Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

"Tiếng nói" E.MAIL - 22


To Van Truong
14:43 (9 phút trước)
tới PhúSontôi
Dear  Anh Phú 
Bài anh viết góp ý về sửa Hiếp pháp không thể bắt nguồn từ cương lĩnh của Đảng được nhiều người chia sẻ như GS Trần Thượng Tuấn, Ts Phạm Gia Minh vv...Riêng về bài tổng kết 20 trang (có cả Phụ lục) chúng tôi hiểu anh dồn hết tâm huyết để giải thích theo cái logic khách quan , khoa học mà thế giới văn minh và loài người tân tiến vẫn lấy làm nền tảng. 
Cách đây lâu lắm rồi , tôi cũng đã viết bài "Suy nghĩ về cách tiếp cận và lộ trình cải cách hệ thống chính trị ở VN" phát biểu trong Hội nghị toàn quốc về cải cách hành chính quốc gia. Hội nghị đó,  do ông Tô Huy Rứa, thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc và Phó ban tuyên giáo kiêm Tổng biên tập báo điện tử Đào Duy Quát chủ trì.
Thực tế cuộc sống cho tôi thấy , lãnh đạo họ biết và hiểu cả những điều chúng ta viết nhưng chưa đủ dũng khí để vượt qua ý thức hệ của "vòng kim cô" và "cái ghế" của mình. Đúng như Ts PGM nhận xét đối với những kẻ cầm quyền thì logic của họ hoàn toàn khác với cái mà anh phản biện cho nên mới có cảnh " nước chảy lá khoai " . 
Cách tốt nhất bây giờ là học tập cụ Phan Chu Trinh nói cho Dân để nâng cao dân trí thì được còn nói với Quan thì vô ích thôi !
Trong bài "Dân tộc ta sẽ còn trầm luân", tôi đã mở đầu cũng như kết luận khi nhận xét về phát biểu của TBT ở Cuba:
"Nói những điều không biết 
Viết những điều không hiểu 
Sợ mất những điều không đáng có"  
Tô Văn Trường
----- Forwarded Message -----
From: Phú Vũ Duy <vuduyphu36@gmail.com>
To: Son Lo NGUYEN <minhduong2002@gmail.com>; To Van Truong <tovantruong1948@yahoo.com>; Bùi Văn Bồng <bvbongqd@gmail.com>
Sent: Tuesday, 18 June 2013, 9:39
Subject: Bài Phú đã sửa
Mời mấy vị đọc ngay, trong đính kèm.
Vũ Duy Phú
------------------------------/
To Van Truong
10:29 (4 giờ trước)
tới tôi
----- Forwarded Message -----
From: Phú Vũ Duy <vuduyphu36@gmail.com>
To: Son Lo NGUYEN <minhduong2002@gmail.com>; To Van Truong <tovantruong1948@yahoo.com>; Bùi Văn Bồng <bvbongqd@gmail.com>
Sent: Tuesday, 18 June 2013, 9:39
Subject: Bài Phú đã sửa

Mời mấy vị đọc ngay, trong đính kèm.
Vũ Duy Phú
Phú, chỉ 20 trang, 20,6,2013.docPhú, chỉ 20 trang, 20,6,2013.doc
109K   Xem   Tải xuống
-------------------
Dinh Dao <nhatdinh60@gmail.com>
15:00 (1 phút trước)
tới ToPhúSontôi
Anh ơi nói cho dân qua facebook cũng bị chặn rồi. Lần này có lẽ là phần mềm mới nên chặn kỹ lắm, cổng nào cũng không vào được.
--------------------------/
Phú Vũ Duy
19:17 (1 phút trước)
tới DinhToSontôi
Kg các anh em xa gần
Thực ra, thời ông Tô Huy Rứa còn đến làm với Thang Văn Phúc thứ trưởng  thì  đã xa rồi. Hai hội nghị TƯ vừa rồi đã có dấu hiệu: Nếu các TƯ UV và các Đại biểu QH họ hiểu rõ hơn, họ cũng đã có quyền lên tiếng. Số quan chức cố tình chống lại đổi mới trong TƯ và trong  QH rõ ràng dần dần sẽ bị thiểu số thôi. Hãy kiên trì Quý Vị ơi ! Dầu sao lần này ta cố nói cho đầy đủ hơn bạn Trường nhé !
Vũ Duy Phú.
Vào 16:00 Ngày 18 tháng 6 năm 2013, Dinh Dao <nhatdinh60@gmail.com> đã viết:
-------------------------
>> TVT BỔ SUNG:
To Van Truong
20:41 (37 phút trước)
tới PhúSontôi
Dear Anh Phú
Tôi đã nói rõ quan điểm của mình chỉ tập trung vào việc nâng cao dân trí chứ không phải quan trí.
Bài viết của anh đôi chỗ vẫn có tính chất định kiến khi phân tích và đánh giá thực trạng. Riêng về VN thì cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đã xuất hiện từ trước thế kỷ XX với các phong trào khởi nghĩa của văn thân, nông dân, quốc dân đảng (Nguyễn Thái Học) nhưng thất bại nên mãi sau này, Nguyễn Tất Thành mới đi tìm con đường khác để thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc. Nhìn từ góc độ đó, sẽ thấy bài viết của anh sẽ còn phải sửa cho khách quan hơn.
Tô Văn Trường
--------------------------------------------
From: Phú Vũ Duy <vuduyphu36@gmail.com>
To: Dinh Dao <nhatdinh60@gmail.com>
Cc: To Van Truong <tovantruong1948@yahoo.com>; Son Lo NGUYEN <minhduong2002@gmail.com>; Bùi Văn Bồng <cmg.thct178.b@gmail.com>
Sent: Tuesday, 18 June 2013, 19:17
Subject: Re: Góp ý bài viết của Anh Phú

Kg các anh em xa gần
Thực ra, thời ông Tô Huy Rứa còn đến làm với Thang Văn Phúc thứ trưởng  thì  đã xa rồi. Hai hội nghị TƯ vừa rồi đã có dấu hiệu: Nếu các TƯ UV và các Đại biểu QH họ hiểu rõ hơn, họ cũng đã có quyền lên tiếng. Số quan chức cố tình chống lại đổi mới trong TƯ và trong  QH rõ ràng dần dần sẽ bị thiểu số thôi. Hãy kiên trì Quý Vị ơi ! Dầu sao lần này ta cố nói cho đầy đủ hơn bạn Trường nhé !
Vũ Duy Phú.
Vào 16:00 Ngày 18 tháng 6 năm 2013, Dinh Dao <nhatdinh60@gmail.com> đã viết:
Anh ơi nói cho dân qua facebook cũng bị chặn rồi. Lần này có lẽ là phần mềm mới nên chặn kỹ lắm, cổng nào cũng không vào được.

2013/6/18 To Van Truong <tovantruong1948@yahoo.com>

Dear  Anh Phú 
Bài anh viết góp ý về sửa Hiếp pháp không thể bắt nguồn từ cương lĩnh của Đảng được nhiều người chia sẻ như GS Trần Thượng Tuấn, Ts Phạm Gia Minh vv...Riêng về bài tổng kết 20 trang (có cả Phụ lục) chúng tôi hiểu anh dồn hết tâm huyết để giải thích theo cái logic khách quan , khoa học mà thế giới văn minh và loài người tân tiến vẫn lấy làm nền tảng. 
Cách đây lâu lắm rồi , tôi cũng đã viết bài "Suy nghĩ về cách tiếp cận và lộ trình cải cách hệ thống chính trị ở VN" phát biểu trong Hội nghị toàn quốc về cải cách hành chính quốc gia. Hội nghị đó,  do ông Tô Huy Rứa, thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc và Phó ban tuyên giáo kiêm Tổng biên tập báo điện tử Đào Duy Quát chủ trì.
Thực tế cuộc sống cho tôi thấy , lãnh đạo họ biết và hiểu cả những điều chúng ta viết nhưng chưa đủ dũng khí để vượt qua ý thức hệ của "vòng kim cô" và "cái ghế" của mình. Đúng như Ts PGM nhận xét đối với những kẻ cầm quyền thì logic của họ hoàn toàn khác với cái mà anh phản biện cho nên mới có cảnh " nước chảy lá khoai " . 
Cách tốt nhất bây giờ là học tập cụ Phan Chu Trinh nói cho Dân để nâng cao dân trí thì được còn nói với Quan thì vô ích thôi !
Trong bài "Dân tộc ta sẽ còn trầm luân", tôi đã mở đầu cũng như kết luận khi nhận xét về phát biểu của TBT ở Cuba:
"Nói những điều không biết 
Viết những điều không hiểu 
Sợ mất những điều không đáng có"  
Tô Văn Trường
----- Forwarded Message -----
From: Phú Vũ Duy <vuduyphu36@gmail.com>
To: Son Lo NGUYEN <minhduong2002@gmail.com>; To Van Truong <tovantruong1948@yahoo.com>; Bùi Văn Bồng <bvbongqd@gmail.com>
Sent: Tuesday, 18 June 2013, 9:39
Subject: Bài Phú đã sửa

Mời mấy vị đọc ngay, trong đính kèm.
Vũ Duy Phú
-----------------HUYỀN CẦM
* HẠT CÁT 
Nhẹ nương chiếc bách xuôi dòng
Bọt vàng tô sóng, trăng lồng ánh mây
Ngả nghiêng đào liễu tỉnh say
Chiều Đào Nguyên sắc hây hây ửng hồng!

Huyền Cầm gieo tiếng tơ lòng
Lắng xa xôi giữa đục trong giọt đời.

---------------------------

1 nhận xét:

  1. Quan trên thì biết rõ và cái ghế đặc quyền đặc lợi thì cố làm ngơ để mà hưởng thụ cá nhân. Quan dưới làm láo làm liều coi dân như cỏ rác thì mới có để cho mình cho trên. Đảng bị dân không tin là rứa đó rứa đó !!!!!?

    Trả lờiXóa