Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

Người CS có thể cải sửa, chế độ CS thì không

* THIỆN Ý
Từ lâu một số 'người Việt quốc gia' chống cộng theo khuynh hướng bảo thủ, cực đoan, thường đưa những lời tuyên bố của các lãnh tụ cộng sản “phản tỉnh” như một dẫn chứng cho một định kiến rằng “Cộng sản không thể cải sửa mà chỉ bị hủy diệt”.
Thế rồi căn cứ trên định kiến này đưa ra và thực hiện “chủ trương giải thể đảng cộng sản Việt Nam, bằng lật đổ tiêu diệt đảng và chế độ cộng sản Việt Nam, chứ không có cái chuyện hòa hợp, hòa giải, ”Đối thoại” hay "đối luận" với đảng cộng sản Việt Nam…”. 
Nhưng nếu có ai hỏi họ làm thế nào thực hiện chủ trương này khi thực tế đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã và đang nắm quyền, có chính quyền, có lãnh thổ, có quân đội công an và có tư thế quốc tế là một quốc gia hội viên Liên Hiệp Quốc? - Tất nhiên họ sẽ ú ớ không trả lời được và lập tức phản ứng theo kiểu “cả vú lấp miệng em”, hô hoán tấn công kẻ đã dám hỏi họ, bằng cách chụp nón cối ‘hòa hợp hòa giải’ lên dầu và còn vu khống là “nhận tiền của Việt cộng” để thực hiện cái gọi là “Nghị Quyết 36 của đảng CSVN”, có khi sử dụng mọi ngôn từ thiếu văn hóa để nhục mạ người đã đặt câu hỏi với họ.
Định kiến “Cộng sản không thể cải sửa mà chỉ bị hủy diệt” là một võ đoán mang tính cực đoan, có phần đúng và có phần sai: Đúng là chế độ cộng sản, bao gồm cơ chế đảng và bộ máy nhà nước của chế độ cộng sản là “không thể cải sửa mà chỉ bị hủy diệt hay thay thế”. Nhưng sai là “những con người cộng sản thì hoàn toàn có thể cải sửa, không thể hủy diệt được”.
Thật vậy, vì chế độ cộng sản (hay chế độ xã hội chủ nghĩa) là một mô hình chế độ chính trị không thể cải sửa được sau một thời gian vận dụng vào thực tiễn,nên các “chế độ độc đảng, độc tài toàn trị cộng sản” ở Liên Xô cũ và ở các nước Đông Âu mới bị tiêu diệt và được thay thế bằng các “chế độ đa đảng, dân chủ pháp trị”. Thế nhưng đối với các cán bộ đảng viên cộng sản lớn bé ở Liên Xô và các nước Đông Âu cũng như Việt Nam bao lâu nay, thì hoàn toàn có thể cải sửa cách này hay cách khác. Chẳng hạn, cải sửa một cách tự giác bằng sự “phản tỉnh” từ nhận thức cá nhân (thấy được những sai lầm quá khứ khi vào đảng, theo đảng) và thực tiễn khách quan (sự thất bại trong việc thực hiện chủ nghĩa xã hội theo lý tưởng công sản, với những hậu quả tai hại nhiều mặt, lâu dài cho nhân dân, dân tộc và đất nước…).Vì những con người cộng sản không phải là gỗ đá, cũng là những con người biết nhận thức suy tư , đã đam mê theo một lý tưởng nghĩ rằng cao đẹp, dù thực chất cũng như thực tế chỉ là “không tưởng” (lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, dù cao đẹp nhưng không thể thực hiện được).Vì có nhận thức và suy tư, nên cũng biết phân biệt đúng sai, phải trái để “phản tỉnh” và “điều chỉnh” hành động của mình sao cho thích hợp.Tất nhiên có người cộng sản phản tỉnh sớm hay trễ, hoặc đã phản tỉnh song còn giấu mặt vì quyền lợi cá nhân và tập đoàn thống trị nên ngoan cố bám lấy cơ chế, không chịu chuyển đổi chế độ cộng sản. Đó là tình cảnh của hầu hết các đảng viên đảng CSVN hiện nay dù “đã phản tỉnh” về mặt nhận thức (phản tỉnh nửa vời) song vẫn “chưa giám công khai nói lên sự phản tỉnh”bằng hành động cụ thể của mình (Phản tỉnh hoàn toàn).
Điển hình là những lãnh tụ cộng sản hàng đầu của Nga (Liên Xô cũ) và môt số nước cộng sản Đông Âu sau khi “Phản tỉnh” đã đưa ra những nhận định chung, cô đọng từ kinh nghiệm quá khứ đã lỡ tin vào lý tưởng cộng sản và làm theo cơ chế của chế độ cộng sản là “không thể cải sửa”, còn “những con người cộng sản, thì hoàn toàn có thể cải sửa”. Vì chính họ là hiện thân của sự cải sửa, từ những đảng viên cộng sản cao cấp đã “Tự cải sửa” góp phần làm tiêu vong chế độ cộng sản nơi đất nước của họ.
Tại Liên Xô trước đây, sau khi nỗ lực cá nhân Ông Gorbachev và phe cải cách trong đảng Cộng Sản Liên Xô thực hiện chương trình cải tổ “glasnost” và cởi mở “Perestroika” cứu nguy chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Xô bị thất bại đã phải chuyển đổi qua chế độ dân chủ pháp trị đa đảng.(Tiếc rằng tại Việt Nam sau khi đảng CSVN thực hiện chính sách đổi mới bị thất bại hoàn toàn (1986-1995) vẫn không dám công khai chuyển đổi qua chế độ dân chủ pháp trị đa đảng như Liên Xô, mà vẫn giữa cái vỏ “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa” trong khi thực tế không phải như vậy. Chúng tôi đã có lần viết đó chẳng khác gì cách làm ăn của gian thương “treo đầu dê bán thịt chó”). Ông Mikhail Gorbachov, là Tổng bí thứ cuối cùng của đảng Cộng Sản Liên Xô trong chế độ độ độc tài toàn trị Liên Xô (Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết), và là vị Tổng Thống đầu tiên trong chế độ Cộng Hòa Liên Bang Nga hình thành sau khi chế độ cộng sản Liên Xô sụp đổ. Chính Ông Mikhail Gorbachev là một trong những lãnh tụ hàng đầu Đảng và Nhà nước Liên Xô đã “Phản tỉnh”, góp phần quyết định cho sự chuyển đổi từ chế độ độc tài toàn trị Liên Xô qua chế độ dân chủ pháp trị Cộng Hòa Liên Bang Nga ngày nay. Ông nói: “Tôi đã bỏ quá nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng:Đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá…”( I have devoted half of my life for communism.Today, I am sad to say that The Communist Party only spreads propaganda and deceives…).
Ông Boris Yeltsin, một đảng viên cộng sản “phản tỉnh”, kế nhiệm Ông Mikhail Gorbachev là vị Thổng thống thứ hai của nước Nga dân chủ thì nói “Cộng sản không thể nào sửa chữa, chúng phải bị đào thải” (Communists are incurable, they must be eradicated…)
Tổng thống Nga đương nhiệm Vladimir Putin, từng cầm đầu KGB cơ quan tình báo trung ương Liên Xô, cũng từng tuyên bố “Ai tin cộng sản, là không có cái đầu. Ai làm theo lời của cộng sản, là không có trái tim.( He who believes the communists has no brain. He who follows the communists has no heart).
Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Nam Tư Milovan Djilas cũng đã từng tuyên bố:“20 tuổi mà không theo cộng sản, là không có trái tim.40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản, là không có cái đầu” (At 20, if you are not a communist, you are heartless.At 40, if you don’t abandon communism, you are brainless…).
Tất cả những lời tuyên bố được trích dẫn trên đây của các lãnh tụ cộng sản hàng đầu của các đảng cộng sản đều có ý nghĩa chung là phê phán, lên án các chế độ thực hiện chủ nghĩa cộng sản về mặt cơ cấu tổ chức điều hành, chủ trương chính sách cai trị đã gây hậu quả nghiêm trọng, toàn diện, di hại lâu dài cho nhân dân và đất nước. Tuy nhiên cung cách chung của các lãnh tụ cộng sản này đều làm ra vẻ đứng ngoài cơ cấu đó để phê phán, lên án và làm như họ cũng như các đảng viên cộng sản sau khi “phản tỉnh” không có trách nhiệm gì về những hậu quả mà bộ máy cơ cấu đảng và nhà nước gây ra cho nhân dân và đất nước (có lẽ đây là một tính chất cao ngạo chung của những đảng viên CS khó cải sửa,còn tồn tại như một cá tính dù họ đã phản tỉnh thực sự song vẫn tìm cách trốn tránh trách nhiệm quá khứ). Thậm chí họ không dám công khai nhận lỗi hay tỏ ra đôi chút ân hận gì về quá khứ vào đảng, theo đảng để thực hiện chủ nghĩa cộng sản không tưởng, mà còn tìm cách biện minh cho việc tham dự vào guồng may cơ cấu đảng và nhà nước CS trong quá khứ một cách tự hào, như một “sự sai lầm chính đáng” mang tính tất yếu, không thể làm khác trước hấp lực của chủ nghĩa cộng sản có tính mê hoặc thời tuổi trẻ vốn đầy ắp những hoài bão ước mơ về một xã hội công bằng “không còn cảnh người áp bức, bóc lột người”, xã hội “Xã hội chủ nghĩa”, trong đó mọi người cư xử với nhau trong tình hữu ái, một xã hội tuy còn giai cấp, nhưng mọi người lao động theo năng lực hưởng theo sức lao động bỏ ra để tiến đến một xã hội viên mãn trong viễn tưởng: “xã hội cộng sản” hay “Thiên đường cộng sản”, không còn giai cấp, mọi người lao động theo năng lực và hưởng theo nhu cầu. Nghĩa là một xã hội tài hóa dư thừa thỏa mãn được mọi như cầu vật chất cũng như tình thần của nhân dân, không còn bộ máy Nhà nước (công cụ áp bức của giai cấp thống trị) mọi người lao động tự giác, guồng máy xã hội vận hành tự động…(!?!?).
Tương tự tại Việt Nam, một số đảng viên cộng sản sau khi “phản tỉnh” vẫn tự biện minh theo kiểu cao ngạo, không tỏ ra hối hận vì những sai lầm quá khứ, không chia xẻ trách nhiệm về những hậu quả do đảng và chế độ cộng sản Việt Nam gây ra trong đó có phần tham gia của họ.
Nhận định nêu trên mọi người có thể kiểm chứng qua một số những bài viết, lời nói, hành động của một số những khuôn mặt “phản tỉnh” nổi bật trọng thời gia qua. Điển hình gần nhất là cố cựu đảng viên cộng sản Lê Hiếu Đằng, trong bài “Viết trong những ngày nằm bịnh” tiểu mục “1. Vì sao tôi đi kháng chiến, vào ĐCS Việt Nam?” cũng đã biện minh cho việc theo Việt cộng là vì “khát vọng xây dựng một xã hội bác ái, tự do, bình đẳng…”; vì “Chủ nghĩa Marx, CNXH, CNCS chẳng những lôi cuốn, làm say mê nhiều thế hệ trí thức phương Tây mà ở Việt Nam cũng vậy”; Vì “ lòng yêu nước, ý chí chống xâm lược, giành độc lập tự do dân chủ cho Tổ quốc để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn các chế độ cũ ở đó công nhân, nông dân, người lao động, những người hi sinh nhiều trong chiến tranh có cuộc sống ấm no, hạnh phúc đã thôi thúc chúng tôi lên đường.”. Thế nhưng toàn bài viết tuyệt nhiên không thấy ông “phản tỉnh” Lê Hiếu Đằng tỏ ra ân hận,nhận sai lầm quá khứ khi đi theo Việt cộng và nhận chia xẻ trách nhiệm về những hậu quả tàn hại nhiều mặt, di hại lâu dài cho nhân dân, đất nước và dân tộc do đảng cộng sản Việt Nam gây ra trong hàng nửa thế kỷ qua.
Nói tóm lại phải hiểu cho đúng ý nghĩa những câu nói của những lãnh tụ cộng sản phản tỉnh để có nhận thức đúng đắn rằng cơ cấu tổ chức nhân sự điều hành và các chủ trương chính sách cai trị của đảng cộng sản nói chung và đảng cộng sản Việt Nam nói riêng (chứ không phải những con người cộng sản) là “không thể cải sửa mà chỉ bị hủy diệt hay thay thế”. Nhưng đối với những con người cộng sản (đảng viên hay quần chúng tin theo chủ nghĩa cộng sản) thỉ hoàn toàn có thể cải sửa tự giác bằng sự “phản tỉnh” (qua thời gian và thực tế khách quan nhận thức được những cái sai trong quá khứ đi theo và làm theo đảng CS) để tự “Điều chỉnh” (bỏ cái sai làm theo cái đúng). Đó là tình cảnh thực tế tại Việt Nam mà người Việt quốc gia chân chính chống cộng vì tự do dân chủ cho Quê Mẹ Việt Nam cần nhận thức đúng đắn để điều chỉnh hành động và phương thức chống cộng cá nhân cũng như đòan thể một cách phù hợp để có hiệu quả, có lợi cho dân, cho nước.
T.Y/voa
---------------

37 nhận xét:

 1. Thuc ra CS cung co thay doi nhung chi de duy tri su ton tai cua minh (nhu con ky nhong doi mau de nguy trang)
  Trong khi dan toc can buoc dot pha de thoat khoi su tut hau va mat chu quyen (chang le cu doi ngheo ngu dot mai sao)
  Dieu nay thi CS khong the lam duoc, mau thuan se len dinh diem

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Theo tổ chức “Minh bạch quốc tế” thì Việt Nam hiện đang đứng thứ hạng 119/175 quốc gia về vấn đề tham nhũng. Với một thứ hạng “đáng nể” về tham nhũng như trên thì khó có thể nói rằng những quan chức trong bộ máy chính quyền của chế độ Cộng sản VN hiện nay không tham nhũng. Qua vụ án Chu Vĩnh Khang và hàng loạt quan chức cao cấp trong đảng Cộng sản ở Trung Quốc thì chúng ta có thể thấy rằng bất cứ quan chức nào ở Việt Nam cũng có thể tham nhũng. Quan chức càng lớn thì tham nhũng càng lớn, trang CDQL đã hé ra một vài tên quan tham nhũng nhưng thực ra còn rất nhiều người trong bộ máy lãnh đạo hiện hành ở Việt Nam hiện nay có tài sản chục triệu đến hàng tỷ đô la có nguồn gốc từ tham nhũng. Và vì thế, đừng hy vọng họ phản tỉnh vì họ phải giữ chế độ CS để giữ và làm đầy thêm kho của cải của mình, sẵn sàng quỵ lụy theo Tàu để nhờ tụi Tàu giữ hộ chế độ CS, mặc cho tụi Tàu muốn làm gì cũng được như sự kiện 7 đảo-căn cứ quân sự của tàu ở Trường Sa. Chính đây là nỗi đại họa mất nước của người Việt Nam chúng ta hiện nay.

   Xóa
  2. Lượng hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam là một con số khổng lồ. Các công ty Trung Quốc trúng thầu tại Việt Nam ở những công trình lớn và đưa nhân công ồ ạt vào Việt Nam. Nhưng đối với những cơ quan có thẩm quyền từ Quốc hội, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Lao động, và các đơn vị quản lý hành chánh khác thì những việc này “đều là chuyện nhỏ như con thỏ”. Quan chức có thẩm quyền sẽ đá trái banh trách nhiệm đi lòng vòng khi đến chân mình và tất cả sẽ đều suôn sẻ.

   Những nhà thầu Trung Quốc đã thắng lớn nhưng chất lượng thì yếu kém và chậm tiến độ. Nhưng phía Việt Nam sẽ không làm gì được. Điều này được chính miệng ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Đinh La Thăng nói ra chứ không phải những “thế lực thù địch” bịa đặt.

   Bộ trưởng Thăng:’Không thể thay nhà thầu Trung Quốc do ràng buộc vay vốn’

   “Nhà thầu Trung Quốc trên tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông rất yếu kém, nhiều lần tôi muốn thay thế song không thể vì ràng buộc các điều kiện hiệp định vay vốn”, Bộ trưởng Giao thông nói.
   VẬY LÀ TỤI TÀU MUỐN LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC Ở VIỆT NAM MÀ CSVN KHÔNG DÁM PHẢN ĐỐI.
   Rồi chúng sẽ xây căn cứ quân sự bí mật ngay tại Bô xít Tây nguyên và cảng Vũng Áng ,mà lúc đó các ông bộ trưởng cũng sẽ trả lời là không biết!

   Xóa
 2. Những người như TBT NP Trọng, PQ Thanh, 3X... có thể “phản tỉnh” để tự “Điều chỉnh” (bỏ cái sai làm theo cái đúng) được không? Để bỏ chế độ cộng sản và xây dựng chế độ dân chủ đa nguyên đa đảng được không?
  Không bao giờ những người này phản tỉnh cả. Lý do duy nhất không phải là họ không biết mà họ sợ nếu họ phản tỉnh thì CSVN sẽ bị hủy diệt và họ mất hết toàn bộ quyền lực và có thể bị đưa ra tòa án nhân dân xét xử.
  Thế cho nên đừng nên ảo tưởng là CSVN sẽ phản tỉnh. Ông NM Triết đã nói một câu đúng tim đen của tập đoàn lãnh đạo CSVN: bỏ điều 4 hiến phát là tự sát!
  Đừng nên so sánh Liên Xô và các nước Đông Âu với TQ và VN, CS Liên xô và Đông Âu hoàn toàn khác CS TQ và VN, vì những người phương tây có nhận thức về chủ nghĩa Mác Lê Nin khác TQ và VN. CSVN và CSTQ chưa bao giờ đúng là CS mà họ chỉ là những tên quan lại sống theo chế độ phong kiến và dùng CS để che đậy hành động của họ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh17:50 Ngày 20 tháng 06 năm 2015 Comment rất chuẩn !

   Xóa
  2. Tôi đồng ý một phần và hiểu ý bạn , có những thành phần CS không thay đổi vì những lý do như : ngu lâu, bị tẩy não nặng, vì quyền lợi, vì sự sống còn... đúng, những người này sẽ không bao giờ công nhận hay thú nhận nhưng ngoài ra, du sao tôi vẫn tin và thấy có những người CS, như tác giả nói, họ biết phản tỉnh và điều chỉnh tư duy. Rất nhiều độc giả hay tác giả ở diển đàn này thuộc hạng người này.

   Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì tác giả Thiện Ý viết.

   Xóa
  3. Tôi (ND 07:13) xin viết thêm cho rỏ ý ở đây là dĩ nhiên những người '' phản tỉnh'' thì bây giờ họ không là CS nữa hay nói đúng hơn họ không còn giử những giáo điều mù quáng, hung hăng của chu nghĩa CS. Chứ tôi khong muốn nói là ''còn CS gọc nhưng bây giờ tốt ra''. Đã là Cộng sản gọc thì không thể tốt được
   Rất nhiều người trước đây theo CS chỉ vì ngộ nhận là một đảng ''quốc gia yeu nước'' vì độc lập dân chủ cua VN nhưng một khi họ thấy được đây chỉ là một lá bài của một trò ảo thuật bip bợm thì những người này là thành phần nhiều nhất của các đảng viên CS ''phản tỉnh''

   Xóa
  4. Nặc danh17:50 Ngày 20 tháng 06 năm 2015 kết luận "Không bao giờ những người này phản tỉnh cả" là đúng.
   Đừng hy vọng những tên độc tài như Trọng, Thanh, Dũng quay về với dân tộc, chúng khác hẳn với Gorbachev ở chỗ: chúng đã ăn quá dày, vơ vét được quá nhiều và vẫn đang vơ vét được rất nhiêù từ việc giữ cái đảng lưu manh đó tồn tại, vì vậy mà chúng muốn giữ, chứ không như Gorbachev vốn là người có liêm sỷ , nên ông ta khi biết là đảng sai thì ông ta thấy mất liêm sỷ , mặt khác, vì ông ta chưa vơ vét được gì khi "cải tổ" (chính trị trước); do đó ông ta không phải tiếc giữ cái chế độ tởm ấy, ngược lại còn luôn bị lương tâm dằn vặt cắn rứt khi việc làm đi ngược với lời nói và bị người dân chửi rủa mình.

   Xóa
 3. Thiện Ý tác giả bài viết có` phải Tống Văn Công không? TỐng Văn Công không có văn phong như trong bài này.

  Trả lờiXóa
 4. Trong hơn một thập niên vừa qua, không phải chính phủ mà là những người đối lập hoặc độc lập với chính phủ mới là những kẻ hô to khẩu hiệu quốc gia nhiều nhất. Không phải chính phủ mà là những người ly khai hay các nhà báo và các blogger bị chính phủ cấm đoán hay trấn áp mới là những người hay bàn đến vấn đề độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nhất. Không phải chính phủ mà những người dân thấp cổ bé miệng đứng ra tổ chức các cuộc xuống đường biểu tình để, nhân danh chủ nghĩa quốc gia, chống lại âm mưu bành trướng của Trung Quốc.Nói một cách tóm tắt, ở Việt Nam hiện nay, có hai xu hướng đối lập nhau: nhà cầm quyền thì đề cao ý thức hệ, tiếp tục nhìn thế giới qua lăng kính ý thức hệ xưa cũ, trong khi đó, dân chúng, hoặc ít nhất một bộ phận càng lúc càng lớn của dân chúng, lại đề cao chủ nghĩa quốc gia, xem chủ nghĩa quốc gia như một lý tưởng để tranh đấu, trước hết, chống lại chủ nghĩa bá quyền của Trung Quốc.

  Trả lờiXóa
 5. Một số nhà báo nhiệt tình ở trong nước hy vọng một ngày nào đó họ có thể làm thức tỉnh giới lãnh đạo để giới lãnh đạo nhận thức được tính chất trầm trọng của nguy cơ bị Hán hóa, từ đó, biết sử dụng ngọn cờ quốc gia chủ nghĩa để đoàn kết mọi người, hình thành một trận tuyến chung bảo vệ độc lập và chủ quyền quốc gia.
  Tôi không tin và cũng không mong chuyện ấy xảy ra sớm. Tôi biết nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay sẽ không bao giờ công khai lên tiếng chống Trung Quốc cho đến khi nào họ đối diện với nguy cơ bị dân chúng Việt Nam lật đổ. Tất cả các nhà độc tài đều biết cách sử dụng chiến tranh, nhất là chiến tranh chống ngoại xâm, dù một cách vờ vĩnh, để đoàn kết dân chúng và để có cớ trấn áp những người đối lập một cách có… chính nghĩa (nhân danh an ninh quốc gia!)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu có xảy ra chuyện này thì nó cũng chỉ là phiên bản nâng cấp của " kháng Pháp " , " chống Mỹ " lừa đảo của TK 20 thôi , bây giờ kg lừa đc ai nữa đâu !

   Xóa
  2. Tôi không mong những thằng đầu sỏ csvn biết trở lại lương thiện, cứ để chúng ngoan cố để chúng phải trả giá khốc liệt bằng tính mạng của chúng và gia đình trong tương lai.

   Xóa
 6. Cố Thủ tướng Anh Quốc, Winston Churchill, nhận xét tinh tế: “Người cộng sản như cá sấu, khi há miệng, chúng ta không biết nó cười hay muốn ăn tươi nuốt sống ta”.

  Trả lờiXóa
 7. Có người CS chính hiệu không?

  NS Kim Chi trả lời phỏng vấn của BBC Việt ngữ bà nói bà là "một người cộng sản chính hiệu".

  Tôi tin NS Kim Chi nói thật, không có vẻ để che chắn, tự vệ, vì bà nói ngay cả việc dựng tai nạn xe để bà chết, thì "từng đi chiến trường 10 năm, 'không sợ chết với bom đạn', bà coi mọi cái nhẹ như lông hồng”.

  Xác định là "một người cộng sản chính hiệu", NS Kim Chi không hề làm giảm đi sự mến phục của tôi đối với bà,

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bà Kim Chi là người rất yêu nước thương dân, nhưng bị cs lừa đến nay vẫn chưa thực tỉnh.
   Dù vậy, bà đến nay vẫn không hiểu rõ bản chất của đangr csVN là một đảng như thế nào? có phải là đảng "cách mạng" và "chân chính" không, vì nếu đảng đó có bản chất ấy thì mới mong có một người cs ":chân chính".
   . mong Bà xét xem một đảng mà giành quyền và giữ quyền bằng bạo lực bắn giết áp đặt, một đảng mà giữ quyền bằng cách thủ tiêu moị quyền của con người của người dân, một đảng mà không qua cạnh tranh với các đảng phaí khác, không đa đảng cạnh tranh, không tam quyền phân lập, không được bầu chọn của dân, nhưng lem lẻm những khẩu hiệu để mê hoặc người dân như thế thì có phải là "chân" và "chính" không?

   Xóa
 8. Cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã đưa ra một định nghĩa chuẩn: "Người cộng sản là ai? Là người đọc Marx và Lenin. Còn người chống cộng sản là ai? Là người hiểu Marx và Lenin".

  Trả lờiXóa
 9. Vào ngày 25/01/2006, Hội đồng châu Âu, cơ quan dân cử của 46 quốc gia châu Âu, trong cuộc họp thường niên, 153/317 thành viên đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết 1481, lên án CNCS và đồng nhất CNCS với tội ác chống lại loài người.

  Trả lờiXóa
 10. Ở Ba Lan hiến pháp dân chủ ra đời năm 1997 đặt CNCS bên cạnh CN phát xít, CN phân biệt chủng tộc và cấm mọi hình thức tuyên truyền hoạt động đối với các CN này

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Từ 19/5/2015 Ucraina cấm tuyên tuyền về CNCS và các biểu tượng biểu trưng của cncs. ai vi phạm có thể bị phạt tù đến 10 năm.
   Người ta quá sợ cncs là vì sao?

   Xóa
  2. Tôi cũng nghe nói về tin này nhưng không biết nguồn của nó ở đâu? Bạn có biết nguồn tin từ đâu, làm ơn chỉ dẫn. Cám ơn !

   Xóa
  3. http://infonet.vn/osce-luat-cam-cong-san-cua-ukraine-de-doa-tu-do-ngon-luan-post164780.info

   Xóa
  4. http://danlambaovn.blogspot.com/2015/05/bua-liem-va-ngoi-sao-o-bi-cam-hien-dien.html

   Xóa
 11. NS Kim Chi thuộc thế hệ "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai", giống như tôi và bè bạn hồi học lớp 10, mặc dù biết sẽ được đi học ở nước ngoài, vẫn rủ nhau chích máu ký vào đơn xin đi bộ đội, với niềm tin rằng "Không có gì quí hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", như lời Hồ Chí Minh kêu gọi năm 1966, khi máy bay Mỹ bắt đầu đánh phá thủ đô Hà Nội.

  Cũng giống như Dương Thị Xuân Quý, vợ của nhà thơ Bùi Minh Quốc, chia tay chồng, con nhỏ, tình nguyện vào chiến trường miền Nam và đã hy sinh ở tuổi thanh xuân.

  Đã có hàng triệu người hăng hái như thế trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Họ lên đường hầu hết không phải vì yêu ĐCSVN hay CNCS mà xuất phát từ lòng yêu nước, bảo vệ Tổ quốc trước ngoại xâm.

  Nhưng, mấy thập niên sau chiến tranh, đất nước thống nhất, tất cả bỗng nhận ra rằng, cả dân tộc đã ngộ nhận, cả tin ngây thơ, bị ĐCSVN dẫn vào một cuộc lừa mị vô tiền khoáng hậu. Nhà thơ Bùi Minh Quốc xót xa:

  Ơi em gái Trường Sơn mười tám tuổi
  Cùng đồng đội đêm nao truy điệu sống cho mình
  Và thế cứ dấn thân vào lửa dội
  Em nghĩ gì sau cặp mắt kiên trinh?

  Em nghĩ tới tương lai tươi thắm ngọt lành?
  Tương lai ấy bây giờ tôi sống dở
  Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
  Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đó là một thời " tuổi trẻ dàn hàng, gánh đất nước trên vai " ( Trần Tiến ) và cuối cùng đầy thất vọng trong bài thơ " vòng trắng, vòng đen " ( Phạm Tiến Duật ). Nghệ sỹ và Nhà thơ này đều là những thế hệ từng trải trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt.

   Xóa
 12. Richard Pipes, sử gia Mỹ, nhà xô-viết học, đã nói:

  "CS rao giảng những lý tưởng tiến bộ, liên tiếp làm đẹp lòng giới trí thức. Các nhà khoa học xã hội sống trong thế giới của lý tưởng và rất thích tưởng tượng rằng, CNCS sẽ tuyệt vời nếu trở thành hiện trong cuộc sống. Thế nhưng không ai khác, họ bị lạc vào không tưởng và tách ra khỏi thực tế...".

  Trả lờiXóa
 13. "Một người thông minh & lương thiện thì không thể cộng sản,
  Một người thông minh mà cộng sản thì không thể lương thiện, &
  Một người lương thiện mà cộng sản thì chắc chắn không thông minh".

  Trả lờiXóa
 14. Một thông điệp tới tất cả những ai đang mang thương hiệu "đảng viên ĐCSVN". Hãy dứt mình ra khỏi cơn mộng mị. Nếu không đủ can đảm, công khai ra khỏi đảng như nhà văn, đại tá Phạm Đình Trọng hay các ông Tô Hoài Nam (Khánh Hoà), Nguyễn Chí Đức (Hà Nội), Nguyễn Thanh Hảo (Nghệ An), v.v... thì ít nhất hãy đoạn tuyệt với hai chữ "Cộng Sản" trong tư tưởng để trở về con người bình thường, lương thiện.

  Trả lờiXóa
 15. "Dạy con từ thủa lên ba, dạy vợ khi mới về nhà làm dâu" câu ca dao tục ngữ của ông bà đã nói lên cái tính cách hay chủ trương nhồi sọ , một cách "Programable" tác giả mang nước Nga ra làm ví dụ thì quả thật là so sánh quá khập khiễng, CNXH Nga và CNXH Việt Nam hoàn toàn khác nhau, trên lý thuyết thì CNXH luôn là CNXH, nhưng nói đến con người sống trong XHCN thì lại khác nhau...Nước Nga và xã hội Nga ( Thời kỳ XHCN ) hãy nhìn các nhà lãnh tụ của họ, họ có đầy đủ kinh nghiệm chính trị,Trình độ trí thức, và cả tri thức, còn XHCN Việt Nam liệu có bao nhiêu kẻ đáng để được gọi là trí thức ?... Chẳng phải là quá khích hay cưc đoan nhưng đã là con người thì căn bản đạo đức phải có, những trang sử của đảng CS Việt Nam luôn tung hô Đảng, tung hô những cái vĩ đại sáo rỗng. 40 năm trôi qua, thành quả kinh tế của Việt Nam chỉ là cái bánh vẽ, hãy nhìn con số nợ công mà người dân đang gánh chịu, hàng loạt những bất công xảy ra hàng ngày.. nói thật nếu Năm Cam còn sống và ra ứng cử có lẽ hắn sẽ thắng đấy, vì hắn dám nói thật... CCRĐ đã thể hiện tính chất man rợ của đảng CS Việt Nam, ... chuyện người phụ nữ đã nuôi từng đoàn quân kháng chiến,dâng hiến tài sản cho cách mạng thế mà cuối cùng bị đấu tố, và cả hai người con cũng chung số phận !!!

  Trả lờiXóa
 16. Người ngoài đảnglúc 01:17 21 tháng 6, 2015

  Người cộng sản là CON NGƯỜI mà là CON NGƯỜI thì có thể thay đổi tư tưởng, tình cảm.... vì thế họ có thể thay đổi, tức là họ có thể từ bỏ tư tưởng tình cảm cũ, tiếp nhận tư tưởng tình cảm mới.
  CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN, hay CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN....thì không thể thay đổi, nó chỉ có thể vẫn tồn tại hoặc bị hủy diệt mà thôi.

  Bởi vậy, tất cả những NGƯỜI CỘNG SẢN đều có thể thay đổi nghĩa là khi họ đã ly khai đảng cộng sản, họ trở thành người tự do hoặc họ thành lập một đảng khác.
  Lâu nay vẫn có nhiều người nuối tiếc, họ hy vọng đảng CS có thể trở nên tốt hơn, có thể cải cách ..... không bao giờ, ảo tưởng thôi.

  Trả lờiXóa
 17. Bài viết quá hay ,đáng đọc nhiều lần và suy ngẩm . Nói cũng đúng lắm , nhưng mới lo 1 đống tiền cho chiếc ghế mới, phải chậm chậm ít lâu để lấy lại vốn , rồi kiếm thêm ít tiền lời ,chuyễn qua ngoại quốc hay dấu kín để lo về sau cho vững vàng rồi mới từ bỏ thế giới dành giựt ,hổn độn này được .
  Chuyện Tàu “ ăn dần ” VN ai lại không biết , nhưng đã là đảng viên CS thì vô gia đình ,vô tôn giáo , vô tổ quốc là cương lĩnh đâu cần bàn cải , không phải là vấn đề cần tâm tư .
  Có điều lạ là với 1 đảng cướp , mới đó thấy rất mạnh bạo , uy dũng , nhưng khi bể ra , các thành viên biến mất lẹ còn hơn là ma biến mất ,
  Đã chuẩn bị,phòng hờ cã rồi , chắc không đến nổi nào xui xẽo không dọt kịp , chỉ sợ thiên la địa võng mà thôi .
  Liều thuốc độc CS mà Tàu đã chích vào dân VN từ hồi trước năm 40 , ảnh hưởng rất thành công đến nổi họ gọi : Thành công, thành công, đại thành công . Nhưng CNCS nó cũng giống như bùa yêu , lúc đầu ru ngũ rất là mê say , hiệu qủa , nhưng khi bùa tan rồi hết gạt được ai thì kẽ bị hại quay ngược lại rất là ghét cay ghét đắng .

  Trả lờiXóa
 18. Trong cuộc sống chúng ta có giao điểm, là khi chúng ta nhận ra được cái xấu mà trước đó tưởng là tốt. Tại đó chúng ta phản ứng giận dữ và quyết định tập trung tâm trí để vượt qua cái xấu, tiến về phía trước!

  Trả lờiXóa
 19. Nói chung,bài viết này có cái nhìn "đặc biệt" nhưng
  lý luận cốt phê bình 2 phiá cho cân bằng,nên đâm
  ra hỏng va rất khó thuyết phục người CS.thay đổi
  như thiện ý ban đầu của tác giả.
  Xin nhắc tác giả rang nhiêu nước ban đâu dung lên
  được nhiêu nước công nhận nhưng điêu đó không
  có nghĩa gi hết,nếu họ hanh động ngược lại những
  gi ma nhân dân uỷ thác cho họ.Chính trong trương
  hợp nay,họ đã không con chính danh nữa.

  Trả lờiXóa
 20. Obama từng hùng biện trong lễ nhậm chức lần thứ nhất: "Chủ nghĩa phát xít và cộng sản là hai thứ mà cha ông, và chúng ta, luôn phải tiêu diệt!" (xin tham khảo bài diễn văn).
  Ông Bạc Phếch nên biết việc đó khi mò qua Mỹ...

  Trả lờiXóa
 21. Trên thân phận gần 200 uỷ viên Trung ương Đảng , có lẽ tất cả đều thức tỉnh như ý nêu ở phần dẫn nhập , đương nhiên có cả ông TBT Nguyễn phú Trọng .

  Điều oái ăm , chính cái bản chất tư hữu vì mình nên không ai dám khui mào cho cái sự thật phủ phàng về con đường xây dựng XHCN đang thất bại ê chề thê thảm .

  Trong bốn vị tứ trụ Triều đình , thỉnh thoảng chỉ xì hơi một chút , để chứng tỏ mình hiểu biết chứ chẳng dại khờ . Nhưng thâm tâm lại e dè sợ hãi đối phương ăn chung mâm , nằm chung chiếu . Chính cái bản chất thâm hiểm của chế độ , được bộc lộ nghe chừng tréo cẳng ngỗng khi trà rượu thì anh tôi , khi đâm chém nhau thì lôi ra đồng chí . Bản chất thâm độc này càng lâu dài càng khiến cho con người Cộng sản chân chính vì dân tộc càng ngày càng trở nên hèn yếu .

  Sự hèn yếu của bản thân người Cộng sản phải hoàn tất nhiệm vụ do tập thể Đảng giao phó , khiến cho hành động càng hung bạo hơn , để chứng tỏ khả năng với mục đíc chính là bảo vệ mình trước sự xăm xoi của tập thể , còn chuyện đúng sai đành nuốt trọn vào lòng .

  Vì vậy câu nói còn Đảng còn mình cũng chính là nếu không hoàn tất nhiệm vụ do tập thể Đảng giao phó , thì bản thân sẽ bị huỷ diệt . Ai sẽ huỷ diệt mình trước tiên ? Chính tập thể Đảng đang lãnh đạo ....!

  Thế mới rõ được , tại sao người Cộng Sản thức tỉnh nhưng chế độ thì không . Chế độ Cộng sản được ràng buộc từ khi khởi đầu là tổ tam tam để chuyển mình thành Công An trị . Nó đã trở thành một cây đại thụ cường quyền , nó chỉ có thể chết khi nguồn máu kinh tế cạn kiệt , khi những cán bộ Cộng sản hút lấy hết tinh lực của đất nước về cho chính mình , khiến cho chính quyền ngưng không thể hoạt động , những cây cành từ thượng tầng kiến trúc xuống tận hạ tầng cơ sở hết tiền mà vàng vọt héo úa , khi những con sâu đục thân tham nhũng béo mập và phình to thành các tư sản đỏ , tư bản đỏ đã miễn dịch được với loại thuốc đặc hiệu diệt trừ tham nhũng .

  Người Cộng Sản thức tỉnh trở thành người tư bản để tiến lên vì không thể chịu đựng thời kỳ quá độ kinh qua tư bản . Nhưng đồng thời cái chế độ Cộng Sản và XHCN cũng phải bị tự huỷ diệt , tự đầu hàng , tự phân tán tiêu vong khi đồng tiền cạn kiệt .

  Trả lờiXóa
 22. Thể chế chính trị thuộc lĩnh vực khoa học xã hội. Khoa học phát triển không ngừng do con người khám phá. Người ta dám lên tàu vũ trụ đi tìm vùng đất hứa để mưu cầu lợi ích cho chúng sinh, rủi ro lâm nạn, không thương cảm thì thôi còn chửi rủa người ta - đúng là kẻ bất lương. Tùy theo nhận thức, con người có quyền lựa chọn thể chế chính trị và cũng có quyền từ chối khi thấy nó không còn phù hợp, phản khoa học - cái tiến bộ hôm nay sẽ là cái lạc hậu mai sau.

  Trả lờiXóa
 23. Trương Minh Tịnhlúc 21:58 22 tháng 6, 2015

  Tôi đồng ý.Người CS có thể sửa đổi.Chế độ thì không.

  Trả lờiXóa