Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

“Lợi ích nhóm” và “chủ nghĩa tư bản thân hữu” - cảnh báo nguy cơ

* VŨ NGỌC HOÀNG
Lợi ích chính đáng (của một người, một nhóm) là lợi ích phù hợp với lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, góp phần và bổ trợ cho lợi ích chung; không mâu thuẫn, không gây thiệt hại cho lợi ích chung. Lợi ích chính đáng luôn là mục tiêu và động lực đối với hoạt động của con người, cần được tôn trọng, bảo vệ và khuyến khích. Quên điều này, không quan tâm đến lợi ích chính đáng của con người, ngăn cản các lợi ích chính đáng ấy, thì sự lãnh đạo và quản lý xã hội không thể thành công, trước sau cũng nhất định thất bại.
Ngược lại, “lợi ích nhóm” (theo nghĩa tiêu cực) thì mâu thuẫn với lợi ích chung của quốc gia, dân tộc; gây hại cho lợi ích chung, cho cộng đồng, làm suy yếu và gây tổn thất nghiêm trọng đối với lợi ích chung. “Lợi ích nhóm” là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc hình thành các “nhóm lợi ích”. Đặc điểm của các “nhóm lợi ích” là có sự kết hợp cùng mục tiêu lợi ích, cùng hành động, cùng phân chia lợi ích, giữa những người có nhiều tiền với những người có quyền lực trong nhà nước và trong Đảng cầm quyền. Có tiền chuyển hóa thành có quyền lực. Có quyền lực chuyển hóa thành có tiền. Người có tiền sẽ có quyền lực và người có quyền lực sẽ có tiền. Họ cùng nhau hành động để có quyền lực và có tiền ngày càng nhiều hơn. Đồng tiền cộng với quyền lực tạo thành sức mạnh khống chế, lũng đoạn tổ chức và xã hội. Nhận thức sự quan trọng của thông tin, “nhóm lợi ích” còn móc nối, “kết nạp”, kết hợp với một số nhóm truyền thông không lành mạnh để tác động chi phối dư luận theo hướng có lợi cho “nhóm lợi ích” và xuyên tạc vu cáo những người, những doanh nghiệp không cùng nhóm để tranh quyền lực và lợi ích. “Lợi ích nhóm” sẽ kéo theo và song hành với tham vọng quyền lực cùng với tham vọng tiền bạc.
Ảnh minh họa - Wb ĐCSVN và wb Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang
Ở nước ta, trong lãnh đạo, người đầu tiên công khai hóa và nêu lên sự cần thiết phải đấu tranh với “lợi ích nhóm” là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí đã phát biểu tại Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI), và sau đồng chí, một vài đồng chí lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước cũng có nói đến, mặc dù chỉ mới thoáng qua và nhìn chung, chưa có chỉ đạo gì quyết liệt trong việc ngăn ngừa, phòng chống “lợi ích nhóm”. Trong giới khoa học của Việt Nam đã có một số nghiên cứu, nhưng chưa nhiều, và mới ở dạng lý thuyết chung, chưa gắn với thực tế tình hình nước ta. Các nhà nghiên cứu trên thế giới đã có nhiều tài liệu nghiên cứu vấn đề này, gắn với quá trình phát triển của một số quốc gia. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI của Đảng Cộng sản Việt Nam về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã xác định nhiệm vụ quan trọng phải đấu tranh chống “lợi ích nhóm”.
Hiện nay, “lợi ích nhóm” và hoạt động của “nhóm lợi ích” ở nước ta đã và đang diễn ra ở hầu hết các lĩnh vực quan trọng. Đó là trong quản lý doanh nghiệp nhà nước, quản lý dự án đầu tư, nhất là đầu tư công; trong quản lý ngân sách, thuế, quản lý ngân hàng – tín dụng; trong quản lý các nguồn vốn và chương trình đầu tư về xã hội, trong quản lý tài sản, đất đai, bất động sản, tài nguyên khoáng sản, xuất nhập khẩu; trong công tác cán bộ, quản lý biên chế; trong quản lý các loại cấp giấy phép; kể cả trong các vụ án, trong tham mưu về chủ trương, chính sách và trong điều hành. Đi sâu vào nghiên cứu các vụ tiêu cực, tham nhũng có tổ chức, các vụ việc mà dư luận có nhiều ý kiến thì sẽ có nhiều thông tin cụ thể về tình hình “lợi ích nhóm” ở Việt Nam. Tức là tình hình xấu đã lan rộng, khá phổ biến và khá ngang nhiên, nghiêm trọng đến mức báo động.
“Lợi ích nhóm” và “nhóm lợi ích” có tác hại gì? Trước nhất là nó làm cho đất nước bị tổn thất các nguồn lực và giảm hiệu quả đầu tư, bị kìm hãm không thể phát triển nhanh, thậm chí không thể phát triển bình thường, mất sức sống, nền kinh tế sẽ bị khiếm khuyết, dị tật, kinh tế “ngầm”, thị trường “ảo”, chụp giật, hoang dã, khống chế và “thanh toán” lẫn nhau để giành độc quyền, làm hỏng môi trường phát triển lành mạnh và bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp. Hầu hết các nước bị “bẫy” thu nhập trung bình kéo dài nhiều thập kỷ, thậm chí kéo dài hàng thế kỷ, loay hoay mãi, lùng nhùng mãi, không làm sao thoát ra được để trở thành một quốc gia phát triển, là do “lợi ích nhóm” – nguyên nhân trực tiếp và hàng đầu. Với sự chi phối của các “nhóm lợi ích”, nguồn lực quốc gia bị phân bổ và sử dụng không vì lợi ích chung của quốc gia, mà nhằm hướng phục vụ cho “lợi ích nhóm”; việc bố trí đầu tư, sắp xếp dự án và kể cả ban hành chính sách, điều hành xử lý công việc cũng vậy.
Nước ta sau mấy chục năm công nghiệp hóa, đến nay năng suất lao động xã hội vẫn quá thấp, vào loại thấp nhất khu vực Đông Á, hiệu quả đầu tư rất kém, nợ nần nhiều mà chưa rõ trả bằng cách nào, khi mà hiệu quả đầu tư (sử dụng nguồn vay ấy) quá kém; thu nhập rất thấp, sản phẩm công nghiệp xuất khẩu hầu như không có, các chương trình nội địa hóa không thành công, chủ yếu là làm thuê và cho thuê mặt bằng, nền kinh tế Việt Nam đang rơi vào “bẫy” thu nhập trung bình thấp. Nhìn lại nguyên nhân các nước bị “bẫy” thu nhập trung bình và nhìn lại tình hình nền kinh tế của ta thì đáng lo ngại.
Hậu quả thứ hai do “nhóm lợi ích” gây ra là nhất định sẽ chệch hướng khỏi mục tiêu xã hội chủ nghĩa chân chính (và cũng xa lạ với chủ nghĩa tư bản hiện đại), đất nước đi theo một con đường khác, sang CNTB thân hữu, đó là con đường không có tiền đồ và nguy hiểm, không có tự do và dân chủ (vì bị nhóm lợi ích độc quyền về kinh tế và chính trị thâu tóm, lũng đoạn), để lại hậu quả lâu dài mà dân tộc phải gánh chịu. Chúng ta mong muốn xây dựng một xã hội trên nền tảng của các giá trị nhân cách thì “nhóm lợi ích” lại thúc đẩy đồng tiền cộng với quyền lực chiếm địa vị thống trị. Thực chất “nhóm lợi ích” là đồng tiền (tư bản) chi phối quyền lực, trực tiếp tham gia giành và chiếm giữ quyền lực, làm cho quyền lực không còn là của nhân dân, cũng có nghĩa là chệch khỏi mục tiêu XHCN (chân chính). “Lợi ích nhóm” và “nhóm lợi ích” có từ rất sớm, ít nhất là từ buổi đầu của thời kỳ phong kiến; nhưng sang thời kỳ TBCN thì nó phát triển và diễn biến phức tạp hơn, kể cả trình độ, quy mô và tính chất. Trong Chủ nghĩa tư bản “hoang dã”, “mông muội”, các “nhóm lợi ích” hoạt động phổ biến, công khai, tích lũy và tập trung tư bản bằng mọi thủ đoạn, kể cả bạo lực và giết người.
Nhân đây, trước khi nói đến hậu quả thứ ba do “nhóm lợi ích” gây ra, xin nói rõ hơn về CNTB thân hữu. Suốt mấy trăm năm nay, qua quá trình cạnh tranh, qua đấu tranh xã hội, chịu sự tác động của các quy luật khách quan về kinh tế và xã hội, CNTB buộc phải liên tục điều chỉnh, nhờ vậy mà tiến bộ dần. Ngày nay CNTB hiện đại đã có những tiến bộ đáng ghi nhận; họ đã tạo ra nhiều thành tựu và một số nước phát triển cao, tính chất xã hội hóa cao hơn, đang dần dần từng bước tạo ra các nhân tố mới của xã hội tương lai (XHCN). Đồng thời với quá trình tiến hóa tự nhiên ấy, trong thực tiễn thế giới tư bản còn xuất hiện một khuynh hướng khác, một khuynh hướng không lành mạnh, không bình thường, một khuynh hướng tha hóa, đó là CNTB thân hữu, một loại hình nguy hại cho sự phát triển của các quốc gia. Nước nào rơi vào “CNTB thân hữu” thì không ngóc đầu lên được. CNTB thân hữu thực chất là sự bành trướng, biến dạng, biến tướng, sự thoái hóa cao độ của “nhóm lợi ích” gây ra. Đây là một loại hình rất lạc hậu, khác xa so với CNTB hiện đại (CNTB hiện đại cũng có nhiều mặt tiến bộ, mà chúng ta cần nghiên cứu để học tập kinh nghiệm của họ) và tất nhiên là càng xa lạ với CNXH văn minh.
CNTB thân hữu còn có các cách gọi khác nhau, là “CNTB lợi ích”, “CNTB bè phái”, “CNTB bè cánh”, “CNTB lũng đoạn”… CNTB thân hữu không phải là một giai đoạn của CNTB, mà là một hiện tượng, một khuyết tật, một sự tha hóa của CNTB. Đây là loại hình “phát triển” mà trong đó các doanh nghiệp dựa vào ưu thế về mối quan hệ với những người có quyền lực để tạo ra nguồn thu tài chính cho cá nhân và đơn vị mình. Các doanh nghiệp này tập trung đầu tư vào “quan hệ”, vào “quan chức” để từ đó mà dùng quyền lực tạo ra lợi nhuận siêu ngạch. Đặc trưng của “CNTB thân hữu” là có sự cấu kết, xâm nhập lẫn nhau giữa nhóm đặc quyền kinh tế và nhóm đặc quyền chính trị, người kinh doanh cũng đầu tư vào quyền lực và người có quyền lực cũng tham gia “kinh doanh”, làm quan chức để làm giàu, họ cùng nhau bóc lột “mềm” toàn xã hội, bóc lột cả dân tộc, họ thâu tóm các nguồn tài chính, của cải và thâu tóm quyền lực chính trị, biến bộ máy nhà nước thành công cụ của một nhóm người (nhân danh nhà nước và đảng cầm quyền) thực hiện độc quyền kinh tế kết hợp với độc quyền chính trị. Nói họ thực hiện bóc lột “mềm” là vì không có hình thức tổ chức sản xuất – kinh doanh cụ thể để trực tiếp bóc lột giá trị thặng dư của lao động, sự bóc lột của họ tinh vi hơn, nhưng tai hại hơn, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Sự bóc lột ấy thực hiện thông qua các dự án, các chương trình đầu tư; thông qua các cơ chế, chính sách (không phục vụ cho toàn xã hội mà phục vụ cho một nhóm người) và thông qua cách điều hành, cách quản lý mập mờ, không minh bạch, gây tiêu cực, tham nhũng… Họ thu lợi thông qua các công ty “sân sau”, công ty con, công ty cháu, công ty nhánh của gia đình, của “cánh hữu”. Nó ra đời trong (và gắn với) CNTB “man rợ”, CNTB “dã man”, chứ không phải CNTB văn minh.
Rất đáng lưu ý là, “CNTB thân hữu” không chỉ có trong xã hội tư bản (yếu kém và tha hóa) mà còn có trong các xã hội khác, ở các nước mới bắt đầu vận hành nền kinh tế theo mô hình kinh tế thị trường, khi mà ở đó “lợi ích nhóm”, “nhóm lợi ích”, “lợi ích bè phái”, “tính thân hữu vì lợi ích” đang nổi lên và hoành hành; khi mà đảng cầm quyền cùng nhà nước do nó lãnh đạo bị suy thoái về đạo đức, tham nhũng trở nên phổ biến và pháp luật không được tuân thủ trong sự quản lý đất nước, quản lý xã hội (tức là trình độ quản trị quốc gia yếu kém). Thực tiễn thế giới cho thấy, CNTB thân hữu kìm hãm sự phát triển của quốc gia, làm cho đất nước rơi vào “bẫy” thu nhập trung bình hàng thế kỷ không ra được, làm băng hoại đạo đức xã hội (do lệch chuẩn giá trị); làm méo mó, biến dạng các chủ trương đường lối; gây nên các khuyết tật của nền kinh tế và của xã hội, để hậu quả lâu dài. CNTB thân hữu xuất phát từ các nguyên nhân, nguồn gốc: “Lợi ích nhóm” tiêu cực, các dạng Maphia, tham nhũng có tổ chức, sự suy thoái đạo đức của cán bộ có chức quyền, không có cơ chế kiểm soát quyền lực, để quyền lực tha hóa và không có cơ chế tốt để dân làm chủ, để nhân dân có quyền lực thật sự, trình độ và năng lực quản trị quốc gia yếu kém, luật pháp còn nhiều kẽ hở và việc chấp hành pháp luật không nghiêm, bảo kê, bao che và dung túng cho các sai phạm. Ở đâu và khi nào mà “nhóm lợi ích” không bị ngăn chặn có hiệu lực, hiệu quả, mà để nó phát triển mạnh, lan tràn, hoành hành, vai trò của nhà nước lành mạnh bị vô hiệu hóa, thì ở đó, tất yếu sẽ kéo theo, CNTB thân hữu xuất hiện và tồn tại, không thể tránh được, không thể khác được, dù có muốn hay không.
Lâu nay Đảng ta đã nhiều lần lưu ý nguy cơ chệch hướng. Nếu chệch hướng thì sẽ chệch đi đâu? Chắc không thể trở lại chế độ phong kiến, vì trình độ phát triển đã vượt qua. Cũng không thể chệch sang CNTB phát triển văn minh, vì trình độ phát triển của nước ta chưa đạt đến, và nếu vậy thì có ý kiến cho rằng cũng không đáng sợ, bởi chúng ta sẽ gần hơn với CNXH. Khả năng lớn nhất, hiện hữu, và cũng đáng sợ nhất, nguy hiểm nhất, là chệch hướng sang CNTB thân hữu, con đường nguy hại cho sự phát triển của quốc gia, dân tộc, đồng thời cũng nguy hại cho chế độ chính trị xã hội.
Trở lại hậu quả của “nhóm lợi ích”. Hậu quả thứ ba do “nhóm lợi ích” gây ra là sự suy đồi về văn hóa, đạo đức xã hội, do hệ giá trị bị đảo lộn (đồng tiền và quyền lực chiếm vị trí trung tâm và cao nhất, trong khi nhân cách bị đẩy sang bên cạnh và xuống hàng thứ yếu) và do tha hóa quyền lực (tác nhân mạnh nhất). Việc phân hóa giàu – nghèo sẽ ngày càng lớn, tạo ra bất bình đẳng và mâu thuẫn xã hội. Hỏng văn hóa và gây ra mâu thuẫn xã hội thì hậu quả khôn lường, thâm sâu và lan tỏa rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, ảnh hưởng đến nền tảng xã hội và sức mạnh nội sinh của dân tộc.
Hậu quả thứ tư do “nhóm lợi ích” gây ra là làm lẫn lộn thật – giả, đúng – sai, khác nhau giữa lời nói và việc làm, đường lối đúng không vào được cuộc sống…; làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng cầm quyền và đối với nhà nước, tức là làm hỏng nền tảng chính trị, dẫn đến mất ổn định chính trị, mất sức mạnh của một quốc gia, và từ đó các thế lực xâm lăng từ bên ngoài có thể lợi dụng thời cơ để xâm lấn, chèn ép, dẫn đến nguy cơ mất độc lập, thậm chí là mất nước.
Hậu quả thứ năm do “nhóm lợi ích” gây ra là chính sách sử dụng cán bộ méo mó, phát triển nạn chạy chức chạy quyền, “buôn quan”, “buôn vua”, sắp xếp cán bộ trên cơ sở “quan hệ, tiền tệ, hậu duệ”, chứ không phải sử dụng người có tài đức, làm hư hỏng đội ngũ cán bộ; là sự phát triển, sự gia tăng các hoạt động bè phái, mất đoàn kết nội bộ, phá vỡ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng cầm quyền, từ đó dẫn đến Đảng cầm quyền mất vai trò lãnh đạo, tan rã hoặc bị “nhóm lợi ích” thâu tóm làm thay đổi hoàn toàn về bản chất, không còn là Đảng phục vụ nhân dân, và nhà nước cũng hư hỏng, biến chất, không còn là nhà nước của dân, mà thành bộ máy cai trị, tham nhũng và bóc lột nhân dân, từ đó, nòng cốt chính trị đổ vỡ, bất ổn định chính trị từ bên trong.
Tình hình “nhóm lợi ích” ở Việt Nam đã đến mức độ nào? đang và sẽ đi về đâu? Như chúng ta đã biết, trước đây, trong lịch sử nhiều lần các triều đại phong kiến Việt Nam phải sụp đổ, kể cả có lúc phải chia cắt đất nước là do “nhóm lợi ích” gây nên. Ngày nay, tuy chưa có các công trình nghiên cứu cấp quốc gia một cách thật đầy đủ và khoa học về “lợi ích nhóm ở Việt Nam”, tuy nhiên, qua thông tin, qua dư luận xã hội, qua nghiên cứu của một số chuyên gia và cảm nhận của nhiều người, thì tình hình “lợi ích nhóm” đã khá nghiêm trọng, tương đối phổ biến, ở cấp nào cũng có, cấp cao hơn thì bệnh nặng hơn, ở lĩnh vực nào cũng có, kể cả ở những nơi mà xưa nay trong tiềm thức xã hội thường cho rằng đó là nơi luôn trang nghiêm, trong sạch. “Lợi ích nhóm” cũng chính là một kiểu tham nhũng nghiêm trọng nhất, tham nhũng có tổ chức. Mặc dù Đảng và nhà nước ta đã có nhiều cố gắng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhưng thực tế xã hội vẫn diễn ra một tình hình rất đáng lo ngại là ở nước ta đang có nguy cơ chuyển biến dần dần sang “CNTB thân hữu”, do hoạt động của “nhóm lợi ích” gây nên. Thậm chí có ý kiến cho rằng nước ta đã rơi vào trong CNTB thân hữu rồi(?). Ở các nước, việc quản lý nhà nước và việc điều hành kinh tế tách biệt rành mạch, và ở họ doanh nghiệp nhà nước cũng ít hơn ta. Còn ở ta, với đặc điểm cơ quan nhà nước vừa quản lý về mặt nhà nước, vừa trực tiếp điều hành kinh tế, doanh nghiệp nhà nước nhiều, lại yếu kém trong quản lý, không ít trường hợp đằng sau cái vỏ doanh nghiệp nhà nước là tư nhân núp bóng, vì vậy, đề phòng “lợi ích nhóm” ở Việt Nam còn phức tạp hơn các nước, nếu không đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả. Đây là nguy cơ lớn nhất đang hiện hữu dần, đe dọa sự phát triển lành mạnh của đất nước và sự tồn vong của chế độ theo định hướng XHCN (lành mạnh). Nguy cơ này bao trùm, đáng lo hơn bất kỳ sự đe dọa nào, tác động chi phối chính, làm trầm trọng các nguy cơ khác, tạo điều kiện cho các nguy cơ khác phát triển và gây tác hại. Đây là điểm lớn nhất, cốt lõi nhất của cuộc đấu tranh về quan điểm lập trường; là trọng tâm trong chống “tự diễn biến”. Nếu Đảng và Nhà nước ta không ngăn chặn được hoạt động của “nhóm lợi ích”, để nó tiếp tục phát triển, dẫn đến lũng đoạn ngày càng lớn hơn thì sự phát triển của đất nước bị nguy khốn và chế độ chính trị cũng biến chất, cũng thay đổi theo chiều hướng xấu, chắc chắn không còn là con đường XHCN chân chính nữa, mà sẽ là nơi phát triển CNTB thân hữu, mong muốn của hàng triệu đảng viên cộng sản và nhân dân đã chiến đấu và hy sinh xương máu sẽ trở nên xa vời và vô vọng, mong muốn thiết tha của Bác Hồ cũng không thực hiện được, Đảng chân chính sẽ không còn và Nhà nước sẽ biến chất, dân tộc sẽ bị bóc lột, bị tước đoạt quyền lực và tài sản của cải, chế độ xã hội sẽ là một chế độ không có dân chủ và tự do, không có bình đẳng. Lúc này, hơn lúc nào hết, các cấp ủy và toàn Đảng phải nhận thức rõ nguy cơ và quyết tâm bảo vệ quyền lợi dân tộc, thành quả cách mạng và bảo vệ chính Đảng ta, không để Đảng bị “nhóm lợi ích” và CNTB thân hữu thao túng, làm hư hỏng, biến chất, dẫn đến đổ vỡ.
Chống “lợi ích nhóm” là công việc hết sức khó khăn, phức tạp, vì không rõ “chiến tuyến”, thường ở trong trạng thái lẫn lộn trắng đen, trong nó có ta và trong ta có nó, vừa là ta lại vừa là nó. Ngoài việc cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc tình hình và nguy cơ, cần thảo luận rộng rãi trong Đảng và trên công luận; Đảng và cả hệ thống chính trị phải kiên quyết đấu tranh chống “lợi ích nhóm”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, hết sức hệ trọng và cấp bách; tập thể lãnh đạo từ cấp cao nhất cần có quyết tâm chính trị và thật sự gương mẫu trong việc đấu tranh chống “lợi ích nhóm”, sử dụng tất cả các biện pháp có thể; khẩn trương nghiên cứu ban hành bổ sung, điều chỉnh các cơ chế kiểm soát quyền lực (bằng quyền lực nhà nước, bằng quyền lực của nhân dân và bằng công luận); cơ chế thực thi dân chủ rộng rãi, minh bạch thông tin và qui định rõ trách nhiệm giải trình, điều trần; tạo hành lang pháp lý chặt chẽ cho báo chí vào cuộc, cho nhân dân thực hiện quyền tham chính; đổi mới căn bản công tác cán bộ, thực hiện tranh cử trước nhân dân đối với các chức danh bầu cử và thi tuyển công khai đối với các chức vụ quản lý, đồng thời thực hiện cơ chế giám sát hoạt động, kết quả công việc, thi hành việc bãi miễn và thay đổi vị trí công tác của cán bộ khi xét thấy không có lợi cho cuộc đấu tranh chống “lợi ích nhóm”.
TS. V.N.H (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương)/Blog Nguyễn Trọng Tạo/
--------------

18 nhận xét:

 1. Lê Khả Hành10:37 5 tháng 6, 2015

  Không thằng nào không ăn, nhưng cái hay là bây giờ đã bộc lộ rõ....cạnh tranh, đánh nhau! He....he...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ngay từ thời còn "công xã"(hợp tác xã, tập trung bao cấp), đã có câu:
   "Quan to ăn to, quan nhỏ ăn nhỏ, trẻ mỏ ăn đòng đòng"-vì dân có được quyền giám sát kiểm tra đâu, có tam quyền phân lập đâu mà chả vậy.
   Nói "nhóm lợi ích" ra chỉ là để biện minh đánh lừa bản chất thực của đảng, đổ vấy bản chất thối ấy cho một nhóm trong đảng chịu trách nhiệm để tiếp tục lừa bịp niềm tin của người dân, cố câu giờ đấy thôi.
   Người dân bây giờ không ngu mà tin chỉ có "lợi ích nhóm", đổ vạ cho cái nhóm đó "hư hỏng"để đánh lừa dân khó phát hiện ra bản chất lưu manh của csVN.
   Kẻ nào mà quyền lực không bị số đông kiểm soát mà chẳng vậy, giữ điều 4 hiếp pháp để làm gì? đừng giả ngây ngô nữa tử tế gì lũ cướp?

   Xóa
 2. Trương Minh Tịnh10:41 5 tháng 6, 2015

  Bài viết hay.

  Trả lờiXóa
 3. Một bài viết "mạnh" của một UVTW. Mong Quý Ông từ bài viết chuyển đến hành động.
  Đỗ Thinh / 73 tuổi, 0167.8462.640, dothinh1@yahoo.com

  Trả lờiXóa
 4. Ô Vũ Ngọc Hoàng bây giờ mới nói và Tạp Chí Cộng Sản đăng thì đúng "cầm đèn chạy trước ô tô" quả là cái tội .

  Ngay từ "cải tạo công thương nghiệp" đã xuất hiện hình thức này rồi . Tàu Chợ Lớn nuôi/cúng Võ Văn Kiệt & Mai Chí Thọ nên 1 số thoát hiểm, thậm chí còn được đi Mỹ di tản . Tới thời đầu "Đổi Mới", các quan chợt nhận ra quyền lực có thể quy ra tiền, vàng & đô la nên bắt đầu chăm chút cho con đường hoan lộ của mình .

  Chủ nghĩa tư bản thân hữu có nguyên nhân sâu xa từ độc quyền chính trị . Thế thôi .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chủ tịch Trương, dù không ai nói là ông ta trong sạch, nhưng cũng mạnh dạn gọi là 'nói thẳng nói thiệt' lấy lòng cử tri về 2Đ (đất, Đô) rồi. Chúng chẳng thân hữu ai, chỉ thân hữu: Tiền, vàng mà thôi!

   Xóa
  2. Chúng "thân hữu" với những ai có thể làm ra tiền cho chúng . Bản thân chúng, hoàn toàn vô tích sự, quăng ra ngoài là đói lả con mắt

   Xóa
 5. Tại sao các nước tư bản dân chủ kiểm soát được nhóm lợi ích ,đơn giản chỉ bởi họ kiểm soát được quyền lực bằng thể chế dân chủ,đa nguyên đa đảng,tam quyền phân lập .

  Sự từ chối dân chủ đa nguyên xét về bản chất chính là hành vi bảo kê nhóm lợi ích ,bảo kê lợi ích nhóm đó,không sai.

  Ông TBT Nguyễn Phú Trọng nói về chống lợi ích nhóm nhưng hình như TBT mới chỉ nghĩ đến được nhóm lợi ích liên quan với đồng tiền mà chưa nghĩ đến được cái gốc của nhóm lợi ích chính là lợi ích cục bộ về quyền lực.

  Một khi chưa thực hiện cơ chế dân chủ đa nguyên ,quyền lực của Đảng CSVN là tuyệt đối không ai có thể giám sát thì cũng đồng nghĩa cái quyền lực này không thể kiểm soát được,nó sẽ trở thành con ngựa bất kham kéo cỗ xe Nhà nước vào ngõ cụt .

  Dù TBT,dù BCT,dù Ban CH TW có muốn,có hô hào quyết liệt chống lợi ích nhóm,chống tham nhũng bằng mấy cũng vô ích ,thậm chí càng chống, nhóm lợi ích càng phát triển .

  Nếu là Đảng viên CS chân chính,TBT,các UVBCT,UVBCHTW phải thấy sự bảo thủ giáo điều khư khư giữ độc quyền lãnh đạo Nhà nước,về bản chất là sự bảo kê tham nhũng quyền lực,tiền đề của sự bảo kê tham nhũng .

  Hiện nay ,trong bộ máy quản lý Nhà nước không những chỉ hành pháp,tư pháp mà ngay cả lập pháp nhóm quyền lực vẫn tiếp tục chi phối hoạt động của Nhà nước để tham nhũng và dùng tiền tham nhũng vấy bẩn thậm chí vô hiệu hóa cấp thượng tầng gồm tổng bí thư,Bộ Chính Trị bằng mọi thủ đoạn tinh vi sảo quyệt nhất.

  Khi còn sống,Cụ Hồ Chí Minh biết rất rõ độc quyền là nguyên nhân tha hóa của Đảng cầm quyền nên Cụ đã thiết kế hệ thống chính trị VNDCCH gồm ba đảng; xong chính những học trò của Cụ Hồ sau này đã ngông cuồng phản lại ý tưởng đa nguyên đúng đắn của Cụ dẫn đến tình trạng tha hóa quyền lực , tham nhũng tràn lan hiện nay.

  Hãy thôi đừng nói chuyện học tập chung chung về đạo đức Cụ Hồ,hãy nhanh chóng khôi phục lại sự nghiệp của Cụ Hồ ,vì đấy chính là tư tưởng nhân văn cao cả vì dân vì nước của bậc vĩ nhân chứ không phải tư tưởng say mê quyền lực tầm thường .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Triệu Minh Yên12:39 5 tháng 6, 2015

   Học, làm theo...cái gì. Chính (nguyên) vua ra chỉ thị học, làm theo....nhưng Vua lại tham nhũng nhiều nhất trong "Bộ phận không nhỏ"...Nói ai, kêu gọi, hô hào ai? Đúng là lũ tham sống và tiến thân bằng đạo đức giả!

   Xóa
  2. "dĩ bất biến, ứng vạn biến"-nên nó từ Cs, chuyển sang "lao động" để rồi, khi nắm toàn quyền rồi thì trắng phớ ra ta là cs, không cần úp mở ngụy trang gì nữa.
   từ 1 đảng chẻ ra có cả "xã hội";"dân chủ" ? (ai mà biết được chuyện này có thật hay không?) thực chất có 2 đảng đó chỉ để làm dáng; chứ có phát triển được chi bộ nào, kết nạp được ai đâu? Thời đó, nếu ai mà là người "lạ" quan hệ với bác "Nguyễn Xiển";"Nghiêm Xuân Yêm" mà xem, công an mật sẽ bắt nguội rồi cho đi mò tôm ngay-đòi đa đảng à?.

   Xóa
  3. "đảng viên cs chân chính"? là ntn? đó là tổng bí thư là cùng chứ gì?
   chân chính mà ôm chân kẻ xâm lược, mà bán nước làm tay sai cho TQ à?
   "đảng viên cs chân chính" như các UVBCT chứ gì? tham nhũng thành thần- đó là những "tinh hoa" của đảng, phải là "chân chính" thì mới là tổng bí, mới là ủy viên BCT chứ còn gì nữa, ai hơn nào? chả lẽ đảng viên không chức quyền?thế thì ai là đảng viên cs chân chính?
   Bác VL chẳng hiêủ gì về bản chất của các đảng cs cả.
   đã là cs thì làm gì có chân chính? họa chăng chỉ có kẻ ngu đần mù quáng bị lừa mà thôi.
   (một CCB, đảng viên kết nạp từ 1979đã bỏ đảng)

   Xóa
 6. Thời buổi thật lạ,kẻ cướp ngồi ghế quan tòa để xử vụ án cướp mà chính hắn ta là thủ phạm ! kẻ đạo đức tồi tệ nhất trong lịch sử loài người thì lại là người giảng đạo đức cho kẻ khác,một con đĩ rạc làm đĩ suốt đời,đến lúc bạc đầu,không làm đĩ được nữa thì giảng chữ " trinh" cho phụ nữ,thầy tu ăn tiết canh lợn uống rượu mạnh,con rơi con rớt tùm lum !!! ôi,trời ơi ! chào thua,đầu hàng vô điều kiện !

  Trả lờiXóa
 7. THUẾ , THUẾ , THUẾ ....... PHÍ, PHÍ , PHÍ ....90 tr con cừu của Đảng rồi sẽ bị vặt trụi hết lông !!!!

  Trả lờiXóa
 8. Sự quản lý “điển hình”, cứng nhắc đã không cho phép người được/bị quản lý suy nghĩ hoặc nhận lãnh trách nhiệm. Nó không biết nuôi dưỡng các phẩm chất và các giá trị tốt, vốn cho phép người được quản lý có sự tận tâm tự nhiên đối với công việc của mình.
  Các nhà quản lý dở tệ cứ lặp đi lặp lại cùng một công thức máy móc để mong các công việc được hoàn thành.
  Và thường là họ thất bại. Kéo theo những người khác.

  Trả lờiXóa
 9. Các doanh nghiệp khôn ngoan nhất hiện nay là những doanh nghiệp có định nghĩa mới về “sự thắng lợi”. Họ không còn cố gắng chiến đấu để chiến thắng đối thủ bằng mọi giá. Mà không nghĩ rằng mình đã là điều ác! Thay vào đó, họ biến khách hàng thành mục tiêu được ưu tiên hàng đầu. Họ lắng nghe, quan tâm và đáp ứng những nhu cầu của khách hàng. Họ không ngừng phấn đấu để đạt được những mức độ cao hơn về chăm sóc khách hàng và giá trị.
  Điều tương tự cũng xảy ra trong nội bộ các công ty của họ. Kịch bản cũ buộc các phòng ban và các nhân viên cạnh tranh, ganh đua với nhau. Nay thái độ của các công ty thành công là: Chúng ta làm thế nào để đạt được mục đích tối thượng của mình theo cách sao cho tất cả đều được hưởng lợi? Chúng ta làm thế nào thể hoàn thành nhiệm vụ chung, là phục vụ khách hàng, chứ đừng tìm cách đánh bại các đồng sự khác? Như vậy là tạo ra sát khí, nghiệp báo.

  Trả lờiXóa
 10. Xin các vị tiền nhân, xin lỗi các vị có học vấn cao, con xin được đổi một câu mà các bậc tiên liệt đã dạy trước đây : " HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA". Nhưng hiện nay, dưới "sự lãnh đạo vô cùng sáng suốt" của mấy thằng chỉ có đầu óc bã đậu đang lãnh đạo ĐCSVN, thì lời dạy trên, phải đổi thành : "TIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA" mới đúng với ý muốn, thực tế và đường lối của bọn đang làm chuyên chính vô học hiện nay.
  CON - MỘT DÂN ĐEN NGU DỐT.

  Trả lờiXóa
 11. Cộng sản ác ghê
  Phải xóa điều 4 Hiến pháp để dân nhờ

  Trả lờiXóa
 12. 85 năm ĐCS VN Đào tạo con người mới VN XHCN nhưng chẳng thằng nào ra hồn
  lãnh đạo ĐCS VN cấp càng cao càng hư hỏng và tham nhũng càng lớn
  Bằng chứng 85 năm qua ĐCS VN là 1 đảng có "bộ phận lớn - không nhỏ" lãnh đạo các cấp phản động, hư hỏng (suy thoái, biến chất, tham nhũng, bị dân căm ghét, thù hằn...).

  Trả lờiXóa