Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

CHỐNG ĐỘC ĐOÁN CHUYÊN QUYỀN


Trong thí điểm thực hiện mô hình nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch UBND ở cấp xã, vấn đề đáng quan tâm nhất là khi quyền lực được tập trung vào một người, nếu không có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ thì dễ xảy ra tình trạng gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. Đó cũng là vấn đề mà chúng tôi quan tâm, tìm hiểu kinh nghiệm ở các địa phương đang thí điểm mô hình này.

Chọn cán bộ - khâu quyết định
                  Một điều hiển nhiên là khi nhất thể hóa hai chức danh bí thư cấp ủy và chủ tịch UBND vào một người cán bộ thì chúng ta có thể loại trừ hoàn toàn hiện tượng mất đoàn kết giữa hai cán bộ chủ chốt ở cấp xã. Nhờ đó cũng giảm bớt những hiện tượng tiêu cực ở cơ sở thường lợi dụng mối quan hệ nhạy cảm giữa hai người để trục lợi. Tuy nhiên, một người đảm nhiệm hai chức vụ chủ chốt thì lại dễ nảy sinh chuyên quyền và khó kiểm tra, giám sát.
                 Tuy nhiên, ở tất cả các xã, phường, thị trấn thuộc Hà Nội, Hòa Bình, Quảng Ninh mà chúng tôi có dịp khảo sát thì chưa nơi nào để xảy ra tình trạng này. Có được điều đáng quý đó là do khi làm điểm, cấp ủy các cấp đã quan tâm làm tốt khâu lựa chọn, sắp xếp cán bộ. Đây chính là khâu quyết định, bởi thực tiễn ở cơ sở rất phức tạp, nếu yếu tố tự giác của người cán bộ không cao thì khó có điều luật, quy chế, quy định nào ngăn được họ vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.
                  Đến khu phố 2A thuộc phường Cao Thắng (Hạ Long, Quảng Ninh), chúng tôi được người dân kể cho nghe câu chuyện đồng chí Vũ Đình Phúc, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường trực tiếp xuống khu phố gặp gỡ gia đình các đảng viên, giải đáp thắc mắc của bà con, thông báo mức giá đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng nhà văn hóa khu và làm đường bê tông. Trước đó đã 12 năm, khu mặt bằng trên không giải tỏa được vì “chủ trương của Đảng ủy đi một đường, cán bộ chính quyền xuống lại làm theo một nẻo” nên người dân không chịu. Nay có đồng chí bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch UBND phường trực tiếp gặp gỡ, giải thích cụ thể quyền lợi, nghĩa vụ cho từng hộ, nên chỉ sau 2 tháng kể từ buổi đồng chí Phúc tiếp xúc với nhân dân, nhà văn hóa của khu được xây dựng khang trang, con đường bê tông cũng hoàn thành. Rõ ràng, trong trường hợp này, tác phong sâu sát, gần gũi nhân dân của người đứng đầu đã thúc đẩy công việc nhanh chóng. Nếu không phải là người dám chịu trách nhiệm “kép” thì tình trạng 12 năm không giải tỏa được mặt bằng để xây nhà văn hóa không biết sẽ còn tiếp tục kéo dài đến bao giờ.
                  Cán bộ là gốc của mọi công việc. Muốn chống độc đoán, chuyên quyền, phải chọn người cán bộ có đủ đức-tài để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kinh nghiệm của các địa phương mà chúng tôi khảo sát, có thể tổng hợp thành 4 tiêu chí ban đầu của người cán bộ cấp xã thực hiện mô hình nhất thể hóa, đó là: Một là, người có đạo đức tốt, tác phong dân chủ, ý thức trách nhiệm tốt, gần gũi quần chúng; khiêm tốn học hỏi, không tham quyền, tham lợi. Hai là, có lý luận chính trị vững đồng thời có kinh nghiệm làm công tác quản lý chính quyền. Ba là: Tư duy làm việc khoa học, năng động, vừa biết bao quát công việc chung, vừa biết trực tiếp tham gia thực hiện ở những khâu then chốt. Bốn là, miệng nói, tay làm, dám chịu trách nhiệm, sức khỏe tốt để thường xuyên đến với dân, làm cùng dân vì đây là người cán bộ cốt cán ở cơ sở.
                 Cơ chế giám sát rõ ràng
                  Xây dựng quy chế, làm việc theo quy chế là một yêu cầu mang tính nguyên tắc trong hoạt động của cấp ủy và UBND xã. Từ việc lớn như thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng ủy, UBND, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của các chức danh chủ chốt, chế độ báo cáo của UBND… đến việc nhỏ như đi thăm cán bộ trong cơ quan đau ốm đều phải có quy chế… Nội dung quy chế của đảng ủy, ban thường vụ, ban chấp hành và các việc do UBND được tự quyền quyết định đều phải tuân thủ đúng quy định Điều lệ của Đảng và hệ thống luật pháp của Nhà nước. Đó là kinh nghiệm để chống độc đoán, chuyên quyền của các địa phương mà chúng tôi đã khảo sát. Đồng chí Đào Xuân Đan cho rằng: “Ngay với các địa phương chưa nhất thể hóa hai chức danh chủ chốt thì hệ thống quy chế làm việc cũng rất quan trọng. Đây chính là cơ chế giám sát, “phanh hãm” và phòng ngừa cán bộ kiêm nhiệm lạm quyền”.
                Đồng chí Nguyễn Văn Nhật, Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND phường Hà Trung (Hạ Long, Quảng Ninh) cho rằng: Thực ra, sự chuyên quyền, độc đoán của cán bộ khi thực hiện nhất thể hóa không đáng ngại bằng sự thiếu trách nhiệm của các cơ quan giám sát. Trên thực tế hiện nay, người bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch UBND vẫn phải chịu cơ chế giám sát rất chặt chẽ. Ngoài hoạt động của cơ quan thanh tra, kiểm tra của cấp trên, còn có cấp ủy, ủy ban kiểm tra và HĐND cấp xã. Hơn nữa, ở cơ sở, do trực tiếp tiếp xúc với dân nên nếu xảy ra chuyên quyền, độc đoán thì người dân cũng phát hiện được ngay. Vấn đề quan trọng nhất của việc chống chuyên quyền, độc đoán ở cơ sở là xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ đồng đều, thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát của các cơ quan, đơn vị”.
                 Bên cạnh các tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở còn có hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể. Hoạt động giám sát của MTTQ ở các xã, phường, thị trấn mà chúng tôi khảo sát đều có chất lượng, nhất là hoạt động lấy phiếu tín cán bộ định kỳ. Trong số 17 bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch UBND cấp xã mà chúng tôi đến công tác, có 12 đồng chí vừa được bỏ phiếu tín nhiệm. Điều đáng mừng là cả 12 đồng chí đều đạt tín nhiệm cao trong nhân dân, từ 70% trở lên.
                 Đồng chí Nguyễn Quang Lăng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Hồng Hà (Hạ Long, Quảng Ninh) cho rằng: Nên mạnh dạn để đảng bộ các địa phương thí điểm mô hình này được bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Vì đó vừa là cơ sở để đánh giá uy tín cán bộ, vừa làm cho người cán bộ thấy vinh dự, trách nhiệm rõ hơn để làm tốt vai trò chủ chốt của mình. Đó cũng còn là cách để “sàng lọc” những cán bộ độc đoán, chuyên quyền.
Phân công, phân nhiệm cụ thể
                 Đồng chí Trần Lưu Hải, Phó trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Đảng sau khi nghiên cứu mô hình thí điểm bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch UBND ở cấp xã đã cho rằng: Muốn giải quyết các hạn chế do mô hình này đặt ra, nhất là muốn chống độc đoán, chuyên quyền thì điều quan trọng là phải phân công, phân nhiệm cụ thể. Phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các mối quan hệ công tác của từng chức danh. Chú ý giao trách nhiệm rõ ràng trong tập thể lãnh đạo. Ai đảm nhận cương vị nào phải chịu trách nhiệm về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn ở cương vị đó. Làm như vậy sẽ tránh đùn đẩy trách nhiệm, cũng có nghĩa là sẽ góp phần khắc phục tình trạng làm thay, làm hộ vốn là cái gốc của tệ chuyên quyền, độc đoán.
                  Tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình thí điểm bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch UBND của 28 phường, xã, thị trấn thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó bí thư Thành ủy khái quát: Để khắc phục những hạn chế nảy sinh do sự “nhất thể hóa”, các đồng chí bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch UBND cần coi trọng xây dựng chương trình công tác nhằm thống nhất điều hành công việc của cả đảng ủy và UBND được nhịp nhàng, đúng trọng tâm, tránh sa vào sự vụ, bỏ sót công việc. Đây cũng là cơ sở để phân công, phân nhiệm các cơ quan tham mưu, chuyên môn và cán bộ cấp dưới.
                                                                            Nhóm phóng viên CTĐ, CTCT
---------------

18 nhận xét:

 1. Cảm ơn rất nhiều về những bài viết hay của bác Bồng , để đánh tâm lý vào những Cán Bộ bất tài dựa vào Đảng chui sâu trèo cao , tạo niềm tin và hy vọng cho nhân dân . Nếu nhà nước chọn đúng những Cán bộ chỉ tiêu có Tài , có Tâm , có Đức thì nhân dân đâu phải khổ công dầm mưa sương nắng để đi khiếu kiện . Do những cán bộ bất tài tham lam Uy quyền dựa vào Cái áo Đảng mà trù dập cướp bóc đàn áp nhân dân từ cấp Xã , cấp Huyện , đến cấp Tỉnh điển hình là bài viết sau . Xin xem kỹ trang http://www.daoduccongly.blogspot.com để và đang vạch mặt từ Chủ Tịch Xã , Chủ Tịch Huyện , Chủ Tịch Tỉnh lạm dụng vào cái aó Đảng , Công Quyền đàn áp và cướp mất sổ đỏ ( GCNQSDĐ) trong đó có nhiều diện tích đất của gia đình dân tộc .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có ai uy tín bằng cụ Hồ chưa? Hồi còn đương chức cụ đã chọn cán bộ rất kỹ lưỡng , những cũng chỉ chọn được người "kém" một tí (so với mong đợi), đến ông Duẩn lại chọn cán bộ cố lắm cũng chỉ được "kém tí tí",...đến giờ có đốt đuốc di tìm cán bộ cái kiểu ấy thì cũng chỉ "kém n tí" (n là sô vô cùng). Cho nên ,nếu vẫn tư duy ấy , cách làm ấy thì mãi mãi cũng chẳng chọn được cán bộ nào đủ "chỉ tiêu có Tài , có Tâm , có Đức" như bạn nói cả! Chỉ có người dân bầu cử trực tiếp , dân chủ đa đảng , tam quyền phân lập mới giảm được những hệ quả như hiện nay. Dân chọn CB mới đúng , còn CB tự chọn thì...ai cũng biết rồi đấy.

   Xóa
 2. Độc đoán,chuyên quyền chính do cơ chế về tổ chức cán bộ tạo ra.
  Tham ô,tham nhũng cũng do cơ chế quản trị tạo ra,mặc khác cơ chế thực hiện pháp luật quá sai sót tạo ra.
  Trung đoàn trở lên có chính ủy,tiểu đoàn đại đội có chính trị viên,ngay trong thời kì khó khăn nhất...vậy mà còn chưa xong.
  Việc bỏ phiếu tín nhiệm,bầu bán chỉ để tham khảo,thật ra nó không thật,bị chi phối nhiều thứ.Người được bầu,tín nhiệm cao có khi chỉ là công cụ.
  Đưa nó lên để kí và bảo cho dễ,nó biết vâng lời.dễ khiến.
  Suy cho cùng đây cũng là thảm họa,hiện nay chưa chịu khắc phục.

  Trả lờiXóa
 3. Khắc phục làm sao được khi người đứng đầu Nhà Nước VN Còn làm sai xong thì tự mình kiểm điểm phê và tự phê bình vậy bảo làm sao cấp dưới noi theo . Đâm ra Đất Nuớc VN Tòan là tham nhũng bọn chúng cứ hô hào Đảng Cộng Sản tốt đẹp rồi đua nhau dựa vào đó mà cướp đất bốc lột của nhân dân còn đâu mà gọi là chống tham nhũng hả trời ? Việt Nam đang thời kỳ lũng đọan chúng ta hãy góp sức tiêu diệt thằng cầm đầu tham nhũng là mấy thằng dưới hết dám tham nhũng liền à .

  Trả lờiXóa
 4. Đã nhìn thấy ánh sáng le lói ở cuối đường hầm?

  Trả lờiXóa
 5. Tiếng nói người dân vì lẽ phải nay đã vang lên khắp nơi: Lề trái, lề phải, lề giữa!

  Trả lờiXóa
 6. Trên hỏng thì hỏi sao dưới tốt đẹp? Thằng công an phường nó còn tới nhà xin tiền, xin bia thì người ta còn nhìn chính quyền bằng con mắt coi thường. Doanh nghiệp làm cả năm cuối cùng ăn nhiều nhất là anh thanh tra và anh thuế thì đừng hỏi tại sao người ta phải dùng nguyên liệu độc hại giá cực rẻ từ TQ.
  Nói thẳng ra, ngắn gọn, công chức mới chính là kẻ giết dân nhiều nhất, không phải tai nạn giao thông hay bệnh tật gì hết.

  Trả lờiXóa
 7. Đường lối và chính sách thì vẫn rất HAY, nhưng tình hình chung của Đất nước Việt Nam thì rơi vào cảnh GAY GO đứng thứ nhất ở ngay trong vùng Đông nam châu Á ! Xin mượn lời của Đại thi hào Nguyễn Du mà rằng : " RẰNG :"HAY THÌ THẬT LÀ HAY, NGHE RA NGẬM ĐẮNG NUỐT CAY THẾ NÀO !" và " RẰNG:" QUEN MẤT NẾT ĐI RỒI, TẺ VUI,THÔI CŨNG TÍNH TRỜI BIẾT SAO ! ".

  Trả lờiXóa
 8. Ở Việt nam làm gì có bệnh lạ thế Bác Bồng ơi, ở ta chỉ có quan liêu mệnh lênh thôi. cũng như không có ăn cắp và trụy lạc (tham ô hủ hóa)mà chỉ có tham nhũng thội...

  Trả lờiXóa
 9. Ngiên cứu lịch sử suốt trăm năm qua,chưa có chế độ và chính phủ nào có đường lối và chính sách đúng đắn cả.ĐCSVN đưa ra và thực hiện được mục tiêu lớn nhất,giải phóng đất nước,dân tộc,thống nhất tổ quốc...Đảng viên và quần chúng của ĐCSVN HỌ đã hi sinh ghê gớm,sức chịu đựng của HỌ vượt xa những toan tính của thù địch.
  Khi các sợi chỉ đỏ đã ra đi,thoi thóp còn lại như anh BỒNG của chúng mình đây,thì chèo chống để chờ lớp trẻ lên thay.
  Khi lớp trẻ lên thay với tính cách mạng mới,chắc chắn rằng sẽ không còn ĐỘC ĐOÁN CHUYÊN QUYỀN nữa,vì mọi quyết định đều căn cứ khoa học,thực tiễn,dân chủ...
  Khi mà nhận thức và thực hiện đúng đắng chân lí rằng: SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG LÀ SỰ NGHIỆP CỦA TOÀN DÂN.Thì độc đoán chuyên quyền là kẻ phản bội lại cách mạng và toàn dân HỌ sẽ từ bỏ hoặc bị loại trừ.Thật sự điều này đã và đang diễn ra ở phần lớn các tỉnh Nam bộ,miền Núi miền Trung và Tây nguyên.
  Chúng Ta cần chống lại với các hành vi độc đoán chuyên quyền chính là cứu nước,bảo vệ hòa bình và phát triển cho dân tộc ta.Từ khi Vua QUANG TRUNG băng hà đến nay đất nước và dân tộc Ta hầu như chưa có ngày hạnh phúc.Ngẫm lại Phan Tứ viết đúng trong tác phẩm Mẫn và TÔi.

  Trả lờiXóa
 10. Về quan chức, hy vọng có người tâm huyết, dân chủ, vì dân chỉ là duy tâm. Quyền lực luôn có nguy cơ làm tha hóa con người. Vấn đề là phải hình thành thiết chế kiểm soát quyền lực. Đó là thành tựu vĩ đại của nhân loại suốt chiều dài lịch sử.
  Chỉ có dưới thể chế cộng sản và một số chế độ phi cộng sản như Hitle, quyền lực mới tập trung vào một đảng phái, một cá nhân, gây biết bao tai họa cho loài người.
  Vì vậy, để nhân dân được hưởng tự do, dân chủ và hạnh phúc, tốt nhất là đa nguyên chính trị, đa đảng, tam quyền phân lập.
  Chủ trương độc tài, độc đảng, chuyên quyền chỉ làm hại đất nước, làm khổ nhân dân, nhưng là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng, áp bức, khủng bố và tội lỗi.

  Trả lờiXóa
 11. Ngu dốt nịnh hót, quỵ lụy đút lót, đi bằng đầu gối nhưng khi được lên làm các bộ thôn, xã, huyện… chúng lại càng ti toe hách dịch - mệnh lệnh, tham lam gian ác. Thói đời ở VN sao mà đáng ghét vậy!
  Lãnh đạo CS VN cố gắng phấn đấu học tập nước Lào bên cạnh mình đây thôi, không phải đi học ở đâu xa!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có câu: "Thượng đội, hạ đạp" mà.

   Xóa
 12. Nhờ anh Bồng cho chúng em đăng mấy dòng sau với nhé, xin cảm ơn Anh nhiều!
  Ở Định Long, Yên Định, Thanh Hóa có nhiều sự kiện tiêu cực nổi cộm liên quan đến việc tham nhũng, thiếu trách nhiệm, vi phạm đạo đức lối sống của của một số cán bộ chủ chốt như Bí thư, chủ tịch, trực đảng…
  Từ 2004 đến nay là 2013, công dân trong xã (có ông Lưu Xuân Lân thôn 5, ông Bích thôn 2) đã gửi rất nhiều đơn tố cáo, đơn kêu cứu đến nhiều cấp kể cả cấp trung ương, nhưng không rõ kẻ nào bao che mà sao mãi sự việc không được giải quyết?
  Đã thế BCH đảng bộ xã Định Long, Yên Định, Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010 – 2015 Thường vụ lại có 4 người (gồm 1 bí thư, 2 phó bí thư, 1 chủ tịch mặt trận).
  xã Định Long có hơn 4000 nhân khẩu, đảng bộ xã Định Long có hơn 200 đảng viên. Không biết đảng bộ xã Định Long sao lại kỳ vậy?

  Trả lờiXóa
 13. Nhờ anh Bồng cho chúng em đăng mấy dòng sau với nhé, xin cảm ơn Anh nhiều!
  Ở Định Long, Yên Định, Thanh Hóa có nhiều sự kiện tiêu cực nổi cộm liên quan đến việc tham nhũng, thiếu trách nhiệm, vi phạm đạo đức lối sống của của một số cán bộ chủ chốt như Bí thư, chủ tịch, trực đảng…
  Từ 2004 đến nay là 2013, công dân trong xã (có ông Lưu Xuân Lân thôn 5, ông Bích thôn 2) đã gửi rất nhiều đơn tố cáo, đơn kêu cứu đến nhiều cấp kể cả cấp trung ương, nhưng không rõ kẻ nào bao che mà sao mãi sự việc không được giải quyết?
  Đã thế BCH đảng bộ xã Định Long, Yên Định, Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010 – 2015 Thường vụ lại có 4 người (gồm 1 bí thư, 2 phó bí thư, 1 chủ tịch mặt trận).
  xã Định Long có hơn 4000 nhân khẩu, đảng bộ xã Định Long có hơn 200 đảng viên. Không biết đảng bộ xã Định Long sao lại kỳ vậy?

  Trả lờiXóa
 14. Nghĩ rằng : Xưa nay trong Đạo Cầm Quyền, Đa nguyên đa đảng cũng ba bảy đường, Có khi Biến , có khi Thường, Cớ sao cứ phải MỘT ĐƯỜNG NHẤT NGUYÊN (? ! ) . Thực hiện được đa nguyên chính trị và nhất đảng cầm quyền mới là Tài Trí ở Đời, mới là Thiên Tài Lãnh Đạo !. Mới xứng danh là QUANG VINH !.

  Trả lờiXóa
 15. Tôi nghĩ vấn đề "lỗi hệ thống" như lãnh đạo Quốc hội đã về hưu nhận xét thì việc nhất thể hóa chức danh bí thư với chủ tịch UBND xã chẳng giải quyết vấn đề gì và thậm chí còn gây tệ nạn độc đoán chuyên quyền hơn. Vì sao ư? hãy xem tình trạng hiện thực của các đảng bộ tự cấp xã lên đến TW. Các quan chức hành chính có quyền, cớ tiền lại được cơ cấu vào cấp ủy tha hồ lũng đoạn theo lợi ích nhóm và làm mưa làm gió và lấn lướt tất cả. Nếu để chi bộ được độc lập, dân chủ bỏ phiếu bầu đảng ủy thì những người "tầm, tầm, đức" thấp thế có được bầu không, họ không xứng đáng là đảng viên nữa ấy chứ! Nhưng theo cơ cấu họ vẫn vào, đảng ủy, vẫn là TƯUV,... Như vậy là cơ chế dân chủ vẫn bị đảo lộn ngược. Ngay tại thủ đô HN, ngay tạo TW, ngay tại như chi bộ của báo ĐĐK còn chẳng có được sự giám sát, kiểm sát chặt chẽ, minh bach mà toàn bao che, ngụy biện,... thì làm sao ở tận xã có thể có được sự giám sát, kiểm tra tốt. Tôi thấy bộ máy đảng ở cơ sở chẳng có tác dụng gì, toàn ăn theo, nói leo theo chủ trương rập khuôn từ trên xuống dưới, mà toàn theo cái gò bó, ép buộc, đè nén, né tránh thôi!
  Chán như con gián!

  Trả lờiXóa
 16. Cán bộ cơ sở ở VN đa số chúng đã lộ rõ bộ mặt của một tầng lớp cường hào mới trong chế độ ưu việt XHCN. Bác Trọng ơi ra thêm nghị quyết chống quan liêu,cường hào, hách dịch đi để dân lầm than được cậy nhờ

  Trả lờiXóa