Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

> ĐẤT VỚI DÂN CÙNG CHUNG SỐ PHẬN


                                                                 * MINH DIỆN
               Súng n Tiên Lãng!
               La khói Văn Giang!
               Hiên ngang dân Vụ Bản
               Kha thân Cn Thơ
               Gi li gy gc, gch đá, dùi cui   Đông Triu (Quảng Ninh), biu tình Th Thiêm thành ph Hồ Chí Minh và quê hương đng khi Bến Tre... Tt c xut phát t mt mt tiếng đơn gin, khô khc: ĐT!
              Hơn 70% các v khiếu kiện về đất đai chưa gii quyết, khiến lòng dân bc xúc bt bình. Nhng mâu thun t đt như  nhng khi u có th làm suy vong  mt th chế đã tn ti già na thế k!
Bao nhiêu oan trái bt công do đt, nhưng đt lng câm không ct li vch rõ trng đen?  Bi đt vô tri vô giác nên s thiệt thòi luôn thuc v phía dân.
              Khi chính quyn mun k công phát trin sn xut, xóa đói  gim nghèo, 40 hec-ta đt sình ly  ngoài đê quai Tiên Lãng biến thành đm nuôi tôm bằng m hi nước mt ca  Đoàn Văn Vươn, khi y Đoàn Văn Vươn là công dân gương mu.
              Khi chính quyn mun thu hi cái đm tôm đó Đoàn Văn Vươn không ngoan ngoãn vâng nhi, Đoàn Văn Vươn bng tr thành k xu.
              Năm 1998, người ta ca ngi hết li nông dân hai xã  Xuân Quan, Phng Công nói riêng, huyn Văn Giang nói chung, biết cách làm giàu vì đã phát trin ngh trồng hoa, trng  king, biến vùng  giáp ranh Th Đô thành tc đt tc vàng.
              Năm 2004 chính quyn cn ly nhng “tc vàng” y giao cho Ecopark,  thì nó bng r rúng  vi cái giá hơn trăm ngàn mt mét vuông.
              Mt mét vuông đt khu ph c Hà Ni, hay khu đt vàng  thành ph H Chí Minh, chính quyn  mun  đnh  giá bao nhiêu tùy lòng, khi giá  th trường luôn cao hơn gp trăm ln.
              Cái giy chng nhn Quyn s dng đt, quen gi là s đ  rt vô nghĩa, vì mun s dng vào vic gì là do chính quyn ch không  phi do dân?  Và khi chính quyn thu hi thì người dân ch có mi mt  quyn là chp hành.

               khu đô th mi Th Thiêm, nơi người ta nói s là mt “Thượng Hi tương lai” đang di lên  tiếng kêu vô vng cùa ngưởi dân trên nhng mnh đt được cp s đ, s hng như thế.
             D án này chính quyn Qun 2 đng ra gii ta giao “đt sch” cho nhà đu tư với giá đn bù thp hơn 100 ln trên cùng mt din tích, mt đa đim.  
               Theo các ngh đnh ca Th tướng chính ph, phi công khai bn đ quy hoch, công khai d án, công khai ch đu  tư, công khai ranh gii ta, phi bàn bc vi dân phương án đn bù, cụ thể đến từng hộ gia đình, không được làm cái kiểu khoanh một vòng quy hoạch để tùy tiện lấy đất của dân; phi công khai đn bù theo giá th trường, không tùy tin gii ta đn chùa, nhà th, miếu mo…Cái gì cũng công khai minh bch, và rt  nhiu văn bn chng minh cho điu đó có th đánh la bt kỳ mt cơ quan thanh tra nào, mt t chc nhân quyn nào trong nước và thế gii.

         Nhưng thc tế  tế đây hoàn toàn khác. Người ta không  công khai cái gì hết, mà tt c dùng bin pháp hành chính áp đặt, buc dân phi thi hành.  Ví d  bn đ giáp ranh không cho dân biết, c co giãn như si dây thun, ch nào có li cho chính quyn và  ch đu tư thì giãn ra, ch nào khó nut thì co li! Bn đ quy hoch trong tay chính quyn, gii ta đn bù trong tay chính quyn, ch d án cũng trong tay chính quyn nt, không có bt kỳ t chc trung gian nào làm trng tài đ có th đưa ra mt bin pháp chế tài. Chính quyn, ch cn điu chnh mt nét v trên bn đ thì đt ngoài quy hoch nhy pht vào trong quy hoch, có khi  gii ta thu hi trước điều chnh quy hoch sau d như tr bàn tay. Nét vẽ tùy tiện đến mức cắt đôi gian bếp hay phòng ngũ của người ta cũng được, tùy tiện vung tay vẽ quy hoạch.
              T An Phú, Cát Lái, tràn sang Bình Khánh, trước không nm trong quy hoch, gi quy hoch,  biến luôn 160 hec ta đt tái đnh cư cho dân 5 phường thành 64 d án phân nn. Khu ph 5, 6 An Khánh, Bình An, khu ph 1, 2 Bình Khánh chưa có quyết đnh thu hi đt vn  áp giá đn bù, dân không thun lp tc ra lnh cưỡng chế, đy dân ra đường ly “đt sch”cho ch đu tư.  Chính quyn làm thay ch đu tư, nói cách khác, làm công bc mn cán cho mt b phn đi lp v quyn li vi dân.

               Trong nếp sng văn hóa ngàn đi cùa người dân Vit Nam, đn chùa miếu mo là nơi bt kh xâm phm. Nghìn năm Thăng Long s chng có giá tr gì nếu không còn gi được nhng ngôi chùa Bc, chùa Đu, B Đ, Bát Tiên, Bà Đanh, Báo Ân…
              Mt khu đô thTh Thiêm  hin đi chc chn s văn hòa hơn nếu gi được mt ngôi chùa ngôi miếu c kinh!   đây có miếu Thiên Hu din tich 508 mét vuông xây dng t đu thế k trước, đã được nhà văn Sơn Nam viết trong sách “Sưu tm và kho cu văn hóa Nam B”, có miếu Giai Qưới (Cây Me) và đến th Hưng Đo Đi Vương được nhng người dân dng lên t ngày “mang gươm đi m cõi”. Gi b gii ta trng. Miếu Thiên Hu được bi thường 300 triu, Mt trân T Quc nhn tin, miếu Giai Qưới được 144.650.236 đng, đn th Hưng Đo Đi  Vương không bi thường đng nào. Nhng nơi linh thiêng y b đp phá cũng như hàng trăm căn nhà dân.
               Tôi không th thng kê hết nhng s vic đã và đang xy ra đây, mt qun ca thành ph anh hùng mang tên H Chí Minh, mà ông Bí thưthành y Lê Thanh Hi bảo “không có tiêu cc ln”.
               T năm 2007 người dân Th Thiêm nói chung, ba phường An Khánh, Bính An, Bình Khánh nói riêng đã gi hàng trăm đơn kêu cu ti các cơ quan Đng, Chính ph, Quc hi,…nhưng vô vng. Ngày 27-6-2012 bà Nguyn Th Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành y, Ch tch Hi đng nhân dân thành ph, đi biu quc hi, v đây tiếp xúc với dân. Bà Quyết Tâm ha quyết tâm ch đo chính quyn  gp bà  con  3  phường nói trên bàn bc dân ch  gii quyết có tình có lý nhng khúc mc v đn bù gii phóng mt bng và đt đai. Dân tin bà Quyết Tâm v tay reo, “lần này chắc quyết tâm thật”.  Nhưng hình như li ha trước dân ca người đi biu cho dân y theo gió bay đi ngay khi tiếng v tay ca dân va dt! Hóa ra cùng là thói quen hứa lèo rồi “tếch thẳng luôn”. Chng có cuc tiếp xúc nào gia chính quyn vi dân như bà ta ha, chng có thay đi gì có li cho dân, mà tiến đ  cưỡng chế thu hi đt nhanh hơn d di hơn. Người dân Th Thiêm  li tiếp tc gi đơn khiếu ni và làm đơn kin  ông Tt Thành Cang,  Bí thư kiêm Chủ tch Qun 2 v nhng vic làm trái lut và khuât tt ca ông ta.

               Không biết đơn khiếu ni và đơn kin ca nhân dân Th Thiêm hin nay đang nm đâu, ch biết  báo l phi va  đăng: “D án khu đô th mi Th Thiêm thu hi 695 hec-ta đt, gm 13.750 h sơ tiến hành suôn s, thun li, người dân đng thun, nhiu người t lo ch mi” (?!). Và người đang b dân kin là Tt Thành Cang được bu làm y viên d khuyết Ban chp  hành Trung ương đng cng sn Vit Nam, được điu v làm giám đc s giao thông vn ti thành ph. Nhng bc xúc, oan trái ca dân không được đăng trên báo “l phi” mà b ém đi, người cán b đang b dân t cáo khiếu kin được lên chc lên cp, th hi có biết gượng khi m mm ra là xon xỏn nói dân làm ch?
                 Lut đt đai 1993 cho phép Th tướng quyết đnh giao đt, sau đó thy tp trung quyn lc vào tay  mt người d gây ra lm quyn, Quc Hi đã sa lut vào  1988 và 2001, quyn giao đt thuc Chính ph. Nhưng hàng ngàn quyết đnh thu hi đt vn được ký như khi chưa sa lut. Nhng quyết đnh thu hi đt và đn bù gii phóng mt bng khu đô th mi Th Thiêm thành ph H Chi Minh, cũng theo nếp y, chiếu theo nhng  Ngh đnh 197, 190 ra đi cách đây hơn chc năm, không có li cho dân, ch  có li cho chính quyn ch đu tư.
                Cũng như Đoàn Văn Vươn, như Văn Giang, Vụ Bản, Dương Nội, Đắc Nông, Cn Thơ, Bến Tre, Đông Triều,…như hàng ngàn dân oan chiếm 70% tng s v khiếu ni, khiếu kin trên c nước, người dân Th Thiêm chỉ còn cách bó tay, vô vng.
               Đt không ct được tiếng nói, mc cho người ta  cày xi, đc đo, chia chác, làm giàu. Dân  cũng  ch là mnh đt đ người ta giày xéo, đc đo, vơ vét, như thế  mà thôi. “Đt vi người cùng một dòng suy nghĩ / Ấy phải làm gì trong cuộc chiến hôm nay…”? Đúng thế, Đất với Dân cùng chịu chung s phn!
M.D                                                                                                              

8 nhận xét:

 1. ĐAU QUÁ ! không có sự đồng cảm không viết được như vậy! Cam ơn anh Bùi Văn Bồng và anh Minh Diện

  Trả lờiXóa
 2. cách đây hơn 20 năm tôi luôn hăm hở chờ đọc bài phóng sự của anh Minh Diện trên báo Tiền Phong và giờ đây lại chờ đón đọc anh trên các trang blog...Tôi thật sự cảm phục và vị nể anh.Hi vọng sẽ được diện kiến anh trong một ngày không xa tại miền tây.

  Trả lờiXóa
 3. Tự tình
  Vợ ơi nhớ lấy câu này
  Cướp đêm là giặc cướp ngày là …Ủy ban
  Chính quyền có mấy Tiện Quan
  Công an bộ đội một đoàn kéo lên
  Hung hăng ầm ĩ súng, kèn
  Ủi nhà bắt trẻ một phen tơi bời
  May chưa cụt cẳng đầu rơi
  Nhà tan, con tội đã đời khổ chưa!
  Người ta có chức có quyền
  Bộ đội nhưng bé phải hèn nhớ chưa?
  Đảng viên hỏng coi thường phép vua
  Ai mà chống lại te tua có ngày
  Em ơi nhớ lấy nhời này…..
  xxx
  Bác Sang biết có nhiều Sâu
  Các Bác cũng bị đau đầu khổ thay!
  Sâu ơi ta bảo Sâu này
  Sâu cướp lắm của có ngày hóa ma!
  Dân lành Sâu cũng chẳng tha
  Sâu đem máy xúc ủi nhà lương dân
  Bộ đội đức nghiệp chuyên cần
  Sao Sâu thất đức, bất nhân thế mày!
  xxx
  Bao giờ Chính phủ biết oan
  Bọn lợi ích nhóm, tham quan vào còng
  Nói ra ai chẳng đau lòng,
  Anh em tủi nhục, vợ chồng thở than.
  Cũng có lúc bầm gan tím ruột
  Phải dằn lòng trong lúc trớ trêu.
  Công ơn Đảng, Bác rất nhiều
  Lòng ta vẫn giữ những điều Bác răn.
  Ngày hận 24/08/2011

  Trả lờiXóa
 4. Không biết còn phải có bao nhiêu bài viết và phải viết đến bao giờ thì "Nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân" mới không để phải viết, phải nói hoài chuyện khô khốc ĐẤT ???

  Anh Bồng, anh Diện quả là những người kiên trì, dũng cảm, mạnh dạn, thẳng thắn với tấm lòng cảm thông chia sẻ với NGƯỜI và ĐẤT của xứ sở chữ S này. Cảm ơn các anh và mong có một ngày các anh bớt phải lên tiếng về những chuyện đau lòng, không vui và dễ nổi quạu như thế này.

  Bao giờ cho đến... ngày xưa ?

  Trả lờiXóa
 5. Đất đai là món qùa béo bở,lộc trời ban cho các quan tham VN.Từ trên xuống bây giờ dất đai nằm trong tay ai nhiều nhất?Chắc một điều không phài là nhân dân rồi.

  Trả lờiXóa
 6. NẾU NƠI NÀO CŨNG NHƯ THẾ NÀY NGHĨA LÀ LUẬT GÌ GÌ CŨNG BỊ VÔ GIÁ TRỊ NHỮNG QUAN CHỨC KHÔNG HỀ SỢ BÚA RÌU PHÁP LUẬT VÀ ĐẤU TRANH CỦA DÂN THÌ DÂN CẦN GÌ PHẢI BÁM VÀO LUẬT NỮA ? XÉT THỰC TẾ PHẢI LÀM GÌ CHO CÓ GIÁ TRỊ VIỆC MÌNH NÓI VÀ LÀM? HỌ RÕ RÀNG ĐANG CỐ TRANH THỦ ĐỂ VƠ VÉT CỦA DÂN? THÌ NỢ NÀY PHẢI CHẤM THẲNG VÀO ĐẦU QUAN CỤ THỂ TẠI NƠI MÌNH SINH SỐNG KHÔNG CẦN KIỆN NỮA TỰ SỬ BẰNG CÁCH NÀO ĐÓ CHO HỢP LÝ HỢP TÌNH BỎ LUẬT ĐI?

  Trả lờiXóa
 7. Người cày có ruộng ! Khẩu hiệu ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị !

  Trả lờiXóa
 8. Bài viết rất hay, cảm ơn những người biết thương dân nghèo, dám nói lên lẽ phải và sự thật.

  Trả lờiXóa