) Rứa cả!

   Xóa
  3. Vì nó thuộc loại siêu phát xít, kế thừa có phát huy và sáng tạo cao độ. Hít Le sống lại cũng phải kính cẩn cúi chào.

   Xóa


 2. ''Vâng và ngay lập tức ! Sofort .. und unverzüglich ! ''


  https://www.youtube.com/watch?v=b3qVjwzgC2A


  Günter Schabowski öffnet 1989 die Mauer in Berlin  "Das tritt nach meiner Kenntnis... ist das sofort... und unverzüglich
  As far as I know - effective immediately, and without delay.
  Theo tôi được biết có hiệu lực ngay lập tức "

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Schabowski-portrait.jpg

  Günter Schabowski (4 tháng Giêng 1929 - 1 tháng mười một 2015)


  Trả lời báo chí hớ hênh vô tình
  Khiến sụp Bức tường Ô nhục Bá Linh !
  Chủ trì họp báo được truyền trực tiếp
  Trên làn sóng điện từ phía Đông Bá Linh
  ''Người dân có thể rời Cộng hòa Dân chủ Đức
  ''Kể cả sang phía bên kia Tây Berlin ?''
  ''Đúng vậy, theo tôi hiệu lực ngay lập tức...
  Vâng và ngay lập tức ! '' … Dòng người thình lình
  Như Sóng thần Biển người vỡ bờ tức nước !
  Sụp đổ ngay Bức tường Ô nhục Bá Linh !  TỶ LƯƠNG DÂN
  Paris, 01 tháng mười một 2015
  nhân ngày Günter Schabowski vừa qua đời


  Bức tường Ô nhục Bá Linh sụp đổ từ câu trả lời định mệnh:

  "Das tritt nach meiner Kenntnis... ist das sofort... und unverzüglich
  As far as I know - effective immediately, and without delay.
  Theo tôi được biết có hiệu lực ngay lập tức"

  Bornholmer Straße là cửa khẩu đầu tiên Berlin được mở, biển
  người từ phía Đông tràn sang phía Tây qua cầu Böse
  Các cửa khẩu khác tại Berlin và dọc suốt biên giới nội địa
  Đức và nhất là Cổng Brandenburg, biểu tượng chính của
  Berlin cũng như của chia cắt nước Đức, đều lần lượt được
  mở cửa dẫn đến sụp đổ hoàn toàn Bức tường Ô nhục Bá Linh
  sau 28 năm hiện hữu cắt đôi Đức Quốc  Trả lờiXóa
 3. chủ nghĩa phát xít Hít le và chủ ngĩa cs ở VN giống nhau y trang về tuyên truyền, tổ chức .Nhưng có Cái khác nhau căn bản của là :

  Chủ ngĩa phát xít Hít le đề cao tinh thần dân tộc , Quan chức chính quyền Hít le gần như 100% không tham nhũng . Quan chức chính quyền Hít Le và người dân Đức một lòng một dạ muốn xây dựng nước Đức hùng cường , để thống trị thế giới

  Còn chủ nghĩa cs ở CN thì ngược lại . Quan chức cs VN mạnh ai ,người ấy xơi . Quan to ăn nhiều , quan nhỏ ăn ít hơn ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Mặc mẹ đất nước , dân tộc và nhân dân ! !!!!!!!!!!!!!!!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cái khác nhau nữa là chủ nghĩa phát xít Hít Le luôn tôn trọng , để cao dân tộc, nhân dân mình và muốn dân tộc Đức phải cai trị các dân tộc khác .
   Còn lãnh đạo chủ nghĩa cs VN “gà què , ăn quẹn cối xay, gíao điều ngu dại và bạc nhược” chỉ muốn cai trị chính nhân dân của mình ! !!!!!!!!!. Rồi xuất khẩu dân tộc mình đi làm tôi , làm tớ cho cả loài người ! !!!!!. Đây cũng là điều khác biệt căn bản !

   Xóa
 4. Cuoc doi co nhieu bao to, con bao lon nhat va nguy hiem nhat mang ten cncs, communism.

  Trả lờiXóa
 5. Mời copy link này để đọc CHẾ ĐỘ PHÁT XÍT của jeliu jeliev !

  Trả lờiXóa
 6. Có lẽ nó cùng nguồn cội ?

  Trả lờiXóa
 7. Không có gì là bất ngờ cả , có tật giật mình . Phát xít , CS , khủng bố đều cùng một họ nhưng khác chi , CS Bulgaria , CS VN và tất cả các loại CS là một , không có sự chênh lệch trong mục đích và tư tưởng . Ngày 14 . 4 . 1925 CS Bulgaria tổ chức tấn công khủng bố nhằm bắt sống vua Bôris ||| ( Борис ||| ) tại làng Arabakônắc ( Арабаконак ) khi ông cùng tùy tùng đi săn về để làm con tin đánh đổi tù nhân , sau khi đấu súng , vua thoát nạn nhưng 2 người của ông bị chết . Cùng ngày hôm đó , tên cuồng CS Atanas Tođovichin ( Атанас Тодовичин ) đã bắn chết Tướng Konstantin Georgiev ( Генерал Константин Георгиев ) tại Sôfia . 2 ngày sau , 16 .4 . 1925 , đúng vào ngày lễ Phục Sinh ( Великден ) , tại nhà thờ Thánh Chủ nhật ( Света Неделя ) trong lúc mọi người làm lễ cầu siêu cho Tướng Georgiev thì CS cho nổ bom đánh sập mái nhà thờ làm hơn 200 người chết , trong đó có 12 tướng 15 đại tá 7 thượng tá 3 thiếu tá 9 đại úy và 3 ĐBQH cùng hàng trăm người khác bị thương , trong số này còn có cả anh hùng CCB v v . . . đây là vụ khủng bố lớn nhất trong lịch sử Bulgaria do CS gây ra . Ở đâu trên hành tinh này mà bàn tay CS không dính máu ? Phát xít , CS , khủng bố khác nhau ở chỗ nào ? ? ?

  Trả lờiXóa
 8. Chân thành cảm ơn Gs. NGUYỄN ĐÌNH CỐNG về thông tin Dịch giả Phạm Văn Viêm
  NHV


  Hồ Gươm ơi ! Hãy khóc thầm thay bằng Đôi mắt Anh .. ..

  http://2.bp.blogspot.com/-9bg07bI-4N8/VlBtDUVbzkI/AAAAAAAAwFI/9CKSgtUHJX4/s1600/4p3.jpg

  Thân tặng Dịch giả Phạm Văn Viêm tác phẩm ''Chế độ Phát xít''
  của Cựu Tổng thống dân cử đầu tiên của nước Cộng hòa Bungaria
  Zhelyu Mitev Zhelev (3 March 1935 - 30 January 2015, Sofia, Bulgaria)
  với Hy vọng mong manh Anh vẫn còn sống nhìn thấy Đất Việt
  thoát khỏi ''Chế độ Phát xít Vịt cộng''

  http://fvpoc.org/wp-content/uploads/2014/07/Tu-nhan-luong-tam.jpg

  Giữa Thủ đô Bảo Gia Lợi tuyết rơi
  Chuyện tình Sophia Anh chẳng nghĩ
  Dám dịch công khai lần đầu biết nhiều người
  Vừa dịch xong bị côn an sứ quán đến bắt
  Tịch thu bản dịch may dịch giả thoát mất rồi

  Hãy cố hình dung anh trong đêm băng lạnh
  Ngồi dịch lại ''Chế độ Phát xít'' thâu canh
  Giữa mùa Đông Sophia lạnh cóng
  Sau lần trốn thoát sống chui rúc thiếu ăn

  Tác giả đã là Tổng thống Bảo Gia Lợi
  Sophia giờ Rừng Hoa Hồng sau Đại Hồng thủy
  Hà nội đã lại cử thêm người
  Tìm bắt cho được tên dịch giả 'phản động'
  Sau mật phục lâu dài tóm được của hời
  Anh một Con tim một Khối óc
  Kỹ sư xây dựng từng học Đại học Sophia xa vời
  Đang làm trong Đội xuất khẩu lao động
  Anh thấy sách hay vạch trần chế độ giết người
  Thức tỉnh quần chúng nên dịch phổ biến
  Chúng kéo đầy côn an sang bắt cóc mất rồi
  Gần 20 năm người thân không biết Anh sống chết

  Hãy cho tôi căm thù bằng ngực lép xẹp của Anh
  Như bọn cai ngục tra tấn bằng găng tay bọc thép
  Mồm chúng vẩu hét vào tai điếc Tù nhân Lương tâm

  http://fvpoc.org/wp-content/uploads/2015/02/amnestyhaut_2.jpg

  Hãy cho tôi đấm bọn cai tù bằng Lòng bao dung Anh
  Sáng mai Hỏa Lò Hà Nội Hoa Nắng bay rực rỡ
  Bọn lãnh đạo say giết Dân lành như bắn chim chóc
  Như Khát vọng Anh thèm khát Tự do

  Hãy cho tôi cảm xúc bằng chân tay Anh rướm máu
  Khi còng sắt rỉ nặng chĩu ôm xương gầy
  Bóp năm ngón tay phải cầm bút dịch rã rời nhau
  Thân xác anh gầy còm gầy tong chờ Thần chết

  Hãy cho tôi ngủ thay Anh chừng một đêm trắng
  Đêm trắng mãi bao giờ mới bất tận
  Ngọn đèn pha soi sáng suốt đêm rằm
  Gần Phố Cổ đêm xanh thành đen thẵm mãi

  Hồ Gươm ơi ! Hãy khóc thầm thay bằng Đôi mắt Anh .. ..
  Nhớ Sophia nay đầy Hoa Hồng
  Nghĩ Hà Nội giờ đây vẫn còn Triệu Giọt lệ
  Cuộc Tình duyên Tự do - Dân chủ vẫn chưa thành .. ..

  TRIỆU LƯƠNG DÂN

  Đọc thêm

  CHUYỆN LẠ CỦA CHẾ ĐỘ
  http://bongbvt.blogspot.fr/2015/11/chuyen-la-cua-che-o.html#comment-form
  Gs. NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

  Trả lờiXóa
 9. Đụng chạm đến nhóm quyền lợi chăng?

  Trả lờiXóa
 10. Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì dịch giả Viêm này
  hiện đang sống hạnh phúc vì được vợ đẹp,tiền bạc dư
  dã do đang đảm trách nhiệm vụ bảo vệ chế độ CS.,mà
  không còn... lên án phát xít nữa,quý bác à !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đã được 'đấm mõm" ! Xong!

   Xóa
  2. Nặc danh07:42 Ngày 22 tháng 11 năm 2015 ơi. Bạn không đưa nổi 0,0001% để người khác tin đấy. Tào lao!

   Xóa
  3. "cho đến nay những người thân của Viêm chưa biết anh sống chết như thế nào, đang ở đâu."? là câu trả lời hiện nay

   Xóa
  4. DLV 0742 khéo đùa nhỉ. Thiện cũng hùa theo? Vớ vẩn hết sức!

   Xóa
  5. Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì chả có tin nào đáng tin cậy về dịch giả Viêm này...

   Xóa
  6. Mời các bác đọc "đôi lời" của cô Đinh Ngọc Thu,quản trị trang Ba Sàm,sẽ biết về cuộc sống hiện nay của Phạm Văn Viêm.
   Ông ta đã bị đảng biến thành người khác rồi.

   Xóa
  7. Lệ Thủy ơi. Theo lời của bạn thì tôi tìm thâý:

   -------------
   Ông Phạm Văn Viêm vẫn còn sống, chỉ có điều ông Phạm Văn Viêm, dịch giả cuốn sách này đã không còn nữa. Vẫn là hình hài đó, nhưng không phải con người đó mà bạn bè ông Viêm đã biết hơn 20 năm trước. Phạm Văn Viêm bây giở đã trở thành Tập Cận Viêm. Ông Tập Cận Viêm đã viết một status gần đây nhất trên Facebook như sau:
   “Lời nhắn nhủ: Moa là ai? Phạm Văn Viêm ah? Đó là quá khứ rồi. Đó là nỗi sĩ nhục nhất đời moa “Phạm Văn” nỗi “ô nhục”. Giờ moa là Tập Cận Viêm vì sao ư? Hãy xem họ Tập lớn mạnh thế nào? Tại sao lại là Tập? Vì Tập Cận Bình là cha, là ông nội, là ông tổ của moa. Hãy xem ông tổ Tập của moa thống nhất VN thành 1 phần của Trung Hoa đại quốc như thế nào? Chắc không qua được năm 2015 đâu. Nên mọi người có gì cần hãy gặp moa để moa thu xếp và sắp xếp trước khi quá muộn. Còn những kẻ không biết thể nào là trời cao đất dày thì liệu hồn mà sống nhé…
   Đây là điện thoại, địa chỉ của moa để tiện bề liên hệ làm việc: Tập Cận Viêm: 517 Mai Xuân Dương- P Đông Thọ- TPTH hoặc Vĩnh Thịnh – Vĩnh Lộc – Thanh Hó. ĐT: 0946616836 OR số điện thoại phu nhân của moa Banh Le Tuyết: 0917888596 (Hãy xem gió chiều nào mà theo nhé)”
   -------------


   Rõ ràng đây là 1 kẻ giả danh, mang âm sắc của DLV chứ nào phải ông Viêm thực? Thứ này chính là bọn lưu manh đỏ kiểu Quang Nùn khích bác, hạ nhục ông Viêm, người có lẽ đã bị giết. Sao lại có thể tin một cách vớ vẩn thế bạn hiền? Mà cũng chẳng ai tỉnh táo đi điện thoại cho tên khùng giả danh này!

   Xóa
 11. phát xít và cs đã bị cấm tuyên truyền trên toàn châu âu vì nó giống nhau, phát xít đề cao tính dân tộc và bành trướng ( cái này TC đang áp dụng) còn cộng sản thì đề cao tính giai cấp ( búa liềm BL) nên chuyện mất nước ( sáp nhập) dễ dàng xảy ra ( Việt Nam đang áp dụng)

  Trả lờiXóa
 12. Có gì đâu là "chuyện lạ" thưa tác giả bài viết,cũ rích mà dân sống dưới chế độ cộng sản đều biết cực rõ,vô cùng rõ- xuyên dòng thời gian 3/4 thế kỷ ở VN,gần 1 thế kỷ với toàn thê giới, với những con người có tên như Lenin,Stalin,Mao trạch Đông,Đặng tiểu Bình,Giang trạch Dân,Fidel Castro, Kim nhật Thành vv và vv khi nghe nói,người nghe đang vui bỗng trở nên buồn,nghe nhẹ nhàng bỗng thấy âm u,thanh thoát bỗng trở nên hận thù !- ,tác giả nói còn thiếu nhiều lắm ,chưa đủ đâu,chỉ 1/10 sự thật mà thôi,còn những chuyên ghê rợn và hải hùng lắm chưa được phơi bày- Isis còn anh hùng và nhân đạo hơn nhiều,thưa Gs Nguyễn đình Cống !

  Trả lờiXóa
 13. Nếu thống kê về các nạn nhân bị giết chết,bị đày đoạ,bị cướp hết tài sản thì chủ nghĩa phát xít phải gọi cộng sản bằng sư tổ.
  Bất cứ lãnh tụ cộng sản nào cũng đều là kẻ giết người không chùn tay.
  "Giết,giết nữa,bàn tay không ngưng nghĩ"
  Câu thơ của lão Tố Hữu đã nói lên tất cả

  Trả lờiXóa
 14. Lệ Thủy nói hay, Tố Hữu đâu phải là nhà thơ,mà là cái loa kêu gào của thế giới âm u,của sự chết chóc và nổi căm thù cùng tận vút tân mây xanh,-đó là tiếng kêu gào hợp đàn của quỉ sa tăng giữa đêm khuya trước khi chúng đi tàn sát loài người, chúng kê vòi hút máu và ăn thịt loài người chúng ta đấy ! viêt máy dòng này mà tôi cảm nhận được sự ghê rợn của nó,người toát mồ hôi,phát lạnh run,người chệnh choạng không đứng dậy được ! Ôi loại ác quỉ ơi,hãy đi về cảnh giới của các ngươi đi,trả lại cuộc sống bình yên cho loài người ! xin đấy !

  Trả lờiXóa
 15. "Tôi đang là người bình thường, đang vui buồn cùng các bạn, không làm gì nên tội, vậy mà đánh đùng một cái trở thành “phản động”. Lỗi chỉ vì dịch bộ “Chế độ Phát Xít”. Nhưng đây là tác phẩm lên án tội ác của các chế độ phát xít và vạch trần bản chất vô nhân đạo của chúng! Những người Cộng Sản Việt Nam bảo thủ lại đi bao che và bênh vực cho bọn Phát Xít thì kể cũng kỳ quặc."
  (Phạm Văn Viên)

  Trả lờiXóa
 16. Kệ nó ông bạn Nặc danh 10:45 à ! đường ta ta đi,côn trùng có kêu vang,sói có tru trếu thì là việc của nó ! đừng thắc mắc ông bạn ạ !

  Trả lờiXóa
 17. Đọc qua bài này , thấy tự điển lại nên ghi thêm vài chử mới . Như năm 75 , TĐ thêm chử thuyền nhân , mấy năm trước thêm chử dân oan , rồi sau đó có Công An oan , Cán Bộ oan , rồi luât sư ( bị đánh ) oan .
  Bây giờ là Phát Xít oan và Qủy oan .

  Phát xít và CS chỉ giống nhau ở điểm nhỏ là độc tài , sắc máu , giết người máu lạnh , nhưng nếu gán cho Phát Xít giống CS thì chủ nghĩa này bị oan : Vì PX chỉ giết người xứ ngoài , họ tôn vinh dân chúng của họ , họ được dân chúng trong nước ủng hộ . Ngược lại CS như Stalin và Mao thì chỉ giết người trong nước , còn nhiều hơn giết gia súc ở các trại giết mổ , 20 triệu ở Nga , 60 triệu ở Tàu .

  Rồi nữa , hể nghe chủ nghĩa nào giết người nhiều , đánh trận thí quân kiểu chiến thuật biển người , là cứ nói chế độ hành xử ác như quỷ . Thật ra có ai nghe nói , dù là trong truyện con quỉ truyền kiếp ghê rợn , cũng chẳng có quỉ nào giết tới 1000 người , còn chế độ CS Nga 20 triệu , Chỉ ở Ba Lan , khi Nga chiếm Ba Lan họ đã giết 1 lần 22 ngàn sĩ quan Ba Lan . Làm gì có quỉ giết cã triệu người , nhưng Mao đã giết 60 triệu .
  Bởi vậy nói CS giết người ác như quỉ là oan cho quỉ .

  Đó là chưa kể Thủ Tướng …oan , bị đổ lổi , nên TT minh oan : Tui chỉ làm theo lệnh của BCT !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tội ác của cs là như bạn đã thống kê ở trên

   Còn trong cuộc chiến tranh ngay chính mảnh đất VN này. B52 , xe tăng , thần sấm và con ma của Mỹ toàn thả và bắn bánh mì và đôla cho nhân dân VN thì phải ???. Người Mỹ không giết người VN nào thì phải ?.
   Hay là bạn quên rồi ,hay quên chưa thống kê ?

   Xóa
  2. Mỹ chỉ đánh các mục tiêu quân sự thôi nd1539. Rất ít, cực kỳ ít, các vụ như Mỹ Lai, Khâm Thiên. Tôi được nghe mẹ bạn tôi, cựu du kích Việt Minh, nói du kích dùng dao "đâm trẻ con Pháp sùn sụt!". Bà ấy còn rùng mình vì có mặt lúc đó.

   Xóa
  3. Gửi bác 15:39
   Người Mỹ cũng đã thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản,giết hàng trăm ngàn người Triều Tiên,người Đức và đóng quân trên các đát nước đó từ 1945 đến nay.
   Hãy nghe họ nói về người Mỹ nhé
   Bà Angela Merkel : Nếu không có người Mỹ,nước Đức sẽ không có như ngày hôm nay,chúng tôi cảm ơn các bạn.
   Người Hàn Quốc : Ngay tại bờ biển mà năm 1950,tướng Mc Arthur chỉ huy quân Mỹ đổ bộ lên bán đảo Triều Tiên và sau đó đã giết hàng trăm nghìn người Triều,họ đã dựng lên một bức tượng thật lớn để tri ân vị tướng đó.
   Người Nhật : Hàng năm,đến ngày lễ tưởng niệm các nạn nhân của bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki,chính phủ Nhật đều gửi lời mời trân trọng đến đại diện của gia đình tổng thống Truman,người đã kí lệnh thả 2 quả bom nguyên tử xuống đó.Vì nhiều lí do,trong nhiều năm,người nhà ông tổng thống Truman không tham dự.Chỉ cách đây vài năm,cháu ngoại ông tổng thống đã nhận lời tham dự,và ông ta đứng ở vị trí trang trọng nhất,bên cạnh Nhật hoàng.Trong khi đó,năm 2002,khi World Cup được tổ chức ở Nhật Bản,Maradona muốn đến Nhật để cổ vũ cho đội tuyển Argentina,nhưng đã bị từ chối thẳng thừng vì lí do : ông ta trước đây đã từng...chích ma tuý.
   Bác nên tìm hiểu người Mỹ từ nhiều nguồn thông tin không phải do đảng đưa ra rồi nói nhé

   Xóa
 18. Ông bạn Nặc danh 12:23 nói hay quá đấy,tớ hoan hô cậu,hài hước,hay,chính xác ! Phát xít dẫu sao còn có chỗ dễ thương là không uống máu đồng bào ruột thịt của chúng ! Hoan hô ông bạn tôi một lần nữa ! hoan hô,hay !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cái khác nhau nữa là chủ nghĩa phát xít Hít Le luôn tôn trọng , để cao dân tộc, nhân dân mình và muốn dân tộc Đức phải cai trị các dân tộc khác .
   Còn lãnh đạo chủ nghĩa cs VN “gà què , ăn quẹn cối xay, gíao điều ngu dại và bạc nhược” chỉ muốn cai trị chính nhân dân của mình ! !!!!!!!!!. Rồi xuất khẩu dân tộc mình đi làm tôi , làm tớ cho cả loài người ! !!!!!. Đây cũng là điều khác biệt căn bản !

   Xóa
 19. GS Cống cùng vần với bác Bồng có khác, rất hợp cạ, viết toàn những bài hay đáng để suy ngẫm.

  Trả lờiXóa