Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

BÀN VỀ CHỦ ĐỀ VÀ PHƯƠNG CHÂM ĐẠI HỘI ĐẢNG

* Gs. NGUYỄN ĐÌNH CỐNG
Trước khi làm việc gì người ta thường vạch ra : mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, kế hoạch…Với ĐH Đảng còn thấy nêu ra CHỦ ĐỀ và PHƯƠNG CHÂM. Nhớ lại,  ĐH IV, năm 1976 đề ra phương châm  là :Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH. Phương châm đó đã hoàn toàn phá sản.
Thử xem chủ đề các đại hội gần đây:
ĐH IX- Phát huy sức mạnh dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa ( 31 chữ ).
ĐH X-Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.(38 chữ ).
ĐH XI-Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại ( 47 chữ ).
ĐH XII- Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nhiệp theo hướng hiện đại ( 67 chữ ).
Phương châm  của ĐH X là : Trí tuệ, Đoàn kết, Đổi mới, Phát triển; của ĐH XI là : Đổi mới, Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn kết. Tại ĐH các cấp tỉnh, thành chuẩn bị cho ĐH XII, mỗi nơi được tự lựa chọn một trong các cụm phương châm sau : 1- Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Đổi mới. 2-Đoàn kết, Dân chủ, Sáng tạo, Phát triển. 3-Bản lĩnh, Dân chủ, Kỷ cương, Đoàn kết. Trong 8 tiêu chí được dùng trong 5 cụm phương châm thì Đoàn kết dùng 5 lần, Dân chủ  4 lần,  Đổi mới 3 lần, Phát triển, Trí tuệ và Kỷ cương 2 lần,  Sáng tạo và Bản lĩnh 1 lần . Như vậy tiêu chí  Đoàn kết và Dân chủ được cho là quan trọng nhất.
Về hình thức, chủ đề càng ngày càng dài và nghe qua thấy chủ đề nào cũng hay, cũng hấp dẫn. Mỗi cụm phương châm chỉ có 4 tiêu chí  và phương châm nào nghe cũng có lý. Chắc rằng để viết ra được chủ đề và phương châm như vậy phải tốn nhiều công sức và trí tuệ của những nhà lý luận cao cấp của Đảng. Rồi Tổng bí thư và BCH trung ương còn phải tốn thời gian, tốn công sức để  thảo luận và thông qua.
Tôi rất muốn tìm hiểu, đánh giá về tác dụng và hiệu quả của những chủ để và phương châm  ấy, nhưng không thực hiện được vì lực bất tòng tâm. Qua điều tra sơ bộ chỉ mới phát hiện ra là đa số đại biểu dự đại hội các cấp không quan tâm đến chủ đề và phương châm của ĐH, họ chủ yếu chỉ muốn biết đến vấn đề nhân sự. Thôi thì  nêu vấn đề ra để ai có quan tâm thì bàn luận. Kể ra có ai đó lấy vấn đề vừa nêu để làm đề tài một luận án tiến sĩ về ngành xây dựng đảng thì có nhiều khả năng được đánh giá “rất xuất sắc”, còn nếu đăng ký được để làm  NCKH với  đề tài   “ Chủ đề và phương châm ĐH Đảng qua các thời kỳ dưới ánh sáng của tư tưởng CM” thì  chắc cũng được cấp một khoản kinh phí kha khá. Đó là khi họ làm nghiên cứu theo kiểu ngụy biện, nghĩa là bằng cách  dùng luận cứ chỉ là một phần của sự thật, luận chứng nhằm ca ngợi và luận đề là sự vô cùng  sáng suốt của lãnh đạo, mặt khác phải cố tình che dấu hoặc loại bỏ đi một phần của sự thật, phần quan trọng và bản chất là nhiều đại biểu không hề quan tâm. Còn nếu như làm nghiên cứu một cách thực sự khoa học để vạch ra đầy đủ cả mặt phải và trái, cả mặt tích cực và tiêu cực thì không khéo sẽ bị qui kết là luận điệu phản động, tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Tôi không có tham vọng nghiên cứu một cách hoàn chỉnh mà chỉ nêu ra một vài nhận xét có tính phản biện, may ra có tác dụng gì đó đến suy nghĩ của những trí thức cao cấp của Đảng và làm thức tỉnh những người muốn biết sự thật.
Những tiêu chí như Sáng tạo, Trí tuệ, Bản lĩnh được nêu ra một cách dè dặt, phải chăng trong hoàn cảnh hiện nay đó là thứ mà nhiều tổ chức Đảng ít cần đến, là  của hiếm. Những vấn đề như Dân chủ, Đoàn kết, Đổi mới, Trong sạch và vững mạnh của Đảng được nhắc đến nhiều, chứng tỏ Đảng rất quan tâm nhưng qua các kỳ đại hội chẳng tiến bộ được bao nhiêu mà có khi còn thụt lùi. Vì sao vậy. Theo tôi vì quan điểm của Đảng về những thứ đó trái với thông thường, phạm vào điều mà trong lôgic học có tên là lỗi “ đánh tráo khái niệm “.
Trước tiên xét khái niệm dân chủ. Đảng muốn tập trung dân chủ, tập trung quyền lực vào một nhóm người, là đảng viên và cấp dưới phải tuyệt đối phục tùng cấp trên, từ đó mới sinh ra việc BCH TƯ ra quy định những điều đảng viên không được làm, ra nghị quyết 244 về bầu cử v.v..Theo điều lệ Đảng cũng như theo cách hiểu phổ thông thì dân chủ là mọi người có quyền nói lên quan điểm của mình, có quyền ứng cử và bầu cử. Như vậy thì NQ 244 là trái điều lệ , là phản dân chủ. Dân chủ theo quan niệm của Đảng trên nền chuyên chính vô sản là trái với dân chủ thông thường của nhân loại ( mà các nhà lý luận của đảng cho là dân chủ tư sản ).
Về đoàn kết. Để có đoàn kết rộng rãi  thì trước hết trong Bộ chính trị, trong BCH TƯ phải có đoàn kết thật sự, sau đó là có sự thống nhất về mục tiêu trong toàn Đảng và giữa Đảng với dân. Sự thống nhất đó không phải do áp đặt, không phải do tuyên truyền dối trá mà phải trên cơ sở thảo luận công khai, đối thoại minh bạch, tôn trọng các quan điểm khác nhau. Đảng kêu gọi hòa hợp dân tộc nhưng bắt người khác cải tạo để  hòa hợp với mình chứ Đảng không chịu hòa hợp với người khác, miệng hô hào đoàn kết nhưng việc làm lại có tác dụng chia rẽ , thế thì đến muôn đời cũng không thể có đoàn kết thực sự.
Về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Muốn làm được việc đó thì phải từ bỏ những lý thuyết và công việc làm cho Đảng suy sụp và thối nát. Đó là Chủ nghĩa Mác Lê nin, là con đường XHCN, là đấu tranh giai cấp, là chuyên chính vô sản. Đảng kêu gọi chống tham nhũng nhưng không chịu thấy “ tham nhũng quyền lực” mới là tổ sư của mọi tham nhũng khác, hàng giờ, hàng phút đẻ ra và nuôi dưỡng các tham nhũng khác. Mà chính Đảng mới là nguồn gốc của tham nhũng quyền lực, tham nhũng từ khi mới thành lập, trong suốt cả thời kỳ dài, đến khi Đảng nắm được chính quyền thì  tham nhũng đó nhanh chóng biến hóa thành tham nhũng tài sản và chức tước. Đảng hô hào làm trong sạch và vững mạnh mà cứ khư khư ôm lấy những mầm mống thối nát thì  chỉ hô hào suông mà thôi.
Về đổi mới. Trong mấy chục năm qua từ “đổi mới” đã bị lạm dụng quá mức. Thực chất của công cuộc phục hưng kinh tế từ 1986 chẳng phải là đổi mới, chẳng phải sáng tạo gì hết, chẳng qua là trước đó vì ngu dốt, phạm sai lầm, nay sửa sai, làm lại theo cách cũ mà người khác vẫn làm. Tôi không có dịp khảo sát xem còn có nước nào hô hào đổi mới mạnh mẽ như chúng ta không, tôi thấy dùng chữ PHỤC HƯNG có thể thich hợp hơn.
Phân tích qua như trên với tinh thần phản biện để thấy rằng những chủ đề và phương châm của ĐH, mặc dầu phải tốn nhiều công sức của nhiều người mới nêu ra được nhưng chủ yếu chỉ là những lời hô hào suông chứ có rất ít tác dụng. Càng ngày càng chứng tỏ rằng Chủ nghĩa cộng sản là không tưởng, các đảng cộng sản đã từng phát triển và hiện một số đang tồn tại thoi thóp dựa trên sự dối trá, và nếu là đảng cầm quyền thì còn dựa trên sự đàn áp. ĐCS là tổ chức không thể cải tạo. Tuy vậy những đảng viên CS, những người từng tôn thờ và đi theo CS phần nhiều là tốt , yêu nước, biết tôn trọng nhân quyền, họ có thể tự cải tạo, được cải tạo để trở thành những người chiến sĩ ưu tú, đấu tranh cho tự do, dân chủ và hạnh phúc của nhân dân. Trong ĐCSVN hiện nay một số những đảng viên ưu tú như thế bị gán cho tội tự diễn biến, tự chuyển hóa. Mong rằng những người như vậy trong ĐH XII có đủ dũng cảm, tập hợp lại, đề xuất việc từ bỏ con đường cộng sản sai lầm, đổi tên đảng, lấy lại tên Đảng Lao động như Hồ Chí Minh đã đặt. Nếu họ bị thiểu số trong ĐH thì hãy để Đảng Cộng sản lại cho những người bảo thủ vẫn còn luyến tiếc, vẫn còn ra sức bảo vệ nhằm thu lợi cho cá nhân và nhóm lợi ích. Họ sẽ tách ra, thành lập một đảng mới, lấy tên là Đảng Lao động hoặc Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội, là đảng đối lập với Đảng CS . Tôi tin rằng một đảng như vậy sẽ thu hút được nhiều người con ưu tú của dân tộc, sẽ được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân, lúc ấy những tiêu chí như dân chủ, đoàn kết mới thực sự có ý nghĩa thực tế.
N.Đ.C   (Tác giả gửi BVB)
 
--------------

23 nhận xét:

 1. Lí thuyết chỉ là màu XÁM , Thực tế lại càng XÁM ...

  Trả lờiXóa
 2. Rất hoan nghênh Đại tá BVB đã đăng một bài viết sâu sắc, nghiêm túc, công phu với những luận chứng không thể bác bỏ của tác giả NĐC.Tôi xin có thêm vài lời bàn thảo. Ngoài chủ đề và phương châm,các ĐH Đảng còn luôn nuôi tham vọng đưa ra những khẩu hiệu chiến lược mang tính mục tiêu lâu dài cho cả dân tộc. Thí dụ, ĐH 10 dùng câu "Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". ĐH 11 đổi thành "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"v.v Mong các vị trí thức chân chính thử đánh giá lại những câu sáo rỗng trên ; riêng cá nhân tôi cho rằng,đó là một khẩu hiệu gây họa hại cho đất nước bao lâu nay..Nó khuyến khích con người chạy theo đồng tiền bằng mọi giá, mở đường cho quan chức làm giàu bất chính, khiến cho con người quên đi cái quí nhất là"độc lập,tự do",coi nhẹ hạnh phúc con người v.v.. Bản thân nội hàm của các khái niệm"Dân chủ- công bằng- văn minh" cũng có nhiều yếu tố trùng lắp,thí dụ: Một xã hội được coi là văn minh phải là xã hội dân chủ và công bằng. Vậy kể lể ra chỉ để làm xiếc chữ và lòe bịp thiên hạ. Ai cũng biết mục tiêu cao đẹp nhất của cả dân tộc đã được Hồ Chủ Tịch nêu ra rất đầy đủ ngắn gọn từ lâu: "VN Dân chủ- cộng hòa-độc lập -tự do- hạnh phúc". Sao mấy vị cố tình quên đi rồi thay vào bằng một mớ hổ lốn nhuốm màu kim tiền từ trên xuống dưới.
  Phải trở về với những mục tiêu cao quí, đúng đắn của cả dân tộc đã được thế hệ tiền bối đặt ra nhằm xây dựng một mô hình xã hội tiến bộ,phù hợp với xu thế thời đại và đặc điểm đất nước. Với tinh thần đó, cần xác định lại chủ đề ĐH 12 như sau: " Triệt để bỏ cũ,xây mới ,vì một nước VN độc lập- tự do- phồn vinh- hạnh phúc.". Không như vậy,trong con mắt nhân dân,ĐH cũng sẽ chỉ là một cuộc tụ tập đông người tốn kém,vô bổ mà thôi.
  .

  Trả lờiXóa
 3. Mong sao đất nước sớm xuất hiện một nhóm trí thức nào đó dũng cảm đứng ra thành lập một hoặc nhiều đảng mới văn minh,dân chủ để cứu nước,cứu dân.
  Kính mong các bậc tiên tổ phù hộ cho dân tộc sớm vượt qua kiếp nạn này!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trước mắt, NDVN hãy mạnh mẽ tạo ra việc người ngoài đcs (thực sự, không phải gián điệp) được tranh cử.

   Xóa
  2. Trước tiên phải hết sức cảm ơn người viết bài này ; Bác Nguyễn Đình Cống
   các bạn thân mến của tôi a

   Xóa
 4. A ! Bây giờ họ không dám viết đến năm nào thì hoàn thành mục tiêu đề ra mà : " . . . xây dựng nền tảng để SỚM đưa nước ta CƠ BẢN trở thành nước công nghiệp THEO HƯỚNG hiện đại " , một câu viết ngắn nhưng cài mấy cái bẫy như kiểu ông tướng dẫn quân trên sa mạc : " Ba quân cố lên ! Phía trước có rừng . . . MƠ " . Một kế hoạch , một mục tiêu vô hạn định , kiểu này thì " đến cuối thế kỷ chưa chắc đã thực hiện được " .
  Kế hoạch lơ mơ ,
  Mục đích lờ mờ ,
  Ăn nói ỡm ờ ,
  Là ông bí thơ .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Các bí thư ĐẢNG từ TBT xuống BT Tỉnh ,Thành phố , xuông BT quận huyện,xuống đến BT xã phường ,tuột cùng là BT chi bộ [ thôn ]
   Đều một loại ba hoa , sáo rỗng ,mách qué giả dối ,lua dan .//

   Xóa
 5. "Sáng tạo, Trí tuệ, Bản lĩnh"

  OK. Thì cứ xóa bỏ điều 4 hiến pháp đi!

  Trả lờiXóa
 6. Chủ nghĩa CS.đã không còn có sức "thu hút" hay nói đúng hơn
  là hết khích động loài người lao vào chổ chết nữa ở thế kỷ này
  vi thực tế đã chứng minh chủ nghĩa đó thất bại vê mọi lãnh vực
  nên nhân loại đã vất vào sọt rác !
  Thế nhưng,ai còn "ngáo" thì hãy thức tỉnh mà chọn lấy Tổ quốc
  dân tộc hay là ý thức hệ lạc hậu (phản động) lỗi thời !

  Trả lờiXóa
 7. Giải tán đảng cộng sản là nguyện vọng nóng bỏng của nhân loại nói chung và nhân dân Vn nói riêng !

  Trả lờiXóa
 8. chỉ cần 12 chữ thôi là đất nước trở thành con rồng châu á ngay ( ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ HOÀN THÀNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ )

  Trả lờiXóa
 9. Bài viết quá hay:
  1. Dân chủ: chỉ co1 đảng mới lãnh đạo, chọn lãnh đạo do một số người trong tổ chức đảng, trong thường vụ, bộ chính trị. Nếu người nào được đưa lên làm lãnh đạo từ ban tổ chức thì họ có trách nhiệm với ban tổ chức (người đề bạt, đưa lên) chứ có trách nhiệm gì với dân đâu và nhân dân có bầu họ đâu mà có trách nhiệm.
  Dân chủ mà đảng, nhà nước làm sai nhân dân nói thì qui chụp phản động, chống phá nhà nước, bỏ tù.
  2. đoàn kết: Đoàn kết gì mà còn lý lịch tốt, lý lịch xấu, phân biệt cán bộ nhà nước với nhân dân
  Trong họ còn chia bè rẽ phái mà kêu nhân dân đoàn kết. Có ngu mới đoàn kết với bọn chúng, để làm thân trâu ngưa à.
  3. Hòa hợp dân tộc, hòa hợp mà sao còn đẩy những người yêu nước ra nước ngoài, trục xuất họ vì áp lực từ các nước văn minh.

  Bây giờ rất nhiều người nhân sĩ, trí thức việt nam yêu nước đã dám đứng lên viết các bài viết phê phán và góp ý xây dựng cho đất nước. Vì lợi ích cá nhân của một số kẻ có chức quyền hiện nay nên phong trào này chưa thành trào lưu lớn để làm thay đổi và phát triển đất nước ta. chúng ta hy vọng những năm gần đây sẽ có nhiều thay đổi trên cơ sở các nhân sĩ, trí thức và người Việt yêu nước chúng ta. đây là cuộc đấu tranh gian khó như ngày xưa chống thực dân phong kiến vậy. nếu chúng ta không còn sống để chứng kiến cuộc thay đổi lớn này thì hãy truyền dạy cho con em chúng ta phải tiếp bước con đường mà những người Việt Nam yêu nước đã lựa chọn.
  Lịch sử nhân loại nói chung và việt Nam nói riêng thì không một chế độ nào tồn tại nếu nó chỉ phục vụ lợi ích cho chế độ đó thôi.
  Một đất nước cũng như một doanh nghiệp (theo ông Lý quang diệu). tiêu pha tiền bạc vô tội vạ, họp hành, đi chơi (dưới hình thức công tác hoặc có nhưng không hiệu quả, hình thức), mạnh ai tìm kiếm bỏ túi riêng, làm việc thì ít chơi thì nhiều, lười biếng, mánh khóe. tìm cách hợp pháp hóa chi tiêu như xây dựng công trình ngàn tỉ... Mượn nợ ăn tiêu, làm không chịu làm. . . Vậy thì doanh nghiệp đó trước sau cũng phá sản mà thôi.
  vỡ nợ là điều tất yếu. Khi không có tiền, nghèo đói rồi thì sẽ có loạn, loạn sẽ có biến và sẽ có thay đổi. Chỉ sợ bọn chúng không tiến rồi cắt đất bán cho TQ hoặc mượn TQ để ăn tiêu hoặc cho TQ khai thác tài nguyên như dầu mỏ, khoáng sản. . . hoặc đưa TQ và làm ăn tất cả trên mảnh đất này tvà cuối cùng lãnh thổ lãnh hải mất

  Trả lờiXóa
 10. Tác giả xứng đáng là bậc Trượng phu, Nguyên khí Quốc gia.

  Trả lờiXóa
 11. "tôi thấy dùng chữ PHỤC HƯNG có thể thich hợp hơn"

  Tớ tán thành!

  Nghĩa của chữ "Phục Hưng" là tái dựng lại cái cũ . Tớ quyết liệt đồng ý & tán thành .

  Trả lờiXóa
 12. Bài viết rất có ý nghĩa cải tổ chính trị, trước khi góp ý văn kiện ĐH ĐCSVN khóa XII. Nên tập trung xây dựng một nước Viêt Nam : Độc lập Dân tộc, Dân chủ, thể chế cộng hòa ( không cộng sản), tự do và hạnh phúc cho nhân dân là đủ.

  Trả lờiXóa
 13. Ke ra tu khi Thong nhat da 40 nam roi ;Qua cac dai hoi theo nhan thuc cua Moi nguoi la Cac chu de . Va nghi Quyet gi gi Cua DCS dieu la khau hieu mi Dan ma thoi .Ai Ai cung biet ho co thuc hien dung nhu tinh than Ho da noi Dau ? Di co ra bao nhieu Nghi Quyet ko an thua gi no da Qua ro...

  Trả lờiXóa
 14. Càng khẩu hiệu càng dối trá, càng nhiều cờ-hoa càng thối-thủm, càng phương châm càng phường tuồng !

  Trả lờiXóa
 15. Từ thượng tầng cơ sở BCH TƯ Đảng đã chia năm xẻ bảy , liệu Đảng ta ráng nín thở qua sông được đến bao giờ ?

  Lẽ tất nhiên Trung Ương Đảng vì muốn trấn an tinh thần cho Đảng viên nên mọi phát biểu từ Trung ương đều phải trước sau như một . Lúc nào cũng vững mạnh , đạt thành tích tốt nhưng cũng có nhiều khó khăn tạm thời !

  Chính Chiếm Hoàng Sa , Trường Sa và Biển Đông đã khiến cho hai Đảng Cộng Sản TQ và VN lâm vào thế tự cởi áo cho Thế giới và nhân dân hai nước xem lưng , tự mình bóc trần cái thối nát tham lam , ngông cuồng , hèn nhát , nguỵ dân chủ của hai chế độ nhà nước Cộng Sản .  Kế hoach xâm chiếm Biển Đông và im lặng giao nộp Hoàng sa và Trường Sa của ĐCSTQ và ĐCSVN đã khiến cho TQ phải đương đầu thọ nạn trước công luận thế giới và Đảng Cộng Sản và Nhà nước VN thọ nạn trước dân Việt . ĐCSTQ thì tự đóng mộc Bá Quyền Xâm Lược , ĐCSVN thì mang danh bán nước để vinh Đảng !

  Không cần nói đến Lưỡi Bò , chỉ riêng Hoàng Sa và Trường Sa cũng đủ là mồ chôn cho hai ĐẢNG và hai Chế Độ .

  Một chế độ ngày mai có sụp đổ thì hôm nay vẫn phải chứng tỏ cái quyền năng lãnh đạo hiện hữu . Dầu cho ngày mai Đảng có giải tán thì hôm nay vẫn phải triển khai Chủ đề và Phương châm chuẩn bị Đại Hội Đảng lần thứ 12 cho đến giây phút cuối cùng .

  Chỉ có Đảng viên trung kiên khờ khạo mới tin tưởng Đảng sẽ xây dựng cải tổ để phục hồi niềm tin từ dân chúng , tạo dựng lại uy tín để Đảng tồn tại muôn năm . Không biết và không chịu hiểu rằng một khi đã gia nhập vào sân chơi thị trường mua bán của Thế giới , những từ Cộng Sản hay XHCN là những rào cản chỉ mang lại thất bại không chóng thì chầy cho chínhđất nước thích xử dụng nó .

  Đa đảng để giải quyết tranh chấp quyền lực một cách ôn hoà tại Trung ương Đảng là điều kiên bắt buộc vì không còn cách nào khác .

  Đây chính là ý trời trong đại hoạ Biển Đông .

  Thức tỉnh


  Trả lờiXóa
 16. Bọn có tiền có quyền có ghế không thèm đọc không thèm nghe đâu dù đây là những lời tâm huyết. .

  Trả lờiXóa
 17. Xin có đôi lời tâm sự với anh BVB và các bạn bè khả kính xa gần. Là một sĩ quan, CCB,gần 80 tuổi, , kết nạp Đảng trong chiến đấu,( đã bỏ sinh hoạt từ năm 2000) , từng được cử đi học lý luận chính trị cao cấp ở LX cũ, cha mẹ đều là lão thành CM v.v nhưng càng ngày tôi càng nhận rõ con đường mà dân tộc ta đang bị ĐCS VN hiện nay cố tình ép buộc,lừa phỉnh phải đi theo là không có tương lai,thậm chí hoàn toàn bế tắc và đầy hiểm nguy.
  Nhân bài viết quan trọng của tác giả NĐC,,tôi xin tóm tắt mấy bài học sau đây được rút ra từ kinh nghiệm sống và suy tư bấy lâu nay của chính bản thân nhằm chia sẻ cùng các bạn.
  - Bài học thứ nhất : Lý tưởng CS là một giấc mơ đẹp nhưng hoang tưởng.phi thực tế.
  - Bài học thứ hai: Hệ tư tưởng ML chủ yếu là thứ vũ khí được dùng để phá hoại cuộc sống cũ và gây thù hận giữa con người với con người, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là kim chỉ nam ,hoặc công cụ hữu hiệu để xây dựng thành công cuộc sống mới đem lại hạnh phúc chân chính cho con người ở bất kỳ đâu trên thế giớ.
  - Bài học thứ ba : Nhân dân VN ghi nhận một thực té: Đảng CSVN đã có những công lao nhất định đối với đất nước nhưng nay đã hết vai trò lịch sử của một đảng độc tôn.. Do đó,việc từ bỏ ý thức hệ CS, thay đổi thể chế chính trị hiện hành theo hướng dân chủ hóa thực sự là một đòi hỏi tất yếu, đúng đắn, chính nghĩa,yêu nước.
  Cụ thể :VN muốn phục hưng, vươn lên,không có con đường nào khác là phải triệt để từ bỏ mọi cái cũ, cả về cơ sở lý luận cũng như thực tiễn hành động để hướng đến mô hình phát triển hoàn toàn mới dựa vào thực tế thành công ở các nước Xã hội dân chủ Bắc Âu..
  - Bài học thứ năm: Nguyên nhân cơ bản cản trở đất nước phát triển đúng với tiềm năng vốn có nằm ở chính ngay đội ngũ cán bộ đảng viên, đặc biệt là bộ phận lãnh đạo cao cấp. Có thể hình dung khái quát như sau:
  - Khoảng 10% cán bộ đảng viên,kể cả những người đang nắm giữ chức quyền có lòng tin mù quáng, bảo thủ,chủ quan, kiêu ngạo,ảo tưởng có thể tự sáng tạo ra XH mới chưa từng có tiền lệ nên không cần và không muốn nghe ai, học ai
  - Khoảng 20 % kém trí tuệ, thiếu hiểu biết,bị tuyên truyền dối trá đánh lừa nên chỉ ăn theo nói leo hoặc hèn nhát sợ cấp trên, sợ mất sổ hưu,quyền lợi..
  - Khoảng 70 % cán bộ đảng viên chức quyền trong thâm tâm biết là sai lầm, là phải từ bỏ hệ tư tưởng CS nhưng vẫn ra sức bảo vệ Đảng, giữ chế độ bằng cách kết hợp lừa bịp, dối trá với bạo lực (cứng và mềm),thậm chí làm tay sai cho ngoại bang để kéo dài thời gian,tranh thủ vơ vét cho cá nhân, phe nhóm. Về bản chất, họ chính là tầng lớp tư sản, địa chủ mới hình thành nhờ tham nhũng nhưng tự xưng CS!
  Tóm lại Tổ quốc cần đổi thay nhưng không ai trong chúng ta mong muốn đất nước bị chia rẽ, hỗn loạn.Bài toán lớn của cả dân tộc hiện nay không chỉ là “làm gì” mà còn là “làm thế nào” . Những đóng góp của mọi người yêu nước như tác giả NĐC đều đáng quí lắm thay…

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xin trân trọng ý kiến của bác!
   Chỉ có điều,bài học thứ ba thì có lẽ do bác chưa tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin nên ngộ nhận như thế.Kể từ khi ra đời đến nay,"đảng ta" chẳng những không có công trạng gì mà còn kéo dân tộc đi thụt lùi,đẩy đất nước vào những cuộc chém giết đẫm máu mà đáng ra,hoàn toàn có thể tránh được với một chính đảng dân chủ,văn minh.
   Những cái gọi là "chống thực dân,đế quốc,phong kiến" chỉ là cách đảng sử dụng bạo lực để giành quyền "lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối",gây ra biết bao nhiêu tai hoạ cho đất nước.Hàng chục nước khác trên thế giới vẫn giành được độc lập,tự do mà không phải đổ một giọt máu nào.
   Xem ra,công tác nhồi sọ của đảng thật là đáng sợ

   Xóa
  2. "Đảng CSVN đã có những công lao nhất định đối với đất nước"? Ông U80 nói đầy mâu thuẫn đấy. Không có đảng ấy VN nay có thể ngang hàng Singapore!

   Xóa
 18. Đồng tình bài viết và các đặc trưng mà chế độ XHCN VN do ĐCSVN độc quyền nắm giữ là phải thay đổi tận gốc. Trước hết từ bỏ cơ sở lý luận CNXH, CNCS và phiên bản CN Max - Le - Mao - HCM đang lung lạc tư tưởng và tư duy 3,5 triệu đảng viên . Cần có những đảng chính trị mới với đường lối chính trị mới phù hợp thực tiễn đặc điểm của VN và tiến trình tiến hóa của nhân loại. Vấn đề hiện nay là làm thế nào chứ không phải làm hay không để thay đổi con đường tồn tại và tương lai phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa