Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

Mối lo sợ “tự diễn biến - tự chuyển hóa”(!?)

* NAM NGUYÊN
Bản Hiến pháp gần đây nhất của Việt Nam được ban hành năm 2013 vẫn khẳng định Đảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Tuy vậy trên các cơ quan báo chí tuyên truyền của Đảng đã xuất hiện những bài bình luận kêu gọi về điều gọi là phòng ngừa, đẩy lùi nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Kêu gọi phòng ngừa
Báo điện tử Quân Đội Nhân Dân ngày 10/6/2015 vừa qua có bài viết mô tả “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” nằm trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Tuy không nêu cụ thể những thế lực thù địch đó là ai và ở đâu, nhưng tờ báo diễn giải rằng, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ sẽ tha hóa nhận thức của cán bộ, từ đó dẫn đến những thay đổi về đường lối, chính sách, chuyển hóa chế độ Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam sang một quỹ đạo khác.
                >> Khắc phục “tự diễn biến’… 
                     >>  Phòng chống …   
Những bài xã luận như thế trên các công cụ tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự đối nghịch với xu hướng mạnh mẽ về cải cách thể chế mà mấy năm gần đây thường xuyên xuất hiện trên nhiều tờ báo khác cũng do nhà nước quản lý.
Sự mâu thuẫn rất khó hiểu vừa nêu nên được hiểu như thế nào? TS Nguyễn Quang A nhà phản biện độc lập từ Hà Nội nhận định: “Đây là thể hiện một sự đấu tranh ở trong nội bộ của giới lãnh đạo, có những người có tư tưởng cải cách khá thẳng thắn và một nhóm rất là bảo thủ giữ những cái mà thực sự đã bị nhân loại vứt vào sọt rác rồi. Chuyện như thế này thể hiện trên báo chí chính thống của VN nhiều cơ hôi như thế chỉ không phải mới bây giờ, nhưng có thể nó rộ lên gần đây, sự khác biệt rõ hơn lên. Những hiện tượng như thế tôi cho là lành mạnh. Sở dĩ tôi nói là lành mạnh vì nó bộc lộ ra và trên các phương tiện truyền thông báo chí chính thức nếu dấn thêm một bước nữa là các bên tranh luận với nhau một cách sòng phẳng, không có chuyện mạt sát thì sẽ rất là hay.”
Theo TS Nguyễn Quang A, những chuyện tranh luận như thế đã từng xảy ra ở Việt Nam. Trước đây khi bắt đầu có một chút đổi mới trong đường lối, chủ trương về một số chính sách nho nhỏ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng có những người lên tiếng rất là mạnh mẽ và từ trước đến nay diễn đàn của phái báo thủ bao giờ cũng là báo Nhân Dân rồi sau đó là báo Quân Đội Nhân Dân. TS Nguyễn Quang A nhấn mạnh: chuyện này không có gì lạ và chỉ cho thấy sẽ chẳng mấy người muốn đọc những tờ báo này.
Trò chuyện với chúng tôi, nhà giáo Đỗ Việt Khoa ở Hà Nội đã nhận xét về  mối lo sợ ảo gọi là diễn biến hòa bình, tự diễn biến và tự chuyển hóa. Ông nói: “Bên tuyên huấn của Đảng không nghĩ ra được trò gì hơn ngoài cái cụm từ vô nghĩa như thế, kể cả biết là sai vô lý như thế nhưng vẫn viết. Hiện nay đại bộ phận các vị lãnh đạo lên diễn thuyết ở Quốc hội vẫn cứ nói Việt Nam phải tiến lên chủ nghĩa xã hội. Họ biết thừa là không bao giờ có chủ nghĩa xã hội cả, thế nhưng họ cứ nói. Tôi nghĩ đó là sự nói dối thâm niên lâu đời rồi, nói khác đi thì không còn Đảng Cộng sản nữa họ không còn là đảng viên. Họ nói chống tự diễn biến-tự chuyển hóa nay mai họ còn sáng tạo nhiều thứ chống nữa. Nhưng nhân dân chúng tôi phải hiểu rằng diễn biến hay chuyển hóa đó là sự tiến bộ trong nhận thức xã hội.”
Triệt tiêu mầm mống tự diễn biến - tự chuyển hóa
Bài bình luận trên báo Quân Đội Nhân Dân kêu gọi kịp thời phát hiện và triệt tiêu các mầm mống khả năng gây ra tự diễn biến - tự chuyển hóa trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. “Tự diễn biến” “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị là hết sức phức tạp đa dạng… theo tờ báo, biểu hiện cao nhất đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phủ nhận nền tư tưởng, lý luận của Đảng là chủ ngĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đòi Đảng phải từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập…
“Tự diễn biến - tự chuyển hóa” trong lĩnh vực kinh tế được báo Quân Đội Nhân Dân mô tả bằng biểu hiện phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, làm mất vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước, vai trò quản lý kinh tế của nhà nước XHCN; đòi tư nhân hóa nền kinh tế xóa bỏ chế độ công hữu tư liệu sản xuất để thay thế bằng chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. Theo bài viết, nếu sự “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực kinh tế được đào sâu mở rộng thì đến một lúc nhất định, khi sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa đã giữ vai trò chi phối cơ sở hạ tầng kinh tế, thực chất là chuyển hóa thành kinh tế tư bản chủ nghĩa thì kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa và sẽ đổi màu. Báo Quân Đội Nhân Dân nhấn mạnh, khi đó kinh tế xã hội chủ nghĩa được thay thế bằng chế độ kinh tế tư bản chủ nghĩa.
Những lập luận trên báo Quân Đội Nhân Dân cho thấy một sự sợ hãi lớn lao về việc biến mất chế độ chính trị mang tên xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Người đọc báo có thể cảm nhận rõ nét về vấn đề này khi những tư tưởng cải cách dân chủ đã len lỏi vào tận thượng tầng lãnh đạo. Thí dụ báo chí Việt Nam từng đưa tin, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh phát biểu công khai là làm gì có thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà mất công đi tìm. Ông Bộ trưởng đã nói như thế trong bài nói chuyện vào cuối năm 2014 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ở Hà Nội.
Hay mới đây nhóm nghiên cứu Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Saigon đề xuất cải cách ba điểm đối với Đảng Cộng sản Việt Nam để kinh tế có thể phục hồi và phát triển cao. Tóm tắt là Đảng cần phải chấp nhận một xã hội cởi mở, rộng cửa cho trí thức phản biện. Tìm nhân sự lãnh đạo có tài qua quá trình lựa chọn dân chủ, cởi mở và cạnh tranh và sau cùng là cần phải luật hóa vai trò lãnh đạo và hoạt động  của Đảng.
Hoặc hàng loạt ý kiến ghi nhận từ hàng chục các diễn đàn chính thức với lời kêu gọi mạnh mẽ về việc thiết lập nền kinh tế thị trường đúng nghĩa như các quốc gia không theo xã hội chủ nghĩa.
Phòng tiếp khách của TT Obama
Tất cả trào lưu hướng tới cải cách cho dân giàu nước mạnh như vừa nêu, sẽ có thể bị chụp mũ “tự diễn biến-tự chuyển hóa” nếu đọc kỹ các bài xã luận của nhóm bảo thủ trên các tờ báo chính thống như Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân.
Nhà phản biện xã hội dân sự độc lập TS Nguyễn Quang A nhận định: “Tự diễn biến-tự chuyển hóa là một việc rất tốt, những người mà luôn luôn to tiếng chống lại diễn biến hòa bình thì tôi không hiểu họ muốn gì, hay là họ muốn chiến tranh muốn một cuộc đấu đá bằng vũ lực để dẹp bỏ nhau ở đây. Tôi nghĩ chuyện diễn biến hòa bình tức là có một sự cải cách bằng những phương tiện hòa bình, mà thực sự là phải thay đổi chế độ này.
Những người như chúng tôi chẳng hạn thì rất hoan nghênh diễn biến hòa bình và rất mong muốn tìm cách thúc đẩy cho sự tự diễn biến ấy. Bởi vì họ nói những điều ấy ra là chính họ mâu thuẩn với bản thân ông tổ sinh ra lý thuyết mà họ tôn lên bàn thờ, chính cái đấy nó có một điểm cốt lõi là tất cả đều chuyển biến đều thay đổi; bản thân các ông ấy là con người thì cũng phải thay đổi. Cho nên nếu có cuộc tranh luận rộng về diễn biến hòa bình, tự diễn biến - tự chuyển biến thì sẽ rất là thú vị.”
Bài xã luận về điều gọi là phòng ngừa, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến-tự chuyển hóa” trên báo điện tử Quân Đội Nhân Dân cũng nêu lên một sự kiện khá lạ thường. Đó là thế lực thù địch luôn đặt trọng tâm thúc đẩy “tự diễn biến-tự chuyển hóa” nhắm vào các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, là nơi hoạch định ra đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển đất nước.
Báo Quân Đội Nhân Dân như thường lệ không chỉ ra thế lực thù địch đó là ai mà có khả năng thúc đẩy “tự diễn biến-tự chuyển hóa” ở thượng tầng cấu trúc của chế độ Việt Nam hiện tại. Tuy vậy điều thú vị là báo Quân Đội Nhân Dân nhìn nhận phần lớn quá trình “tự diễn biến-tự chuyển hóa” có nguyên nhân từ bên trong nội bộ của Đảng và Nhà nước và chẳng ai khác chính những con người xã hội chủ nghĩa đã tự quyết định.
NN
-------------

52 nhận xét:

 1. Phòng tự diễn biến tự chuyển hóa cho ai hả trọng, huynh?
  Độc đảng toàn trị là để giành đặc quyền đặc lợi cho riêng đảng cầm quyền, để tha hồ một mình một chợ, tha hồ múa gậy vườn hoang mà không ai có thể trừng trị, ĐỘC ĐẢNG TOÀN TRỊ LÀ ĐỂ TỰ DO THAM NHŨNG CHỨ ĐỂ LÀM GÌ MÀ NÓI CHỐNGTỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA? TOÀN THỨ LÝ LUẬN RUỒI BU, CÂU SAU PHỦ ĐỊNH CÂU TRƯỚC-DÙNG ĐỂ THUYẾT DỤ CHO LŨ NGU NÓ NGHE À, LỪA NGƯỜI NGU À?
  Toàn một giuộc như nhau, thằng ăn nhiều, thằng ăn chưa nhiều-nhưng thằng nào cũng thèm ăn nhiều một mình vì "của kho có hạn lòng tham khôn cùng", và cái điều 4 hiến pháp đã cho phép kẻ cầm quyền mặc sức vơ vét, vì nó "lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện" đừng có ai được phép tranh với nó !.
  Trong thực tế, không thể và không có kiểu cán bộ đảng chịu nhịn thèm khi cả hệ thống guồng máy lãnh đạo "đã vào cuộc"vơ vét tranh nhau, kẻ"giữ mình" đó, không sớm thì muộn cũng sẽ bị loại ra khỏi bộ máy ấy để bộ máy ấy không bị cản đường bởi kẻ "trì trệ" thiếu"năng động", "không chấp nhận mặt trái của kinh tế thị trường?"...
  Theo bản năng cũng như về lý trí suy ra từ việc "lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện" cũng như thực tiễn đã chứng minh- thì chẳng thằng nào muốn nhịn thèm dodân thì không ai có quyền giữ (không có các đảng phái đối lập, thủ tiêu tam quyền phân lập, dân không thể và không được phép giám sát kiểm tra người cầm quyền, không được xử lý người cầm quyền) vì thế nên người cầm quyền tha hồ "múa gậy vườn hoang".
  Lại "lý luận"chống thế "khách quan"biện chứng" rằng: "lấy phê bình và tự phê bình" trong nội bộ đảng để chống "riễn biến, tự riễn biến..." -đấy cũng là những trò lừa hạng bét mà người dân Việt thì ai cũng biết "dao sắc cũng chẳng gọt nổi chuôi", huống hồ dao nhụt hơn chì nướng (thượng bất chính, hạ tắc loạn; úm ba la các đồng chí ta đều rứa) .
  KHÔNG CÓ DÂN THÌ ĐỐ ĐẢNG LÀM ĐƯỢC GÌ NGOÀI VIỆC LỪA ĐẢO, MÊ HOẶC?

  Thực chất THAM NHŨNG LÀ BẢN CHẤT, LÀ THUỘC TÍNH BẤT BIẾN CỦA MỌI CHẾ ĐỘ ĐỘC TAÌ, LÀ MỤC TIÊU CỦA MỌI CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI, NHẤT LÀ ĐỘC TÀI ĐỘC ĐẢNG TOÀN TRỊ, điều này không thể ai có thể biện bạch phủ định được.
  Ngay cái kẻ viết cái cuốn"phòng và chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên hiện nay" hãy tự sờ lên gáy mình xem đã "liêm khiết, giữ mình" chưa? hay cũng tư túi, cũng chỉ vì miếng ăn mà nói láo! (thực chất chính hắn đã "tự diễn biến, tự chuyển hóa" từ trước khi có quyền ăn tục nói phét rồi)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đại hội đảng XII chỉ còn 6 tháng để chuẩn bị nhưng Lãnh đạo của 3 ngành Tuyên giáo, Quân đội và Công an đã mất ăn mất ngủ với cơn ác mộng “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên đang đe dọa chôn đảng xuống bùn đen.
   Nguy cơ này không mới. Đảng đã công khai thừa nhận tại Đại hội XI năm 2011. Hồi ấy đảng viết: “Trong nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” có những diễn biến phức tạp”.
   (Trích Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng)

   Xóa
  2. Tình trạng Đảng cứ để mất dần biển đảo vào tay Trung Quốc. Quân đội và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cũng bất lực để cho các tầu Trung Quốc, ngụy trang Hải giám, tự do tấn công, cướp tài sản của thuyền cá Việt Nam đánh bắt ở vùng Hòang Sa, đôi khi cả ở Trường Sa, mà đảng thì cứ cúi đầu vâng theo lời nguyền ”vừa là đồng chí vừa là anh em” thì dân chịu đựng được bao lâu nữa?

   Đó là những tín hiệu diễn biến hòa bình đang làm cho các cấp chỉ huy Quân đội và Công an lo âu nên từ 4 tháng qua đảng đã phát động một chiến dịch chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến” và “tự chuyển hoá” ngay trong nội bộ vào thời điểm tổ chức Đại hội đảng địa phương và đơn vị để tiến tới Đại hội đảng vào tháng 01/2016.

   Xóa
  3. Chủ nghĩa Mác, phần triết học nói rõ quy luật "Lượng đổi chất đổi" , nên mọi sự vật đều vận động thay đổi theo thời gian? Diễn biến phải chăng là sự thay đổi ? Lăng kính nhận thức thay đổi theo thời gian cùng với sự phát triển môi trường của nó, cái đó gọi là sự tiến hóa?

   Xóa
 2. Chắc là báo "quân dận nhân hai" đang chỉ trích ông Nguyễn Tấn Dũng đây.
  Ai chả biết,suốt cả năm qua,ông Dũng đi hết nước này đến nước khác,năn nỉ người này đến người khác công nhận VN có nền kinh tế thị trường,không có cái đuôi khỉ "định hướng xhcn"

  Trả lờiXóa
 3. "xu hướng mạnh mẽ về cải cách thể chế"

  Ui chu choa mèn đéc ơi! Có cái này thiệt hả ?

  Trả lờiXóa
 4. mẻ ngưỡng mộlúc 06:04 20 tháng 6, 2015

  Tôi rất cảm phục sự thông minh của các nhà báo trong chuyến thăm viếng đ/c Nông Đức Mạnh dịp tết vừa rồi, để cho kẻ nghèo hèn như tôi có dịp được nhìn thấy bức ảnh quý gía chụp ngai vàng của anh nguyên trung cấp lâm nghiệp được về ngồi giữa thủ đô hoa lệ.
  Tôi cũng rất ngưỡng mộ bức ảnh TT Onama đang tiếp ngài Lata trong lầu 5 góc.
  Chẳng cần bình luận nhiều.
  CNXH ưu việt chính là thế đó

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phải nói là trong các vị lãnh đạo tôi nể nhất là bác Mạnh. Nhưng tôi vẫn dám chắc là còn nhiều người còn đáng nể hơn, nhưng do khiêm tốn nên cũng không muốn khoe ra cho thiên hạ thấy sự thành công và thành quả lao động của mình. chắc vì sợ “tự diễn biến - tự chuyển hóa" sợ dân lại có khao khát được làm đảng viên hết, thì lấy đâu ra dân cho con cháu các bác lao động.

   Xóa
  2. - Đó là thành quả lao động đấy, tôi với em Tâm đi đào củ mài bán, leo dốc Na Rì toạc cả móng chân!

   Xóa
  3. Trích "Tôi rất cảm phục sự thông minh của các nhà báo trong chuyến thăm viếng đ/c Nông Đức Mạnh dịp tết vừa rồi, để cho kẻ nghèo hèn như tôi có dịp được nhìn thấy bức ảnh quý gía chụp ngai vàng của anh nguyên trung cấp lâm nghiệp.."

   Tôi cũng vậy, rất quý các nhà phóng viên.

   Bố tôi, cũng là nhà báo. Nhiều đêm, thấy cụ viết và sữa bài, rồi có bài, không được tổng biên tập cho đăng. Mới biết, các phóng viên, có đủ kiến thức, có tâm, nhưng không phải dễ gì "lừa khe hở" của tổng biên tập, để đăng tin thật!

   Xóa
  4. So sánh bộ bàn ghế tiếp khách của Tổng thống Obama và bộ bàn ghế tiếp khách của tên NĐ Mạnh và bộ sậu lãnh đạo VN thì người ta cứ tưởng ông Obama đang là tổng thống của một đất nước nghèo, còn ông NĐ Mạnh đang là tổng thống cùa một nước tư bản.

   Xóa
  5. Nhà ai giàu bằng nhà cán bộ ?
   Hộ nào sang bằng hộ đảng viên ?
   Dân tình thất đảo bát điên
   Đảng viên mặc sức vung tiền vui chơi.
   Ai về qua tỉnh Nam Hà
   Xem lũ đầy tớ xây nhà bê tông.
   Tớ ơi, mày có biết không ?
   Chúng ông làm chủ mà không bằng mày!

   Xóa
 5. Tự chuyển hóa đầu tiên chính là người cộng sản mà? Tự nhiên cha ông không thờ, lại thờ Mác, Xít Ta Lin khát máu?!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Theo lời cụ Nguyễn Đình Chiểu:
   "thà đui (mù) mà giữ đạo nhà,
   còn hơn có mắt, ông cha không thờ"-đi thờ caí thứ vong bản cncs từ Nga, Tàu để làm hại dân tộc.
   Tôi khinh bỉ tất cả những kẻ cầm quyền đảng csVN hiện nay.

   Xóa
 6. "Diễn biến hòa bình" là chủ trương lớn của TQ sau khi thất bại chiến tranh với VN. những kiểu lý luận mượn từ rồi gán ghép lung tung nhằm đánh lạc hướng dư luận VN tiếp tay cho bành chướng TQ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chính xác đấy , mấy tay "thợ" dốt nát lên làm lãnh đạo đếch biết gì cứ tưởng thế là hay , bây giờ mới mạt vận thế này !

   Xóa
 7. "Thế lực thù địch", "Diễn biến Hòa bình" là những khái niệm do TQ đưa ra tại Hội nghị Thành Đô 9-1990 để dọa VN, ngăn chặn VN quan hệ với Mỹ và các nước phương Tây. Từ đó, báo QĐND cứ bám riết , ngày nào cũng có bài trong đề mục "Làm thất bại mọi âm mưu Diễn biến hòa bình". Cũng là cách nhìn cổ hủ, bảo thủ, được cái ông nào đó ngộ nhận, nhát gan chỉ đạo từ dạo đó, cứ bám hoài. Có gì đâu mà "Làm thất bại ?". Chán ngấy...!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chính những lãnh đạo CSVN đang tự làm diễn biến hòa bình bằng cách tham ô, ăn chơi...suy thoái, biến chất trọng "bộ phận không nhỏ " lãnh đạo có chức có quyền loại như "cung điện" riêng của NĐ Mạnh, dinh thự Trần Văn Truyền...
   Chính những "tư sản Đỏ" ấy là thế lực thù địch của nhân dân và cán bộ chiến sĩ quân đội, công an chân chính!
   Nhìn vào bọn này thì nhân dân, cán bộ chiến sĩ quân đội, công an chân chính mất hết lòng tin vào chế độ và đó chính là nguy cơ lớn nhất của CSVN hiện nay.
   Thế mà CSVN vẫn chưa nhận ra và vẫn đang đi truy tìm thế lực thù địch trong nhân dân, trong giới blogers chân chính!
   Chính những trang như của Đại Tá Bùi Văn Bồng này là những trang phản biện rất hữu ích cho CSVN nhận diện ra ai là thế lực thù địch.

   Xóa
 8. Từ TBT và Rất nhiều bộ trưởng và quan chức trong chính quyền này đã diễn biến từ lâu rồi . Nhà , đất , tài sản hàng tỷ đô la gửi ngân hàng nước ngoài , những thứ đó lấy ở đâu ra , nếu không phải từ đất nước nghèo mạt hạng này . Các ông đừng ngồi đó mà kêu diễn biến . Chính các ông đang diễn biến đó .

  Trả lờiXóa
 9. Adre' Lucyk Phạm (Paris)lúc 08:57 20 tháng 6, 2015

  Kêu gào phòng, chống ở đâu? Sờ sờ ra đó: "Bộ phận lớn - không nhỏ" suy thoái, biến chất, thoái hóa, tham nhũng nằm ngay trong các cấp lãnh đạo từ Trung phương đến bộ, ngành, địa phương, chứ ở đâu? "Không ai đánh gục Cs mà chính người CS tự diệt"!

  Trả lờiXóa
 10. Bài báo : “Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay “ được đăng trên Báo QĐND thực chất đang tung hỏa mù với nhân dân . Các vụ việc tày đình mà CDQL đã lật tẩy vô cùng chính xác về tài sản , đất đai mà cha con nhà Phùng Quang Thanh đã kiếm được từ xương máu của người Lao động Việt Nam , đã làm chính quyền này hoảng sợ , vì vậy đây là dịp dùng phương tiện truyền thông để nhằm đánh lạc hướng dư luận . và đổi trắng thay đen nhằm che lấp những vụ ăn cướp động trời kia .

  Trả lờiXóa
 11. Trương Minh Tịnhlúc 09:10 20 tháng 6, 2015

  Triết học duy vật biện chứng nói :"Sự vật biến thiên và thay đổi". Thế thì "tự chuyễn hóa hòa bình" là đúng với Marxism rồi.Tại sao lại chống?-Tự mình phãn lại mình à !.
  Cái con người CS nói xuôi nói ngược.Khi cần thì "đĩnh cao trí tuệ".Khi không cần thì "dân trí thấp".

  Trả lờiXóa
 12. Tôi không rành lắm về mớ lý thuyết CNCS, CNXH nên tôi phải nhìn vào thực tế. Tại sao ĐCSVN tự cho mình quyền lãnh đạo tuyệt đối, là công bàng, dân chủ, văn minh mà cán bộ của đảng chỉ nắm quyền vài năm đã "có vài trăm tỉ đến cả ngàn tỉ" ( Lời một ĐBQH) trong khi rất nhiều người dân sống dưới mức nghèo khổ? Tại sao đảng viên ông nào cũng giàu sụ? Tại sao bức hình TBT Nông Đức mạnh tiếp khách rất phản cảm mà cũng đưa lên báo? Tại sao đảng không giáo dục được chính đảng viên của mình mà lại để Việt Nam đứng vào hàng tham nhũng nhất thế giới?
  Kết luận có thể rút ra là- " Dao sắc không gọt được chuôi"
  Phải có một lực lượng đối lập đủ mạnh để kiểm soát ĐCSVN trong lúc này là cực kỳ cần thiết. Không thay đổi bằng thể chế dân chủ thực sự, ĐCSVN sẽ mất quyền lãnh đạo mà xã hội cũng sẽ rối ren không kiểm soát được. Dân thì phải bươi rác kiếm ăn mà cán bộ có cả ngàn tỉ, sẽ chẳng ai chịu mãi như vậy được.

  Trả lờiXóa
 13. Chúng mày vơ vét hết của dân của nước rồi bây giờ bài bây ra chống nọ chống kia phải không . Định đổ tội cho dân là không được đâu , dân chỉ có quốc thuổng thôi , nhưng đừng coi thường .

  Trả lờiXóa
 14. Thứ nhất; không nên gọi các tờ báo không có nhiều người đọc như báo ND, QĐNN,CAND ...là báo CHÍNH THỐNG mà đúng tên báo THỐNG TRỊ báo thống lĩnh...? vì chính ngược với tà. chính quyền - tà quyền? Thống ở đây thống trị là bao trùm chiếm số nhiều áp đảo về số lượng xuất bản các đầu báo + ngân sách nhưng thua xa về lượng độc giả ....?
  Thứ 2; báo đài đảng luôn tuyên truyền 'CHỐNG TỰ DIỄN BIẾN HÒA BÌNH+ CHỐNG TỰ CHUYỂN HÓA...?
  THÌ KHÁC GÌ CHỐNG 1 xác chết đang trong quá trình phân hóa thối giữa theo qui luật CHUYỂN HÓA của tự nhiên? Bằng cách tẩm ướp bảo quản...tốn kém? Mà ai khẳng định đồ xịn có thể là đồ rởm 'cao su ,nhựa ,compoxit...? Vậy tất cả đều phải theo qui luật Tự Nhiên CHUYỂN HÓA VÀ -NHỮNG GÌ KHÔNG HỢP LÍ SẼ BỊ ĐÀO THẢI???
  NL

  Trả lờiXóa
 15. Đường đi của “tự diễn biến - tự chuyển hóa”:
  Đầu vào:Tám điểm NAQ gửi tới HN Véc - xây
  "1. Ân xá cho tất cả những người bản xứ bị án tù chính trị
  2. Cải cách nền công lí ở Đông Dương bằng cách cho người bản xứ cũng được hưởng những đảm bảo về mặt pháp luật như người Âu châu; xoá bỏ hoàn toàn các toà án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam.
  3. Tự do báo chí và tự do ngôn luận.
  4. Tự do lập hội và hội họp.
  5. Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do du lịch ở nước ngoài.
  6. Tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người bản xứ.
  7. Thay thế chế độ ra sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật.
  8. Đoàn đại biểu của người bản xứ do người bản xứ bầu ra tại Nghị viện Pháp để giúp cho Nghị viện biết được những nguyện vọng của người bản xứ".
  Đầu ra: ""Mối lo sợ “tự diễn biến - tự chuyển hóa”(!?)
  * NAM NGUYÊN "

  Trả lờiXóa
 16. Chế độ XHCN là cái của khỉ gì nhỉ . Mất nước không lo bảo vệ , chỉ sợ mất CNXH của mấy thằng tây râu xồm . Các lãnh đạo VN đã tham lại hèn với giặc . Tham vì khi còn cái mác CNXH thì mới có cớ để ăn của dân , hèn vì cái trò " Diễn biến " này là của Tàu nó bày cho để chống lại dân mình , mà lãnh đạo đất nước ngu không biết đường nhận ra . Đến khi nó cướp nước rồi thì còn cái mẹ gì mà diễn biến . Ngu hèn thì biến hết cả đi cho dân nhờ .

  Trả lờiXóa
 17. mình đã chuyển hoá ,diển biến lâu rồi, dứt khoát không cho và không để ai diển biến ,chuyển hóa như chúng mình.(tinh thần cốt loải của NQW)

  Trả lờiXóa
 18. Nói trắng phớ ra là trong đảng trong chính phủ hiện nay đang có tình trạng "lắm thầy thối ma" Không ai là người có đủ uy tín và năng lực lãnh đạo đất nước. Tình trạng trên bảo dưới không nghe là khá phổ biến. (Nên gọi là tự tan rã tự giải tán thì đúng nghĩa hơn). Vì xã hội hiên nay quá thối nát, tham nhũng tràn lan, không còn quan trị quan nhậm gì nữa."Tàn đồng tháo khoán" ai làm gì cứ làm, ai lấy được gì cứ lấy không có kỷ cương phép tắc gì cả.

  Trả lờiXóa
 19. Một kẻ vô sĩ không biết soi gương !

  Trả lờiXóa
 20. Nhà dột từ nóc , chống đỡ sao nổi nữa mà hô hào kêu gọi .

  Trả lờiXóa
 21. Báo QDND phàn nàn người ta phủ nhận nền tư tưởng, lý luận của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh ... Tiếc quá, Báo QDND lại không biết người phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh chính là Bộ Chính Trị của Đảng CSVN, là ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bây giờ. Hồ Chí Minh muốn xây dựng một nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa - dân được hưởng dân chủ, dân được tự do - cho thành lập Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ cùng góp công xây dựng đất nước ..., muốn cho người cày có ruộng để ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành ... Bây giờ Bộ chính trị làm khác hết. Giải tán 2 đảng Xã hội và đảng Dân chủ, đưa điều 4 vào hiến pháp để giữ độc quyền lãnh đạo ( mà đâu đã có đảng nào đòi tranh quyền lãnh đạo đến nỗi phải lên gân lên cốt như thế chứ ). Bây giờ đến người cày cũng phải thuê đất mà trồng cấy ... Đảng ép đưa vào hiến pháp luật đất đai nhằm tùy tiện muốn làm gì thì làm, bao nhiêu dự án treo để đất bỏ hoang mà không hề thương sót, thậm chí cho ngoại bang thuê đất từ 50 năm trở lên khắp những vị trí chiến lược của Tổ quốc để lấy tiền đút túi riêng ... Cụ Hồ nói đảng viên , cán bộ là đầy tớ của dân. Bây giờ đày tớ muốn đánh dân thế nào dân cũng chịu, công an thì ép cung, giết người trong cơ quan công an rồi đổ tội cho họ chán đời mà tự tử (!) còn ông nguyên tổng bí thư đảng ăn chơi như vua chúa, từ cái bàn cái ghế cũng sơn son thếp vàng ... Noi gương ông, các quan chức cấp trung ương , cấp tỉnh, huyện ... sau khi về hưu đua nhau xây dinh thự, đua nhau mua nhà cao cửa rộng ở thủ đô và ở các thành phố lớn! Không! Những kẻ tự diễn biến trở thành xấu xa, không nghe theo lời chủ tịch Hồ Chí Minh có phải là dân đen như chúng tôi đâu! Xin mời bà con đọc bài của ông Vũ Cao Đàm, đăng trên blog của đại tá Bùi văn Bồng, ông Vũ Cao Đàm hỏi ông Nguyễn Phú Trọng là " ông Trọng làm theo lời bác Hồ hay làm theo các bác khác " thì thấy rõ mồn một là chính ông Trọng, chính Bộ Chính Trị của đảng CSVN không làm theo lời bác Hồ. Thế mà báo QDND lại trách thế lực thù địch phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh. Hóa ra thế lực thù địch này lại nằm trong tập thể của những người lãnh đạo cao nhất của chúng ta, không làm theo những gì Bác Hồ đã làm, đã dặn. Buồn thật ! Tôi nói thật lòng về điều tôi nghĩ. Không hiểu có bị quy kết là phần tử phản động, lấy cớ bỏ tù tôi không. Thôi, bỏ tù cũng được tôi cũng sẽ ngoan ngoãn vào tù vì mình là người dân mà. Trong số các em học trò mà tôi đã tham gia đào tạo, có nhiều em đã là bí thư, chủ tịch, giám đốc các tỉnh ... à, có 2 em đã từng là ủy viên Bộ Chính Trị của đảng CSVN, nay đã nghỉ hưu. Nếu biết tôi ngồi tù, chắc các em sẽ vào thăm tôi. Có dịp gặp các em cũng phần nào đỡ nhớ !

  Trả lờiXóa
 22. Người lạ thì chắc là mình không biết gì về họ,nhưng chính bản thân mình thì mình phải biết rõ chứ nhỉ ? mình biết mình muốn gì,mình ham gì,sở trường sở đoản của mình ra sao,- mình là một thằng ngu,vô đạo,học hành lem nhem chả tới đâu,đạo đức vào loại tận đáy của xã hội loài người mà cứ đi rao giảng luân thường đạo lý,cách sống cho kẻ khác là sao nhỉ ? chuyện lạ khó tin nhưng có thật trong xã hội của chúng ta ngày nay !!!

  Trả lờiXóa
 23. Gà đẻ gà cục tác, chính Vũ văn Phúc là kẻ đã "tự diễn biến, tự chuyển hoá" trước khi hắn viết sách lừa "phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa cho cán bộ đảng viên".
  Phòng ai? ai phòng? Chống ai? ai chống? trò mèo...

  Trả lờiXóa
 24. Nhìn thấy bức hình là máu tôi sôi sùng sục !!!

  Trả lờiXóa
 25. Ông ở nhà vàng ơi ! xin cho hỏi,ông làm vua,chắc là trí tuệ cao lắm,cao nhất nước,xin hoàng thượng (ông ở nhà vàng đó) giải nghĩa giùm câu tục ngữ dân gian có tự ngàn xưa :" trâu chết để da,người ta chết để tiếng " là thế nào ạ ? dân đen dốt nát ,nhà nghèo cha mẹ mất sớm nên không được học hành gì vì vậy ngu lắm,xin hoàng thượng tha tội !

  Trả lờiXóa
 26. Mấy ông bà đảng viên của cái đảng thổ tả Việt gian cs bán nước hại dân.
  Nếu còn liêm sĩ và nghĩ về đất nước đang từ từ vào tay giặc Tàu thì hãy đồng loạt VỨT THẺ ĐẢNG thổ tả về với NHÂN DÂN thì tự động nó lũ Việt gian cọng sản tay sai Tàu cọng sẽ sụp thôi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. tôi vứt từ cách đây 15 năm rồi, Tuy bị đảng cay cú, nhưng tôi Rất vinh dự là người đã trở thành "thế lực thù địch" của đảng lừa dân, độc tài, tham nhũng, bán nước CSVN.

   Xóa
 27. Có khi nào "đảng ta" nhận thấy người muốn vô đảng ngày càng ít nên hé lộ bức ảnh chụp cung điện của Mạnh đức nông để chiêu dụ thanh niên không nhỉ.Nếu đó là sự thật thì "đảng ta" đúng là đỉnh cao trí tuệ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhìn xem ảnh chụp ngai vàng thì quả như lời bài thơ...''Nhìn xem xã hội thú ngồi trên dân''....!!!

   Xóa
 28. Điều lệ Đảng nêu
  "Đảng có tổ chức chặc chẽ và kỷ luật nghiêm minh"
  Đảng viên ở chức danh lãnh đạo vi phạm đầy rẫy ra nhé.

  Cụ thể ở xã tôi
  Trịnh Viết Chất Bí thư Đảng bộ xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

  1- Chất sinh 4 lần, 4 đứa con (2 lần vi phạm về pháp lệnh dân số)
  2-Mua xe máy lậu không giấy từ năm 2000. Hiện chất vẫn đang đẻ cho vợ dùng
  3- Chất học không đầy 3 tháng vẫn có bằng TN THPT
  4- Chất và hầu hết BCH đảng bộ xã Định Long đều đánh bạc
  5- Chất ăn chặn gạo nhà nước cấp cho hộ nghèo năm 2011
  6- Về cách sống thì Chất quan liêu, hách dịch hay tự vỗ ngực hắn lãnh đạo trực tiếp, tòan diện, tuyệt đối
  7- Trịnh Viết Chất Bí thư Đảng bộ xã Định Long chép thơ trên mạng để đọc các chỗ đông người, nơi có dân trí thấp để ra oai
  ……………….
  Tôi thấy cán bộ của Đảng CSVN bây giờ thiếu nhân cách, tham nhũng, hư hỏng nhiều quá

  Trả lờiXóa
 29. "Quan tham ăn hối lộ
  Sống như bậc đế vương
  Người lương hai triệu mốt
  Khốn khổ đủ trăm đường.
  Dân cày bị mất ruộng
  Biết kiếm việc gì làm
  Nhìn cao ốc ngất ngưởng
  Mà ruột tím gan bầm!
  Công lý luôn thuộc kẻ nắm quyền
  Tai họa đều đổ đầu dân đen
  Sự thật mấy khi được nói thật
  Tốt đẹp đều do việc tuyên truyền
  Muốn sống, ai ơi phải giữ mồm
  Thấy sai mà cứ nói lôm côm
  Đừng tưởng tự do là có thật
  Thời nay rất dễ bị gông cùm!"

  Trả lờiXóa
 30. Hãy phát động....học tập làm theo....Bác Nông....?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xúi dại! Con trai tôi vừa khoe nó có người yêu. Thế tính xúi tôi cướp người yêu của nó a?

   Xóa
 31. Bác đại tá chủ nhân blog đáng yêu ơi,tớ thích ở nhà vàng quá,thấy bác Nông ngồi chễm chệ trên chiếc ghế vàng trong căn nhà vàng,tớ xem hoài không chán,thèm rõ giải,nước bọt chảy đầy mồm,tội nghiệp tớ không thưa bác ? bác biết cách nào để được như thế không,làm ơn chỉ dạy cho tớ đi,tớ đội ơn bác nhiều lắm đó !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đầu tiên,bác phải gia nhập "đội tiền phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động VN",tiếp theo bác phải "thờ Mao chủ tịch,thờ Xít ta lin bất diệt",nên nhớ phải yêu thương Trung cộng,không được ghét họ,sau cùng bác phải "chạy" cho được danh hiệu "anh hùng LLVT" và "gương điển hình về học tập và làm theo tấm gương,đạo đức HCM"

   Xóa
 32. Nặc danh 19:01 ơi,bạn dẫy nẩy lên từ chối hả ? nhưng tớ thấy có người chớp ngay con dâu của mình ấy,chuyện khó tin nhưng có thật ! thời buổi nhiễu nhương mà bạn ! việc gì lại không xảy ra !

  Trả lờiXóa
 33. Cái bản chất tự cao tự đại của Đảng được thể hiện với cung cách độc tài , bá quyền . Chỉ Đảng mới có quyền tuyên bố về khuyết điểm của bản thân Đảng dưới hình thức gọi là học tập đề cao cảnh giác . Nếu một cá nhân hay một thành phần nào khác , đề cập đến nhược điểm tội lỗi của Đảng , tất cả đều bị ghép tội chống đối , pha hoại , phản động .

  Chính vì thế , khi Đảng tuyên bố về một nhược điểm của Đảng , nhược điểm này coi như đã biến thành ung độc không thể điều trị .

  Khi Đảng tuyên bố tham nhũng hối lộ , nhóm lợi ích chính là thời điểm toàn Đảng từ cao xuống thấp đã đầy ắp tệ nạn này .

  Hôm nay , Đảng tuyên bố cảnh tỉnh đề cao tự tự diễn biến , tự chuyển hoá , chứng tỏ Đảng cũng đã thúc thủ chịu chết trước hiện tượng này .

  Cứ tiếp tục bóp chết tự do báo chí chẳng khác chi Đảng mài sẵn dao để thịt mình . Che dấu điều xâu xa chính là nuôi dưỡng mầm loạn . Bây giờ than trời không thấu , đành chịu vậy thôi !

  Trả lờiXóa
 34. Phải tan rã thôi,đó là điều mong ước tha thiết nhất của toàn thể dân chúng,cũng như một số lớn những đảng viên đảng cộng sản ( trừ một số đảng viên cs không muốn điều này xảy ra,lý do họ đang nắm những chức vụ quan trọng trong guồng máy nhà nước !)

  Trả lờiXóa
 35. Trịnh Viết Chất Bí thư Đảng bộ xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
  Quê tôi đấy !
  Trịnh Viết Chất Bí thư Đảng bộ xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã mất chức rồi.
  Nhà Chất to nhưng bây giờ Trịnh Viết Chất ỉu xìu cô quạnh có ra hồn người nữa đâu
  Bản lĩnh hống hách của cán bộ ĐCS VN là thế đấy

  Trả lờiXóa
 36. Nhìn bác NÔNG SUNG SỨC BÉO TỐT PHÂY PHÂY sướng mắt nhẩy

  SAO BÁC NÔNG CỨ ĐỂ CHO GÁI VN XUẤT NGOẠI LÀM NÔ LỆ NHIỀU THẾ ???

  Trả lờiXóa