Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

Có thế mới là Tổng Trọng !

HNTW 14: Cú lừa Bộ Chính trị và Ban CHTW về công tác nhân sự của ông Nguyễn Phú Trọng
Với nội dung rất quan trọng vạch ra nhiều thủ đoạn lừa dối Bộ Chính trị và Ban chấp hành TW của ông Nguyễn Phú Trọng, tác giả Phạm Văn Thọ gửi Dân Luận bài viết "Nguyễn Phú Trọng độc diễn việc điều khiển các chương trình liên quan đến nhân sự tại HNTW 14" . Dân  luận  đăng tải để nhân dân biết được bộ mặt thật của những người đang tàn phá đất nước!
Nguyễn Phú Trọng không xứng đáng là Tổng Bí thư Khoá 12!
Hội nghị Trung ương 14 (HNTW 14) kết thúc với một phương án nhân sự đối với các chức danh chủ chốt của Đảng Khoá 12 là ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng, ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội. Khi biết được tin này dư luận nhân dân cũng như chúng tôi, những người Đảng viên đã có nhiều năm cống hiến cho Đảng rất bức xúc và đều có chung một thắc mắc vì sao một người kém cỏi như ông Nguyễn Phú Trọng, đã trên 70 tuổi mà vẫn được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương chấp nhận để tái cử vào chức vụ Tổng Bí thư. Qua tìm hiểu một số Ủy viên Trung ương mới biết không phải Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao với ông Nguyễn Phú Trọng tái cử mà do ông Nguyễn Phú Trọng là người độc diễn việc điều khiển các chương trình liên quan đến nhân sự tại HNTW 14.
                  >>  Ông Trọng đã lu mờ    
- Vì đảng quang vinh, "vì dân vì nước", vì sự nghiệp vĩ đại Mác -Lê,
không quản tuổi già sức yếu, tôi quyết liệt trụ lại 'ghế TBT'' ít nhất 1/2 nhiệm kỳ. Hì...hì... 
Trước khi trình bày nhân sự cấp cao tái cử ông đã thuyết phục Trung ương chưa thực hiện nghị quyết của Trung ương quy định về tiêu chuẩn cán bộ giữ chức vụ chủ chốt của Đảng phải qua lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh, thành phố. Đây là bước quan trọng để ông Trọng loại những nhân sự mà ông cho rằng uy hiếp vị trí của ông. Sau đó ông đưa ra một phương án nhân sự duy nhất là một cũ ba mới (nghĩa là một Ủy viên Bộ Chính trị đã quá tuổi, 3 Ủy viên Bộ Chính trị còn tuổi) cụ thể là ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư, ông Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng, ông Trần Đại Quang là Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Quốc hội. Cùng với những lời giải thích trước Hội nghị Trung ương 14 là phương án này đã được Bộ Chính trị nhất trí cao, theo đó ông Trọng cũng thông báo trước Trung ương việc ông đã gặp gỡ từng người trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư rồi lấy ý kiến tập thể của Bộ Chính trị. Ông cũng không quên nhắc lại Trung ương phải thực hiện nghị quyết là nếu không được Bộ Chính trị giới thiệu thì ai đó được đề cử thì phải tự rút. Mặc dù cách giải thích theo lối mọi việc đã được an bài nhưng ở HNTW 14 nhiều đại biểu Trung ương đã phát biểu nêu ý kiến rất thẳng thắn yêu cầu ông Nguyễn Phú Trọng không tái cử vì năng lực quá yếu, cả nhiệm kỳ ông không đưa ra được một quyết định nào quan trọng. Đặc biệt, ông là người sợ Trung Quốc, không có bất kỳ tiếng nói nào thể hiện quan điểm của Đảng đối với sự đe doạ của Trung Quốc về biển Đông. Cũng có những đại biểu phát biểu ông Trọng khoá trước cũng thuộc diện đặc biệt, khoá này sức khoẻ kém, đi đứng phải có cảnh vệ hỗ trợ, tại sao Bộ Chính trị vẫn đưa vào diện đặc biệt để tái cử trong khi có nhiều người ít tuổi hơn, trình độ năng lực hơn hẳn thì lại không tái cử?
Có rất nhiều Ủy viên Trung ương cũng nghĩ như thế và thắc mắc trong Bộ Chính trị có vấn đề gì đó không ổn, tại sao khi trao đổi riêng với nhau thì đều thấy ông Trọng kém cỏi nhưng lại cứ nói với ông Trọng là ủng hộ ông ấy tái cử, điều này đã thể hiện qua câu nói của ông Trọng ở Hội nghị Trung ương 14 là “Tôi (ông Trọng) đã gặp các đồng chí trong Bộ Chính trị, kể cả anh ba Dũng, anh tư Sang,… đều đồng ý tôi tái cử làm Tổng Bí thư ở Hội nghị Trung ương 14”. Tại HNTW 14, nhiều Ủy viên Trung ương có ý kiến phải có số dư đối với từng chức danh chủ chốt nên đã giới thiệu thêm một số Ủy viên Bộ Chính trị đã quá tuổi như ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Trương Tấn Sang, ông Tô Huy Rứa nhưng ông Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các ông này phải tự rút theo quy định của Bộ Chính trị. Kết quả các ông được giới thiệu đều đã rút khỏi danh sách đề cử. Mặc dầu như vậy, khi lấy phiếu của Ban Chấp hành Trung ương thì ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn có 41% (trên 70 Ủy viên Trung ương) không đồng ý việc ông Nguyễn Tấn Dũng rút khỏi danh sách đề cử nhân sự Tổng Bí thư.
Qua tìm hiểu một số ông trong Bộ Chính trị đều có chung một tâm tư sau khi nghe phương án nhân sự cấp cao ông Phú Trọng trình bày, đó là không lường được những quy chế của Trung ương, của Bộ Chính trị mà các ông đã đồng ý với ông Trọng ban hành trước đó lại là nguyên nhân làm mất dân chủ trong Đảng, đặc biệt trong việc đề cử, ứng cử và bầu cử. Đến khi bàn về nhân sự cụ thể đã không có ý kiến khác được, vả lại phương án nhân sự không đưa ra bàn tập thể Bộ Chính trị, ông Trọng chỉ gặp từng thành viên Bộ Chính trị để hỏi ý kiến và thông báo cho từng người biết ông đã được đồng chí này, đồng chí khác đồng ý để ông tái cử, ông Trọng cũng cho đồng chí đó biết, nếu ông được tái cử chức Tổng Bí thư thì ông cũng đề nghị giữ thêm một số đồng chí quá tuổi tái cử cùng với ông, vì vậy mà không ai từ chối ông tái cử tiếp. Đến khi lấy được tất cả ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều đồng ý ông tái cử rồi, ông Trọng mới đưa ra Bộ Chính trị bàn về phương án nhân sự cấp cao vào ngày 8/1/2016, trước khi HNTW 14 diễn ra. Lúc đó tất cả các ông trong Bộ Chính trị mới biết phương án một mình ông Trọng tái cử làm Tổng Bí thư, mặc dù có nhiều ý kiến yêu cầu đưa ra Bộ Chính trị bàn các phương án nhân sự nhưng ông Trọng đều gạt đi. Lúc này một số ông trong Bộ Chính trị mới biết đã bị ông Nguyễn Phú Trọng lừa dối. Kết quả lấy phiếu trong Bộ Chính trị đối với ông Trọng chỉ có 12/16 phiếu ủng hộ, chứ không như lúc đầu là 100% ủng hộ như khi ông hỏi từng người.
Đến đây có thể hiểu được vì sao các ông Bộ Chính trị không nói được gì ở HNTW 14 và vì sao phải rút khỏi danh sách đề cử? Họ đều “há miệng mắc quai”. Những ông cùng với ông Trọng soạn ra những quy chế mất dân chủ và được ông Trọng hứa cho được tái cử nay mới biết đã bị ông Trọng lừa thì cũng đáng được đối xử như thế. Các ông không xứng đáng là người được đảng viên cử vào lãnh đạo cấp cao. Nhất là những ông vì ham mê quyền lực, đã bị ông Nguyễn Phú Trọng sai khiến.
          Như vậy Trung ương không còn làm được gì nữa, “thành công” của Hội nghị Trung ương 14 mới làm được một nửa công việc về nhân sự cấp cao. Tuy nhiên nhiều Ủy viên Trung ương đã nói lên được tiếng nói chân chính của mình, vạch được bộ mặt thật của ông Nguyễn Phú Trọng trước Trung ương đồng thời Trung ương cũng thấy được sự thiếu bản lĩnh của một số ông trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số Ủy viên Trung ương cơ hội, không dám đấu tranh, nói lên quan điểm của mình.
Chúng ta đều biết người lãnh đạo cao nhất chi phối mọi tình hình và quyết định sự thành bại. Đất nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội và nhiều thách thức trên con đường phát triển mới. Chúng ta cần phải có một Tổng Bí thư có thể đáp ứng được tình hình cấp bách nói trên. Với những gì nhân dân biết được về ông Nguyễn Phú Trọng, thì con người này không đáp ứng được yếu cầu đó. Để tránh những hậu hoạ cho đất nước, chúng tôi thông báo việc này để các đại biểu dự Đại hội 12 nắm tình hình và có ý kiến phản ứng với những nguyên tắc cứng nhắc, mất dân chủ do ông Nguyễn Phú Trọng chi phối. Sử dụng tối đa quyền dân chủ của mình trong vấn đề đề cử, ứng cử và bầu cử. Xin kiến nghị với những Đảng viên dự Đại hội 12 kỳ này cần phải nhận rõ được trách nhiệm của mình trước Đảng để lựa chọn được trong số Bộ Chính trị còn lại đủ khả năng lãnh đạo đất nước. Không bầu ông Nguyễn Phú Trọng tái cử tại Đại hội này. Vận mệnh đất nước nằm trong sự quyết định của các đại biểu, nhân dân mong chờ sự sáng suốt của các đại biểu sao cho lòng dân không khác với ý Đảng như hiện nay.
Phạm Văn Thọ (Tổng hợp dư luận từ nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân)/Dân luận/TTHN
------------

52 nhận xét:

 1. Tiêu chuẩn TBT khóa này phải là : người có ít nhất đã một lần phát biểu phản đối TQ , đòi lại HS, bảo vệ TS, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.
  Đề nghị các UVBCHTW hãy tập trung thảo luận quan điểm này.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. từ trước đến giờ chẳng thấy ông thủ tướng nào dám nói TC chiếm HS của VNCH, thậm chí còn viết công hàm thừa nhận HsTS là của TQ (1958), ngoại trừ ông Dũng, vậy ai xứng đáng hơn ông, khi Tq đưa giàn khoan 981 ra quậy biển đông nổi sóng, nếu không có Ông Dũng chắc Việt Nam nội chiến rồi , vì không ai đủ uy tín để hạ hoả cái đầu nóng của dân đen bất mãn đập phá tràn lan

   Xóa
  2. DLV sẽ phản đối: "Thế 2 đảng anh em đánh nhau à? Đừng mơ!"

   Xóa
 2. ... Năm 1777, Chúa Trịnh Sâm đã xin với vua nhà Thanh phế bỏ triều Lê để lập nên triều Trịnh và phong cho Trịnh Sâm làm vua. Tờ biểu không quên ngỏ lời nhờ cậy ân đức giúp đỡ của “Thiên triều” mà thực chất là một lời cầu viện ngoại bang giúp Trịnh Sâm thâu tóm quyền lực vốn đã quá lớn của nhà Chúa Trịnh. Không chỉ là tấm lòng “trung Quân” của kẻ sĩ thời đó đã bị xúc phạm nặng nề mà điều này cũng đồng nghĩa với việc bán nước cầu vinh, đẩy đất nước và muôn dân trăm họ vào vòng lệ thuộc Trung Quốc tệ hại hơn nữa. Sau khi nói rõ nỗi lòng của mình, Chánh sứ Vũ Trần Thiệu đã giao lại tờ biểu cho Hồ Sĩ Đống rồi uống thuốc độc tự tử. Không ngần ngại, Hồ Sĩ Đống đã đốt ngay thứ Quốc thư bán nước cầu vinh ấy…
  Trong lịch sử của dân tộc ta, dù triều đại nào, thời thịnh hay thời suy vẫn có rất nhiều kẻ sĩ biết giữ phẩm giá và khí tiết của người có học, đặc biệt rất nhiều vị Chánh sứ biết và dám giữ vững khí phách, thậm chí thà chết chứ không để nhục đến quốc thể của người đại diện cho một quốc gia dân tộc có chủ quyền, có nền văn minh văn hiến đã lâu, khiến cho triều đình phương Bắc phải nể trọng. Chuyện xưa là vậy, kẻ sĩ xưa là vậy thế mà nay không chỉ một số các Chánh sứ mà cả không ít Đại thần không còn giữ được vị thế và khí tiết trong ứng xử với chính quyền Bắc Kinh như xưa là cớ làm sao? Chả lẽ đã thành “người một nhà” quá thân thiết rồi chăng?...(Thái Nguyễn)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. “ Phi Đế phi Bá
   Quyền khuynh thiên hạ
   Truyền được tám đời
   Trong nhà có vạ “

   Xóa
 3. "Vì đảng quang vinh, "vì dân vì nước", vì sự nghiệp vĩ đại Mác -Lê,
  không quản tuổi già sức yếu, tôi quyết liệt trụ lại 'ghế TBT'' ít nhất 1/2 nhiệm kỳ. Hì...hì..."
  > Tao cứ ngồi lỳ, đố thằng nào làm được gì...vì tao: Bắc Kỳ, có bằng ní nuận oẳn tù tì...khì!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. X giờ thua Lú cái khoản ngồi lì như đỉa.

   Xóa
 4. Lại chuyện Xứ Lừa ! Tham , ngu , hám danh , cả tin thì chui đầu vào bẫy , than phiền chi , khốn nỗi các ông cũng mặc cả ghế này ghế nọ với nhau rồi chứ chẳng tự nhiên gật đầu .

  Trả lờiXóa
 5. Tên là Trọng mà không biết "TỰ TRỌNG" là gì !!! không biết để gương tốt cho đàn em và con cháu noi theo sao ? ôi VN ơi !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phú Trọng là "tham phú, phụ bần"

   Xóa
 6. Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng là cho chính Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm của ông ta, muốn giành thế 'thượng phong' về số đông để giữ ghế và giao ghế cho nhau từ trên xuống dưới (thành hệ thống), tiếp tục 'đảng trị', độc đảng, độc đoán chuyên quyền..Một QĐ dùng quyền uy, bỏ qua nguyên tắc điều lệ đảng, bỏ qua dân chủ, cố tình TIẾM QUYỀN cho bằng được.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đảng mới là Cơ quan quyền lực cao nhất, Hiến pháp phải có Cương lĩnh đảng đè lên trên, làm 'vòng kim cô', QH phải răm rắp tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCT.
   Tổng Trọng ra Quyết định 244 về nhân sự đại hội đảng các cấp, mới đây lại có "Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021".
   > To quyền thế, Tổng rời ghế thế quái nào được. Phấn đấu cho Mục tiêu lý tưởng của đảng (đoảng toa) đến hơi thở tắc tị! Ặc...ặc...ặc...!

   Xóa
  2. Nếu ĐH12 (là cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng) ra nghị quyết bác bỏ cái QĐ244 trái ĐL thì sẽ xảy ra điều gì?
   1. Cái danh sách đề cử của BCHTW11 trở thành ...giấy lộn;
   2. "Cuộc chơi" cấp TW sẽ ...Restart;
   3. Kết quả ĐH các cấp cũng bị hủy và tổ chức lại!
   Nghĩ theo logic thuần túy thấy cũng ...vui! Nhưng kết quả thì khả dĩ chấp nhận hơn.

   Xóa
 7. Ủa,cũng hơi lâu,không nghe ngài TBT đảng cộng sản VN Nguyễn phú Trọng nhắc đến cái gọi là" 4 tốt,16 chứ vàng" nữa nhỉ ? hay đấy cụ ạ,nói nữa đi mà,dân đen chúng con muốn được nghe ngài nói tiếp ! chúng con cũng như cụ rất muốn liếm gót giày của thằng giặc cướp họ Tập,liếm xong no khỏi ăn cơm ! hạnh phúc !

  Trả lờiXóa
 8. Quần chúng nhân dân chúng tôi KHÔNG ƯA THÍCH ông Nguyễn phú Trọng !

  Trả lờiXóa
 9. Trời ơi, một con người mưu mô bẩn thỉu như thế mà không ai dám hất nó xuống hay sao? Các ông vì tham mà há miệng mắc quai ư? Sao hèn vâ tham vậy thì cút xuống hết đi. Chỉ những ai dám nói, dám chống lại âm mưu của Trọng mới được ngồi lại trong Ban chấp hành TW. Tôi đọc tin này mà ghê tởm quá. Thấy hắn cố tình đưa ra các qui định này khác, tôi đã đọc ra âm mươ của hắn, nên từ chỗ không quan tâm ai lên ai ở, tôi quay sang ủng hộ TT Dũng, vì thấy ông là người bản lĩnh, vững vàng và có tài hơn hẳn lão giê khú kia.

  Trả lờiXóa
 10. Dân lương thiện05:22 16 tháng 1, 2016

  Bài viết của ông Phạm Văn Thọ rất hay, không chỉ lột được mặt nạ của kẻ tham lam quyền lực, bảo thủ, bất tài của Nguyễn Phú Trọng, mà còn vạch mặt được những kẻ đốn mạt đã ôm chân Trọng để ngăn chặn được mọi lối vào chức danh TBT khóa 12 của TT Nguyễn Tấn Dũng và đồng thời cũng đóng chặt mọi ngõ ngách giúp họ len lỏi vào những vị trí mà Trọng hứa sẽ ban phát cho họ

  Nhưng "gieo nhân nào thì hái quả nấy".
  Nguyễn Phú Trọng đã "thành công" trong việc gạt được "kẻ thù" là ông 3D ra rìa cuộc đấu và lừa được các "bạn bè chí cốt" đã giúp ông ta đi đến "thành công rực rỡ" này trong Hội nghị TW 14 không phải ông ta mạnh, càng không phải vì ông ta được "tín nhiệm tuyệt đối" mà chính vì ông Trời đã giăng ra cái bẫy để ông ta phơi bầy hết sự hèn kém xấu xa của mình ra để cho tất cả 1500 con người sẽ có mặt trong Đại hội chính thức sẽ diễn ra trong vài ngày nữa được THAY TRỜI HÀNH ĐẠO sẽ xử ông ta thẳng cánh hơn mà không còn ai đứng ra bênh vực trợ lực ông ta nữa.
  Rất hay.
  Đây đúng là một MÀN ĐỘC DIỄN CỦA TBT ĐỘC TÀI.
  Vậy thì ông Tổng sẽ nhận được màn TRÌNH DIỄN TẬP THỂ CỦA MỘT ĐẢNG ĐỘC TÀI.

  Trả lờiXóa
 11. Trương Minh Tịnh05:24 16 tháng 1, 2016

  "Vì ấu trĩ thờ ơ u tối.
  Muốn an thân và tiếc máu xương
  Cả nước đã quy về một mối
  Một mối hận thù một mối đau thương".
  Tôi xin mượn 4 câu thơ trên của Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện để nói về 200 Ũy Viên Trung Ương Đảng.
  Đã có bỏ phiếu rõ ràng mà.Còn trách cứ gì được ai.Chính vì mình cũng sợ mất ghế.Thì nói gì chuyện ông Trọng không ham ghế?.

  Trả lờiXóa
 12. Xin trân trọng biết ơn Anh PHẠM VĂN THỌ ! Qua bài viết của Anh, Anh đã giải tỏa tâm trạng uất ức, thậm chí là ghê tởm và căm hờn của không ít đồng bào ta trước hành động lộng quyền đầy mưu ma, chước quỷ, đê tiện và bẩn thỉu của TBT Nguyễn Phú Trọng nhằm thỏa mãn mục đích tham quyền cố vị ! Anh PHẠM VĂN THỌ đã mở toang nắp " CHIẾC BÌNH GỐM, đờithứ XI" để lôi Nguyễn Phú Trọng cùng đồng bọn ra trước dư luận trong và ngoài nước !
  Thưa Anh PHẠM VĂN THỌ và Anh BÙI VĂN BỒNG kính mến !
  Em xin phép được hỏi : : Có phải Anh PHẠM VĂN THỌ là nhân vật chính trị được ghi ở trong Bách khoa mở Wikipedia: " Phạm Văn Thọ (sinh năm 1945). quê quán xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Ông là Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chúc Trung ương, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11, thuộc Đoàn đại biểu Bắc Ninh.)". Nêú suy nghĩ của em là đúng thì Anh PHẠM VĂM THỌ đã từng làm Bí thư tỉnh ủy Thái Bình, nhân sự kiện Thái Bình 1997 !
  Một lần nữa, em xin trân trọng biết ơn hai Anh !

  Trả lờiXóa
 13. Chính nhờ những phẩm chất hèn nhát,bảo thủ,ngu đần,Trọng lú mới được đa số uỷ viên trung ương cho "ở lại".
  Hầu hết các uỷ viên trung ương đều là những con chuột cở bự.Nếu Trọng lú vẫn cầm đầu,bọn chúng tha hồ sinh sôi nảy nở,đục khoét,phá hoại mà chẳng cần phải lo lắng gì nhiều.Chẳng có con chuột nào bầu cho người có tư tưởng cải cách cả,vì như thế,bọn chúng và con cháu sẽ mất tất cả.Gorbachev là một cái gương mà các "cố vấn" luôn lấy làm ví dụ để răn dạy đàn em.
  Vì thế,trước hội nghị,mặt trận thông tin đã tấn công 3 Dũng vào đặc điểm này.Rằng thì là,nếu ông ta lên sẽ có cải cách thể chế,mở đường cho dân chủ phát triển,thậm chí là...giải tán đảng...Những điều đó đều là ác mộng đối với các uỷ viên,vì thế,3 Dũng phải "đi".
  Tóm lại,kẻ nào "nắm chắc ngọn cờ" bảo vệ đảng,chế độ,bất chấp tất cả,kẻ đó sẽ "lên".

  Trả lờiXóa
 14. lương tâm thời đại05:42 16 tháng 1, 2016

  Như vậy là VỞ ĐỘC DIỄN của Nguyễn Phú Trọng đã thành công.
  Ông TBT lú lẫn thế mà cũng có những THÔNG MINH ĐỘT XUẤT.
  Ông đã giúp ông 3D giành được sự đồng thuận ủng hộ cao của 1500 con người dự Đại hội 12 sắp tới.
  Ông giúp ông 3D gạt được những đối thủ nhỏ nhen thâm hiểm như Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Tô Huy Rứa ... muốn vào chức TBT.

  Tôi không ưa ĐCS.
  Nếu ĐCS giải tán được là hay nhất.
  Nhưng trong tình hình giặc đã đến trước sân nhà rồi, hãy tập trung ĐỀN NỢ NƯỚC .
  Tôi tin ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ làm được sứ mạng quan trọng này. Nếu đó đúng đây là sứ mạng của ông ta.
  Đại hội 12 sẽ có MÀN TRÌNH DIỄN RẤT ĐẸP

  Trả lờiXóa
 15. "Nguyễn Phú Trọng không xứng đáng là Tổng Bí thư Khoá 12!"?
  Tôi không nghĩ vậy. Đây vốn là vị trí của những người tâm thần! Lú rất xứng đáng!
  Có vẻ Công Sơn còn xứng đáng hơn...

  Trả lờiXóa
 16. " CHIẾC BÌNH PANDORA" của ĐCSVN đã được mở nắp...TBT Nguyễn Phú Trọng và những kẻ a tòng đã bị lôi ra ánh sáng !

  Trả lờiXóa
 17. Quy chế là do lão Trọng đưa ra,quy chế nào cũng phải theo điều lệ đảng.Cái nào trái với điều lệ thì phải bỏ. Leo đến BCHTW, BCT mà không biết điều này rồi nói bị lừa thì hoặc là quá ngu hoặc là tham quyền tham lợi . Ai vi phạm điều lệ đảng thì phải bị kỷ luật.

  Trả lờiXóa
 18. Giải tán ĐCS06:15 16 tháng 1, 2016

  Nguyễn Phú Trọng có cơ hội cuối cùng để trở thành nhân vật lịch sử là tuyên bố giải tán ĐCSVN nhưng ông ta không muốn.
  Tham quyền cố vị, giở đủ thủ đoạn lưu manh, Nguyễn Phú Trọng đã tự cách chức mình ra khỏi vũ đài chính trị

  Trả lờiXóa
 19. Nếu như những thông tin mới nhất được loan truyền là đúng, Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm Tổng Bí thư, Trần Đại Quang là Chủ tịch Nước, Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng và Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội thì là một bước cản cho chính sách cải cách tại Việt Nam.
  Thủ tướng Dũng được cho là lãnh đạo không giáo điều, có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với phương Tây vì thế nếu được nắm chức tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, ông sẽ có thể dễ dàng đưa Việt Nam vào con đường cải cách kinh tế và chính trị nhanh hơn.
  Nhưng những người chống ông Dũng cho là ông chỉ có những phát biểu mị dân.
  Chống Trung Quốc xâm lấn biển đảo, ông Dũng chỉ hù dọa đưa Bắc Kinh ra trước toà án quốc tế vào một thời điểm thuận tiện mà đến nay Việt Nam vẫn chưa đứng đơn kiện.
  Ông còn để Trung Quốc đầu tư ào ạt vào Việt Nam, từ Tây Nguyên, Vũng Áng đến Đà Nẵng.
  Ông hô hào chống tham nhũng, không dẹp được tham nhũng ông sẽ từ chức, nhưng qua những vụ tham nhũng lớn như Vinalines, Vinashin xảy ra khi ông đang nắm quyền và đến nay ông vẫn còn tại chức.
  Ông Dũng còn nói ông ở lại vì đảng muốn thế.
  Thật ra dù có tranh giành chức danh, trong nội bộ các lãnh đạo vẫn phải đặt mục đích bảo vệ đảng là chính để tiếp tục độc quyền cai trị trên đất nước Việt Nam.
  Ngoài biển Đông “Tàu lạ, tàu quen đều là Tàu cả”. Còn lãnh đạo Hà Nội hiện nay “Hùng Dũng Sang Trọng đều là cộng sản cả”.
  Mai này “Trọng Phúc Quang Ngân” hay “Dũng Nhân Ngân Nghị” hay ai khác nữa lên làm lãnh đạo thì nhân dân cũng chẳng được gì.
  Người dân Việt chỉ thực sự làm chủ đất nước khi Đảng Cộng sản từ bỏ độc quyền cai trị, trả lại cho dân quyền tự do bầu cử, ứng cử và chọn người lãnh đạo.
  Thé nên, dù nhiều người VN quan tâm tới đại hội đảng, nhưng cũng có nhiều người VN quan tâm tới cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới ở Mỹ. Không phải xa vời đâu. Nó cũng có thể ảnh hưởng tới VN.
  (Bùi Văn Phú)

  Trả lờiXóa
 20. Tiền Lệ Nguy Hiểm!
  Nếu như Cả Trọng trúng TBT kỳ này, vượt qua quy định về tuổi tác lần 2, sau này có kẻ khác lấy đó làm gương, trụ lại đến 90 tuổi, ai làm gì được?
  Người già thường bảo thủ, tại sao vậy? Do cơ chế sinh học, các tế bào não bị lão hóa nến khả năng tiếp thu cái mới rất hạn chế. Để khẳng định "Cái Tôi" họ bám giữ chặt khừ vào những hiểu biết cũ kỹ, coi đó là chân lý bất biến trong khi xã hội vận động không ngừng nghỉ, diễn biến trong từng khoảnh khắc, đòi hỏi người lãnh đạo phải thông minh năng động quyết đoán để giải quyết vấn đề.
  Chủ Ngĩa Xã Hội là không tưởng, những kẻ lười(lừơi suy nghĩ) luôn muốn nó đem lại "công bàng" cho mình, làm gì có? Nếu bây giờ chia đều tài sản cho tất cả mọi người, chỉ 1 tiếng sau, đã lại có sự phân hóa kẻ giàu người nghèo rồi. Ngay cả trong Đảng, cùng làm quan đầu tỉnh như nhau nhưng có vị được 5-3 ngàn tỉ, có vị vài trăm, thậm chí có vị thuộc loại "xơ mướp"(ông Nguyễn Sự).
  Trong khi thằng Tàu lấy bành trướng xâm lược làm "lợi ích cốt lõi" mà ta lại bầu một người ôm chân lệ thuộc nó làm TBT là sao? Ổn định trong hiên ngang thì mới đáng bàn. Ổn định của kẻ nô lệ-hèn thì vứt!

  Trả lờiXóa
 21. Chi voi nhung su that duoc nho lai, DEN CU cua Tran Dinh da loi ra ngoai anh sang biet bao thu doan doi tra, tan doc ghe hon cua CS ( MB ) VN. No lai duoc boc tran mot lan nua duoi ngoi but binh luan sac sao ( cung phan comments phong phu ) cua nha bao NgoNhanDung :

  Http://www.danluan.org/tin-tuc/20140811/ngo-nhan-dung-gioi-thieu-den-cu-so-phan-viet-nam-duoi-che-do-cong-san-cua-tran-dinh.

  11.8.2014 - NgoNhanDung : GIOI THIEU DEN CU so phan Viet-Nam duoi che do Cong san cua TranDinh.

  Trả lờiXóa
 22. Thời Nhà Đinh,Vua mất,con còn nhỏ,biên cương phia Băc giăc Tông chuẩn bị kéo sang xâm lươc,các tương lĩnh trong triều tôn Thập đạo tương quân Lê Hoàn lên Thống lĩnh Triều đinh lại đươc Hoàng Thái hậu Dương Vân Nga có tâm nhìn tiến bộ vượt thời đại đem áo Long Bào khoac lên vai cho Lê Hoàn và ông đã cùng Dân tộc viết nên trang sử oai hùng chông giặc Tông.
  Thời nhà Nguyễn Đât nươc bị Pháp đô hộ,Triều đình có xứ Trung kỳ gọi là đất tự trị,nhưng Vua chỉ là bù nhìn,người ta chọn Vua chỉ để sai khiến,thao túng phục vụ mưu đồ của họ,cho nên mời có thảm cảnh"tứ nguyệt tam vương"

  Trả lờiXóa
 23. neu NPT nguoi mien bac lam TBT thi moi dang vien dcs mien nam chac nghi huu het
  giao su giam doc phai la nguoi mien bac
  tien si thac si phai la nguoi mien bac
  tu ong ban ca den ba ban rau cung nguoi mien bac
  cai dieu nay the thi nguoi mien nam lam gi
  di chan chau
  y quen di chan chau cung nguoi mien bac nua
  het biet luon roi

  Trả lờiXóa
 24. Thật tình đất nước chưa bao giờ yên,chèo lái qua bao cơn sóng gió cho nhân biết ai là tương đối được.Thế thôi ?
  Anh Trọng làm TBT một nhiệm kỳ là quá đủ và thừa cho cá nhân anh ấy rồi.
  Tình hình thế giới và trong nước hiện nay không cho phép một người quá tuổi lãnh đạo ĐCSVN,mà thực chất là lãnh đạo dất nước.
  Nhân dân và toàn đảng cần người lãnh đạo đủ sức chèo lái đất nước cùng với nhân dân,chứ cá nhân 1 TBT có là thánh cũng không làm được gì cả.
  Đây là việc nhắn gởi để anh Trọng ,Bộ Chính Trị và đại hội suy nghĩ,riêng anh Trọng nên rút lui,để nhân dân và các nước trên thế giới còn tôn trọng ĐCSVN.Mong anh Trọng đừng phản bội xương máu của đồng đội chúng tôi,những chiến sĩ Quân giải phóng Miền Nam,là những người chiến đấu với chỉ cơm nhà,áo vợ hoặc áo mẹ...Chúng tôi không lương và chả có truy lãnh lương mà.
  Các anh ở Miền Bắc suy nghĩ điều tôi nêu ra trên và sau đây,
  Trước năm 1965,Chính sách của MỸ ở Miền Nam là rất sai lầm,và phần lớn BCT ĐLĐVN cũng rất sai lầm với chúng tôi là MTDTGPMNVN.
  Chỉ trong 10 năm qua,Mỹ và các nhà lãnh đạo Miên Bắc sai lầm ghê gớm,sai về nhận thức ,sai đánh giá chính sách,sai về đối ngoại.Một trong sai lầm đó là khống chế sự phát triển kinh tế,và có những tác động làm thất bại chủ trương về tổ chức các tập đoàn kinh tế.Các tập đoàn kinh tế vừa qua sẽ không thất bại cách đây 4 năm,nếu không có tác động phá hoại.
  Các đảng uỷ và bí thư đảng uỷ trong các tập đoàn kinh tế là lãnh đạo TCT chứ,vậy thì Đảng chịu trách nhiệm chứ,và Tổng bí thư phải chịu trách nhiệm chính chứ.
  Thủ tướng,bộ trưởng và chủ tịch tỉnh,thành phố chỉ và có thể chịu một phần,vì họ điều hành.Lãnh đạo chỉ đạo hầu hết là Đảng,và ngay xã phường thôi,Đảng cũng ôm đồm đến cả việc nhỏ.
  Những người chống ĐCSVN là thực,họ chưa là cái gì mà tôn họ lên thành thế lực thù địch,các tổ chức ở nước ngoài họ la lớn thế thôi chỉ cốt kiếm tiền đóng góp để sinh nhai,chứ họ là ai mà đòi về nước chống lại ta,và họ chưa ngu về nước sống đâu,nước ngoài ở bụ còn hơn ở ta đối với họ.Tôi nói vậy vì tôi ở rừng còn hơn ở thị xã trong sự quản lý của Mỹ và VNCH kia mà.
  Tôi cho rằng 4 anh đều quá già rồi,mà thật ra còn già hơn trong tư duy và hành vi...nói thật lão hoá cả trong phát ngôn.
  Và các anh nghĩ mà xem,tổng bí thư,thủ tướng chỉ có kí và đọc,chưa chắc đọc trước khi kí và trong trước kia mà.Ngay ở tỉnh huyện cũng thế thôi,chỉ kí và đọc đại khi ra hội nghị,chả hiểu gì trước cả.
  Vì lẽ gì các anh lại không tin thế hệ kế cận cũng tuổi già như anh Nhân ,Minh,Quang,Phúc ,Ngân.Nếu không tin thế hệ này,vậy các anh là ai,là cái gì.Giã sử các anh bị liệt cả thì ĐCSVN chết đứng à.
  Tôi nhớ mãi,chuyện buồn cười,sau khi Bác Hồ qua đời,số từ Bắc vào tung tin là cuộc kháng chiến sẽ không thắng được,lí do là không có người lãnh đạo đúng tầm .Và chính tư tưởng như thế nên họ hy sinh trước vì quá loạn choạng và sợ sệt.Trong chiến đấu ai sợ chết y chang hi sinh sớm.
  Trong 10 năm qua,nhân dân ta đã hy sinh quá lớn vì những thiệt hai kinh tế,trong đó có tội của các anh và của cả tôi.
  Vậy nay từ giã nó có tốt hơn không.Nghĩ mà xem,Pháp diệt gọn ban lãnh đạo cao nhất của Đảng tại 18 thôn vườn Trầu Hoác Môn,Cụ Lê Hông Phong,Nguyễn Thị Minh Khai bị bắt,vậy mà phong trào lại tăng lên càng dữ.Mỹ hốt gần gọn đảng viên ở lại công khai mà,vậy mà đùng một phát,chiến khu bùng lên nổ súng,lúc đó có chỉ đạo TW đâu và cái nghị quyết 15 còn xếp bỏ trong lưu trữ mà.
  Chúng tôi,như anh Ba Dũng,Hồng Anh,Tôi và một số anh em khác,chỉ 9 ,10 tuổi mà vào ra chiến khu làm như người lớn,vì cha đẻ chúng tô hy sinh,chúng tôi phải chiến đấu chứ chả ham hố gì cả vì tin sao nỗi còn sống.Còn sống hôm nay vì không còn sợ chết.
  VNCH có bao máy loa,ta cũng chả thiếu gì,nhưng người phải thắng và người chọn thua là vì lẽ đất nước cả,đất nước phải tồn tại và phát triển các anh ạ.Âm thanh từ LOA chỉ nghe cho vui thôi nhé.
  CS.

  Trả lờiXóa
 25. thế là tiêu chuẩn vào bct :xa dân,gần tầu,gét mỹ,kiên trì độc đảng của trọng lú đã thành công thật là tai họa cho dân tộc VN

  Trả lờiXóa
 26. Các đ/c UVTW và đại biểu đi dự đại hội đảng phải tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của Đ/c TBT Trọng về tiêu chuẩn lựa chọn lãnh đạo đấy nhé, là "ko được lựa chọn những đ/c có tham vọng chính trị, tham vọng quyền lực vào BCHTW". Các đ/c biết ai là người tham vọng rồi đấy nhé.

  Trả lờiXóa
 27. "Thôi thôi Không(có) trách chi đàn trẻ
  Thôi để rồi ta sẽ tính sau (liệu bồi)" (???).

  Trả lờiXóa
 28. Kỳ này tiếp tục làm TBT làm cho dân VN té xỉu luôn , xem có dám còn chê là lú nữa hay không cho biết .

  Trả lờiXóa
 29. Xin được phát biểu ngắn gọn như thế này về mưu mô xảo quyệt của Ng.p.Trọng trong việc bầu bán nhân sự : Trọng đã nôn ra ( nghị quyết 244 ) và rồi lại nuốt vào ( không chấp hành nghị quyết 244 về bầu bán nhân sự ) ! Một kẻ tiểu nhân , lươn lẹo như NPT thì không đáng có mặt trên cõi đời này chứ đừng nói là đủ tư cách " chồm hỗm " cái ghế TBT đảng CSVN một lần nữa ! Không còn một từ ngữ tệ hại nào để nói về tư cách làm người của Trọng LÚ .

  Trả lờiXóa
 30. Lú ở lại vì tập đại hán nó chưa nuốt xong biển đông mà lị. Diệt cụ Dũng xong còn ai dám hó hé nữa, xong rồi thì yên tâm xuống giao quyền cho đệ tử ruột, sau đó truyền tiếp cho đệ cháu. VN lại chìm trong tăm tối. Thế là hết, tối như mực.

  Trả lờiXóa
 31. Toi mong ở đại hội 12 sẽ có nhiều đại biểu đòi quyền đề cử,bác bỏ những quy định trái với điều lệ đảng.Và 1 chức danh nếu không có 2 người trở lên thì tẩy chay không thèm bầu.Các vị cũng không nên nghe theo trưởng đoàn vì mỗi người có cách đánh giá khác nhau,không nên trở thành một đàn cừu.nhiều ông trưởng đoàn là trung ương ủy viên mà lái đại biểu đoàn mình thì cũng không nên.Các ông đừng sợ mất ghế khi bầu cho người có tư tưởng cải cách vì coojng sản cải cách vẫn tốt hơn cs bảo thủ.Nếu theo Tàu thì các vị có bảo toàn được tài sản không khi Tập cận Bình ra lệnh cho cs VN đả hổ diệt ruồi.Theo cải cách thì kinh tế mạnh lên,dân sung sướng hơn sẽ đỡ bức xúc,các vị sẽ an toàn hơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Các trung ương uỷ viên rất dị ứng với những từ như "cải cách","dân chủ","tự do"...Vì thế,nếu ai có tư tưởng đó mà lên cầm đầu đãng,họ và đám con cháu sẽ mất tất cả.Vì thế,họ sẽ dồn phiếu cho cái lão ngu đần Trọng lú.Nếu lão ta cầm đầu thì nồi gạo của các uỷ viên mới được bảo đảm.

   Xóa
 32. Https://www.danluan.org/tin-tuc/20140811/ngo-nhan-dung-gioi-thieu-den-cu-so-phan-viet-nam-duoi-thoi-cong-san-cua-tran-dinh

  Neu link tren khong vao duoc, thi cac ban go lan luot nhu sau :

  Http://www.danluan.org
  Http://www.danluan.org/tu-khoa/ngo-nhan-dung

  Roi tim bai Ngo Nha Dung binh luan ve Den Cu.
  Hoac go :
  Http://www.danluan.org/tu-khoa/den-cu

  Roi tim bai DenCu cua Ngo Nhan Dung binh luan

  Trả lờiXóa
 33. Bài viết phân tích chọn lọc có tầm lý luận... Nhưng bàn luận cho nhiều cũng không bằng một chỉ thị của Trung Cộng.

  Cảm ơn tác giả

  Trả lờiXóa
 34. Tất cả các bản mặt hiện hữu trên chính trường VN hiện nay hầu như không một ai có thể lèo lái đất nước ra khỏi vũng lầy cả. Vì quá tuyệt vọng lên dân Việt phải chọn cái xấu ít thay cho cái xấu nhiều thôi,chứ y tá với lú thì cũng thế mà thôi. Còn bậu sậu của hai bản mặt này thì làm gì có ai là người tử tế. Phỏng có thằng con nào dám đặt vinh nhục và tồn vong của quê hương đất nước lên trên cái ghế bẩn thỉu mà chúng đang ngồi.tầu nó cho máy bay trên nước mình như nhà của nó mà có thấy y tá ý kiến gì đâu câm như thóc cả lượt. Trừ ông Lê mã Lương.

  Trả lờiXóa
 35. Cứ nhớ đến Ceaucescu lại thấy làm chính trị nguy hiểm thế nào: làm vua suốt mấy chục năm, ấy thế mà chỉ cần lúng túng chậm chạp một chút thôi là bị lôi ra bắn chết queo như con chó! Hoặc như ông Bá Thanh: vừa mới tuyên bố “hốt hết”, nhưng chưa kịp “hốt” ai thì đã bị hốt ngược. Không biết sau đại hội này VN có “đả hổ diệt ruồi” không đây?

  Trả lờiXóa
 36. Là một người dân tôi nhận thấy Ông Nguyễn phú Trọng đả tiếm quyên BCT đẻ ra nhiều dự luật trái với điều lệ đảng - Người dân đả không có quyền bầu cử và ứng cử - Trong đảng các đại biểu dự Đai Hội 12 cũng không có quyền ứng cử hoặc đề cử như thế thì thật là bù nhìn -
  Vậy rất mong quý vị Đai Biểu nên phát huy quyền làm chủ của mình để thay mặt nhân dân nên ứng cử hoặc đề cử những vị có lòng yêu nước thương dân vào tứ trụ - Phải lật ngược thế cờ mà ông Trọng đả áp đặc - Rất mong Quý vị sáng suôt đừng bù nhìn nhục lắm -

  Trả lờiXóa
 37. Trong Commen viết cho bài này thì Công Sơn nói chuẩn.
  "Bác Hồ chết vẫn có người thay" và người đó làm còn "ngon lành" hơn...Huống gì ông TBT Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu lo sợ không có ai đủ tài hơn ông?
  Các ông già rồi hãy nghỉ hưu để hưởng tron tuổi già, giao đất nước cho thế hệ trẻ, đừng quá tham quyền cố vị mà làm hại thêm cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 38. Cút! Cút hết!
  Chả lẽ nước Việt này lại không còn người tài giúp dân cứu nước.
  Cút hết cho khuất mắt dân tao!
  Xin lỗi Anh Bồng. Tức quá đ...chịu được.

  Trả lờiXóa
 39. đảng "như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ, không quê hương- sương gió tơi bời"-chính là con rơi con vãi của đảng cs Liên xô ngủ lang với đảng csTrung quốc mà đẻ ra-nên bản tính vong bản đè đầu dân tộc VN có sẵn từ trong gien của những kẻ cầm đầu csVN -bảo sao nó cứ làm tay sai cho Tàu:
  từ 1/1 đến 9/1 liên tục nào giàn khoan 981 của TQ lại vào biển Đông khoan dầu, tàu trinh sát của TQ vào sát bờ biển VN; máy bay TQ ngang nhiên bay trên bầu trời Sài gòn không cần xin phép... điều sỷ nhục cho một quốc gia độc lập có chủ quyền- những kẻ cầm đầu đảng csVN hãy mở mắt ra nhìn những người lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ :khi máy bay chiến đấu Nga xâm phạm bầu trời vùng biên Thổ, Thổ cho máy bay lên xua đuổi cảnh cáo và bắn tan xác máy bay Nga- như thế thì hãy làm lãnh đạo, còn không thì cút mẹ chúng bay về vườn cho thằng chăn bò nó lên làm tổng bí thư và thủ tướng cho dân được nhờ.
  PHẢI GIẢI TÁN NGAY ĐẢNG CSVN ĐỂ CỨU NƯỚC.
  "Đổi Mới Cuộc Sống"

  Trả lờiXóa
 40. Tư bản nó cho tiền, vay tiền để mà thoát chết đói, mà công nghiệp hóa, mà có hàng hóa dùng, mà có ô tô đi, có ti vi xem, có điện thoại liên lạc,... vậy mà tuyên giáo cs vô ơn còn nói láo.
  dân nuôi đảng, chết cho đảng ăn trên ngồi trốc mà gọi dân là "thế lực thù địch";"phản động"
  đúng là một lũ mất dạy, vô ơn.

  Trả lờiXóa
 41. DÂN TA CÓ SỐNG CŨNG THÀNH TẬT VỚI ĐẢNG:
  1- Đại hội đảng toàn quốc thì to hơn trời rồi, có cả xe tăng súng ống và
  5200 lính bảo vệ , chưa kể khối phục dịch phục vụ ăn theo,cờ quạt khẩu hiệu
  hàng chục triệu cái giăng đỏ lòm các nơi, ăn nhậu đi lại tràn trề, loa đài hát
  hò rầm rĩ... quá tốn kém có thể tốn hàng tỷ đô la (22.500 tỷ) chưa chắc đã đủ.
  mà có định mức gì đâu, cứ chi hết bao nhiêu, ngân sách chịu hết.
  2-Cả nước có 63 thành phố và tỉnh là 63 đảng bộ tỉnh thành phố đại hội rầm tí mẹt đỏ lòm khắp nơi trống dong cờ mở, loa đài ra rả loạn xạ, đánh chén lu bù. Ước tính mỗi cái đại hội này cũng tốn hàng chục tỷ đồng thì 63 tỉnh đã đốt khoảng hàng ngàn tỷ đồng chứ chẳng chơi.

  3-Chính phủ có 30bộ và cơ quan ngang bộ và trực thuộc phủ là 30 bộ ngành đại hội cũng rùm beng, cũng đánh chén, phong bì phong bao, văn nghệ văn gừng, băng rôn khẩu hiệu cờ quạt đỏ lòm quyết toán tốn kém theo thực chi.
  4-Các ban ngành trung ương đảng quản ly, các học viện nhà trường, các trường đại học…. đều tổ chức đại hội, đều cờ quạt băng rôn pano ,đều đánh chén , hát hò phong bì…

  5-Mỗi tỉnh có 15sở=945 cái sở trong toàn quốc= 945 đại hội các sở toàn quốc mỗi cái cũng chi một vài chục triệu (cờ quạt, khẩu hiệu, ăn nhậu, hát hò, phong bì mời đại biểu....

  6-Cả nước có 713 quận huyện là 713 đảng bộ quận huyện đại hội cũng đại hội rầm rĩ, mỗi đại hội cũng chẳng chi ít hơn hàng trăm triệu đồng, vậy cả nước cũng tiêu mât từ hàng trăm tỷ vào cờ quạt, khẩu hiệu, đánh chén, quà tặng phong bì cho cấp trên dự

  7-Cả nước có 9043 phường xã là 9043 đảng bộ phường xã đại hội, mỗi đại hội cũng phải chi hàng chục triệu
  8-Các "tổ chức quần chúng";"tổ chức dân sự"(giả hiệu-của đảng) như mặt trận, công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ, hội cựu CB, hội nông dân, ... cũng tổ chức đại hội đảng bộ cơ quan, và cũng chi tiền do ngân sách nhà nước cấp để rồi làm những việc "định hướng""đoàn kết"(lừa mị) những người ngoài đảng để đi theo cái thiên đường mù do đảng dắt đi.

  9- Đấy là chưa kể những đảng bộ chi bộ cấp thấp, cũng rùm beng đại hội như ai, cũng đánh chén đại hội để bầu ra cái mà dân cực ghét, cực khinh.

  Tốn kém đến không biết bao nhiêu tiền của dân (ước tính toàn bộ kỳ đại hội này ít nhất phải tiêu mất khoảng trên 30.000-40.000 tỷ VND=1,5 đến 2 tỷ đô la ) của dân, chứ đảng phí chẳng đủ chi “lương”cho các quan đảng- chứ nói gì chi cho các việc này.
  PHẢI CHẤM DỨT NGAY CAÍ VIỆC LẤY TIỀN NGÂN SÁCH QUỐC GIA CHI CHO VIỆC CỦA ĐẢNG-CẢ ĐẢNG THAM NHŨNG NHƯ THẾ THÌ GIẾT DÂN À.
  PHẢI DẸP NGAY CHƯƠNGXI, ĐIỀU 46.1 TRONG ĐIỀU LỆ ĐẢNG CSVN.

  Trả lờiXóa
 42. diễn tập chiến đấu thực binh rất rầm rộ, để "chống diễn biến hòa bình"
  vậy ĐẢNG LÀ LŨ CƯỚP À? là cướp hay sao mà sợ diễn biến hòa bình? là cướp hay sao mà lại lấy vũ khí để đàn áp biểu tình ôn hòa tay không?
  rõ ràng: ĐẢNG CSVN LÀ TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG CHỐNG LẠI DÂN TỘC.

  Trả lờiXóa
 43. một tổ chức tham nhũng chuyên lừa dân ăn bám ngân sách, đục khoét lớn nhất là cái đảng csVN thì không ai dám chỉ thẳng ra?
  đảng không những tham nhũng tiền bạc, đất đai, của cải... mà còn tham nhũng độc tài về quyền lực.
  Nội chỉ riêng việc đại hội đảng các cấp từ cơ sở đến đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12 này đã cướp đi của người dân khoảng 1,5 đến 2 tỷ đô la (= khoảng 35-40 ngàn tỷ VNĐ đấy các vị ạ.) có kẻ tham nhũng nào lớn hơn không?
  cá nhân tham nhũng vẫn có cơ đòi lại được, chứ tập thể tham nhũng có hệ thống, có tổ chức, được "hiến pháp";"luật pháp" bảo vệ như thế thì bao giờ đòi được, chống được? chống ai?
  Cái nguy hiểm nhất là để bảo vệ ngai vàng độc tài toàn trị thì đảng csVN lại cam tâm làm tay sai cho csTQ.
  Là lũ tay sai do đầu sỏ cs quốc tế lập ra và nuôi dưỡng (để thực hiện mục tiêu “thế giới đại đồng”) sau khi cướp được quyền cai trị cả nước, chúng đã trả “ơn” quan thầy TQ của chúng bằng việc dùng công hàm 1958 để công nhận cái tuyên bố của TQ về chủ quyền ở Biển Đông (trong đó có quần đảo Hoàng Sa –“Tây sa” và Trường Sa –“Nam Sa”), cũng như làm ngơ trước việc TQ chiếm đóng Trường Sa 1974 và ươn hèn lệnh cho lính Hải quân ta án binh bất động mặc cho TQ đánh chiếm Gạc Ma 1988… ngoài ra, Điểm cao 1509 (Vị xuyên-Hà Giang) khống chế toàn bộ khu vực Việt Bắc, phần lớn thác Bản Giốc ( Cao Bằng); Ải Nam Quan (Lạng Sơn); Bãi Tục Lãm (Quảng Ninh)… đều bị chúng cắt dâng cho csTQ.
  Lo sợ không có kẻ chống lưng, năm 1990, những tên cầm đầu đảng csVN sang Thành Đô cam kết làm tay sai cho TQ, mong được TQ bảo kê cho sự cầm quyền bất chính của chúng- chúng chủ trương sát nhập VN vào TQ? Điều mà đến nay chúng vẫn bưng bít nội dung những thỏa thuận ngầm đầy tội lỗi này.
  sau hội nghị Thành Đô, thì đảng CSVN đã ký ngay 2 hiệp ước Biên giới Việt Trung ngày 30/12/1999 để giao 1694 km vuông đất trên biên giới cho Trung Quốc và hiệp ước phân định vịnh Bắc Bộ ngày 25/12/2000 giao 11000 km vuông lãnh hải ở Biển Đông cho Trung Cộng
  Suốt bốn nghìn năm cha ông ta tạo dựng, Đổ bao mồ hôi xương máu ra gìn giữ quyết không để mất một tấc đất của tiền nhân để lại cho con cháu trên đất nước VN này, thế mà dưới ách cai trị của lũ vong bản tay sai Tàu –csVN đã để mất đất biên giới diện tích bằng cả tỉnh Thái Bình, mất gần hết chủ quyền ở Biển Đông.
  Hiện nay, Trọng lú và bè lũ tay sai lê chiêu thống đang thực hiện lộ trình mà đảng csVN đã ký với TQ ở Thành Đô 1990, điều này là cực kỳ nguy hiểm, tham ô tham nhũng cũng không thể nguy hiểm bằng.
  phải tiêu diệt lũ lê chiêu thống trong đảng csVn.
  phải giải tán đảng csvn để cứu nước.
  phải xóa bỏ điều 4 hiến pháp, thả tù chính trị, đa đảng cạnh tranh và bầu cử tranh cử tự do dân chủ.
  ai có khả năng làm được điều đó thì ủng hộ, bất kể quá khứ họ thế nào, kẻ nào ngăn cản đường đi của dân tộc tới tương lai kẻ đó phải bị dẹp bỏ.
  Dân tộc VN muôn năm
  Nước VN muôn năm.

  Trả lờiXóa
 44. BCHTW cứ làm như Ban chấp hành đoàn ở cơ quan em là OK rất khách quan và chon được đúng người tài đức và uy tín.
  - Bước một: Sau khi hoàn thành các công việc như khai mạc đại hội, đọc báo cáo tổng kết , xong các bước thảo luận...BCH cũ từ chức giao quyền cho chủ tịch đoàn điều khiển đại Hội.
  - Bước 2:Chủ tich đoàn công bố nội quy ứng cử đề cử vào BCH và chỉ định ra Tổ bầu cử (tổ này thay mặt cho ddaonf chủ tịch về công tác bầu cử UVBCH, có quyền lên danh sách ứng cử viên, phát phiếu ra, thu phiếu vào, kiểm phiếu và công bố kết quả) Sau đõ Tổ bầu cử thông báo cho các đại biểu tự do ứng cử. Nếu không còn ai ứng cử thì đại hội đề cử (do các đại biểu giới thiệu) đến khi đủ số lượng ững viên(nếu lấy 180 UVBCH và 20 UV dự khuyết, thì cả đề cử và ứng cử lấy lên 260 người} nếu số lượng ứng cử đề cử vượt quá chỉ tiêu 260thì bỏ phiếu kín vòng 1 sau khi kiểm phiếu, sẽ chọn lấy đủ 260 người có số phiếu từ cao xuống thấp đến khi đủ 260 người thì chốt danh sách ứng cử.
  - Bước 3: Bỏ phiếu kín, sau khi chon UVBCH trong số 260 trong danh sách để bầu ra 180 UV chính thức và 20 UV dự khuyết. (trên nguyên tắc lấy số phiếu từ cao xuống thấp đến khi đủ số lượng thì dừng lại)
  - Bước bốn: Chọn 16 người có số phiếu cao nhất từ 1 đến 16 để đưa vào bộ chính trị.
  - Bộ chính trị sẽ triệu tập một kỳ Hội nghị đầu tiên để bầu ra các chức danh khác:

  Trả lờiXóa