Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Sáu cặp Ngân hàng SỞ HỮU CHÉO

  … Tại Việt Nam, sở hữu chéo, đầu tư chéo trong hệ thống TCTD đang có xu hướng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn rủi ro và ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của từng TCTD nói riêng cũng như toàn hệ thống TCTD nói chung, gây cản trở nhất định đến quá trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD.
Dù Luật các TCTD năm 2010 đã quy định: Các TCTD không được phép sở hữu cổ phần lẫn nhau; các công ty con, công ty liên kết của một TCTD không được góp vốn, mua cổ phần của chính TCTD đó, nhưng theo Thống đốc: Do yếu tố lịch sử, trên thực tế, hiện vẫn còn một số TCTD góp vốn tại nhiều TCTD khác hoặc có sở hữu cổ phần lẫn nhau (xảy ra từ trước khi Luật Các TCTD năm 2010 có hiệu lực) hoặc có một số trường hợp TCTD thông qua các công ty con của mình sở hữu cổ phần của TCTD khác…..
                >> Đọc tiếp/Nguồn  
---------------

2 nhận xét:


 1. Bác ơi tình thế phải đành
  Không cho múa máy ...chuyện gì xảy ra
  Gíup qua giúp lại í mà
  Tinh thần tương trợ - kéo dài thời gian
  Nhị na đã zớt no rồi
  Đòi ai hả Bác ...bồ hòn có chua ?
  Dân ta đâu phải bạn vàng
  Tập đoàn mới chắc mới là sườn non
  Cho hay nhân quả rõ ràng
  Cái nền tài chính rệu càng vì đâu ?

  Trả lờiXóa
 2. Cứ "Chéo! Chéo! Bùm!" thế này, dân chết như ngả rạ!

  Trả lờiXóa