Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

ĐÂU NGỜ ÔNG TÙNG MÀ VIẾT NHƯ VẬY !

* TÔ VĂN TRƯỜNG
Tôi không tin Gs Lê Xuân Tùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, và “ê kíp” của ông sai lầm ‘một cách chân thành’! Họ không thể không biết điều sơ đẳng : "Thực tiễn là thước đo duy nhất đúng của chân lý ".
Chỉ cần nhìn vào thực tế trên thế giới mấy chục năm qua thì sẽ thấy vì sao Tây Đức hơn Đông Đức, Đài Loan hơn Đại lục, Hàn Quốc hơn Bắc Triều Tiên..., vì sao Thành trì của CNXH là Liên Xô lại sụp đổ cái rụp như thể đó là một ngôi nhà xây trên cát ! Vì sao Việt nam tụt hậu thê thảm so với các nước. Nhân tiện, tôi xin "biếu" họ câu nói chí lý của "ông tổ" "Lê" Tiên sinh : " Đào xuống, lật lên,  xới ra những lớp ngôn từ lý luận có vẻ như cao siêu, ta sẽ thấy đằng sau chúng  hiện ra cái lõi trần trụi - đó là QUYỀN và LỢI !".
Có người hỏi cảm giác của tôi khi đọc bài " Phải chăng Kinh tế tư nhân là nền tảng của nền kinh tế quốc dân ?của GS, nguyên Ủy viên Bộ chính trị Lê Xuân Tùng (dưới đây xin viết tắt: “GS. LXT’) đã đăng trên tờ Dân trí gần đây?. Tôi đã trả lời hết sức nhanh rằng “tôi buồn, giận, vui khi đọc bài báo này”.
TS. Tô Văn Trường
                >> Bê tông hóa tư duy 
Theo như lời phi lộ của tờ Dân trí  thì đây là bài báo cực kỳ quan trọng không phải chỉ vì trình độ và vị thế chính trị của tác giả, mà còn phản bác “những quan điểm xa lạ” để bảo vệ “quan điểm chính thống của Đảng và Nhà nước ta”, nhất là về vấn đề sở hữu. Tôi và chắc chắn có rất nhiều nhà báo, nhà khoa học, nhà nghiên cứu sẽ có hàng loạt bài phản bác lại quan điểm của GS. LXT.
Bài viết ngắn đầu tiên này, tôi chỉ giải thích một điều đơn giản: Tại sao “tôi buồn-giận-vui khi đọc bài báo này”?. Để mọi người đỡ sốt ruột và cũng để mở đầu cho hệ thống bài viết của mình về chủ đề này, xin được trả lời ngay:
- “Tôi buồn” vì sự thủ cựu, bảo thủ đến cực điểm của GS. LXT. Ông Tùng viết ra những điều mà người đời hay nói “xưa như trái đất”. Tôi buồn hơn, sự bảo thủ này không chỉ của GS. LXT mà thực tiễn cho thấy không ít nhà lãnh đạo cao cấp của đảng hiện nay cũng chưa thoát ra được.
- “Tôi giận” vì một người có học hàm cao và vị thế lớn như GS. LXT lại nhắm mắt nói bừa những điều sai sự thật, quá xa với cuộc sống diễn ra trên đất nước ta trong 30 năm đổi mới vừa qua. Tôi giận hơn, khi tìm hiểu hệ thống văn kiện tóm tắt đưa xuống đại hội đảng các cấp cũng có tình hình tương tự.
- “Tôi vui” vì GS. LXT đã “dũng cảm” phơi bày quan điểm bảo thủ, lạc hậu của mình (và tôi hiểu cũng là của giới bảo thủ, giáo điều trong Đảng cầm quyền) để mọi người có dịp tranh luận công khai mà không bị “trừng trị”.
Dưới đây, xin nói rõ hơn những điều nêu trên đây:
1. GS. Lê Xuân Tùng cố tìm cách (kể cả bịa chuyện) để chống lại “những quan điểm xa lạ” để bảo vệ một trong những quan điểm chính thống của đảng cầm quyền đã được ghi vào Cương lĩnh và Hiến pháp sau đây: “ Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”, “Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”…Vấn đề này sẽ còn được bàn kỹ hơn, ở đây xin được nói nhanh hai điều:
Một, đường lối của đảng cầm quyền là để chỉ đạo hành động nhằm đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, vậy mà sau 30 năm đổi mới mọi người, kể cả các nhà khoa học lớn của đất nước vẫn còn loay hoay bàn vấn đề “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là gì?. Một đường lối như vậy làm sao bắt mọi người phải thừa nhận là đúng, bắt mọi người phải nói theo và làm theo; Ngay Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư  Bùi Quang Vinh cũng thẳng thắn đánh giá “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm”!”
Ai nói ngược, nói khác thì được lãnh đạo, mà GS. LXT “tặng cho” cái mũ “chệch hướng”?
Hai, thành quả của đổi mới lớn nhất, đáng ghi nhận và nhờ đó, chúng ta mới có bước phát triển như vừa qua là phát triển kinh tế nhiều thành phần sở hữu. Các thành phần kinh tế bình đẳng trước pháp luật. Nhưng điều rất đáng buồn là đảng đã thụt lùi khi ghi vào Cương lĩnh (xin được nhắc lại lần nữa):.  “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu,[…]. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. […]. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”.
Đoạn trích từ Cương lĩnh trên đây đã nói lên rõ ràng rằng chính Đảng cầm quyền chứ không phải ai khác chủ trương và cổ súy cho việc phân biệt đối xử đối với các thành phần kinh tế. GS. LXT còn bảo hoàng hơn vua khi bịa ra rằng có thế lực thù địch nào đó muốn “kinh tế tư nhân là nền tảng của nền kinh tế quốc dân?”. Xin thưa với GS. LXT là mọi người, kể cả các nhà khoa học chỉ muốn đảng thực hiện chủ trương các thành phần kinh tế “bình đẳng trước pháp luật” như đã hứa thôi!
2. Theo tôi, thực chất của Đổi mới là sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm cả về nhận thức lý luận, lẫn hành động thực tế do chính chúng ta gây ra trước đó, đưa đất nước phát triển theo quy luật của nó. Có những sai lầm, khuyết điểm được phát hiện khá sớm, nhưng không ít sai lầm khuyết điểm chỉ có thể được phát hiện dần trong quá trình thực hiện đổi mới.
Do đó, đổi mới là một quá trình lâu dài, liên tục. Mặc dầu vậy, trong Dự thảo báo cáo chính trị tóm tắt đưa đến Đại hội cấp cơ sở, một số chỗ có nói đến đổi mới, chẳng hạn: “Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế”( Văn kiện Đại hội XII, tr. 11); “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo duc…”(Văn kiện Đại hội XII, tr. 18); “Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận” (Văn kiện Đại hội XII, tr. 36); “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ”( Văn kiện Đại hội XII, tr. 37)…., nhưng tuyệt nhiên không nơi nào nói rõ ràng những sai lầm, khuyết điểm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc đổi mới.
Trong khi đó, qua khảo sát thực tế, ý kiến của không ít chuyên gia tâm huyết khẳng định rằng “Việc thực hiện công cuộc đổi mới trong 30 năm qua thiếu nhất quán, không triệt để, nghiêm trọng hơn là công cuộc đổi mới bị chững lạị. Đặc biệt, đổi mới chính trị không những không đi liền với đổi mới kinh tế như đảng đã hứa với dân từ 1986, mà hầu như còn dẫm chân tại chỗ, có mặt còn đi thụt lùi. Chính điều này đã trở thành lực cản của đổi mới kinh tế - xã hội.”
Trên cơ sở đó, nhiều nhà nghiên cứu kiến nghị “đẩy mạnh công cuộc đổi mới”; “Đổi mới lần 2”; “Đổi mới mô hình tăng trưởng”; “Đổi mới thể chế”…..Đề nghi GS. LXT và những người cổ vũ cho quan điểm của ông dành thì giờ đọc kỹ các bài viết đăng trên các báo chính thống trước khi phát biểu ý kiến của mình!
3. Đại hội XII của Đảng sắp tới, chắc chắn phải đánh giá chúng ta đang ở đâu và từ đó sẽ đi đến đâu trong giai đoạn tiếp theo. Đại hội XII diễn ra trong bối cảnh nước ta đã trải qua chặng đường 30 năm đổi mới, nếu chỉ tính từ Đại hội VI (1986-2015) và một phần tư thế kỷ thực hiện công nghiệp hóa theo mục tiêu đưa nước ta “trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” đề ra tại Đại hội VII (1991-2015). Đồng thời cũng đã gần ¼ thế kỷ, nước ta thoát khỏi bao vây, cấm vận và tham gia ngày càng đầy đủ vào quá trình toàn cầu hóa, thực chất là quá trình phân công lao động trên phạm vi khu vực rộng lớn và toàn cầu.
Do đó, để đánh giá tình hình hiện nay, cần điểm lại những thành quả quan trọng mà nhân dân ta đã giành được, những bài học quý giá cả thành công, nhất là những bài học thất bại xảy ra không chỉ trong một nhiệm kỳ 5 năm mà trong cả 30 năm ấy. Và trong bối cảnh mới này, việc đánh giá những mặt làm được và chưa làm được nhất thiết phải đặt trong mối tương quan so sánh  giữa ta và các nước trên thế giới, trước hết là các nước trong khu vực.
Trong phạm vi bài viết này, chỉ xin nêu vắn tắt vài hệ lụy:
Một là Việt Nam đã tụt hậu xa hơn (hay doãng ra) chứ không còn là “nguy cơ” và không chỉ tụt hậu về kinh tế mà cả văn hóa, xã hội so với các nước.  Riêng về thu nhập bình quân theo đầu người, VN tụt hậu ngày càng xa hơn so với bình quân chung của thế giới và khu vực đã trở thành hiện hữu, chứ không còn là nguy cơ như các văn kiện trình Đại hội Đảng khóa XII nhận định.
Trong các văn kiện chính thức, chúng ta thường chỉ đánh giá một chiều rằng Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm nước cao nhất thế giới, coi đó là thành tựu “có ý nghĩa lịch sử”. Nhưng thực chất, nếu xem xét kỹ về số tuyệt đối, mà điều đó mới là quan trọng nhất thì Việt Nam tụt hậu ngày càng xa hơn so với bình quân chung của thế giới và các nước trong khu vực.
Mong muốn đuổi kịp nước này, nước khác trong vùng về thu nhập đầu người đã trở nên không tưởng. Chẳng hạn, năm 1990, GDP bình quân đầu người của Thái Lan là 1508 USD và VN là 98 USD, cách nhau 1410 USD. Đến năm 2013 lần lượt là 5674 USD và 1908 USD, cách nhau 3766 USD, tức khoảng cách doãng ra gấp 2,67 lần, sau 23 năm. So với hầu hết các nước trong khu vực đều thấy có tình hình tương tự.
Hai là để lại gánh nặng nợ nần cho giai đoạn tới. Do sử dụng các nguồn lực để thực hiệm nhiệm vụ công nghiệp hóa kém hiệu quả, nên để lại gánh nặng nợ nần cho giai đoạn tiếp theo.
Ba là rất nhiều nước, sau khoảng 30 năm thực hiện công nghiệp hóa đã phải nhập khẩu lao động, còn nước ta chắc còn phải vác rá đi xin việc làm dài dài. Thực chất, hiện chúng ta đang thiếu việc làm nghiêm trọng. Nếu có quyết tâm cao và tạo được nguồn lực lớn thì cũng phải cần một thời gian dài nữa mới xử lý được vấn đề này. Thiếu công ăn việc làm, người có việc làm thì thu nhập không đủ sống là nguyên nhân quan trọng tạo nên sự bất an xã hội.
Bốn là nguyên nhân của tình hình trên có nhiều và lâu nay trong các văn kiện chính thức chưa bao giờ nói một cách rõ ràng nguyên nhân cốt lõi. Ở  đây xin nêu tiêu đề của hai nguyên nhân cốt lõi:
Thứ nhất, do Đảng không tiếp tục, không kịp thời đổi mới tư duy. Đảng ta vẫn cố bám lấy những mặt sai, lỗi thời của chủ nghĩa Mác - Lênin, đặc biệt là trong những nguyên lý xây dựng chủ nghĩa xã hội, vẫn tiếp tục lấy nó làm nền tảng tư tưởng và phương hướng hành động của đảng. Trong khi đó chủ nghĩa Mác-Lênin ngày càng được nhiều học giả chân chính và thực tiễn chứng minh là một học thuyết chưa hoàn chỉnh có rất nhiều sai lầm, khuyết tật đặc biệt là trong những nguyên lý xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Hơn thế nữa, thực tiễn áp dụng học thuyết này vào cuộc sống là Liên Xô trong một thời gian đủ dài tới 73 năm đã bị thất bại thảm hại ngay trên quê hương nó, phải thừa nhận là một sự kìm hãm lịch sử phát triển của một đất nước. Điều dễ nhận thấy là tuy có một số lập luận về sự phát triển học thuyết này, nhưng ít có cơ sở khoa học thuyết phục, thực chất chỉ là sự biến tấu, về cơ bản Đảng ta đang từng ngày, từng giờ đi theo vết xe đổ của đảng cộng sản Liên Xô. Cho nên, Đảng ta “lấy chủ nghĩa Mác - Lênin … làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động…” (Cương lĩnh 2011) là rất sai lầm.  “Chủ nghĩa Mác-Lênin” là thuật ngữ hàm hồ, của Stalin, “Chủ nghĩa Mác-Lênin” là thuật ngữ hàm hồ do Stalin nêu ra đầu tiên sau khi Lênin mất, không nên tiếp thu và phổ biến.
Liệu ở thời đại ngày nay với sự hiểu biết và nhận thức về lịch sử phát triển thế giới khác hẳn những năm 1930, ai và dân tộc nào tán đồng và chấp nhận một cuộc thí nghiệm kéo dài đã biết trước kết quả như ĐCS Liên Xô và nhà nước Xô Viết đã làm? Người dân, đặc biệt là những trí thức đủ kiến thức để nhận biết những người đang chủ trương đường lối xây dựng đất nước vì những lợi ích cá nhân đặt trên quyền lợi của đất nước của dân tộc. Trong lịch sử Việt Nam đã ghi nhận không ít những Vương triều đã để lại vết nhơ không ai và không bao giờ xóa được là bài học đâu có phải mất nhiều công tìm kiếm.
Thứ hai, là do Đảng vẫn duy trì mô hình về tổ chức bộ máy cầm quyền lỗi thời, lạc hậu, kìm hãm quá trình phát triển của đất nước.
Đảng độc quyền tuyệt đối về công tác tổ chức và cán bộ tạo ra bộ máy kém năng lực, thiếu tư chất và trách nhiệm là nguyên nhân gây ra tệ tham ô lãng phí tràn lan (không còn là “con sâu… hay một bộ phận nhỏ đảng viên”… quan liêu kém hiệu quả của bộ máy dẫn đến không chỉ mất dân chủ, mất lòng tin của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chủ quyền của đất nước. Vì vậy, đảng phải chịu trách nhiệm toàn diện về lĩnh vực hoạt động này. Điều rất đáng quan tâm là hiện nay đảng ta không nhận ra hiện trạng yếu kém nói trên, vẫn duy trì mô hình về tổ chức bộ máy cầm quyền lỗi thời, lạc hậu, kìm hãm quá trình phát triển của đất nước giống như Liên Xô trước khi tan rã.
Trên thực tế cho đến nay, những người lãnh đạo đảng ta là người điều hành độc quyền và duy nhất quá trình phát triển của đất nước, can thiệp vào mọi hoạt động lớn, nhỏ của hơn 90 triệu dân Việt Nam. Rất khó tìm một lĩnh vực, một khu vực, một hoạt động cụ thể nào, cả đối nội lẫn đối ngoại trong đời sống hằng ngày của người dân mà ở đó không có sự can thiệp của cơ quan lãnh đạo đảng.
Quyền cực lớn và vô giới hạn đến như vậy, nhưng về mặt pháp luật không hề có quy định nào nêu rõ trách nhiệm của Đảng cộng sản Việt Nam trước tổ quốc, trước dân, ngoài vài câu khẩu hiệu ghi tại Điều 4 Hiến pháp năm 2013 (tương tự như Điều 126 Hiến pháp Liên Xô năm 1936 và Điều 6 Hiến pháp Liên Xô năm 1977). Kinh nghiệm chung của cả thế giới, kể cả Liên Xô và các nước XHCN cũ chỉ ra rằng: Độc quyền mà không hề bị giám sát, không hề bị kiểm soát theo pháp luật thì tất yếu dẫn đến lộng quyền, làm những điều sai trái gây phương hại đến lợi ích của đất nước, của người dân. “
Thay cho lời kết
Nếu có một diễn đàn khoa học dân chủ, công khai, minh bạch, thiện chí và bình đẳng, chắc chắn sẽ có nhiều học giả ở nước ta không phân biệt đảng phái, giai cấp sẽ tình nguyện (không cần phải đầu tư tổ chức tốn kém và không hiệu quả như hiện nay đang làm !) tham gia bàn luận nghiêm túc có tính xây dựng về vấn đề nêu trên, điều mà trên thế giới đang làm sẽ là những thông tin đa chiều mà từ đó sẽ tìm hoặc lựa chọn ra được những chân lý có cơ sở khoa học định hướng tốt nhất, phù hợp nhất cho sự phát triển đất nước. Trong lịch sử nước ta đã từng có Hội nghị Diên Hồng, Hội nghi Tân Trào của Mặt trận Việt Minh.  Còn các dạng bài viết và nghị quyết, cương lĩnh,… theo đặt hàng định hướng hiện nay thường rơi vào những tư tưởng duy ý chí, không phải và không thể là một luận cứ mang tính biện chứng khoa học thuyết phục.
Bài viết của GS Lê Xuân Tùng thuộc dạng thứ hai nêu trên là sắp xếp cho ra vẻ có lớp lang một mớ hổ lốn những điều cũ kỹ đã được nhồi nhét và tự nhặt nhạnh từ những bản dịch cũ nát, đã được lựa chọn nhằm mục đích như hai mảnh che mắt  con ngựa thồ chạy đường dài. Nhưng dù có giỏi ngụy biện đến đâu cũng không che dấu nổi mâu thuẫn ngay trong bài viết.
Bài viết của Gs Lê Xuân Tùng đại diện cho tư duy giáo điều, bảo thủ của giới cầm quyền, vẫn bám giữ con đường xã hội chủ nghĩa theo học thuyết Mác-Lênin. Dù sao, nó cũng tạo cơ hội cho những ý kiến phản biện lên tiếng, trong khi giới cầm quyền đang tìm mọi cách không cho những tiếng nói phản biện được công khai tranh luận.
TVT (Tác giả gửi BVB)
--------------

165 nhận xét:

 1. Cần đặt VIết Nam vào bối cảnh kinh tế xã hội khu vực và toàn cầu. Vấn đề Việt Nam giữa ý đồ của các nước lớn để pha6nti1ch và phát triển nội lực. Lãnh đạo của ta hay tự sướng và trốn trách sự thật. Cứ đọc các bài báo như của GS LXT và các văn kiện của đảng y như uống thuốc an thần, tự sướng..

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cái đáng viết, đáng lo như thế này thì GS LXT không quan tâm:

   Lãnh đạo "đảng ta" im re trước tuyên bố của "đảng bạn" sắp xây xong các đảo nhân tạo trên biển Đông.
   Không những im lặng, nhà nước cộng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện sứ mạng chư hầu và khăng khăng hợp tác với quân xâm lược trong tinh thần "đối thoại hòa bình". Ngày 16 tháng 6, Bắc Kinh tuyên bố việc sẽ hoàn tất xây dựng trái phép các đảo nhân tạo trên lãnh hải Việt Nam thì ngày 17-19 Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh lại khăn gói sang Bắc Kinh họp với Ủy viên Quốc vụ Quốc vụ viện Dương Khiết Trì của Tàu cộng cho cái gọi là chỉ đạo hợp tác song phương Việt-Trung theo phương hướng nền tảng "giải quyết tranh chấp, bất đồng tại Biển Đông trên cơ sở tuân thủ các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước".

   Xóa
  2. Đố ai giải thích nổi câu: Việt nam có nền kinh tế thị trường định hướng XHCN?

   anh 3X có lần sang Nhật khoe với thủ tướng Nhật là Việt nam chúng tôi có nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nên những năm gần đây kinh tế VN phát triển lắm. Ông Thủ tướng Nhật trả lời rằng ở Nhật chúng tôi chỉ có kinh tế thị trường không thôi và đất nước chúng tôi có nền kinh tế đứng thứ 3 thế giới. 3X nghe xong chỉ biết cúi đầu nói lảng sang chuyện khác.

   Xóa
  3. Kinh tế thị trường định hướng XHCN là nền kinh tế mà của cải do dân làm ra đều được CSVN định hướng chui vào túi của bọn quan lại XHCN.

   Xóa
  4. anh 3X đang định lên một bài thuyết trình về định hướng XHCN cho thủ tướng Nhật nghe đó mà.
   Nhưng mà vị thủ tướng Nhật đã biết rõ gốc gác và trình độ học vấn của 3X nên hoảng quá, đành nói át đi, chứ không lẽ lại đuổi 3X về không tiếp nữa à?
   Giống như ông tổng Trọng sang Cuba thuyết về mô hình XHCN VN và định đưa mô hình này sang dạy cho Brasil, may mà bà tổng thống nước này biết trước nên đóng cửa không tiếp tổng Trọng làm cho tổng Trọng bị hố, thế mà về nước còn khoe: "mình có thế nào thì người ta mới tiếp chứ"

   Xóa
  5. cách đây mấy tháng, một tổng thống nước lạc hậu ở châu Phi sang VN, nó nịnh cho mấy câuca ngợi lãnh đạo VN: nào là kinh tế thị trường, nào là tăng trưởng thay đổi kỳ diệu, làm cả lũ chuyên xóc lọ sướng đến quên cả ăn, đem ra tặng rất nhiều gạo cho nước châu Phi sắp chết đói vì độc tài (giống như đảng ta) naỳ.
   Tiên sư bố lũ đười ươi giữ ống.

   Xóa
  6. Cái đuôi " Dinh hướng XHCN " là cái đuôi mà chính quyền này muốn giữ để hành hạ nhân dân và nuôi béo họ từng ngày . Chỉ cần chặt cái đuôi ây là chúng chết liền .

   Xóa
  7. ta là AI ? trong các từ nhân dân của CSVN sử dụng không có tớ nhé ! và tớ người yêu nước chẳng kém ai.

   Xóa
 2. Giấc mơ tự cường và cuộc đấu đá.
  Sau loạt bài sử dụng cụm từ '' nhóm lợi ích '' hay con đường đi đến'' tư bản man rợ'' và các '' diễn biến nội bộ '', để ám chỉ sự mâu thuẫn nội bộ về tư tưởng đang lớn mạnh trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam. Những cây viết lý luận hàng đầu của cộng sản Việt Nam tiếp tục dân sâu hơn như con bạc khát nước vào vòng xoaý tương tàn, tranh giành quyền lực.

  Tất cả những bài viết lý luận đó đều mang đầy dấu ấn của sự tranh giành, đánh phá, quy kết nhau này , đều che đậy dưới một ý nghĩa là bảo vệ CNXH.

  Nét đặc trưng của chủ nghĩa cộng sản luôn là vậy. Bất cứ cuộc thanh trừng để tranh giành quyền lực nào khi diễn ra trong chế độ cộng sản cai trị, đều núp dưới những mỹ từ vì lý tưởng CNXH. Kẻ nào chiến thắng cũng là kẻ bảo vệ CNXH, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ độc lập, hoà bình cho đất nước.

  Cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng, quyền lực của nội bộ cộng sản Việt Nam về phía cuối năm 2015 đã trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Những khẩu pháo hạng nặng đã được đưa ra khai hoả, lần đầu tiên người ta thấy một vị phó ban tư tưởng trung ương, uỷ viên trung ương đảng cộng sản có một bài viết gay gắt, công khai trên báo chí để chỉ trích nhóm lợi ích, cảnh báo Việt Nam đang xa rời con đường CNXH để đi vào con đường tư bản. Độc địa hơn ông Vũ Huy Hoàng phó ban tư tưởng trung ương còn vẽ mô hình doạ nạt người dân rằng con đường tư bản đó là con đường tư bản man rợ.

  Con đường tư bản tương lai mà ông Hoàng doạ có man rợ hay không thì phải đợi nó xảy ra mới biết. Nhưng con đường CNXH mà Việt Nam đi thì sự man rợ của nó ai cũng biết , thậm chí còn từng là nạn nhân, chứng nhân. Không khó khăn gì để gặp những người trong các vụ cải tạo tư sản, Z30, cải cách ruộng đất...để nghe họ kể về sự man rợ của nền kinh tế nhà nước độc quyền quản lý.

  Đi vào con đường tư bản man rợ hay tiếp tục đi vào con đường kinh tế định hướng CNXH đều do các phe phái trong đảng cộng sản quyết định. Tuỳ theo lợi ích của các phe phái. Người dân hoàn toàn không có quyền quyết định gì. Người dân chỉ là con cờ để các phe phái sử dụng. Khi mỗi lần cần triệt hạ nhau lại lôi miếng mồi dân chủ, tự do ngôn luận ra để nhử. Nực cười là trong khi liên tiếp có hội thảo về báo chí, truyền thông, các nghị định ban hành để xiết chặt quản lý thông tin ráo riết ban hành, thì trong bài viết của mình, ông phó ban tuyên giáo trung ương Vũ Huy Hoàng lại gợi ý cách giải quyết đập tan âm mưu chuyển hoá của nhóm lợi ích, là bằng cách dùng tư do ngôn luận, quyền của người dân.
  ......................................................................

  Chẳng trông mong được gì những kẻ như vậy hoàn thành giấc mơ tự cường cho đất nước. Thời kỳ đen tối của dân tộc này đang đến bởi chúng ta không còn định hướng khoa học tiến bộ , chúng ta không còn ước mơ khả thi.
  Nếu có định hướng, có ước mơ thì chỉ là của những có quyền lực đem ra lừa đảo chúng ta để phục vụ mục đích tranh giành quyền lực của chúng. Những ước mơ ma mị, huyễn hoặc để chúng ta bám víu sống qua ngày.
  Được đăng bởi Thanhhieu Hieubui vào lúc 22:31 Không có nhận xét nào:

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Con đường XHCN là con đường đầy máu và nước mắt được làm trên xương cốt của người dân VN.

   Xóa
 3. Ho dang thuc hien chan ly : 'An cay nao thi rao cay ay' thoi ma

  Trả lờiXóa
 4. Nhặt từ sọt rác Nước Nga
  Cụ Tùng phủi bụi mang ra dùng liền

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bịp bợm để giữ quyền tiền
   Giữ"định hướng..." phản tổ tiên, giống nòi

   Xóa
  2. Nhặt từ sọt rác Nước Nga
   Cụ Tùng phủi bụi mang lên bàn thờ

   Xóa
  3. Câu thứ hai nên là: Giữ định hướng... dể cướp tiền của dân

   Xóa
 5. Sức viết của Ts Tô Văn Trường thật đáng nể. Ông viết về lĩnh vực phản biện xã hội hóc búa với luận chứng rất thuyết phục. Thực tiễn là thước đo chân lý đúng đắn nhất. Bài viết này đã mở ra cuộc tranh luận sòng phẳng, công khai về chủ thuyết phát triển đất nước không thể chụp mũ hay cả vú lấp miệng em. Các nhà lý luận của đảng hãy tranh luận công khai cho dân biết.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. GS Hoàng CHí Bảo chuẩn bị lên tiếng !?
   TS Tô Văn Trường tiếp tục chuẩn bị "nghênh chiến"...

   Xóa
  2. Chưa cần Bác Trường, chỉ cần các cmt của dân cũng đập nát những luận điệu biện bạch cho sự cầm quyền bất chính của đảng csVN.

   Xóa
 6. Không thể ngờ những người vẫn tự cho mình là "đỉnh cao trí tụê" vá những gs, ts của ĐCSVN lại gần như mù lòa trước thực tiễn cuộc sống, điếc trước những đòi hỏi câp thiết để phát triển đất nước. Họ vẫn "kiên định" một cách lì lợm đi theo một học thuyết lỗi thời đã bị dẹp bỏ trên một phần lớn của thế giới.

  Trả lờiXóa
 7. Tôi đọc bài của Gs Lê Xuân Tùng thấy tức ngực, muốn xổ toẹt nhưng không đủ lý lẽ để chửi. Đọc bài của bác TVT thấy đã quá, sướng quá . Không đao to búa lớn nhưng lý lẽ lập luận dẫn chứng từ Liên Xô đến VN từ lý thuyết đến thực tế trong bài viết rất sâu sắc. Cám ơn đại tá BVB

  Trả lờiXóa
 8. Mong ước những điều Ts Tô Văn Trường nói sẽ lay động ĐẢNG CSVN,
  Nhưng bản thân tôi thì không tin họ sẽ thay đổi .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Từ những thằng vô nghề nghiệp, lười lao động nhưng tham lam, không học hành tử tế, nhờ chuyên lừa đaỏ bịp bợm và cướp giật mà trở thành những lãnh tụ và nhà lãnh đạo với quyền lực tối cao, tiền bạc nhà cửa đất đai nhiều, rộng như thế thì sao nó dám thay đổi?
   Với bọn đó, chỉ khi chúng lên giá treo cổ thì chúng mới biết chúng đã ngu vì quá tham.

   Xóa
  2. Gửi Nặc danh06:19 Ngày 18 tháng 06 năm 2015 : "chỉ khi chúng lên giá treo cổ thì chúng mới biết chúng đã ngu vì quá tham" . Ban nói quá đúng!

   Xóa
  3. "quá tham"

   Đúng thật. Cái đảnn nói rằng: tôi chỉ có kinh nghiệm chuyen chính vô sản và đấu tranh giai cấp thôi, nhưng quốc hội, đã thông qua hiến pháp. điều 4 là: cái đảng tôi, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Vậy nhân dân, hãy sống theo hiến pháp, tôi bảo gì, thì cứ làm theo, không cãi!

   Ai bảo đại biểu quốc hội, do các bạn bầu ra, lại thông qua điều 4 hiến pháp!

   Xóa

 9. Bài của ông Lê Xuân Tùng có giá trị như một loại thuốc để những ai có tư duy mới và huyết áp cao khi đọc sẽ bị đột quỵ hoặc thành tâm thần, qua đó sẽ thanh lọc xã hội.

  Trả lờiXóa
 10. Tôi nghĩ động cơ bài viết của ông Lê Xuân Tùng phải chăng không chỉ do tư duy giáo điều, bảo thủ , bất chấp thực tiễn mà cơ bản vì muốn níu kéo quyền lực chính trị và vị thế ăn trên ngồi chốc của một nhóm lợi ích mà Lê Xuân Tùng chỉ đóng vai trò đại diện.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lý luận thì xám xịt, mà cây đời mãi mãi xanh tươi.
   Cụ Tổng Trọng và cụ LXT đừng dính mãi màu xám xịt nữa, đổi mới tư duy đi. Cũ mèm, xưa lắm rồi, nói thẳng là đầu các cụ bị "bê tông hóa tư duy" rồi!

   Xóa
 11. Tại sao có những kẻ tự đưa mình vào danh sách tội đồ của dân tộc Việt Nam,để muôn đời con cháu mai sau nguyền rủa;thời đại ngày nay không còn thất truyền như ngày xưa nữa,tất cả mọi hành vi,lời nói việc làm của các vị sẽ lưu truyền nguyên vẹn tới mai sau,nhất là những kẻ "đã hết thời" mà cố gắng "ta đây" như ô LX Tùng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Gouth mạn và tai biến mạch não rồi! năng lực đến cõi rồi làm gì có thực tiễn có tư duy trong sáng mà cố gắng gào những cái cũ mèm để cho người chửi thì rất đáng buồn he he he

   Xóa
 12. Đây là thước đo trình độ của giáo sư quốc doanh! trình độ của các ông vua tập thể! quả là Nhìn vào đâu cũng "phải gìm cơn mửa".

  Trả lờiXóa
 13. Phải chăng giáo sư quốc doanh là nền tảng của chủ nghĩa xã hội?
  uyen-hanoi

  Trả lờiXóa
 14. Đọc bài của GS.TS, nguyên...LXT viết, có đoạn: "Không thể thượng tầng kiến trúc của chúng ta vận hành theo định hướng XHCN mà hạ tầng cơ sở dựa trên sở hữu tư nhân. Hoàn toàn mâu thuẫn, vì kinh tế tư nhân, như kinh nghiệm thế giới đã chỉ ra, nếu tự nó, sẽ vận động về hướng nào, chắc mọi người đã rõ.
  Hạ tầng cơ sở của mỗi thời đại lấy quan hệ sản xuất đặc trưng, tiêu biểu của thời đại đó làm nền tảng. Những quan hệ sản xuất khác trước đó vẫn được sử dụng nếu thực tế có nhu cầu, nhưng không bao giờ lại đóng vai trò là nền tảng, là chủ đạo của nền kinh tế quốc dân. Đó là một chân lý bất di bất dịch của mọi thời đại."
  - Dạ, báo cáo, thưa đồng chí vốn nguyên là ...Thưa GS: Cái "Thượng tầng kiến trúc của GS ngon, hay, vững như thế, những gọi là "quả đấm thép" Quốc Roanh mạnh, vai trò nền tảng như thế, tại sao mà biết bao tiền nhà nước đi vay nước ngoài để cố "ngậm bồ hòn làm ngọt" tốn kém mấy lần vẫn không cứu vãn được các Tập đoàn, Tổng CTy Nhà nước vốn được ưu ái, lo đến tận chân răng, móng chân?
  Mà nếu số tiền đã rót đầu tư, xây dựng, chi phí, bù lỗ, trả nợ thay, cứu vãn ấy mà ưu tiên cho kinh tế tư nhân, khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển, phát huy nội lực trong toàn dân tộc pthì Nhà nước và nhân dân được lợi những gì, kinh tế VN nay có bị tụt kém cả Lào, Campuchia không? 25 năm gọi là đổi mới sau Thanh Đô mà chưa rút được bài học kinh nghiệm gì mới à? Mong GD LXT ngẫm kỹ nghĩ sâu giúp cho!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Những cái mà đưa vào Nghị quyết đảng gọi là "thành tựu" công cuộc đổi mới 25 năm qua là ngôi nhà cát được dính xốp và tô màu trên đống nợ lớn đấy ông Tùng ạ! Cái Thượng tầng kiến trúc của ông có nền móng gì không, ngoài những câu chữ quen thuộc Mác-Lenin? Nếu đường lối gọi là 'khôn lõi': "Bắt tư bản đi cày trên cánh đồng XHCN" như ông nói là đúng, thì nay đừng đi ngửa tay vay tiền của người ta để 'lấp chỗ lỗ, bù chỗ tham" như bây giờ!

   Xóa
 15. lê xuân tùng đã từng làm bí thư hà nội , đã chôm được tòa biệt thự 800mets vuông ở phố sơn tây mới khi mở đường sơn tây (năm 1999). Tử tù lã thị kim oanh chính là vật tế thần cho LXT. Sau khi Lã thị cúng cho tùng tòa biệt thư nguy nga nhất vào thời điểm 2000, khi đó là rất nguy nga, nhưng tùng vẫn làm thịt lã thị kim oanh...ngoài ra LXT trọ trẹ này kiếm và trữ không biết bao nhiêu vàng (có người nói đến con số tấn) khi hắn ta làm bí thư hà nội.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không tử tế gì đâu, tội nặng lắm, dân chưa rờ đến thì còn tinh tướng vậy thôi. Cả cái hệ thống lưu manh ấy cứ vận hành vơ vét đến độ nào đó rồi sẽ biết, đừng nghĩ là đến 2020 sát nhập vào Tàu là hạ cánh an toàn nhé, không đời nào, tội của đảng là tội của những ông trùm lừa này không thể chối cãi được đâu.

   Xóa
  2. "cs là thiên đường của một số người (giống như ông LX Tùng này), nhưng nó là địa ngục của tất cả những người (dân VN) còn lại"
   Lời Victor Hugo-Đaị văn hào Pháp, tác gỉa của tác phẩm "Những người khốn khổ"
   do vậy, ông Lê xuân lừa này cố sức niú giữ độc tài toàn trị là điều dễ hiểu.

   Xóa
 16. Lại một bài viết hay nữa của ông Tô Văn Trường, vì nó là thực tiễn, là lý luận phục vụ dân sinh, khác hoàn toàn với thứ lý luận viễn vông, suy diễn vô lối thiếu cơ sở khoa học của lũ "Thầy bói sờ voi", khoác lác một thời của một phường "Giá áo túi cơm" như các GS, TS: Bình, Tùng, Trọng, Huỳnh, Nghị, Bảo... họ là những người không biết xấu hổ trươc Tổ quốc, trước nhân dân.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dân tộc đau thương tang tóc naỳ, nhân dân khốn khổ này vẫn ghi sổ nợ bọn lừa đảo lưu manh cướp giật bán nước ấy, chờ ngaỳ tính sổ với bọn lưu manh lừa đảo âý. Không ai thể để xương máu ngàn đời của cha ông, của hàng chục triệu người VN đã ngã xuống vì sự lừa đảo trí trá lưu manh của chúng mãi, sự chịu đựng đã quá giới hạn sóng thần nhân dân sẽ nổ ra bất cứ lúc nào..
   Những tên trùm lừa đảo, trùm cướp trong băng lưu manh Cosavina Group hãy chờ đấy.

   Xóa
 17. Bài nào của Bác Tô Văn Trường cũng mang lại những lợi ích cho Xã Hội , Đất nước , tâm huyết với cuộc sống . Sâu sắc của một người TRÍ THỨC đích thực của Nhân Dân . chứ không phải bọn trí thức dỏm của đảng cộng sản vỗ béo hại dân . . Kính chúc Bác Tô Văn Trường nhiều sức khỏe .

  Trả lờiXóa
 18. Nhà triết học mà không nắm thực tiễn, xu thế thời đại (coi thường thực tiễn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong luận thuyết Mác), cứ mớ lý luận khô cứng, giáo điều, sáo mòn, công thức, cũ rích lu loa, tung hô cả đời thì đâu còn là triết học? Mà sao lãnh dạo Hà Nội được "đầu tư, ưu tiên" toàn GS, TS nhỉ, xưa là ông LX. Tùng, lại đến NP. Trọng, cũng cái lò ấp ấy cả, nói cái gì cũng lôi khách quan, biện chứng, thượng vàng hạ cám (thượng tầng, hạ tầng) ra! Hu...hu...

  Trả lờiXóa
 19. Sức viết của TS Tô Văn Trường thật đáng kinh ngạc .

  Trả lờiXóa
 20. Bài viết của Ts Tô Văn Trường phải đưa vào giáo trình của Học viện chính trị quốc gia minh chứng điển hình của phản biện xã hội vì sự phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 21. Bài viết phân tích, mổ xẻ vấn đề có tính xây dựng, hay, sâu sắc, cảm ơn TS Tô Văn Trường, cảm ơn Đại tá Bùi Văn Bồng.

  Trả lờiXóa
 22. Gui Nặc danh15:54
  Giau co nhu vay cha tranh han 'rao cay' la dung roi
  Bao co biet han giau o dau khong ?. De khi nao " cuop kho thoc cua Nhat " em con ru bac di dao

  Trả lờiXóa
 23. Bài viết của bác Trường quá hay!
  Chỉ mong bác thay thế những cụm từ "đảng ta", "chúng ta" bằng cụm từ : đcsVN
  Phải chỉ rõ ràng, đích danh như thế

  Trả lờiXóa
 24. Bệnh tự mãn, tự sướng tinh thần của người cs là bệnh không thể chữa được, bởi không biết cạnh tranh với ai, không dám cạnh tranh với ai, tự lưà dối với chính mình.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thật ra không phải tự mãn đâu ban ơi, đây là tâm lý thùng rổng kêu to, đại gia chân đất. Biết mình không làm nên gì, trí thức không có, tài thì kém , mặc cảm thì lại lếu láo chém gió tự phô trương, kể công, thổi phòng, nguỵ biện.....để tạo cho mình một vị thế, giá trị nào đó. Càng mặc cảm thì càng thổi kèn to.

   Xóa
 25. Những thành phần bảo thủ, ngoan cố, lỳ lợm, cứng đầu cứ ôm khư khư mớ lý thuyết cũ, một hai đòi nắm lấy quyền đôc tôn lãnh đạo làm khổ nước, khổ dân. Chuyện bị đào thải tất nhiên chỉ là vấn đề thời gian, quan trọng là nhanh hay chậm. Tôi nghĩ tay Lê Xuân Tùng này viết theo đơn đặt hàng của Đảng nhưng tiếc thay trình độ quá kém, tư duy đã cùn nên mới nêu lên những ý quá cũ kỹ. Cũng khá khen cho những kẻ đã dũng cảm dám cho đăng

  Trả lờiXóa
 26. Bài của bác Trường đã chỉ đích danh cái thực dung , cổ hủ, bảo thủ, trì trệ của ông LXT.
  Theo đường dẫn LINK tham khảo trên bài này, bây giờ tôi mới đọc bài : Bê tông hóa tư duy, bác Bồng viết rất hay, sâu sắc, rất thực tế, cảm ơn bác Bồng, bác Trường.

  Trả lờiXóa
 27. "Định Hướng Dư Luận" Là Lừa Đảo Dối Trá, "ổn định" để duy trì cái "trật tự" áp đặt, kìm kẹp, với mục đích là để câu giờ kéo dài thời gian vơ vét, "Kiên Định lập trường…" Là tiếp tục Ngoan Cố Chống Lại nhân dân, chống lại dân tộc, tiếp tục làm tay sai cho csTQ.

  Cứ cho là “chủ nghĩa xã hội thật sự là thiên đường của loài người” như từ bé cho đến giờ hệ thống giáo dục, tuyên truyền của đảng và nhà nước cầm quyền ở VN vẫn “dạy” dân đi, thì để biết thế nào là đúng sai, người ta phải nhìn vào hiện thực xã hội VN xuyên suốt chiều dài cầm quyền của hệ thống chính trị và so sánh sự phát triển các mặt của đất nước với các quốc gia khác trên thế giới.

  “mục đích đòi hỏi đạt tới nó bằng phương tiện bất công thì mục đích đó không thể là mục đích chính đáng”-C.Mác.
  Trong thực tế, đảng cs VN hiện đã và đang thực hiện bao nhiêu chính sách bất công vậy mà luôn nói tới để đạt các mục tiêu”vì dân, công bằng,dân chủ, văn minh….”-thật là lố bịch hết chỗ nói.
  Để mê hoặc người dân, đảng cs VN đã tuyên truyền cho đường lối “giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp” và vì thế, khi chưa nắm trọn quyền thống trị, nó từng chiếm được lòng tin của một phần lớn người dân-do vậy, người dân đã nghe theo đảng, không tiếc xương máu để mong đạt được mục đích “giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp”ấy.
  ai dè, đến khi nắm trọn quyền lực, tưởng rằng dân sẽ tự do, sẽ thủ tiêu bất công xã hội, giữ được chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, thì người dân chỉ thấy đau khổ máu và nước mắt và tiếp tục sự bất công nghiêm trọng hơn.
  Nhìn bề ngoài, thấy đất nước có thêm nhiều khu công nghiệp, thấy nhiều nhà cao tầng, đường sá khang trang hơn, thấy dân ăn uống đầy đủ hơn, đi lại bằng phương tiện cơ giới khác xưa và đảng ta nhấn mạnh đây là công lao “trời biển” của đảng ban phát cho dân, không có đảng thì dân có lẽ không có những thứ ấy?
  Xin thưa: không, ngàn lần không. Đó là thủ đoạn đánh lừa nhãn quan và tư duy.Những thứ gọi là đổi mới nhìn thấy ấy, chỉ là những thứ mà nó buộc phải có khi xã hội loài người nói chung vẫn đang phát triển, thì dù một quốc gia có lạc hậu, nguời lãnh đạo có lưu manh phản động đến đâu thì những thứ ấy vẫn có vì theo lẽ tự nhiên, bởi vì đó là sự thay thế nghiễm nhiên, nếu không vay nợ hàng trăm tỷ đô la (để mà có tiền lấy cớ đầu tư dự án mà rút phần trăm ra chia nhau), nếu nước ngoài không đổ tiền vào đầu tư thì liệu có những thứ đổi mới ấy không? và nếu trả nợ hết ngay thì có còn những thứ ấy không?-việc này khác nào một anh sỹ diện, ăn tiêu chơi bời, đi lừa và vay mượn hàng xóm được một số tiền lớn về xây nhà, tậu ô tô và khoe khoang rằng ta làm ăn giỏi để tiếp tục lừa người khác.
  Nhưng với các nước không có đảng cs độc tài lãnh đạo, họ thực hiện đa đảng thì sự phát triển của quốc gia được người dân và các tổ chức chính trị (nhiều khi đối lập nhau)giám sát cạnh tranh lẫn nhau, do đó mỗi đảng phái đều phải tự nguyện làm sạch mình, đều phải ra sức chứng minh năng lực uy tín của mình trước người dân nên đất nước có sự phát triển hết sức lành mạnh về các mặt, đặc biệt là sức sản xuất được giải phóng triệt để, con người được giải phóng triệt để về khả năng của mình: Hàn quốc là một ví dụ, ở đó năng lực của từng cá thể được phát huy tối đa và cũng vì đó mà quốc gia phát triển về mọi mặt hết sức nhanh chóng.
  Trở lại vấn đề của nước ta: chỉ có đảng vừa đá bóng vừa thổi còi, ai không nghe đảng là sai hết, là phản động hết, vậy đảng quá đúng ư? Đúng mà để đất nước ngày càng thụt lùi so với các quốc gia khác trên thế giới về kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, về nhân quyền, về mức sống người dân. Hãy đừng so sánh với chính mình (tự sướng, thủ dâm chính trị)nữa. Mà nên so sánh với các nước có cùng điều kiện như mình đi.
  https://anhbasam.wordpress.com...

  Trả lờiXóa
 28. Cái nền tảng chủ nghĩa mác-lê bị rút ra đem kê cho Việt Nam nên bác Liên xô mới bị xụp đấy ạ.
  các bác đảng ta cố mà giữ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Công Tăng Tôn Thờ Đảng Cộng Sản Quang Vinh Muôn Nămlúc 18:57 17 tháng 6, 2015

   Theo như ông Tùng đã viết, à quên Vẹt đã hót: "Không thể thượng tầng kiến trúc của chúng ta vận hành theo định hướng XHCN mà hạ tầng cơ sở dựa trên sở hữu tư nhân"
   > Tôi không biết cái Thượng, cái Hạ của ông thé nào, ở VN có "đảng CS quang vinh" lãnh đạo, tôi chỉ thấy "Thượng bất chính, Hạ tắc loạn"!.

   Xóa
 29. Bạn cũ-Gửi câụ Lê Xuân Tùng:
  Trẻ con bây giờ nó còn biết môn học "giáo dục công dân" của đảng là "giáo dục ngu dân", trong khi mấy kẻ làm tuyên giáo đảng cứ nhai lại cái mớ giẻ váy triết lý bịp bợm (phải nói thẳng là như vậy-chứ cũng chẳng phaỉ cứng nhắc giaó điều duy lý gì)sản xuất từ những năm 60-70 của TK 20 theo cái công nghệ của tuyên giáo Liên xô , Tàu cộng mà không biết nó còn có phù hợp giữa thời đại KHKT (đặc biệt là công nghệ thông tin) phát triển như vũ bão thế này không?
  Loài người hiện nay mỗi tháng ra đời một Xe-ri điện thoại, máy tính, phần mềm mới , cách đây 40 năm kể cả những người thông thái cũng chưa thể hình dung nổi ngày nay không ai thèm dùng ti vi đen trắng, radio, thậm chí cả Casset , máy quay đĩa ...cũng chẳng thèm dùng- Người ta cũng không thể tin rằng hôm nay người dân có thể nhìn thấy, nghe thấy trung thực một sự việc vừa mới xảy ra , hoặc đang xảy ra chỉ vài giây trước đó ở bất kỳ nơi nào trên thế giới thông qua một phương tiện liên lạc nghe nhìn cá nhân-vậy mà csVN vẫn giữ một lối tư duy cổ hủ phản khoa học, phản động là tiếp tục lừa bịp người dân, bằng nhồi so những thứ lý luận hết sức phi lý, phản khoa học,che giấu sự thật... mà người dân rất dễ dàng kiểm chứng trong thời đại ngày nay thông qua mạng lưới thông tin toàn cầu với điện thoại và internet.
  Lừa dân và Ngu dân bằng lối tư duy cũ là vô tác dụng, nhưng những cái đầu ngoan cố và ngu ngốc trong đảng csVN còn biết làm gì hơn, cùng lắm là dựng tường lửa, gán ghép láo để quy tội bậy mà bắt bớ người không cùng chính kiến, đàn áp người nói lên tiếng nói bất đồng...-điều này chỉ càng lộ bộ mặt trơ trẽn, bịt miệng, bịt mắt, bịt tai người dân của đảng,chỉ càng làm rõ thêm bản chất lưu manh lừa bịp và phản động, tay sai Tàu của đảng csVN mà thôi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Góp ts chân tình thế này mới là bạn chứ

   Xóa
  2. Quan TIỀN sĩ này,không phải tiến sĩ thờ đảng
   còn quan gs.Hoàng Chí Bảo thì thờ BÁC qua
   một phát hiện mới nhất của ông ta với bài báo
   trong đó khoe bác là một thiên tài ngôn ngữ nói
   được 28 thứ tiếng.cơ đấy !
   Hai quan này họp lại thì mức độ phá hoại cực
   kỳ ghê gớm: ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại.

   Xóa
 30. Cám ơn Ts Tô Văn Trường về bài phản biện sâu sắc thẳng thắn và có tính chiến đấu vì sự tồn vong của đảng và phát triển của đất nước.
  Vấn đề Gs Lê Xuân Tùng đưa ra lúc này bộc lộ rõ sự bảo thủ, giáo điều và cũ kỹ lạc hậu đến như vậy.

  Trả lờiXóa
 31. Neu may man ma CS sup do thi han lai quay ra chui Mac Le con hay hon em voi cac bac nhieu
  Bon nay gioi thi khong biet chu khon thi chung co thua cac bac a
  Dat nuoc hung thinh nho nguoi tai gioi, lun bai vi ke khon va tham

  Trả lờiXóa
 32. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã từng thú nhận không biết đến cuối thế kỷ này nước ta đã có CNXH hoàn chỉnh chưa? Xin thưa, ông dẫn đường mà còn sờ sẫm đoán mò đem cả dân tộc đã bần hàn, chịu nhiều khổ đau trong chiến tranh làm thí điểm cho chủ thuyết phát triển viển vông mơ hồ này thì không chỉ lịch sử mà ngay thế hệ bây giờ cũng lên án, phỉ nhổ. Mong ông hãy noi gương Tổng bí thư Trường Chinh cũng là người thủ cựu, nguyên tắc nhưng cuối đời đã tỉnh ngộ trực tiếp chỉ đạo cho viết lại toàn bộ văn kiện báo cáo chính trị đại hội đảng VI để lại tiếng thơm cho đời. Ông hãy dũng cảm cho viết lại văn kiện chính trị đại hội đảng XII trên tinh thần đổi mới lần 2 và phải loại trừ ngay cố vấn tham mưu "tối kiến" cơ hội như Lê Xuân Tùng thì đất nước và nhân dân sẽ nhìn lại đánh gía khác về ông.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tư duy Tổng Trọng, cũng như LXT bị 'Bê tông hóa" 100% rồi. Tổng Trọng giáo điều, thì LXT bảo thủ, nếu (cũng cái lò lãnh đạo Hà Nội) Phạm Quang Nghị mà làm TBT (theo dự nguồn của Tổng Trọng) thì cũng công thức, khô cứng, rập khuôn...Khác gì nhau!

   Xóa
  2. Nếu vậy thì cái biệt danh lú lẫn,đần độn ai mang cho

   Xóa
 33. Bây giờ ra đường gặp các tầng lớp nhân dân lao động lái xe taxi, xe ôm, người nội trợ, công nhân, nông dân đến công chức, cán bộ thì 90% la ca thán chửi chế độ gọi lãnh đạo bằng thằng. Vì sao nên nỗi chắc tại cơ chế và con người. Hic

  Trả lờiXóa
 34. Cám ơn TS Tô văn Trường đã có một bài phản biện sắc bén, bình tĩnh, lịch sự với đầy đủ sự kiện để chứng minh rằng mớ lý luận của ông TS đảng đã không thể còn ai nghe nổi qua 75 năm thực tế đi theo con đường mà cả thế giới đang nguyền rủa, từ bỏ. Ông LXT cố đấm ăn xôi chỉ vì những quyền lợi đang có, cố mà ôm lấy, sao không biết thẹn với các cháu bé như Nguyễn phương Uyên, Huỳnh thục Vy nhỉ!

  Trả lờiXóa
 35. Trong bài viết trên Dân Trí, ông LXT trích dẫn: "Bắt con ngựa TBCN cày trên mảnh đất của CNXH. Có nghĩa là sử dụng chủ nghĩa tư bản (CNTB) phục vụ CNXH"...
  Đúng rồi, nay bắt người dân làm trâu ngựa để lũ tham nhũng mang danh CS đục khoét. Lại quen cái thói "vênh mặt quan cách mạng" bắt người ta phải phục vụ". Còn lâu nhé, còn lâu CNTB mới đi "phục vụ" CNXH. Hiện nay, VN đang là con nợ của CNXH, đi lạy vái người ta cho giãn nợ!

  Trả lờiXóa
 36. Thủ tiêu phản biện là độc tài và phản động ( triệt tiêu động lực để phát triển)!

  Trả lờiXóa
 37. Ông Lê Xuân Tùng lạc hậu rồi, bây giờ không ai gọi là tư bản chủ nghĩa mà gọi là nước phát triển hay nước tiên tiến.

  Trả lờiXóa
 38. Vẹt hót rất nhuyễn, rằng: "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định: “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo,... Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”(2). Hiến pháp năm 2013 cũng chỉ rõ: “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo".
  > Vậy, cho ông LXT suy ngẫm lại xem thực tế 25 năm qua có làm được đúng như thế không? Cho 5 năm nữa như Cương lĩnh, thì ông có dám chắc năm 2020 có được như cái Cương lĩnh, Hiến pháp ấy hay không? Đừng nhắc mãi những sáo mòn cái thứ "treo đầu dê' đó nữa, nói cho oai, cho kêu, có làm được gì đâu, nói hoài, điếc tai!

  Trả lờiXóa
 39. Từ nay đến đại hội đảng 12 chắc sẽ có cuộc vận động nhân dân góp ý cho văn kiện chính trị của đảng nhưng "trung ngôn nghịch nhĩ" họ có thực sự muốn lắng nghe hay đàn gảy tai trâu.

  Trả lờiXóa
 40. Tôi chuyển bài viết của Ts TVT cùng bài của Lê Xuân Tùng cho bạn hữu để đối chiếu , họ chuyền nhau đọc và bình luận rất rôm rả vì vỡ ra được nhiều điều lâu nay vẫn bưng bít. . Cám ơn đại tá BVB

  Trả lờiXóa
 41. Có ai biết chính xác địa chỉ nhà riêng của ông Lê Xuân Tùng để tôi in bài này gửi đến tận nhà kèm theo lời cảnh báo trước khi mở đọc phải có bác sỹ ở bên cạnh phòng khi cấp cứu. Tôi nhờ đứa cháu lấy cho bản dự thảo báo cáo chính trị đại hội 12 xem lướt qua chẳng có gì đáng để ý nhưng đối chiếu với những điều phân tích trong bài viết của tác giả Tô Văn Trường thì mới thấy nghề viết thật lắm công phu không chỉ văn chương khúc triết mà con số lập luận minh họa cũng phải rõ ràng thuyết phục.

  Trả lờiXóa
 42. Tôi biết ông Lê Xuân Tùng không chỉ ngu mà rất lem bèm cách đây 17 năm, khi ông còn là bí thư thành ủy Hà Nội

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ổng lèm bềm vì ngày đó ông thất học nay tến sỉ ấy mà

   Xóa
 43. Câu chuyện trên chó dưới chó giũa cũng chó của ông Ích Khiêm khi cáo lão về quê - khi nhìn thấy những bọn quan lại đề về một phía Hoà Trung Đường nên bày tiệt dùng món nai đồng mời các quan để chia tay về cố hương - ông dộn toàn nai đồng nên các quan hỏi món gì ngon thế ông trả lời : _ Trên chó dưới chó chó tất cả ....
  Bây giơ một tiến sỉ LXT thì cũng một đám mà thôi - ngày nay vô số nên ts LXT chẳng có gì mà ốt dột cả miễn túi đầy tiền là tiên là phật như thầy thích lấy vợ đại biểu Quốc Hội là Thích Hành Quyết ấy mà .......

  Trả lờiXóa
 44. Đúng là cặp đôi hoàn hảo: Nguyễn phú Bịp và Lê xuân Lừa

  Trả lờiXóa
 45. "Bắt con ngựa TBCN cày trên mảnh đất của CNXH".
  Hai vai. Chi thay dan cua cac ong da cong lung nuoi cho tu ban ngoai quoc lai nuoi them bon 'tu ban do' khong phai bo von va cong nghe ma thang du kinh hon
  Muon om cac ong that chat, rat chat va cuc chat......

  Trả lờiXóa
 46. Thiều Vĩnh Dươnglúc 21:20 17 tháng 6, 2015

  "Nhưng đừng bao giờ quên rằng đây là kinh tế tư nhân hoạt động dưới CNXH, chịu sự chi phối của Nhà nước pháp quyền XHCN, có nhiệm vụ góp phần xây dựng CNXH thành công. Đừng bao giờ gán cho kinh tế tư nhân vai trò và nhiệm vụ mà nó không thể có và không thể nào thực hiện được".
  > Ông Tùng coi thường Kinh tế tư nhân à? Nghị quyết coi bình đẳng các thành phần kinh tế là sự lừa đảo à? Thế ông có biết 25 năm qua (gọi là sự nghiệp đổi mới), không có kinh tế tư nhân thì Việt Nam chết ngắc, ông Trọng cũng không có cái ghế Chủ tịch QH rồi TBT đâu? Ông cứ rà soát lại Kinh tế nhà nước, quốc doanh, vai trò chủ đạo, vai trò nền tảng, "quả đấm thép" xem...Tham nhũng ăn hết, phá ngang, làm cho Chính phủ đối phó toát mồ hôi, vay nước ngoài để "tái cơ cấu", có mà xơi tái, nhậu tái, tái tham nhũng, còn về cơ cấu thì tái tái thế quái nào được?!! Ông cũng cần sáng mắt ra: CNXH , có nó xấu hẳn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhưng đừng bao giờ quên rằng,,,, -toàn một giọng dạy đời, kẻ cả của một bọn cóc ngóe từng nhảy lên và vẫn đang chễm chọe ngồi trên bàn thờ dân tộc.

   Xóa
 47. Bài viết của Tô Văn Trường hay.

  Trả lờiXóa
 48. Trâu buộc thì ghét trâu ăn
  Quan nghỉ thì ghét quan đang công đường
  Tham quan rối loạn kỷ cương
  Quan tham thủ đoạn bất lương vì tiền
  Cải cách, đổi mới phép tiên
  Trỗi dậy tư sản nhỡn tiền xót xa
  Loạn con thì loạn hơn cha
  Dân con vô sản lại là ngựa, trâu
  Gieo mầm họa lớn Đông Âu
  Cha con nhũng loạn theo nhau ắt chìm.

  Cộng dòng máu đỏ niềm tin
  Thật nhiều đá ném tất dìm bèo kia.

  Trả lờiXóa
 49. Nhìn quốc hội loay hoay chứng minh 1+1 thực chất có bằng 2 hay không không trong hệ thập phân cũng cảm thấy hao tổn dùm thời gian, công sức của từng ấy con người. Cái chuyện đơn giản đưa ra, tán thành cái rụp vốn dĩ chỉ cần 30 giây lại màu mè hoa lá hẹ đến mức phản cảm thì hỏi sao các cấp dưới dưới dưới nữa nó xào cái ý định ra thành bao nhiêu khúc để kiếm ăn trên từng trứng hột gà.

  Trả lờiXóa
 50. Ước gì trên mạng xã hội và blog của đại tá Bùi Văn Bồng có được chục bài viết đầy sức chiến đấu và trí tuệ vì nước chẳng cần tuyên truyền cũng đi vài lòng dân như bài viết của TS Tô Văn Trường nhỉ? Cách đây đã lâu, trong cuộc hội ngộ, tôi ngồi nghe thấy nhà báo Lê Phú Khải ca ngời Ts Trường đã nổi tiếng từ thời còn "bút chiến" công khai phản đối dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam góp phần đắc lực để QH bấm nút nói không với siêu dư án lãng phí chưa thích hợp với hoàn cảnh VN. Phản biện về khoa học kỹ thuật cho thuyết phục đã khó nhưng phản biện về khoa học xã hội còn khó bội phần trong thể chế cảnh sat ngày nay.

  Trả lờiXóa
 51. Tin nhanh, ông bác tôi mới ở quê ra đến thăm người bạn là quan lớn đương triều cho biết sắp đến sẽ có buổi tọa đàm về bài viết của ông Lê Xuân Tùng và các bài phản biện , đặc biệt là bài của Ts Tô Văn Trường. Càng gần đến ngày đại hội đảng 12 càng nhiều diễn biến bất ngờ. Chúc mừng và cám ơn sức mạnh truyền thông của blog đại tá nhà báo Bùi Văn Bồng . Tuy nhiên, cháu tôi bảo vào blog của BVB vẫn bị tường lửa đấy

  Trả lờiXóa
 52. Tranh luận với loại người như Lê Xuân Tùng chỉ phí công nhưng người dân được biết bộ mặt thật của chế độ.

  Trả lờiXóa
 53. Bác Bùi Văn Bồng đăng ảnh ông Lê Xuân Tùng để bạn đọc ngắm chân dung đoán hậu vận của vị giáo sư thời "thổ tả" hiện nay. Tôi ái ngại cho con cô con gái của ông Tùng một thời dựa quyền lực của cha , cũng rất kênh kiệu, bị mọi người trong cơ quan xa lánh. Ngày nay con cháu ông Tùng đọc mạng xã hội thấy thiên hạ "ném đá" ông già chắc tủi hổ lắm.

  Trả lờiXóa
 54. Tin chính xác 100% Gs Lê Xuân Tùng trước đây đã ừng bị xuất huyết não, di tật sau đó là chân cà nhắc, đi lại khó khăn. Ông Nguyễn Phú Trọng lại dựa vào vào bộ óc phế thải, chân đi khập khiễng để tham gia soan thảo văn kiện chính trị của đảng khóa 12 thì đúng là không còn gì để mà bàn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Miệng méo chân đi chấm phết hề
   Vẫn còn u lụng kiếp u mê
   Tham chi bồi bút thêm ô uế
   Mạt kiếp dân tình chỉ chỏ chê
   Lý luận theo đường không lối thoát
   Miễn đời ôm vén của tiền vô
   Ô hô tam thố quân mạt kiếp
   Hỉ hả cười vui tiến sỉ hề

   ĐVK

   Xóa
 55. So sánh chỉ tiêu phát triển GDP là tự sướng. Bài viết nói rõ khoảng cách ngày càng doãng ra so với Thái Lan về kinh tế cùng các con số trị tuyệt đối là chuẩn không cần chỉnh. Tôi đang sợ có ngày nước ta nguy cơ vỡ nợ hơn cả Hy Lạp. Riêng về chính trị đó là sự tụt hậu so với cả Campuchia, Myanmar là việc không cần bàn cãi.

  Trả lờiXóa
 56. Cảm ơn Anh Trường đã thổ lộ tâm tư trên diễn đàn AITAA về những trăn trở khi nghĩ về những vấn đề quan trọng liên quan đến 'con đường Việt Nam' hiện tại. Vì Anh Trường là con tông nhà nòi Cộng Sản nên chắc chắn anh cũng có dũng khí hơn khi bày tỏ sự trăn trở trong tình yêu tha thiết của Anh Trường với Đảng của mình. Đây cũng là trường hợp khá hiếm trong những chế độ xã hội nghiêm nghị như Việt Nam hiện nay.
  Để có thể có cái nhìn rộng hơn trong bối cảnh quốc tế nói chung và Việt nam nói riêng, qua việc đọc báo cùng nhau như bấy lâu nay. Liệu ta có thể thấy được "thế cờ" của các quốc gia chúng ta đang quan tâm (trong đó có Việt Nam) trong bối cảnh của bàn cờ quốc tế đang diễn ra khá rõ nét và rất cam go như hiện nay, hay không? Nếu ta thấy được các "nước đi" của bàn cờ quốc tế ấy thì chúng ta cũng có thể thấy được sự diễn tiến về địa chính trị liên quan đến các quốc gia, liên quan đến các vùng, châu lục. Mà đã gọi là "thế cờ" thì có thể không cưỡng lại được những "xu hướng" đâu.
  Phải chăng chúng ta hãy nên cùng nhau bàn bạc với nhau về "thế cờ quốc tế" nhỉ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Là chỗ đồng niên, nhưng là dân thường, (nghe bàn luận bàn trà nhiều) tôi xin mạn phép khuyên các quan như Tùng,Trọng, Vịnh, Thanh...như sau:
   Trước sau gì Trung cộng cũng phải sụp đổ (Chế độ chính trị của Tàu cũng như Ta hiện nay-nó chứa đựng toàn thứ mâu thuẫn, những thứ vô lý, bất công, bất ổn, thì làm sao bền vững được, nên không thể không sụp đổ, dù có dùng bạo lực đàn áp man rợ như 10 Thiên An Môn-đấy là vơí dân; Nhưng mâu thuẫn đối kháng sẽ diễn ra ngay trong đảng, việc thi nhau vơ vét ắt sẽ dẫn đến tranh ăn giưã các "nhóm lợi ích", mà không thể lấy "phê và tự phê" mà "đoàn kết, thống nhất" dung hòa (vì dao có sắc cũng chẳng tự gọt nổi chuôi)) cho nên, các chú Tùng, Trọng... phải biết nghĩ đến nước tháo lui. Ngay từ khi còn đang thuận phaỉ nghĩ đến lúc sa cơ thất thế. đừng để đến lúc "biết thế..." thì đã muộn; chính ngay từ bây giờ cũng đừng nghĩ là "chưa muộn" mà thực chất là đã muộn nhưng vẫn có cơ hội để người dân có thể khoan hồng lượng thứ cho nếu biết tháo lui.

   Xóa
 57. TÔI THÀNH THẬT MỜI ông Lê Xuân Tùng phản biện bài này cùa ông Tô Văn Trường trên diễn đàn này. nếu ông thật sự tin vào những điều ông nghỉ và nói và nếu ông là người bản lảnh thì không thể bỏ qua dịp này.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Yes, tôi tán thành với ý kiến của ND 08:37.
   Ít có bài thể loại phản biện chính luận-chính trị-xã hội mà mới post đăng chưa được 24h đã có nhiều comt như bài này của tác giả Tô Văn trường. Đã có hơn 100 comt, nhưng chủ trang cắt , xóa đi mấy chục comt vì bạn đọc bức xức nói nặng, xúc phạm người khác, cả những câu chửi thẳng rất tục, nên còn lại đến giờ này đã chọn đăng 78 comt.
   BVB mong, vì sự nghiệp chung, vì công cuộc đổi mới, cải tổ, cải cách...của đảng, vì một VN thực sự "ổn định chính trị-xã hội", dẹp nhanh các tệ nạn, nhất là tệ nạn tham nhũng, sớm phát triển hùng cường, ông Lê Xuân Tùng hãy viết bài phản biện bài của TS. Tô Văn Trường và ý kiến bạn đọc ngay trên trang mạng này. Địa chỉ gửi bài: cmg.thct178.b@gmail.com.
   Cảm ơn tác giả TVT, cảm ơn bạn đọc gần xa, cảm ơn các vị lãnh đạo (nguyên và đương) đã quan tâm đọc bài phản biện này. (BVB)

   Xóa
  2. Hay lắm, rất đàng hoàng, chính trực, chân tình, tôi ủng hộ ý kiến của ND 08:37 và nhất là 'lời mời' của Đại tá, nhà báo Bùi Văn Bồng.

   Xóa
  3. Tôi nghĩ, nếu Tùng không phản hồi là dân mạng và người dân chúng tôi khinh Tùng, khinh Trọng bằng 1/10 con mắt: bởi ở đây là mạng tự do, Tùng và Trọng đang là kẻ cầm chuôi dao còn chẳng dám thì quá hèn.
   Sai hay đúng theo Tùng thì phản biện đi, đừng ném đá giấu tay xui "tin tặc" nhà nước tấn công trang này, mọi sự liên quan đến ngăn chặn, đánh sập trang này hay quy chụp hăm doạ bắt bớ ngươì bất đồng chính kiến chỉ có thể là hành động ném đá giấu tay của đảng cs, là hành động đàn áp dân chủ, chống lại nhân loaị đấy. Trước khi các anh chết, haỹ để người ta nói cho các anh biết vì sao mà các anh phải chết do hết thuốc chữa hay chính các anh không chịu uông thuốc vì sợ đắng, không chịu tiêm thuốc vì sợ đau.

   Xóa
  4. Với tính cách tiểu nhân ngụy quân tử, chuyên ăn theo nói leo nên ông Lê Xuân Tùng không đủ trình độ phản biện bài viết của Tiến sỹ Tô Văn Trường. Mong ông ấy là chính nhân quân tử? Khó lắm.

   Xóa
  5. Tôi là công dân “siêng năng” của Cộng đồng Làng mạng. Tôi thấy ngay sau Hội nghị TW 4, đầu năm 2012, và nhân vụ “oan khốc” Tiên Lãng, bác Bồng đã cho lên trang blogspot, trang báo mạng của mình. Cho dù 2 lần bị hacker đánh sập, bác Bồng vẫn lập lại trang mới chỉ sau vài giờ.
   Tôi cho đây là trang Nhật báo mạng chững chạc, đàng hoàng, khách quan, kiên trì, bền bỉ, vì tiếng nói dân chủ, nhân quyền chân chính, vì tiếng nói cộng đồng Mạng.
   Mỗi ngày thường xuyên đều thấy bác Bồng đưa lên trang 4- 7 bài mới. Đúng ra, với sự kiên trì, tận tụy đó, nhà nước có trả cho bác Bồng trên 10 triệu/tháng cũng không tương xứng với sức lực và thời gian mà bác Bồng đã bỏ ra, nhưng đến nay, dù không công, bác Bồng vẫn duy trì trang mạng ngày càng chất lượng như tờ nhật báo điện tử.
   Việc bác Bồng công khai mời ông LXT phản biện và cho địa chỉ gửi bài càng thấy Chủ trang rất đĩnh đạc, có chính kiến và chính khí, đang hoàng , lịch sự và rất văn hóa. Mong đọc bài của ông LXT phản biện bài của TS. Tô Văn Trường và đồng thời phản biện cả trăm comt cho bài này .

   Xóa
  6. Tôi cũng xin phụ hoạ với bạn Đinh Văn hồng 12:56 , gửi một bó hoa ( lancer des fleurs) cho Đại Tá Bồng. Cám ơn sự tận tuỵ của nhà báo Bùi Văn Bồng.

   Xóa
  7. Bác Nặc danh 08:37 ngày 18/6/2015 mời làm gì ? người dại để l..người khôn xấu hổ mặc dù là giá sy nhưng mục,hoại và phế rồi. Mới lại ai có thời gian để tranh luận với ông già bát thập bị Bại não chục năm rồi tranh luận làm gì hi hi hi

   Xóa
 58. Thử nghĩ coi, tuyên Ráo VTV còn dùng nhạc hiệu chôm của các ban nhạc hòa tấu tư bản nước ngoài (VD Steven Barakatt, Andrea Bocelli,...!

  Trả lờiXóa
 59. Nếu không có kinh tế tư nhân và kiều hối từ những người '' phản bội Tổ Quốc''(Việt kiều yêu nước sau này) thì VN vỡ nợ từ lâu rồi . Điều này ông Tùng có biết không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dân trong nước cũng bị vắt kiệt để trả nợ nước ngoài!...
   Cuộc sống xuống dốc không phanh! Lạm phát từng ngày!

   Xóa
 60. Cảm ơn tác giả bài báo và trang mạng bác Bồng đã cho độc giả mạng 1 dịp tranh luận sôi nổi, em đã đọc hết các com giờ chẳng gõ được từ gì vì các độc giả toàn nói những điều đúng cả, em lại nghĩ đến cụ Trạng Trình, sấm truyền tiên tri của cụ cho thế hệ sau khi nào thì ứng nghiêm đây? 2016, 2020, hay 2025?.

  Trả lờiXóa
 61. Bạn đọc bức xúc nhiều khi xỉ vả nặng lời ông Lê Xuân Tùng cũng là dễ hiểu. Tôi thấy bác Bùi Văn Bồng bảo phải cắt đi vài chục com. về bài viết của Ts Tô Văn Trường, kể ra tiếc thật nhưng mà đúng vì hai lý do. Thứ nhất chúng ta là người dân có văn hóa dù giận ghét đến mấy cũng nên lựa lời để người trong cuộc còn tĩnh chí nghiền ngẫm không bị đột quỵ) lại mang tiếng ác. Thứ hai trang mạng blog của đại tá nhà báo Bùi Văn Bồng là của quý sau khi các blog có tên tuổi nhiều bạn đọc như Bọ lập, Hồng Lê Thọ (người lót gạch) bị đóng cửa thì càng phải biết bảo vệ trang mạng BVB của chúng ta chứ không phải của riêng BVB.
  Tôi khoái nhất là bác BVB đã công khai gửi lời nhắn đến ông GS Lê Xuân Tùng cựu ủy viên bộ chính trị hãy phản biện lại bài viết của Ts Tô Văn Trường ngay trên mạng của BVB. Thừa hiểu có cho ngậm sâm, ăn mật gấu ông Tùng cũng không dám đối thoại đâu vì 2 trí tuệ, 2 nhân cách không cùng chung hệ quy chiếu đó là sự thật và lòng dân.

  Trả lờiXóa
 62. "Tôi buồn , tôi giân, tôi vui" mới nghe thấy ngồ ngồ nhưng đọc kỹ bài viết mới thấy thâm thúy thật. Sáng nay tôi đi cafe có 2 nhóm tụ tập có cả đàn bà, toàn bàn về bài viết này. Ba ông bạn là đảng viên sinh hoạt ở cơ quan và khu phố cũng tự nhận lâu nay chỉ nghe 1 chiều, đọc báo lề phải, nay mới thấy "sáng mắt sáng lòng" nhờ mạng xã hội chứ không phải nhờ đảng. Huhu

  Trả lờiXóa
 63. Bác Bùi Văn Bồng ơi , để cả nước biết đến, nhờ bác nói với anh chàng Bình Minh VTV hãy dũng cảm mời ông Lê Xuân Tùng và Ts Tô Văn Trường làm cuộc tọa đàm tranh luận công khai trên màn hình, phần quảng cáo khỏi chê sẽ hốt bạc đấy.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạc, hay tiền, thì không "hốt" của ai một tí nào. Đây là trang mạng làm không công, ngày đêm, thức khuya, còn phải trả tiền điện, tiền cho bưu điện, cũng chỉ vì chủ trang lọ mọ một mình, suốt ngày đêm ôm nàng Vi (tính), vợ cũng phát ghen, thà bỏ vợ không cùng quan điểm chứ không 'bỏ mạng'! , muốn góp tiếng nói dân chủ cùng bà con cộng đồng, muốn có chỗ cho bà con Làng Mạng góp tư tưởng, tâm tư, suy cảm, không có để trả nhuận bút cho ai, cũng không nhận của ai đồng nào, mong bạn đọc cùng ủng hộ tiếng nói chung, 'từ thiện tư tưởng'. (BVB)

   Xóa
  2. Người dân chúng tôi biết ơn anh Bồng và trang nhà nhiều lắm, lâu nay bị đảng bịt miệng, bịt mắt, bịt tai nên mù chẳng biết gì ngoài nghe lừa, xem lừa và noí leo lưà theo đảng, gần hết đơì ngu theo đảng để thân tàn ma dại, nhà cưả xập xệ, ngươì thân cũng khổ lây, nếu không theo đảng thì nhà tôi đã chẳng có ngôi mộ không cốt ở Quảng trị, nếu không theo đảng thì nay tôi đã chẳng phải ở chật mấy m2 trong một con ngách tôí tăm ở HN, đã chẳng phải đi chạy xe ôm ở tuổi ngoaì 60... mà vẫn phải hô "...quang vinh muôn năm" cho lũ lưà đảo bán nươc hại dân mặt dày.

   Xóa

 64. Hihi..."Thuong-tang` kien-truc' " nghe sang-trong, nghe ghe-gom' qua' voi mot cai' ong Tongbi-thu dang duoc nguoi dan dat. cho cai biet-danh la "Lu' " dung' dau`... Sang-trong the, oai-phong the, nhung sao cac vi. vua khoac ao' "xhcn" khong lam` ra mot hat. gao., mot cai tuoc-no-vic nao` cho bon dan-ngu-khu-den le' mat', ma` toan` chi thay' cac ong cong-san di sang cac nuoc co nen` Kinh-te quoc-dan ( ma` cac ong khinh-khi) de xin vay tien`, hoac xin vien-tro. ?
  "Thuong-tang` kien-truc' " ! "Oai" qua' Vet. oi...

  Trả lờiXóa
 65. Cháu tôi đang theo học ở Học viện chính trị quốc gia nó đọc bài của ông LXT và TVT rất kỹ , khoe rằng sẽ in mang đến lớp để mạn đàm. Tôi bảo trao đổi với bạn bè thì được nhưng đưa cho thầy giảng chính trị có khi bị chụp mũ về chệch hường lại bị trượt vỏ chuối. Nó cười méo cả miệng bảo rằng thầy giáo thừa biết ai đúng, ai sai nhưng vì sợ , không dám nói ra thôi. Tội nghiệp.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Quả thật tội nghiệp cho cả thày lẫn trò !

   Xóa
  2. Tâm của dân rất đáng quý, nhưng lại phải sống trong cái xã hội giả dối!

   Nhưng làm sao chống lại "lực lượng lãnh đạo xã hội" (định nghĩa trong điều 4 hiến pháp) bây giờ ?

   Xóa
 66. Chờ đến 2025 còn gì để mà nói, ngay năm 2016 sẽ có những biến cố khôn lường. Hãy chờ xem

  Trả lờiXóa
 67. Nếu như GS LXT có đủ bản lãnh và trình độ thì hãy tranh luận trực diện với TS TVT trên diễn đàn này để mọi người cùng tham gia. Đề nghị của Bác BVB rất thẳng thắng và minh bạch.
  Bài viết của TS TVT rất tâm huyết với đất nước và dân tộc trước những thách thức của lịch sử hiện nay. Lập luận vững chắc, khoa học, chứng cứ minh bạch rõ ràng, đặc biệt là cái tâm trong sáng của một nhà khoa học và trách nhiệm của người cầm bút.

  Trả lờiXóa
 68. Không biết vị GS LXT khi đọc bài này của TS TVT có cảm nhận gì không, hay đầu óc vẫn hồ đồ, u mê lú lẫn. Bài viết của TS TVT có sức mạnh và sự lan tỏa đáng kinh ngạc tới mọi tầng lớp trong cộng đồng. Mọi người đều cảm nhận và đánh giá rất cao tính chiến đấu của một bài báo, của một nhà khoa học và của một nhà báo công dân chân chính.
  Nếu ông LXT cố tình lảng tránh và cố tình không hiểu thì quả là tiếc cho ông.
  TS TVT cũng đừng buồn vì Bảo Sinh cũng đã từng có những vần thơ dân gian nói về tình huống tương tự :
  " KHÔNG TƯỚI CHO HOA NI LÔNG,
  KHÔNG TRANH LUẬN VỚI NGƯỜI KHÔNG BIẾT GI " !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hoa Ni Lông tuy vô hồn, vô cảm nhưng mà bền lắm đấy hehe !

   Xóa
 69. Bác BVB ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng thật đáng trân trọng và kính nể . Nhưng bác ơi, phải khéo léo sáp xếp việc nhà, để bác gái cảm thông ủng hộ nhé. Già rồi , hết gân chuyện ấy...nhưng cứ ôm em vi tính suốt ngày vợ không ghen mới là lạ. hehe

  Trả lờiXóa
 70. Dân mình có rủi mà cũng có may. Nếu cái ông LXT này mà làm Tổng bí thơ thì chưa biết đất nước này lùi về đâu? (Nói thế vì có một dạo, mấy anh đần lú và cùn ...định đưa LXT làm TBT đó)...

  Trả lờiXóa
 71. Trong bài viết của ông Lê Xuân Tùng đăng trên Dân Trí có quá nhiều kiểu hô khẩu hiệu, nhắc lại những lý luận đã cũ, nhiều chỗ như thuộc lòng bài đã được học từ Liên Xô cũ. Rõ ràng là đầy những giáo điều, bảo thủ, rập khuôn, công thức đến mức không chịu nổi. Nó rất phi lý và xa rời thực tế thời đại hiện nay, đi ngược xu hướng 'toàn cầu hóa'.
  Tôi khoái ở đoạn đúc kết, luận giải và 'lục vấn' này của tác giả Tô Văn Trường: "Đảng không tiếp tục, không kịp thời đổi mới tư duy. Đảng ta vẫn cố bám lấy những mặt sai, lỗi thời của chủ nghĩa Mác – Lênin, đặc biệt là trong những nguyên lý xây dựng chủ nghĩa xã hội, vẫn tiếp tục lấy nó làm nền tảng tư tưởng và phương hướng hành động của đảng. Trong khi đó chủ nghĩa Mác-Lênin ngày càng được nhiều học giả chân chính và thực tiễn chứng minh là một học thuyết chưa hoàn chỉnh có rất nhiều sai lầm, khuyết tật đặc biệt là trong những nguyên lý xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  Hơn thế nữa, thực tiễn áp dụng học thuyết này vào cuộc sống là Liên Xô trong một thời gian đủ dài tới 73 năm đã bị thất bại thảm hại ngay trên quê hương nó, phải thừa nhận là một sự kìm hãm lịch sử phát triển của một đất nước. Điều dễ nhận thấy là tuy có một số lập luận về sự phát triển học thuyết này, nhưng ít có cơ sở khoa học thuyết phục, thực chất chỉ là sự biến tấu, về cơ bản Đảng ta đang từng ngày, từng giờ đi theo vết xe đổ của đảng cộng sản Liên Xô. Cho nên, Đảng ta “lấy chủ nghĩa Mác – Lênin … làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động…” (Cương lĩnh 2011) là rất sai lầm. “Chủ nghĩa Mác-Lênin” là thuật ngữ hàm hồ, của Stalin, “Chủ nghĩa Mác-Lênin” là thuật ngữ hàm hồ do Stalin nêu ra đầu tiên sau khi Lênin mất, không nên tiếp thu và phổ biến.
  Liệu ở thời đại ngày nay với sự hiểu biết và nhận thức về lịch sử phát triển thế giới khác hẳn những năm 1930, ai và dân tộc nào tán đồng và chấp nhận một cuộc thí nghiệm kéo dài đã biết trước kết quả như ĐCS Liên Xô và nhà nước Xô Viết đã làm? Người dân, đặc biệt là những trí thức đủ kiến thức để nhận biết những người đang chủ trương đường lối xây dựng đất nước vì những lợi ích cá nhân đặt trên quyền lợi của đất nước của dân tộc. Trong lịch sử Việt Nam đã ghi nhận không ít những Vương triều đã để lại vết nhơ không ai và không bao giờ xóa được là bài học đâu có phải mất nhiều công tìm kiếm".

  Trả lờiXóa
 72. Tổng thống Mỹ Ronald Reagan nói: “Làm sao biết ai là CS? Đó là người đọc về Marx và Lenin. Làm sao biết ai chống cộng? Đó là người hiểu về Marx và Lenin”.
  Mời ông Tùng xem tổng kết và đánh giá khách quan về công lao của đảng csVN trong 84 năm của một người dân từng là đảng viên cách đây hơn 1 năm (ghi ở phần phản hồi):
  https://anhbasam.wordpress.com/2014/05/21/2570-thu-ngo-gui-lanh-dao-dang-va-nha-nuoc-yeu-cau-dinh-chi-ngay-toan-bo-du-an-khai-thac-bo-xit-o-tay-nguyen/

  Trả lờiXóa
 73. Tôi đã đọc bài của PGS, TS Nguyễn Hoàng Giáp (Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) trên báo Nhân dân ngày 5-5-2011 tựa đề: “Sức sống mãnh liệt của Chủ nghĩa Mác” (tương tự như bài cửa ông LXT đã đăng trên báo Dân Trí). Ông Nguyễn Hoàng Giáp viết: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) xác định: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Ðảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”.
  Tôi thấy câu chữ trong cương lĩnh vẫn chỉ là câu chữ có đầy tràn trên các trang báo, trên TV, đài phát thanh, kêu to, rất khẩu hiệu, đưa ra những nội dung mục đích, tiêu chí kêu hơn chuông đồng. Nay tôi chỉ hỏi ông NH.Giáp và ông LX. Tùng 2 câu:
  - Những câu chữ thật hay ấy có phải đánh lừa dân Việt Nam không? Hay là viết cho nước nào? Do nước nào mồi mớm?
  - Đến tận bây giờ, thực tế ở VN có được bao nhiêu phần trăm, cho dù ăn đong, như: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ…” . Lại nữa, đã có thực tiến chưa cái mục tiêu: “con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện” – có không? Rồi nữa: “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”…- có không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác"
   > Bài này của tác giả Nguyễn Hoàng Giáp đúng một nữa: CN Mác đã Liệt, không còn Mãnh!

   Xóa
  2. Đảng có một con bệnh kinh niên là bênh '' danh từ'', luôn dùng những từ ngữ rất '' kêu'', rất '' hoành tráng'', rất ''xin''...: ấm no, tự do, hạnh phúc, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ,Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, giai phóng, độc lập....'' EO ƠI chỉ có điều là nó rỗng toét như cái đầu các ông.

   Xóa
  3. Dạ đó là mục đích để vướn tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói " Không biết đến hết thế kỷ này đã có CNXH chưa?". Đó là những câu cũ rìch được các nhà lý luận nhắc đi nhắc lại như con vẹt mà thấy có chương trình mục tiêu gì cụ thể đâu. Sáo rỗng, nhàm chán. Copy and Paste nhiều lần thôi...

   Xóa
 74. cả đống thằng phản động ở đây nè Tùng ơi, kêu CA bắt tụi nó đi:
  -Mikhail Sergeyevich Gorbachov cựu Tổng bí Thư Đảng Cộng sản Liên Xô nói: Chủ nghĩa Cộng sản sai lầm ngay khi nó “còn trên giấy”. Nó như con quái vật càng ngày càng phình to, không còn cách gì khác là sớm vứt nó đi. "Tôi đã bỏ hơn nửa cuộc đời đấu tranh cho lý tưởng cộng sản, nhưng ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo".
  -Ông trùm cộng sản Nga Boris Yeltsin, cựu Ủy viên Bộ Chính trị từ lâu đã khẳng định như đinh đóng cột: “Cộng Sản không thể nào sửa chửa, mà cần phải đào thải nó”.
  -Yakolek, Ủy viên Bộ Chính trị cũng cuả Đảng Cộng sản Liên Xô: "Cộng sản là một loài sâu bọ; con mới đẻ nằm lên xác con già, con già nằm lên xác con trẻ. Trong đó có con khỏe nhất, leo lên được chỗ cao nhất. Nhưng để leo lên chỗ cao nhất thì nó dẵm lên xác không biết bao con khác!"
  -Đương kim Tổng thống Nga Vladimia Putin, cựu đảng viên cộng sản, cựu sĩ quan KGB, cựu tổng thống Nga: "Những ai không nuối tiếc về sự sụp đổ của Liên Xô là không có trái tim, nhưng những ai nuối tiếc thì không có cái đầu.” ", "Đừng mong cái triều đại cộng sản gian tà ấy có cơ hội sống lại trên đất nước này khi dân tộc Nga còn tồn tại".
  -Đương kim Thủ tướng Nga Dmitry Anatolyevich Medvedev: "Tội ác cộng sản không bao giờ hết thời hiệu pháp lý!", "Thật không may, đây là một chế độ đàn áp các quyền cơ bản và tự do và không chỉ đối với người dân của chính mình”.
  -Nữ Thủ tướng Angela Merkel, lãnh tụ cũ của CS Đông Đức phát biểu: “Chủ nghĩa Cộng sản sản xuất ra những con người dối trá”.
  -Đức Dalai Lama lãnh tụ Phật giáo Tây Tạng nói: “Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời”.
  -Bí thư đảng CS Nam Tư Milovan Djilas nói : “20 tuổi mà không theo CS, là không có trái tim, 40 tuổi mà không từ bỏ CS là không có cái đầu”.
  -Nhà văn Alexandre Solzenitsyn nói: "Khi thấy thằng cộng sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi không ở lại nghe nó nói láo. Nếu ta không can đảm bỏ đi mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại những lời nó nói láo với người khác".
  -Tổng thống Mỹ Ronald Reagan nói: “Làm sao biết ai là CS? Đó là người đọc về Marx và Lenin. Làm sao biết ai chống cộng? Đó là người hiểu về Marx và Lenin”.
  -Nguyễn Văn Thiệu nói: “Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm”.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Em xin thêm mấy câu của "Lãnh Tụ" Việt Nam:
   Tư Sâu: Cộng Sản là một bầy sâu...
   Tổng Lú: Cộng sản là những kẻ ích kỷ tệ hại, nhìn đâu cũng thấy sờ đâu cũng có
   Phó Doan: Cộng sản ăn của dân không từ một thứ gì.
   Hói Gật: Nếu thấy Cộng sản sai là xử lý, sẽ không còn ai để làm việc
   V.v và V.v

   Xóa
 75. Khắp nơi ở Vn, đâu đâu cũng thấy bọn Tàu cộng, từ rừng núi đến thành thị, nhất là ở các khu chung cư (đặc biệt là các chung cư ở Hà nội như Linh đàm, Mỹ đình...), đầy rẫy "dân Tàu" đến thuê nhà. VN đã mất thật rồi, chứ không phải là "còn hay đã mất" như nhạc sỹ Việt Khang hỏi đâu.
  Tại ai? Dân biết hết!

  Trả lờiXóa
 76. Cách đây khoảng chuc năm tôi tham dự hội thảo quốc tế tổ chức ở Hà Nội có diễn giả trong và ngoài nước. Bữa đó phía VN, Ts Tô Văn Trường trình bày báo cáo bẳng powerpoint rất hấp dẫn. Ts Trường nói tiếng Anh lưu loát, am hiểu sâu sắc nội dung trình bày và đối thoại cởi mở rất thuyết phục. Hỏi ra thì mới biết TS Trường đã được đào tạo và làm chuyên gia nhiều năm ở nước ngoài . Gs Lê Xuân Tùng mà dám nhận lời tọa đàm thách đấu với Ts Trường, tôi chết liền.

  Trả lờiXóa
 77. Xin cả nhà tha "ném đá" ông Tùng già rồi còn dại . Tất cả do tại lỗi anh đánh máy!

  Trả lờiXóa
 78. Vì sao bạn đọc sôi nổi bàn luận bài viết "Buồn giận vui" với ông Tùng đó là hồng phúc cho đất nước ta , dân tộc ta vì dân chúng vẫn còn quan tâm đến vận nước. Nếu họ ngoảnh mặt làm ngơ MAKENO có nghĩa là chế độ đến hồi cáo chung. Cám ơn nhà báo đại tá Bùi Văn Bồng. Chúc ông sức khỏe và bảo trọng.

  Trả lờiXóa
 79. Bác Bùi Văn Bòng cũng có 2 bình luận rất hóm hỉnh, sâu sắc kèm theo ảnh trông dễ thương. Em chân hơi ngắn, ở vùng núi, chuẩn bị lên chùa, nếu chân dài chắc sẽ chạy nhanh đến nhà làm quen với bác. hihi

  Trả lờiXóa
 80. Bác Bồng có bản Dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng XII post lên mạng để chúng em được chiêm nghiệm. Cám ơn Bác

  Trả lờiXóa
 81. Bi kich cua chung ta la khong duoc bau nhung nguoi thong tue va chinh truc nhu Ts Truong lam lanh dao
  Guong may cua bon doc tai luon loai ho ra ngoai va don len nhung ke gian hung, tham va ac

  Trả lờiXóa
 82. tiêu chỉ mới ở VN : "lãnh đạo đảng giàu, nước lạ mạnh"

  Trả lờiXóa
 83. Bạn bè mách mới biết cách vượt tường lửa vào blog của bác Bùi Văn Bồng đọc bài của Ts Trường và bình luận của bạn đọc phải nói là SƯỚNG ÂM Ỉ. hihi.

  Trả lờiXóa
 84. Các vị khoác áo CS, đeo râu Mác, đội mũ búa liềm, thắt lưng CNXH, tức là các vị đã "Bê tông hóa tư duy"...chắc cũng đọc câu đúc kết của Cicero, triết gia và nhà hùng biện, chính khách, nhà lý luận chính trị La Mã (TK1 trước Công nguyên) : " Bản tính ngu xuẩn là chỉ thấy lỗi của người khác mà quên đi sai lầm của mình"!?

  Trả lờiXóa
 85. Nguyễn Yên Hưnglúc 07:37 19 tháng 6, 2015

  Viết bài có nhiều đoạn coypy-paste, “tầm chương trích cú”, với mớ lý luận, cương lĩnh, nghị quyết cũ rích, tư duy một chiều và nhỏ hẹp kiểu mắt tế bào hình que, gửi đăng Dân Trí, không biết GS Lê Xuân Tùng có nắm những nguyên lý cơ bản nhất của triết học Hy Lạp từ thời cổ về: Mối liên hệ giữa nguyên nhân và hệ quả, hay nói cách khác, tìm câu trả lời cho câu hỏi phải chăng các sự vật hiện tượng vận động theo một chuỗi nguyên nhân-hệ quả tất yếu khách quan hay chỉ là sự trùng hợp, tình cờ ngẫu nhiên. Thứ hai là bản chất và khởi thủy của thế giới tồn tại. Và ông đã đọc, nhieuf hay ít các lý giải khởi nguồn, tiến triển và tàn lụi trong quy luật sinh tồn đã được khẳng định thành ‘lý thuyết nền’ của Socrates, Plato, Aristotle và Epicurus??...

  Trả lờiXóa
 86. Bài viết của nguyên UVBCT Lê Xuân Tùng thể hiện quan điểm chính thức của lãnh đạo Đảng CSVN. Có những chi tiết làm người ta nhớ như ngày hôm qua thôi, như : Marx dạy, Lenine dạy...Nếu nói như thế có nghĩa là học một chiều, một quan điểm của những thế kỷ trước, hậu quả là giáo điều . Không ai dạy ai cả, mà chỉ có đồng thuận tới mức độ nào đó thôi, và sự đồng thuận nào cũng không vĩnh cửu, cũng như đời sống của một con người.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cái gọi là "đồng thuận" trong nhận thức cắt đoạn của một vài hoặc phe nhóm, không hề có cơ sở của chân lý và thiếu hẳn khoa học của sự phát triển đúng quy luật.
   Năm 1986, trước ĐH 6, ông Trường Chinh đã vạch ra những sai lầm về quy luật, rằng "đi ngược quy luật sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát", rằng cần viết lại toàn bộ giáo trình triết-chính trị", nhưng cho đến nay, chính TBT Nguyễn Phú Trọng vẫn là "ngựa quen đường cũ", giáo điều, sáo mòn, bảo thủ, rập khuôn máy móc. Đó cũng là nguy cơ , là hiểm họa cho đất nước!

   Xóa
  2. Tôi hiểu đơn giản thế này : Mác và Lê nin có bao giờ cầm cái cuốc cái cày , sống với người nông dân châu á không , hay toàn ngồi bốc láo , hoắng lên thuyết này thuyết nọ để bịp bợm mấy anh châu á lạc hậu . Mác sống từ thời mới có đầu máy hơi nước , giờ là thời đại không gian mạng . Mấy ông CSVN Ôm lấy mớ lý thuyết giẻ rách để mục đích cai trị dân là tàn ác , chứ không chỉ ngu đâu .

   Xóa
  3. Nặc danh08:27 Ngày 19 tháng 06 năm 2015 Noí là hoàn toàn đúng.
   Trọng lú cũng giả lú, giả lẫn vậy thôi, lừa được ai thì cứ lừa, chứ hắn ta thừa biết cái chủ nghĩa XH chỉ là "lừa thiên hạ"(lời của nguyên phó TT Trần Phương); nhưng nếu thừa nhận việc đó, thì tức là hắn phải nói như ông Gorbachev : cs chỉ có tuyên truyền và dối trá à, vậy thì hắn thừa nhận hắn là lưu manh ư? thế thì đảng là đảng lưu manh ư? ai bỏ kinh phí ngân sách cuả dân ra nuôi báo cô đảng nữa?

   Xóa
  4. Phải chăng Sự đồng thuận của kẻ gian, của nhóm lưu manh để cùng lừa bịp và ăn cướp?

   Xóa
 87. Bác Bùi Văn Bồng gửi bài viết của Ts Trường cho báo Dân Trí xem họ xử trí ra sao? Nếu không dám đăng thì báo lề phải chỉ là cái loa tuyền truyền 1 chiều, sợ ánh sáng, sợ sự thật cho nên người dân thích đọc báo mạng là lẽ hiển nhiên. Bài của Ts Trường rất sâu sắc và xây dựng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhiều nhân sĩ,trí thức trực tiếp đưa kiến nghị đến văn phòng quốc hội một cách đàng hoàng,đĩnh đạc mà họ vẫn ném vào sọt rác thì cái ông "dân trí" kia có cho ăn gan trời củng chả dám ho he
   Quá nhiều bài viết,kiến nghị,tâm thư...gửi rồi nhưng chẳng khác gì gửi cho những hồn ma
   Theo tôi thì không nên mất thời gian và công sức thêm nữa

   Xóa
  2. Khương Linh Hoạtlúc 09:43 19 tháng 6, 2015

   Chưa biết Nickname Lệ Thủy là ông hay bà, già hay trẻ, nhưng nhiều bình luận thấy đầy trách nhiệm, có chính kiến, biết tự trọng và nhất là ngắn gọn, sắc nét! Phát huy tinh thần xây dựng chung với cộng đồng làng Mạng chân chính nhé!

   Xóa
  3. Cảm ơn bác Khương Linh Hoạt,Lệ Thuỷ là tên quê hương tôi.Ông nội tôi và đại tướng Võ Nguyên Giáp ở cùng xóm,cùng tuổi,lấy vợ và sinh con gái đầu lòng cùng năm.Cách đó vài xóm là nhà ông Ngô Đình Diệm

   Xóa
 88. Đất nước hiện nay có những việc cần phải làm mạnh là phản đối công khai về các luận điệu cũ rích lạc hậu như kiểu lý luận của Lê Xuân Tùng đưa dân tộc đến lầm than, tụt hậu , tham những tràn lan. Toàn dân cảnh giác cao độ giặc Tầu đã ăn sâu leo cao chi phối đất nước cả về chính trị, kinh tế xã hội.

  Trả lờiXóa
 89. Cảnh giác gì nữa bạn ơi, nó chiếm biên giới đất liền, đánh phá ta triền miên trên mọi mặt trận văn hóa kinh tế tư tưởng. Ở biển đảo lấn chiếm công khai, bắt tầu cá, mở rộng đảo nhân tạo thế mà cứ Hảo Hảo 4 chữ tốt 16 chữ vàng. Chỉ có họ hàng với Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc mới nhăm mắt làm ngơ . Người dân VN sẽ đào mồ chôn bọn giáo điều, thủ cựu, tham nhũng phá hại đất nước, hèn với giặc ác với dân.

  Trả lờiXóa
 90. Đúng như tôi và nhiều bạn đã dự đoán: LX tùng đã chọn sách "câm, điếc, mù" để khỏi lộ chân tướng của một kẻ lưu manh ngoan cố độc tài nhưng ngu và tham.

  Trả lờiXóa
 91. Dự luật cải cách bầu cử Hồng Kông bị bác tại Nghị viện trong cuộc biểu quyết ngày 18/06/2015. Đây là một thắng lợi của phe dân chủ và là thông điệp mạnh phản đối Bắc Kinh can thiệp vào các hoạt động chính trị của đặc khu hành chính này.
  Dự luật cải tổ bầu cử của Hồng Kông do Trung Quốc đề nghị chỉ được 8 dân biểu tán đồng. 28 nghị viên bỏ phiếu chống. Để được thông qua, tối thiểu văn bản này cần được 47 lá phiếu ủng hộ.
  Nghị viện Hồng Kông bác bỏ kế hoạch do Trung Quốc đề xuất. Theo đó Bắc Kinh đồng ý cho người dân Hồng Kông chỉ định trưởng đặc khu hành chính, nhưng các ứng viên phải là người đã được chính quyền trung ương đồng ý cho ra tranh cử.
  Theo ghi nhận của AFP tất cả các đại biểu Hồng Kông đại diện cho phong trào dân chủ đều đã có mặt trong cuộc bỏ phiếu ở Nghị viện để từ chối « một trò hề dân chủ ». Kết quả cuộc biểu quyết nói trên đã khiến nhiều dân biểu thân Bắc Kinh phẫn nộ. Nhiều người bỏ ra về trước khi diễn ra cuộc biểu quyết.
  Ở bên ngoài Nghị viện, phe dân chủ Hồng Kông vui mừng đón nhận kết quả nói trên.
  Dự luật bầu cử Hồng Kông do Bắc Kinh áp đặt đã dẫn tới các cuộc chiếm đóng đường phố hồi mùa thu 2014, làm tê liệt một phần các hoạt động kinh tế, tài chính Hồng Kông. Tuy nhiên theo thông tín viên đài RFI, Florence de Changy, phong trào đấu tranh vì dân chủ Hồng Kông vẫn chưa tới hồi kết.
  « Dự luật bầu cử Hồng Kông bị bác vì 28 nghị viên bỏ phiếu chống. Không ai ngạc nhiên về kết quả cuộc biểu quyết hôm nay, nhưng diễn biến của vụ việc sẽ được bình luận nhiều trong những ngày tới, do có khoảng 30 nghị viên thân Bắc Kinh được chỉ thị bỏ phiếu ủng hộ dự luật bầu cử, nhưng vài phút trước khi bắt đầu biểu quyết, số này đã rời khỏi Nghị viện. Đây là một cử chỉ mang nhiều ý nghĩa, và được coi như một hành động phản đối nhắm vào nhà cầm quyền ở Hồng Kông.
  Dù sao đi chăng nữa, sau cuộc biểu quyết hôm nay, luật bầu cử ở Hồng Kông vẫn được giữ nguyên trạng. Có nghĩa là cử tri vẫn không được quyền bầu cử theo thể thức phổ thông đầu phiếu trong cuộc bầu cử vào năm 2017. Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông sắp tới vẫn sẽ do một ủy ban gồm 1.200 người chỉ định.
  Ngoài ra, các dân biểu trong Nghị viện Hồng Kông ở nhiệm kỳ tới, dự trù mở ra vào năm 2020 cũng sẽ không do dân trực tiếp bầu lên. Lý do là Hồng Kông dự trù cải tổ luật bầu cử ở cấp Nghị viện sau khi đã cải tổ luật bầu cử để chỉ định trưởng đặc khu hành chính này. Như nhận xét của lãnh đạo phong trào sinh viên Hồng Kông, Hoàng Chi Phong, kết quả cuộc biểu quyết ở Nghị viện Hồng Kông nhắc nhở mọi người rằng, công cuộc đấu tranh vì dân chủ cho vùng lãnh thổ này vẫn chưa kết thúc, lý tưởng về một nền dân chủ Hồng Kông đã bị thụt lùi ».
  RFI

  Trả lờiXóa
 92. LXT đã ngồi thiền để hưởng thụ của cải kiếm được lúc đương chức (trong đó có cái nhà mặt phố Sơn Tây là có thật) từ lúc về hưu đến giờ mới thấy xuất hiện. chúng tôi còn tưởng ông tai biến mạch máu nào chết rồi.

  Trả lờiXóa
 93. Ông Lê Xuân Tùng đang giao bán căn nhà rất hoành tráng xây trên diện tích 400 m2 ở ngay khu đất vàng của Hà nội ( phố Sơn Tây , đối diện bến xe Kim mã cũ) giá 100 tỷ đồng chỉ có thể đại gia tư nhân hoặc quan chức nhà nước tham nhũng mua thôi .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cái nhà ấy tôi cũng biết . đâu như kiếm được từ vụ Lã Thị Kim Oanh . Lão tùng tởm kinh khủng , ăn dày lắm .
   Giàu như phú - Lú như trọng - Lật lọng như nghiên - phản trắc như Tùng - Tiêu tiền như triệu . Chắc Tùng này đấy nhỉ .

   Xóa
 94. Sao mãi không thấy bác BVB đăng toàn văn Dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng 12 bí mật không cho dân chúng em đọc góp ý phải không ạ?

  Trả lờiXóa
 95. In bài viết đó của cụ, đóng phong bì gửi mừng thọ cụ, cụ đọc xong đi văn điển luôn, trước khi nhắm mắt xuôi tay cụ còn trăng trối:' quá ngu quá ngu, mang danh giáo sư mà viết thế này thì làm hại cả giang sơn giôngd nòi và dòng họ, các con phải xem đó là thằng nào tìm đập chết nó thay bố...." ha ha ha

  Trả lờiXóa
 96. Kính gửi hai Bác: Nguyễn Chân và Tô Văn Trường,
  1/ Em đã chỉnh sửa một số nội dung theo góp ý của hai bác.
  2/ Riêng phần bình luận về lỗi ngữ pháp, tuy bài đã dài nhưng em vẫn giữ vì muốn để cho người đọc thấy được trình độ thật của vị giáo sư giả kia đến mức nào?
  3/ Trong thâm tâm, em không tin các "đệ tử ruột" của Mác và Lenin ở VN (kể cả TBT Nguyễn Phú Trọng) đã đọc và hiểu đúng những gì Lenin và Mác viết. Em chỉ tìm hiểu về Mác và Lenin qua tiếng Nga, không qua tiếng Việt. Em thấy, một điểm yếu của các nhà chính trị bảo thủ của ĐCSVN vì dốt tiếng Nga, nên chưa hiểu đúng bản chất và đặc biệt là ngữ cảnh (hoàn cảnh) của những luận điểm được Lenin và Mác đưa ra.
  Hồi đầu những năm 90, anh Hà Nghiệp- trợ lý TBT (rất giỏi tiếng Nga) có mời em lên Văn phòng TW và khuyên em nên tìm hiểu xem tại sao Gorbatrop vừa lên TBT đã nhấn mạnh ngay đến việc (giao cho Viện Hàn lâm khoa học Xã hội LX lúc bấy giờ) nghiên cứu về những luận điểm của chủ nghía Mác Lenin mà không còn phù hợp trong thời đại mới (vấn đề dân tộc, thời kỳ quá độ, tư bản nhà nước, đấu tranh giai cấp v.v.). Chính anh Hà Nghiệp cũng khuyên em tìm hiểu kỹ 2 vấn đề nóng hổi lúc đó ở LX là tự do hóa thị trường (phá giá đồng rup- bỏ 3 số 0, thả nổi giá cả) và tư nhân hóa. Rất tiếc anh Hà Nghiệp mất sớm.
  4/ Đề nghị bác Trường chuyển tiếp bài viết của em (trong file kèm theo) cùng với bài của bác đến những nơi cần thiết để "chia vui", "xẻ buồn" cùng nhau.
  5/ Cách đây 2 năm, bác Chân có nói về việc LX không có bauxite, phải dùng loại quặng gì ở đâu thay thế em quên mất rồi, bác nhắc lại cho em. Tập đoàn nhôm RUSAL ngày nay thì mua mỏ bauxite ở nước ngoài để cung cấp 100% cho nhu cầu trong nước của họ. Em đang lập một dự án xử lý bùn đỏ cho Tân Rai dựa vào công nghệ mới và cần đối tác có công nghệ "nguồn".
  Kính,
  NTS
  (P/S: Bác Chân có cần bàn phím tiếng Nga không? em biếu bác. Toàn bộ tuyển tập của Lenin trong tiếng Nga có đầy đủ trên mạng, có thể tra cứu dễ).

  Trả lờiXóa
 97. Theo ý kiến của tui thế nầy .
  Đề nghị xây bia giáo sĩ tiên sư cho ông Lê xuân Tùng ở VĂN MẾU - Vĩnh Phúc .
  Ông này xứng đáng được vào trong đó , đồng thời xây bia luôn cho 2 ông bên tuyên ráo ,chánh phó thủ lĩnh là tồng biên tập của các loại báo ( 700 tờ) đó là Nguyễn thế Kỷ + Đinh thế Huynh .
  À tý nữa thì quên cũng nên xây bia cho cả ông giáo sĩ đạo Mác lê , đó là ông Hoàng chí Bảo , người phát hiện ra cụ HỒ biết 29 ngoại ngữ .....kinh .
  Cuối tuần xin chúc sức khỏe anh em còm cõi sĩ sức khỏe nha ..

  Trả lờiXóa
 98. GS LXT bảo vệ đảng kiểu này thì khác nào phá đảng ! Không khéo vị GS lú lẫn này được các " thế lực thù địch " thuê mướn để thực hiện âm mưu đen tối của " bọn chúng " !. Đảng hãy hết sức cảnh giác với tay GS " giả chết bắt quạ " này !!!!

  Trả lờiXóa
 99. Cám ơn TS TVT và TS NTS đã bỏ công sức và trí tuệ để phản biện lại bài viết của GS LXT. Các Ông đã đem đến cho độc giả một cách nhìn thấu đáo về bản chất của một sự thật không thể lẩn tránh. Với phong cách của những nhà khoa học có cái tâm trong sáng, bài viết của các Ông đã được cộng đồng đánh giá rất cao. Chúc hai Ông và Ông BVB sức khỏe và vững vàng trong sự nghiệp vì tương lai đất nước !

  Trả lờiXóa
 100. Không biết con cháu vị GS LXT danh tiếng này khi đọc các phản biện trên Blog ĐT BVB sẽ có tâm trạng thế nào nhir " Giận, Buồn, Vui hay Xấu hổ ???.

  Trả lờiXóa
 101. GS LXT nên phản biện lại các ý kiến trên mạng, đặc biệt là các bài viết của TS TVT và TS NTS.
  Lời đề nghị của Ông BVB rất thiện chí và minh bạch. Chắc rằng cộng đồng mạng sẽ rất tôn trọng những ý kiến thẳng thắn trao đổi trên diễn đàn của GS LXT.

  Trả lờiXóa
 102. Có gì đâu mà khó ngờ. Thằng này chính là thư ký cho Lê Đức Thọ vào lúc Thọ đầu độc chết một loạt tướng tá quan đội để giành chức. Sau khi biết không thể len tổng bí, Thọ lại cài Tùng vào ủy vien dự khuyết BCHTW, làm thư ký cho tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Xem lịch sử như thế đủ biết thằng này chả ra gì.

  Trả lờiXóa
 103. Dân ta có câu: "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe!" Không nói thì người ta còn tôn trọng chút danh cũ một thời! nói ra thì đến cóc nhái cũng phải bịt mũi cười chê! huống chi là người có chút kiến thức phổ thông!

  Trả lờiXóa
 104. Đọc bài của Ts Tô Văn Trường, rồi đọc bài của Ts Nguyễn Thành Sơn phê phán bài viết của Gs Lê Xuân Tùng thấy đã quá. Nói theo ngôn ngữ vùng quê tôi là HẾT SẨY.

  Trả lờiXóa
 105. Tay TS Lê Xuân Tùng này không phải là hắn ngu dốt gì đâu, nhưng vì miếng cơm manh áo, nên hắn phải bán mình cho quỷ dữ . Hắn chắc cũng biết là nhục nhã lắm khi viết như vậy

  Trả lờiXóa
 106. Cái ông LXT này không phải là dở đâu, đã từng bao năm phò tá Lê Đức Thọ mà, thầy trò hợp nhau lắm, chèn ép bao người đối kháng, nhưng già rồi mà còn cố đấm ăn xôi để làm gì???
  TS loại này cũng như GS Vũ KHiêu thôi, đều xuất thân bần cố nông, học vẹt ăn theo nói leo mà có chức vụ thì tuyệt vời rồi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Kẻ đã 'làm tàng hình' cho quỷ thì không thể thương và hiểu con người, không thể suy nghĩ như con người!

   Xóa
 107. Hủ...Mác Lenin!
  1. Không biết tôi hiểu có đúng nghĩa hay không, thế hệ ông cha xưa thường chê nhau là "Hủ Nho" (tư tưởng quá lạc hậu, lỗi thời). Đọc bài của Gs, Ts Lê Xuân Tùng thì thấy đây là một ông đồ cộng sản "hủ chủ nghĩa Mác Lênin". Các học giải trong và ngoài nước (chắc họ có điều kiện cần và đủ hơn LXT) nghiên cứu về chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa Lênin cho thấy, có nhiều nội dung quá lạc hậu, lỗi thời và không thực tế. Thế mà các Gs, Ts trong đó có ông Lê Xuân Tùng nghiên cứu về chủ nghĩa Mác Lenin và tổ chức đảng cộng sản VN vẵn mũ ni che tai, mắt dán vào sách Mác Lenin do Tàu Cộng mô phỏng đẻ ép nhân dân VN (cả giớ trí thức, học giả) phải công nhận và làm theo. Việc làm của các Gs, Ts cộng sản là trái với khoa học,thể hiện sự bảo thủ, trì trệ, ngũ dốt và mê muội.
  2. Đọc bài của Ts Tô Văn Trường thấy được nội dung phong phú, phân tích, dẫn chứng mạch lạch và khúc triết. Phân rõ sự lạc hậu của chủ nghĩa Mác Lenin và sự tiến bộ, phát triển, biến đổi điều kiện hoàn cảnh xã hội VN trong thực tiễn. Trên cơ sở đó, tìm ra chủ thuyết phát triển cho VN. Đặc biệt, về sở hữu đất cát, tài nguyên...của người dân chiếm hữu ban đầu cần trả lại cho người chủ chính là người dân.
  3. Tóm lại: Các vị Gs, Ts trong Hội đồng Lý luận Trung ương tự cho mình cái quyền:
  "Độc quyền Chân lý, Áp đặt Tư duy, Qui kết Tùy tiện" như lời ông Phan Văn Khải nói năm 2005 tại Hội đồng Lý luận Trung ương. Từ đó gò ép mọi người phải chấp nhân và làm theo chủ nghĩa Mác-Lenin mơ tưởng, viển vông.
  4. Rất cần có Hội đồng Lý luật của Nhân dân. Vì trí tuệ là sáng kiến của toàn dân, trong đó đặc biệt đội ngũ và lực lượng trí thức chưa và không vào đảng. Chỉ có như thế mới có được sự Tự do và Dân chủ đúng nghĩa của nó.
  Tự do là sáng tạo.
  Dân chủ là phát triển!
  Qui luật muôn đời là như thế!

  Trả lờiXóa