Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

' Tiếng nói' E.MAIL - 26


To Van Truong


tới Anh, PhamNam, Nga, Tuan, Le, Trung, Nguyen, Hoang, Le, Hien, 
Nguyen, Pham, Nguyen, Pham, Nguyen, Pham, Le, Bui, Vu, Duy, Quang, 
Phan, Anh, Bui

----- Forwarded Message -----
From: IOP Scientific Activities <activity@iop.vast.ac.vn>
To: To Van Truong <tovantruong1948@yahoo.com>
Sent: Sunday, 23 June 2013, 0:29
Subject: [physics] Fwd: Global Young Scientists Summit@one-north 2014 {01}

Kính gửi tất cả những người quan tâm, đặc biệt là các cơ quan và tổ chức có các ứng viên tiềm năng cho hoạt động được nói dưới đây !
Chúng tôi sẽ rất cám ơn nếu Quý vị giúp phổ biến thông tin kèm theo tới đối tượng (dưới 35 tuổi) là những nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh (PhD students) hoặc đang "thực tập" sau tiến sỹ (post-docs). 
---------------------------------------------------------------------
Mời đăng ký hoặc giới thiệu ứng viên tham gia  
2014 Global Young Scientists Summit@one-north 
(GYSS@one-north)
Singapore, 19 - 24/01/2014

Tất cả những người dưới 35 tuổi đang là nhà khoa học, nghiên cứu sinh hoặc thực tập sinh sau tiến sỹ đều có thể đăng ký tham gia hoạt động này.

Hồ sơ đăng ký bao gồm
- Lý lịch học tập và khoa học (CV) có dán ảnh và khẳng định tình trạng sức khỏe,
- Lý do (motivation) muốn tham dự GYSS 2014,
- Ít nhất một thư giới thiệu (được gửi độc lập với ứng viên bởi chính người giới thiệu),
- và tất cả những gì có thể chứng minh ứng viên đạt tiêu chí của Ban tổ chức (BTC) đề ra như trong tệp (file) kèm theo.
Các đăng ký và thư giới thiệu ứng viên nên được gửi trước ngày 15/7/2013 (thứ Hai) tới địa chỉ 

Lưu ý: 
- Hồ sơ được gửi sau ngày nói trên sẽ không được đảm bảo là được xét.
- Hồ sơ gửi qua email phải là bản scan của bản cứng gốc.

BTC sẽ đài thọ chi phí tại chỗ cho những người tham dự GYSS 2014 nhưng không tài trợ giao thông đến và đi từ Singapore.  
Thông tin chi tiết có thể xem dưới đây và trong tệp kèm theo.
  
Activity
--------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét