Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

'Tiếng nói' EMAIL - 68

* From: Tô Văn Trường <tovantruong1948@yahoo.com>
On Thursday, 14 November 2013, 0:36, Viet vu quang <viet.vuquang@gmail.com> wrote:
Anh Trường mến,
Chia sẻ với anh vài phân tích tôi đã gửi cho một số người.
Việt
---------- Forwarded message ----------
From: Viet vu quang <viet.vuquang@gmail.com>
Date: Wed, Nov 13, 2013 at 10:47 AM
Subject: Vài phân tích về Hội nghị TU 3 của TQ
To: "sci-edu-forum@googlegroups.com" <sci-edu-forum@googlegroups.com>

Tôi vừa đọc qua nghị quyết họp của TQ, nên cũng muốn hiểu họ đã quyết định gì. Dưới đây là vài nhân xét của tôi. Nếu các bác có ý kiến khác, xin cho biết.

Bài báo này ở Hồng Kông tóm tắt đầy đủ các điểm chính trong thông cáo của Hội nghị,  tốt hơn cả báo TQ (tôi copy ở dưới). 
http://www.scmp.com/news/china/article/1354411/chinas-leadership-approves-key-reform-package-close-third-plenum
Báo China Daily của TQ viết tóm tắt tiểu tựa như sau:
Third Plenum speaks in broad but telling strokes
Reform: To set up central leading team (Cải cách: Thiết lập tổ lãnh đạo cải cách) 
Security: To establish state committee (An ninh: Thiết lập hội đồng an ninh quốc gia)
Economy: Market to be 'decisive' (Kinh tế: Thị trường là quyết định)
Economy: To diverse forms of ownership (Kinh tế: đa sở hữu) 
Finance: To set up modern financial system (Tài chính: thiết lập hệ thống tài chính tiên tiến)
Justice: To overhaul judicial system (Tư Pháp: thay đổi hệ thống tư pháp) 
Nội dung tiểu tựa có thể đọc ở dưới trong bài báo ở Hồng Công. 
Tôi chưa thấy họ xuất bản bản đầy đủ, nhưng cách TQ nhìn vấn đề là họ nói tổng quát về hướng đi, không đi vào chi tiết, và có thể chưa biết chắc chắn sẽ làm gì cụ thể, do đó tạo sự mù mờ, nhưng đồng thời sau này nó cho phép họ diễn giải tùy tình hình. Cái này là khôn. Nếu nhìn vào Hiến Pháp Mỹ thì cũng thấy là nó chỉ đưa ra nguyên tắc chung, còn áp dụng cụ thể thì có thể thay đổi theo thời đại tùy diễn giải của Tòa án Tối cao. Đây là điều VN ta vẫn chưa học được, viết thì cụ thể, không thể thay đổi khi cần và cũng không có cơ chế như Tòa án Tối cao để diển giải. 
Vài điểm chính: 

1. Với Hội đồng an ninh, quyền lực tập trung vào Chủ tịch nước qua Hội đồng An Ninh Quốc gia, cao hơn quân ủy TQ chỉ nắm quân đội. Với HDANQG, Tập sẽ nắm toàn quyền lực về quân đội, an ninh, ngoại giao. Thủ tướng chỉ là người thực hiện. Bộ chính trị có thể sẽ thành nơi tư vấn, dù BCT có thể đề nghị cách chức TBT nếu họ muốn. Ở VN thì quyền lực phân tán, ngày càng chia bè đánh nhau, ngay cả quyền bổ nhiệm tướng lãnh cũng chia thành hai (một phần do Chủ tịch nước bổ nhiệm, một phần do Thủ tướng). 
2. Với tổ cải cách, Tập cũng sẽ thống lãnh toàn bộ về kinh tế và hành chính.
3.  Coi thị trường có vai trò chủ đạo (decisive role). Cái này chắc là khác với VN coi kinh tế nhà nước là chủ đạo. Cả khu vực công và khu vực tư là  quan trọng ngang nhau (the same important components of a socialist market economy and the important bases of our nation's economic and social development). Tuy nhiên, ý định trên lại có vẻ mâu thuẫn với câu sau là giữ gìn địa vị thống trị của sở hữu công, trừ trường hợp ta hiểu là sản xuất thì bình đẳng nhưng tư bản thì nhà nước nắm. (Maintain the dominance of public ownership while encouraging development of non-public sectors to spur the economy's vitality and creativity.).
4. Cho phép nông dân được hưởng quyền lợi như thị dân, bảo đảm cho họ có nhiều quyền tư hữu hơn. (Allow farmers to enjoy the same benefits of urbanisation as urban residents. Grant farmers more property rights and push for equal resource allocation among urban and rural areas.) Như thế có thể tiến tới việc xóa chính sách hộ khẩu và cho nông dân bán nhà bán đất thì mới bình đẳng được (hiện nay ở thành phố, hợp đồng sử dụng đất là 75 năm và có thể kéo dài)?  
Các câu này khi viết bằng ngôn ngữ chính thức là tiếng Hán mù mờ hơn rất nhiều so với bản dịch tiếng Anh chính thức.

“ 公 有 制 为 主 体、 多 种 所 有 制 经 济 共 同 发 展 的 基本 经 济 制 度“、“赋 予 农 民 更 多 财 产权 利”。Công hữu là chủ thể, (lấy) đa sở hữu làm chế độ kinh tế cơ bản cho phát triển kinh tế cộng đồng, giao cho nông dân nhiều quyền lợi (về) tài sản. 
Câu trên không dùng chữ "quyền sở hữu" mà dùng chữ "quyền lợi tài sản". 

5.Bảo đảm việc sử dụng độc lập quyền của tòa án và công tố. Cái này mù mờ nhưng ít ra họ nói tới tính độc lập của tòa án (guarantee the independent use of authority by the judiciary and prosecutors in accordance with the law).  Giao cho nông dân nhiều hơn quyền về tài sản, 
Việt

South China Morning Post

Party's third plenum pledges 'decisive role' for markets in China's economy

Tuesday, 12 November, 2013, 7:10pm
News›China
POLITICS
Cary Huang cary.huang@scmp.com
Third plenum promises economic change and announces launch of new, powerful organs to spearhead reforms and co-ordinate security strategy
Communist Party leaders yesterday pledged to give market competition a "decisive role" in the economy and strengthen judicial independence in a vaguely worded reform blueprint.
The communiqué issued at the end of a four-day party conclave laid down broad policy directions, but contained few particulars.
The focus of the restructuring of the economic system... is to allow the market [forces] to play a ‘decisive role’ in the allocation of resources
THIRD PLENUM COMMUNIQUÉ
The only concrete move was to set up two powerful organs - one to spearhead reforms and another to formulate a co-ordinated national security strategy.
The main objective of the key policy meeting, called the third plenum, was to forge consensus among the party elite and set a general tone for the country's development.
The plenum was attended by 204 full members of the Communist Party Central Committee and 169 alternates. More specific policy measures will be announced in coming months.
The communiqué - the first policy blueprint unveiled by the new leadership under President Xi Jinping and Premier Li Keqiang - struck a bold tone on economic reform, but a conservative one on the political front.
The leaders pledged to strengthen the independence of the judiciary and improve the anti-corruption mechanism.
But these measures are aimed at shoring up the legitimacy and control of the ruling party. No Western-style political reform ideas were mentioned.
The stress is still on developing the economy, which the leadership believes to be the key to the problems facing China.
Already the second-largest world economy, the country is struggling with unprecedented challenges, such as a slowdown in growth, a widening gap in pay, widespread social injustice and rampant corruption.
Xi Jinping addresses the third plenary meeting. Photo: Xinhua[2]Yesterday's meeting was overseen by Xi himself. "The focus of the restructuring of the economic system... is to allow the market [forces] to play a 'decisive role' in the allocation of resources," the communiqué said.
For the first time, the party also said the private sector should be treated on the same footing as state-owned enterprises. It said: "Both the public and private sectors are the same important components of a socialist market economy and the important bases of our nation's economic and social development."
The party decided to set up a powerful organ to steer the reform crusade. "The central leading group on comprehensively deepening reforms will be responsible for the overall reform design … and the implementation of reform policies," it said.
On other fronts, the party vowed to "promote the rule of law and respect for the constitution", which will be crucial for a market-oriented economic system to flourish.
Some analysts questioned whether the initiatives could work without introducing equally significant political change.
"My view is that without substantial effort toward political liberalisation, the market economic reform could hardly succeed," said Zhang Ming , a political scientist at Renmin University.
The leadership also announced the formation of a state security committee "to perfect the state security system and state security strategy, and to ensure national security".

Highlights of the third plenum
Highlights and recommendations of the third plenum of the Central Committee of the Communist Party:
1. Achieve "decisive accomplishments" in major fields, build a sound, scientific and effective institutional system in all sectors by 2020.
2. Economic reform is the key to comprehensive reforms. Streamline the relationship between government and the market. The latter will play a "decisive role" in allocating resources.
3. Safeguard the authority of the constitution and law. Deepen law enforcement reform, guarantee the independent use of authority by the judiciary and prosecutors in accordance with the law; improve protection of human rights within the judicial system.
4. Establish open and transparent market rules; let the market play a major role in pricing. Establish a unified market for construction land in cities and the countryside; improve the financial system; deepen reform of science and technology sectors.
5. Set up a national security committee.
6. Set up a leading committee on comprehensive reforms at central level to take charge of the overall design of reforms, co-ordination, implementation and supervision.
7. Establish a comprehensive environmental protection regime, including better delineated property rights over natural resources and regulation of resource use; set up charging mechanism for their use.
8. Allow farmers to enjoy the same benefits of urbanisation as urban residents. Grant farmers more property rights and push for equal resource allocation among urban and rural areas.
9. Maintain the dominance of public ownership while encouraging development of non-public sectors to spur the economy's vitality and creativity. Strengthen the protection of property rights, and make state-owned enterprises adhere to modern corporate practices.
10. Transform the role of government and deepen reforms of its administration. Improve the government's credibility by making it more law-based and service-oriented.
11. Clarify responsibilities within government; reform the tax system; improve the transparency of government budgets.
12. Open up market access, speed development of free-trade zones, and open up inland cities along the borders.
13. Build a strong army by cultivating its allegiance to the party, its combat capability and morale.
Topics: 
Communist Party third plenum

---------------------------

3 nhận xét:

  1. BVB đi chơi hay đến đồn công an?

    Trả lờiXóa
  2. Thực sự, đúng nghĩa là đi chơi. Nếu đến công an chỉ là uống rượu và tiếu lâm cười xả láng "trong tình đồng chí thương yêu lẫn nhau giúp nhau cùng tiến bộ". Cảm ơn sự quan tâm. yên tâm! He...he...Cuộc sống chúng ta cũng chưa đến mức tồi tệ đến đáy bùn rêu!

    Trả lờiXóa
  3. Chỉ có trát của tòa ta mới có thể xem xét đến hay không. Còn công an phải đến nhà đương sự làm việc. Muốn làm chuyện mờ ám với dân thì khỏi nói. Nhân đây, cũng xin cảm ơn tới tổ chức Internet có sức lan truyền rộng, kiểu "Loa, loa, loa!... Có việc xấu đang diễn ra ở... Mọi người chú ý!!!"

    Trả lờiXóa