Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

CON MẮT THỨ 3 ...

 … Con mắt này còn gọi là tuyến tùng hay thể tùng quả, nó thường được bàn luận trong triết học và y học của Đông và Tây phương. Ở đây, một số chức năng của nó được liễu giải giống như một con mắt ở trong não người. Tức là, “Con mắt thứ ba” này có thể nhìn được những vật mà chúng ta không thể nhìn được bằng con mắt thông thường, và nó có thể sản xuất ra một số chất đặc biệt như melatonin…
Sự hiểu biết chính xác của ông về thể tùng quả trong đại não là sai, nhưng sự miêu tả về bản chất riêng biệt của nó là chính xác. Quan điểm này cũng được nhắc đến nhiều trong các lĩnh vực về tâm linh.
Trong các triết học Đông Phương, thể tùng quả được miêu tả là giao điểm của đường từ trước trán và đỉnh đầu (ở bên trong sọ não). Nó là điểm quan trọng cho ý thức và sự giác ngộ ở cao tầng, hoặc là sự hiểu biết ở các cảnh giới cao.
                  >> Đọc tiếp/Ngồn   
---------------

1 nhận xét: