Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

Hưởng ứng ý kiến Tổng Bí thư: Làm thế nào để nhốt quyền lực vào “lồng quy chế"?

* XUÂN DƯƠNG
Không một sức mạnh nào lớn hơn sức mạnh của Nhân dân, chỉ Nhân dân mới có thể tạo nên chiếc lồng đủ mạnh, chắc và lớn để nhốt tất cả các loại “phản quyền lực".
Ngày 17/10/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Dẫn ý kiến của Tổng Bí thư, Báo điện tử Infonet.vn viết: “Tổng Bí thư cũng lưu ý về việc đề phòng kẻ địch lôi kéo, chống phá nhân dân. Bây giờ nhìn đâu cũng thấy tham nhũng, chỗ nào cũng thấy cán bộ hư hỏng…
Trung ương Đảng đã đưa ra 4 nhóm giải pháp, trong đó có giải pháp rất quan trọng đó là kiểm soát quyền lực, nhốt quyền lực vào trong lồng quy chế”. [1]
Từ ý kiến của Tổng Bí thư và một số cán bộ cao cấp Đảng và Nhà nước, có thể thấy khó khăn lớn nhất của cuộc chiến chống tham nhũng ở nước ta hiện nay là kiểm soát quyền lực.
Quyền lực khi không kiểm soát được thì trở thành “phản quyền lực”, không còn là quyền lực thông thường, “phản quyền lực” luôn song hành cùng quyền lực và là mặt trái của quyền lực.
Quyền lực mà nhân dân ủy thác cho Nhà nước phải được thực thi triệt để, một khi nó bị biến tướng, bị lợi dụng để chống lại nhân dân, bị biến thành “phản quyền lực” thì mới phải kiểm soát, mới phải “nhốt” trong lồng pháp luật.
Từ ý kiến này, người viết liên tưởng đến một thành tựu Vật lý hiện đại, đó là “phản vật chất”.
Các nhà vật lý đã chứng minh sự tồn tại của các loại hạt nhỏ hơn nguyên tử (hạ nguyên tử) như electron, proton, neutron… các hạt vật chất này đều có “phản hạt” đồng hành với nó.
Sự kết hợp của các “phản hạt” tạo nên “phản vật chất”, khi phản vật chất xuất hiện và tiếp xúc với vật chất , chúng tiêu hủy lẫn nhau và giải phóng năng lượng.
Cách duy nhất để "cầm tù" phản vật chất là giữ nó trong môi trường phi vật chất, đó là “lưới từ trường”. Cho đến nay thời gian “cầm tù” phản vật chất dài nhất là gần 17 phút (khoảng 1.000 giây).
Từ câu chuyện Vật lý này, có một liên tưởng thú vị là muốn nhốt “phản quyền lực” con người không thể dùng quyền lực thông thường mà phải tạo ra “môi trường phi quyền lực”.
Trước khi đề cập khái niệm “phi quyền lực” hãy cùng điểm lại một chút lý luận về “Quyền lực”,  bộ phận quan trọng cấu thành Chủ nghĩa Cộng sản khoa học, cốt lõi trong lý luận về Nhà nước và pháp luật của C. Marx và Ph. Ăng-ghen.
Theo đó “chuyên chính vô sản là việc giai cấp công nhân nắm quyền lực Nhà nước và sử dụng quyền lực Nhà nước trấn áp giai cấp tư sản".
Vào thời đại của mình, Marx và Ph.Ăng-ghen khẳng định hai điều:
- Chuyên chính vô sản là việc giai cấp vô sản giành lấy quyền lực Nhà nước;
- Giai cấp vô sản sử dụng quyền lực Nhà nước để trấn áp giai cấp tư sản (chứ không phải với mọi giai tầng khác trong xã hội).
Trong một xã hội không còn mâu thuẫn đối kháng giữa các giai cấp như nước ta hiện nay, Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định “quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nòng cốt là liên minh giữa giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức”, như vậy chủ thể của quyền lực Nhà nước và đối tượng “trấn áp” của quyền lực đã có thay đổi so với quan điểm của Marx và Ph.Ăng-ghen.
Sự thay đổi này đòi hỏi phải có những chuyển biến nhận thức về sử dụng quyền lực và quản lý quyền lực Nhà nước cả về lý luận lẫn thực tiễn.
Vì không còn mâu thuẫn đối kháng, không có một giai cấp thống lĩnh quyền lực nên không tồn tại chuyện “sử dụng quyền lực Nhà nước” để trấn áp các đồng minh chính trị trong khối liên minh “công-nông-trí”.
Mặt khác, nhân loại ngày nay đã bước vào cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 4.0, nền kinh tế “cơ bắp” đang chuyển thành nền kinh tế tri thức, các thiết bị tự động (rô bốt) sẽ dần thay thế lao động của con người nên đội ngũ trí thức, các nhà khoa học mới là lực lượng đặt nền móng cho phương thức sản xuất tiên tiến nhất trong xã hội hiện đại.
Theo quan điểm triết học, loài người được tạo hóa ban cho khá nhiều “quyền”: quyền con người, quyền tự do, dân chủ, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền học tập nâng cao trình độ…
Tuy nhiên tất cả các quyền đó, dẫu có cao đẹp, nhân văn, dẫu có do tạo hóa sinh ra và không thể phủ nhận thì thực tế không ít trường hợp vẫn bị chi phối bởi một “quyền” khác, đó là “Quyền cai trị”.
Có thể đó là quyền cai trị về mặt Nhà nước, tức là việc nắm các công cụ trấn áp như luật pháp, tòa án, lực lượng vũ trang… cũng có thể đó là quyền cai trị về tinh thần như vai trò của một/một số số cá nhân hay vai trò của các tổ chức chính trị, tôn giáo…
Gần 100 năm trước, khi chính quyền vô sản đầu tiên trên thế giới vừa được hình thành tại Nga, V. Lênin đã viết trong tác phẩm: “Bàn về lịch sử vấn đề chuyên chính”, công bố ngày 20/10/1920: [1]
Trong tác phẩm này, Lênin viết: “Khái niệm khoa học về chuyên chính không phải cái gì khác hơn là một chính quyền không bị cái gì hạn chế cả, không bị bất cứ luật pháp nào hạn chế, hoàn toàn không bị một quy tắc nào hạn chế cả, và trực tiếp dựa vào bạo lực”.
Để tránh những giải thích hoặc nhận thức sai lệch luận điểm của mình, rằng “chính quyền không bị bất cứ luật pháp nào hạn chế”,  Lênin viết: “Chính quyền không bị hạn chế, bất kể luật pháp, dựa vào sức mạnh, hiểu theo nghĩa trực tiếp nhất, đấy chính là chuyên chính. Nhưng sức mạnh mà chính quyền mới đã dựa vào và đang tìm cách dựa vào lại không phải là sức mạnh của lưỡi lê nằm trong tay một nhúm quân nhân, cũng không phải là sức mạnh của "sở cảnh sát", không phải là sức mạnh của tiền bạc và cũng không phải là sức mạnh của bất cứ thiết chế nào được thiết lập trước đây…”.
Chỉ còn 4 năm nữa là tròn 100 năm kể từ khi Lênin viết ra những dòng này.
Thế giới ngày nay đã không còn là thế giới cách đây gần 100 năm, nhận thức của loài người về tự nhiên và xã hội, về đấu tranh giai cấp và bạo lực cách mạng, về chuyên chính vô sản và chính quyền của dân, do dân và vì dân một thế kỷ qua đã có những thay đổi căn bản.
Lênin với tầm nhìn xuyên suốt thế kỷ đã không thừa khi người cảnh báo, một khi giai cấp vô sản đã nắm quyền, đã xây dựng được “chính quyền mới” thì sức mạnhmà chính quyền đó “dựa vào” hoặc “tìm cách dựa vào” tuyệt đối không phải là sức mạnh của “lưỡi lê”, "sở cảnh sát" hay “tiền bạc”.
Trong các xã hội trước xã hội tư bản, “quyền lực” luôn thuộc về một thiểu số, có thể là Vương quyền, Thần quyền hoặc đôi khi manh nha xuất hiện Dân quyền.
Kể từ khi Chủ nghĩa Tư bản thắng thế thì Thần quyền không còn vai trò chi phối, chỉ còn lại Vương quyền và Dân quyền.
Vương quyền là nói về quyền lực của vua chúa, Vương quyền “thuần túy” tồn tại trong các quốc gia theo chế độ quân chủ.
“Vương quyền biến tướng” xuất hiện tại các quốc gia quân chủ lập hiến, tại đây vua và hoàng tộc không giữ vai trò quyết định, quyền lực thuộc về Nghị viện (Quốc hội).
Tương tự như Vương quyền, Dân quyền thực sự là quyền lực thuộc về toàn dân, “Dân quyền biến tướng” là quyền lực của dân nhưng vì lý do nào đó mà ủy thác cho một lực lượng chính trị, đôi khi chỉ là một người hoặc một nhóm người mà ta sẽ gọi là “người được ủy thác”.
Lịch sử thế giới cho thấy quyền lực có thể đoạt được thông qua chiến tranh, các cuộc cánh mạng hoặc các phương pháp phi bạo lực, một số trường hợp là sự lạm dụng “quyền được ủy thác” thậm chí là cưỡng bức, đánh cắp sự ủy thác, biến quyền lực thành tài sản riêng.
Có một sự thật không mấy vui vẻ là đôi khi người ta đồng nghĩa “quyền lực chính trị” với quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, thiết chế “tam quyền phân lập” bị vô hiệu và quyền lực được tập trung vào một chủ thể duy nhất.
Một số ý kiến cho rằng loài người ngày nay sống trong một “thế giới phẳng”, sự phổ cập mạng Internet toàn cầu khiến cho mọi sự “gồ ghề” về kinh tế, chính trị, văn hóa không còn nổi bật, loài người trở nên bình đẳng hơn, “phẳng” hơn cả về quyền lợi và nghĩa vụ.
Lý luận kiểu này không đúng khi xem xét sự bất bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của cư dân và các quốc gia trên phạm vi toàn cầu.
1% người giàu nhất thế giới hiện nắm giữ 50% của cải toàn cầu, cụ thể là 85 người giàu chiếm hữu lượng tài sản bằng 3,5 tỷ người còn lại.
Như đã nói, “người được ủy thác” sử dụng chính quyền do mình lập ra để thực thi quyền lực được ủy thác, quyền lực đó phải nhắm đến đích là lợi ích của người ủy thác chứ không phải của người được ủy thác.
Trong dân gian, chuyện mượn đồ của người khác lâu ngày không trả, đến một lúc mặc nhiên coi đó là vật của mình diễn ra không hiếm, đặc biệt là ở nông thôn, khi quan hệ làng xã, dòng tộc chiếm địa vị chi phối.
Có phải vì thế nên những người cẩn thận phải khắc tên hay đánh dấu vào đồ vật trước khi cho mượn?
Khi tâm lý nông dân len lỏi vào chính trường, không ít trường hợp “người được ủy thác” cũng lầm tưởng về quyền lực mà mình “mượn” được của dân, mượn lâu đến mức phân vân không biết nó là của ai và có cần phải trả hay không!
Các nhà làm phim, các nhà khoa học nghiên cứu “trí tuệ nhân tạo” có một lo lắng chính đáng khi loài người đang cố tạo ra người máy biết tư duy, họ lo rằng sẽ đến một lúc nào đó, người máy sẽ thông minh hơn con người, người máy sẽ tự nhân bản và chiếm quyền kiểm soát cả hành tinh.
Một số bộ phim khoa học viễn tưởng đã đề cập đến chuyện nhà thiết kế bí mật cài vào trí tuệ nhân tạo một “mã dự phòng” đề phòng trường hợp người máy nổi loạn.
Khi cần thiết chỉ cần kích hoạt “mã dự phòng” thì toàn bộ “xã hội người máy” sẽ bị tê liệt.
Dẫu sao đấy mới chỉ là khoa học viễn tường, không phải là hình ảnh hiện tại của xã hội loài người.
Khi ủy thác quyền lực, dân chúng đương nhiên rất tin tưởng vào “người được ủy thác” và vì thế trong đa số trường hợp, sự ủy thác không kèm theo “mã dự phòng”.
Người dân Trung Đông, Bắc Phi, Apghanistan… từng rất hoan hỉ với tự do khi các chế độ độc tài sụp đổ nhờ bom đạn của “Liên quân”, cuộc cách mạng màu không thiếu máu đổ mà người dân Ukraina hồ hởi rốt cuộc có mang lại cho họ tự do?
Hàng triệu người châu Phi phải rời bỏ quê hương, rời bỏ thứ “tự do” mà họ mơ màng chẳng qua chỉ vì những kẻ họ đặt hết niềm tin đã đổi nó lấy viện trợ để cùng cố quyền lực của mình.
Lịch sử đau thương của dân tộc Do Thái cho chúng ta một ví dụ về niềm tin sắt đá của một dân tộc quyết tâm giành lại quyền sống của mình sau hàng chục thế kỷ bị mất Tổ quốc, bị phiêu bạt khắp thế giới và bị họa diệt chủng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Người Do Thái đã chứng minh rằng, ngay cả khi đã đã trắng tay thì vẫn có thể giành lại quyền đã mất, mọi điều đều “có thể” chứ không phải là “không thể”.
Niềm tin ấy xuất phát từ một thực tế mang tính quy luật, rằng bất kỳ vương triều nào, khi bắt đầu nền cai trị cũng là lúc đặt viên gạch đầu tiên cho huyệt mộ của mình.
Sự chờ đợi có thể trong nhiều năm, đối với người Do Thái là cả thiên niên kỷ, miễn là có niềm tin.
Trở lại vấn đề nhốt “phản quyền lực” trong môi trường “phi quyền lực”, xin trích một số ý kiến  đăng trên Báo Điện tử Tạp chí Cộng sản:
“Trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội, còn có tình trạng vừa thiếu dân chủ vừa thiếu kỷ cương. Quyền làm chủ của nhân dân chưa được tôn trọng và phát huy đầy đủ; còn hiện tượng mất dân chủ, dân chủ mang tính hình thức”. [2]
Hoặc “đổi mới căn bản nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó có phương thức lãnh đạo xây dựng Nhà nước thật sự của nhân dân, bảo đảm quyền lực là của nhân dân.
Nhân dân ủy quyền cho Nhà nước. Ủy quyền mà không mất quyền. Ủy quyền và kiểm soát được quyền lực, không để lộng quyền”. [3]
Nhận định của cơ quan lý luận và Chính trị của Đảng: “Quyền làm chủ của nhân dân chưa được tôn trọng; còn hiện tượng mất dân chủ, dân chủ mang tính hình thức” cho thấy một thực tế là dân chúng đang tạo nên một môi trường “phi quyền lực” lý tưởng. Như vậy chỉ có thể dùng môi trường “phi quyền lực” là Nhân dân mới có thể nhốt “phản quyền lực” vào lồng luật pháp, còn nếu sử dụng “quyền lực” để quy thuận “phản quyền lực” thì chưa thể khẳng định kết quả sẽ như thế nào bởi các nhà vật lý không nghiên cứu các hiện tượng xã hội! Không một sức mạnh nào lớn hơn sức mạnh của Nhân dân, chỉ Nhân dân mới có thể tạo nên chiếc lồng đủ mạnh, đủ chắc và đủ lớn để nhốt tất cả các loại “phản quyền lực”.
Điều mà Tổng Bí thư mong mỏi cũng là nguyện vọng của toàn dân, và đương nhiên, quyền lực của Nhân dân là không bị hạn chế và không thể quản lý.
-------------------
(*) - Tài liệu tham khảo:
Xuân Dương/GDVN
-----------

45 nhận xét:

 1. Dân lương thiệnlúc 13:06 6 tháng 11, 2016

  Chỉ những đảng viên cộng sản cùng phe cánh vứi ông Tổng thì mới hưởng ứng khẩu hiệu "Nhốt quyền lực" với ông Tổng, còn những người phản lại ông Tổng thì họ đã không chịu nhốt đâu. họ đang vung quyền lực ra để đánh đổ ông Tổng
  Còn chúng ta?
  Làm gì có quyền lực mà nhốt?
  Hu hu

  Trả lờiXóa
 2. Các nước dân chủ đã làm từ hơn thế kỷ nay rùi : người đứng đầu các cấp hành chính phải do dân bầu cử trực tiếp.

  Trả lờiXóa
 3. Các nước dân chủ đã làm từ hơn thế kỷ nay rùi : người đứng đầu các cấp hành chính phải do dân bầu cử trực tiếp.

  Trả lờiXóa
 4. Nhưng quy chế là do đảng đặt ra và phụ trách. Mà đảng lại thích quyền lực. Vậy thì ai nhốt ai.?

  Trả lờiXóa
 5. Trước đây,quan chức cs hễ nhìn ai(nhân dân) cũng đều là kẻ thù,rất sợ kẻ thù vặt đấu bẻ cổ mình nên lúc nào cũng cảnh giác.
  Nay cuối năm Thân,sắp đầu năm Dậu cs nhìn đồng chí của mình thằng nào cũng có thể là thù địch,ta có thể giết ta.Ôi đảng ta(cs) quả là đến hồi mạt vận.

  Trả lờiXóa
 6. "Trong một xã hội không còn mâu thuẫn đối kháng giữa các giai cấp như nước ta hiện nay"? Ở Việt nam hiện nay Tư sản đỏ đang phát triển và rất hùng mạnh! Bác Dương xem lại Nghĩa của từ "Tư sản" đi, và nó đã trở thành tập đoàn tư sản đỏ mại bản?! Hãy xem lại các dự án vừa và nhỏ đi?! Chủ thực sự của các DN, dự án chỉ là đảng viên.

  Trả lờiXóa
 7. chẳng phải nhốt quyền lực vào cái Lồn..g gì cả- bỏ điều 4 hiến pháp,thi tài cạnh tranh đa đảng, cấm dùng bạo lực cướp quyền là tịt hết có cái đéo gì mà phải nhốt?- thằng cháu tôi 15 tuổi nó bảo vậy đấy Lú đầu bạc ạ. chú bịp bợm mãi có lợn nó nghe?
  (nông dân chăn lợn, nuôi gà Thái Bình)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ấy chết! Em xin bác, bác mà cho lợn nó nghe cái mớ ní nuận này thì lợn nhà bác bị bệnh mất. Mà thế thì bác mất công toi à, cái loạn lợn mà nhiễm cái mớ ní nuận này độc hại lắm, bán không ai mua đâu. Vậy nên em xin bác giữ gìn đàn lợn cẩn thận.

   Xóa
 8. Các ông ( đảng ) vẽ ra cái quyền lực ( đứng trên nhân dân , trên hiến pháp .......) thì các ông tự bỏ đi cho dân nhờ . trước tiên là điều 4 HP . Nếu không thì nên biến đi .Lão lú dài dòng lắm chuyện . Câu giờ , bịp bợm .

  Trả lờiXóa
 9. Nhân dân tạo ra cái " lồng để nhốt quyền lực" bằng cách nào, nếu quốc hội và Hộ đồng nhân dân các cấp vẫn theo chỉ định của Đảng " đảng cử dân bầu"?. Làm thế nào kiếm soát được quyền lực của ĐCSVN với tư cách là đảng duy nhất nắm quyền chính trị ở VN?. Không cải tổ chính trị theo hướng đa đảng, tam quyền phân lập thì nhân dân chẳng là cái gì , nếu quan chức của đảng CSVN muốn lạm dụng quyền lực cho mục đích tư lợi . Nhận thức của TBT N.P.Trọng hồ đồ đến mức quốc nạn tham nhũng đã là " giặc nội xâm" lại còn phát biểu " ta đánh ta". Tham quan như Trịnh Xuân Thanh, Vũ H.Hoàng.. là giặc thì không thể là Ta . Dù hôm qua là đồng chí nhưng hôm nay đã phản bội lại đồng đội, Tổ quốc và nhân dân thì đã là tên giặc cần hạ gục nó. Hãy đánh mạnh, đánh sập bè lũ quan chức tham nhũng thì mới hy vọng có lại được chút niềm tin của nhân dân.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Hãy đánh mạnh, đánh sập bè lũ quan chức tham nhũng thì mới hy vọng có lại được chút niềm tin của nhân dân"- Câu này nghe "quen quen" như chính nó là của Tuyên giáo đảng lừa- đừng có mắc mưu ĐEM HÌNH THỨC ĐÁNH LỪA NỘI DUNG, ĐEM HIỆN TƯỢNG RA CHE GIẤU BẢN CHẤT Tuyên giáo đảng lừa ạ.
   không phải bây giờ đảng mới kêu gào"đánh tham nhũng?"- mà từ năm 47, 48 thế kỷ trước, đảng đã cú và tử hình đại tá TRẦN DỤ CHÂU-để cốt làm cho dân tin là đảng không khoan nhượng với tham nhũng? mà rồi tham nhũng có giảm được 1 tý nào đâu?
   Chính cái bản chất ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ(tham nhũng quyền lực: điều 4 hiến pháp) của đảng nó vẫn còn đấy, và ngày càng độc ác thâm hiểm và trắng trợn hơn thì việc tham nhũng (trước tiên là từ tham nhũng quyền lực -điều 4 hiến pháp cho phép)là đương-tất-dĩ-mặc-cố-tự nhiên vẫn không thể chống được, hay nói đúng hơn là CHỐNG THAM NHŨNG CHỈ LÀ KHẨU HIỆU ĐỂ LỪA DÂN CHÚNG mà thôi.
   Những vụ "đánh"tham nhũng của đảng là những vụ đã quá lộ liễu, mà cũng chỉ là giơ cao đánh khẽ, đánh vuốt đuôi, đánh vì tội làm lộ mánh tham nhũng của đảng, chứ không phải vì tội tham nhũng.
   (cựu CB-BTTM)

   Xóa
 10. AI NHỐT AI?

  “Đem quyền lực nhốt vào lồng cơ chế”?
  Lệnh ông Trọng, nghe như thể lú rồi
  Quyền bao trùm chính ông nắm đấy thôi
  Tổng bí thư, ông chiếm ngồi cao ngất
  Ông khẳng định, “xuyên suốt” và “duy nhất”
  Chỉ mình Đảng vơ nắm tất mọi quyền
  Chỉ mình Đảng mới thao túng đảo điên
  Mọi chính sách hay chi tiền ngân khố
  Lợi mình Đảng, mặc cho dân khốn khổ
  Ghế lãnh đạo đâu có chỗ dân ngồi?
  “Lồng cơ chế” cũng chỉ người Đảng thôi
  Ngân bắt nhốt, tống Trọng ngồi vô đó?
  Cùng Marxit, cùng là Cộng sản đỏ
  Chung lợi, quyền Ngân sao dám bắt ông?
  Kế họach, chính sách, “xuyên suốt”, “đồng lòng”
  Nên tham nhũng, chiếc “lồng” nào giam được?
  “Lý luận” gian xảo theo ý ông muốn
  Cưỡng bức tư duy, để được độc quyền

  Nếu ông thực lòng muốn đất nước yên
  Hãy trả lại dân toàn quyền lựa chọn.

  Tiếng Sóng Biển 06.11.2016

  Trả lờiXóa
 11. Dạ xin lỗi bác Bồng, nhưng em xin hỏi có phải tác giả Xuân Dương bị tâm thần không? Hay là loại người biết một đằng nói một nẻo vì miếng cơm, miếng bánh???

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nó là thằng lưu manh thờ Trọng lú, nên mới hưởng ứng cái trò lừa đảo đó của Trọng
   CCB Hà Nội

   Xóa
 12. nghe nguyen phu trong thi se chetno noi ma nghe thi no lai cho la thoai hoa bien chat suy doi dao duc vay ta o nen nghe no

  Trả lờiXóa

 13. NƯỚC MỸ
  ***********

  ĐÂY LÀ khuyết điểm LỚN NHẤT của nền tảng của nền dân chủ Hoa Kỳ

  http://www.centerforpolitics.org/crystalball/content/images//KDK2015050701-map7.png

  Theo phổ thông đâu phiếu tuyệt đối THÌ TRUMP và ĐẢNG CỌNG HÒA đã nhuộm ĐỎ Hoa Kỳ

  Nhưng CHƯA CHẮC là KHÔNG vì kết quả phụ thuộc vào số phiếu bầu của các ông NGHỊ và ngài đại BIỂU !!!!
  VÌ hệ thống bầu cử Mỹ qua lá phiếu đại cử tri như bài học Al GORE có

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/ElectoralCollege2000-Large-BushRed-GoreBlue.png


  Trong cuộc bầu cử năm 2000: mặc dù đại diện của đảng Dân chủ với ông Al Gore giành được 48,38% số phiếu phổ thông toàn quốc,

  cao hơn đối thủ là ông George Bush - đại diện của đảng Cộng hòa chỉ giành được 47,87% số phiếu bầu.


  Cuối cùng, cuộc đua được quyết định bởi 537 phiếu cách biệt tại Florida để toàn bộ 25 phiếu cử tri đoàn của tiểu bang dành cho Bush.

  Gore thừa nhận thất bại sau khi Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ phán quyết trong vụ Bush verus Gore việc tái kiểm phiếu tại Florida là vi hiến.

  Mặc dù vậy, theo thể chế bầu cử của quốc gia này, ông Bush vẫn trúng cử Tổng thống vì ông có số phiếu đại cử tri cao hơn ông Gore !

  Ông Bush đã thắng cuộc là vì ông đã giành chiến thắng trước ông Gore ở tiểu bang Florida để đạt được số phiếu đại cử tri cao hơn !

  Gore tuyên bố : "vì sự đoàn kết Dân tộc và sức mạnh của nền Dân chủ, tôi quyết định nhượng bộ"  NƯỚC PHÁP
  **********

  Nhìn phiếu bầu của Dân Pháp cho Đảng Cực Hữu Mặt trận Quốc gia cũng vậy trong khi Đảng này trong Quốc hội Pháp chỉ có 2 đại biểu Quốc hội trên tổng số 482 đại biểu theo Nền cộng hòa thứ 5 của Pháp ... với khoảng số phiếu khoảng 20 % năm 2012 thì số đại biểu của ĐẢNG này nếu theo tỷ lệ THUẬN ít nhất cũng phải có đến 96 đại bieru trên 482 đại biểu theo Nền cộng hòa thứ 5 của Pháp ...
  http://md1.libe.com/photo/649009-fn-euro14.jpg?modified_at=1401442673&width=750


  Nhưng theo báo cánh tả Pháp Liberation và L'Obs thì Đảng Cực Hữu Mặt trận Quốc gia có thể có đến 60 dân biểu tại Quốc Hội Pháp vào nâm 2017

  Pháp và Mỹ là 2 NỀN DÂN CHỦ hiện đại nhất và cũng là 2 SIÊU CƯỜNG TOÁN HỌC xét về số Giải FIELDS Toán học

  Nhưng xét về mặt TOÁN HỌC thì BỔ ĐỀ bể đồ « ngố bảo trâu » CHÍNH TRỊ này là 1 NGHỊCH LÝ hay đúng hơn thực tế chính trị KHÔNG TỶ LỆ THUẬN (hay nói kiểu chính chị KHÔNG PHẢN ẢNH TRUNG THỰC …) với KẾT QUẢ như TOÁN HỌC đa số THẮNG thiểu số !!!

  Đem tinh thần Toán học vào Chính C..Hị thật phức tập phức hợp !!!

  Trả lờiXóa
 14. Quyền lực lớn nhất là quyền lực của ĐCS không bị nhốt thì thử hỏi nhốt được quyền lực của ai ? Nhốt quyền lực như tác giả nói chỉ là sự hoang đường , chắc chắn là như vậy . Hãy xem !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có thằng chó nào tự úp bu gà vào đầu bao giờ chưa . " Tự nhốt quyền lực " là câu ngu nhất của lão lú .

   Xóa
 15. Đầu tiên là phải cho tự do ngôn luận , báo chí cái đã. Nhưng mà ở VN thì chỉ được tự do ngôn luận theo định hướng thì còn tự do cái con khỉ! Mới chỉ có vài ý kiến khác thôi đã đăng đàn chụp mũ "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" và đòi "các đ/c phải xem xét ngay cái này". Lại giống một bệnh nhân bị bệnh nan y sắp chết , đòi phải chữa cho tao nhưng không được tiêm (đau lắm), không uống thuốc (đắng lắm). Thế thì bố vái !Kệ mẹ cho mày bị "quyền lực" nó chèn cho chết đi cũng được!
  Dân thường.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đúng thế,
   đã độc đảng toàn trị (dẻ ra và giữ khư khư điều 4 hiến pháp để đè đầu cưỡi cổ và bóc lột nhân dân như "chó đen giữ mực") mà đòi "nhốt" quyền lực? nhốt cái mả bà chúng mày à?- đồ lừa đảo cs!
   Trọng lú thì chỉ lừa được mấy lão già ngu lâu nhờ cám đảng"não thành cắt mạng"(chỉ biết nhìn hiện tượng hình thức) chứ lừa được trẻ con bây giờ thì cũng khó đấy.
   Cái đéo gì là nhốt quyền lực? tiên sư lũ lừa đảo lại đòi ra điều văn vẻ "triết lý"- lưu manh nhưng mà ngu !
   (Cựu cs "Quân giải phóng? Miền Nam") ĐMCS

   Xóa
 16. Dân đen chúng tôi không còn ai muốn nhắc đến từ "cộng sản" nữa,buồn tủi lắm,đau đớn lắm và nhức nhối lắm ! chúng tôi muốn nghe nói đến hạnh phúc của đồng bào chúng tôi,đến chuyện con người sống đời đáng sống,không có cảnh thủy điện Hố Hô giết chêt đồng loại chúng tôi vô cớ,đến Formosa tàn phá nghiêm trọng và lâu dài vùng biển miền Trung khiến hàng triệu người rơi vào cảnh sống dở chết dở,không nghề không nghiệp,hết đường sinh kế!vv và vv !

  Trả lờiXóa
 17. Dân đen chúng tôi không còn ai muốn nhắc đến từ "cộng sản" nữa,buồn tủi lắm,đau đớn lắm và nhức nhối lắm ! chúng tôi muốn nghe nói đến hạnh phúc của đồng bào chúng tôi,đến chuyện con người sống đời đáng sống,không có cảnh thủy điện Hố Hô giết chêt đồng loại chúng tôi vô cớ,đến Formosa tàn phá nghiêm trọng và lâu dài vùng biển miền Trung khiến hàng triệu người rơi vào cảnh sống dở chết dở,không nghề không nghiệp,hết đường sinh kế!vv và vv !

  Trả lờiXóa
 18. Lão lú cứ thở ra đã thấy ngu . Thối

  Trả lờiXóa
 19. Nên tránh bệnh cố tật : Sấu hay nói tốt, dốt hay nói chữ, thùng rỗng kêu to !

  Trả lờiXóa
 20. Cô dâu và chú rể nhà quê, cả 2 đều "tong tắng" trong đêm động phòng. Khi cô dâu thấy "cái kia" của chú rể, bèn hỏi:"Cái gì thế anh?", chú rể đáp:"Ba anh bảo đó là quyền lực." Và chú rể hỏi lại:"Em có cái chi ngộ thế?", cô dâu đáp:'Em chẳng biết, nhưng bác Tổng bí thư bảo đó là lồng qui chế !".
  Chẳng biết làm sao mà sau đó, khi nào có dịp là lại nghe cô dâu thỏ thẻ :"Nhốt quyền lực vào lồng qui chế đi anh!" "Nhốt, nhốt...ơ..ơ..nh..nh..!"

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đung là "nhốt quyền lực vào lồng quy chế" của thằng Trọng lú.
   đây có lẽ là chuyện hài châm biếm số 1 có cốt từ thằng tổng mà ra.

   Xóa
  2. Ngày thứ sáu, tổng bí thư Trọng-Lú đi thăm Formosa,bà Tổng gởi text message cho ông:
   -" Ráng về sớm, cuối tuần nầy gia đình mình đi nghỉ mát ở Sầm-Sơn, em có mua cho mình một số sơn hào hải vị để tẩm bổ, hy vọng quyền lực sẽ tăng lên, và có khả năng là sau đó chúng ta sẽ nhốt quyền lực của anh trong cái lồng cơ chế !"
   Ông Tổng bí reply:
   -" Quyền lực thì teo tóp trông thảm hại, trên bảo dưới không nghe; lồng cơ chế thì nhăn nheo và tang hoác.Còn gì mà mong !"

   Xóa
 21. Xin được chia sẻ với ý kiến của 18:42 .
  Xuân Dương là học trò xuất sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng !
  Nhân dân Việt Nam chỉ có một quyền duy nhất : Làm thân phận Đười ươi giữ ống do ĐCSVN quang vinh ban cho ! Đảng lãnh đạo- Nhà nước quản lý- Nhân dân làm chủ !!! Hơn chín mươi lăm phần trăm số đại biểu Quốc hội là đảng viên ĐCSVN, số phần trăm còn lại thuộc về những người luôn cố gắng làm vừa lòng Đảng để vừa được danh vừa được lợi ! Đất nước và Nhân dân Việt Nam sẽ đi đến bến bờ nào đây ạ ???!

  Trả lờiXóa
 22. Tổng Bí thư: Làm thế nào để nhốt quyền lực vào “lồng quy chế"???
  Lại nói ngu nữa rồi!
  Quyền lực để phục vụ cái Đúng, cái Thiện, cái Công bằng trong xã hội - nói vậy mới là biện chúng thật sự!
  "Nhốt quyền lực vào lồng quy chế"? Một câu cú lởm khởm, đần độn của Bí Lú Lù!

  Trả lờiXóa
 23. Lập Pháp,Hành Pháp,Tư pháp đều do một tay đảng cơ cấu dựng lên,như vậy thưc sự quyền lực đảng đang nắm giữ,vậy muốn"nhôt quyền lực" thì nhốt bằng cách nào để hưởng ứng đây Xuân Dương?
  Nếu quyền lực thật sự của nhân dân,thì trả về cho nhân dân,chứ cứ khư khư ôm giữ lấy thì nhốt cái con khỉ gì?

  Trả lờiXóa
 24. muốn kiểm soát quyền lực thì bỏ điều 4 HP chia BCA ra làm hai an ninh riêng cảnh sát riêng TBT phụ trách BQP CTN phụ trách an ninh bộ tư pháp TT phụ trách cảnh sát và các bộ còn lại

  Trả lờiXóa
 25. Câu nói lú lẫn nhất của ông Trọng đem nhốt quyền lực vào lồng pháp chế chẳng có ý nghĩa mô tê gì cả , một câu nói vô nghĩa , vô lý . Đem A đảng nhốt vào A pháp chế khi A đảng to hơn A pháp chế là hoàn toàn vô nghĩa lý .

  Cái quyền của Đảng vượt trên hiến pháp , đẻ ra pháp luật bằng nghị quyết nên pháp luật trong XHCN nhỏ hơn quyền lực của đảng , pháp chế không nhốt được quyền lực nghị quyết .

  Muốn nhốt quyền lực vào pháp chế , phải xoá bỏ điều 4 hiến pháp , tách rời đảng ra khỏi nhà nước và chịu sự quản lý kiểm soát của nhà nước .

  Điều này ông Trọng không làm được . Nhưng lại muốn trộn lẫn quắm niệm tương quan bất chính giữ đảng và nhà nước trong thân phận hoang đường , vừa là con lại cũng là cha , vừa là ông bà vừa là cháu chắt . Chỉ kẻ ngu mới chấp nhận cái lý lẽ điên rồ , cái phát biểu lú lẫn gọi là lý luận chính trị của Tiến sĩ Nguyễn phú Trọng Tổng bí Lú , nhằm vẽ vời một khuôn pháp chống tham nhũng kỳ quái hoang tưởng trong xã hội chủ nghĩa cọng sản VN 2016 .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác Cả dí dỏm ra phết đấy! Còn gì nữa? Quyền lục nôm na viết tắt là Cu (Q) còn Lồng Cơ chế là Lờ (L). "Cu" quậy chỉ có cách nhốt vô "Lờ" là im re...he...he...!

   Xóa
 26. Độc đảng toàn trị mà đòi "nhôt tham nhũng"? đúng là những lời nói để lừa con lợn cũng không lừa được chứ đừng nói lừa con người.
  Đảng của mày khi còn giữ cái điều 4 trong hiếp pháp mà đòi "chống tham nhũng" được hay triết lý lận cùn là nhốt tham nhũng được thì tao cứ gọi mày là bố, nguyễn phú trọng ạ.\
  (CCB Khe Sanh 1968)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chỉ giỏi lý luận vòng vèo lưu manh?
   Ô TR... NỔ đã từng thật thà thẳng thắn nói "Bỏ điều 4 là tự sát!" Nghĩa là thừa nhận lũ họ còn sống được còn ăn chia được là nhờ bám vào cái đ 4 ấy?
   Rồi đến TL cũng từng trơ trẽn trâng tráo nói HIẾN PHÁP sửa gì thì sửa cũng phải đứng sau CƯƠNG LĨNH ĐẢNG, chỉ là để thể chế hóa CLĐ(!?) Thối và trơ đến thế là cùng?
   Đã hoang tưởng, đã NGU lại kiên quyết ĐỘC TÀI ấy là TAI HỌA KÉP!?

   Xóa
 27. Quyền lực giống như con gà
  Muốn bắt hay thả đó là quyền ông
  Phú Trọng ngài có biết không
  Bắt quyền đem nhốt vào lồng là sao?
  Dân tình khốn khổ lao đao
  Vì dân vì nước lẽ nào ông quên.
  Chủ nghĩa xã hội tiến lên
  Một trăm năm nữa cố lên xem nào.

  Trả lờiXóa
 28. Lòng vòng, lý luận ba xu. Không nói lên được điều gì.

  Trả lờiXóa
 29. Các bác ơi!
  Thường thì cái "lồng" là một vật thể giống như hình hộp, hình quả thị, hình cầu, hay hình gì đó 3D có khoảng trống bên trong, làm bằng tre nứa gổ hay sắt thép để nhốt gà (thì gọi là lồng gà, viết tắt là L gà), nhốt lợn (L lợn), nhốt chó (L chó)v.v. Thời mông muội còn có loại lồng để nhốt người (L người). Những thứ như thế lý luận không cao cấp cũng hoàn toàn hiểu được.
  Chừ lại có vụ "lồng quy chế" thì "quy chế" ở đây :
  1- Nếu nói về loại vật lieu làm lồng thì nó là cái gì?
  2- Nếu nó là chỉ dẫn địa lý thì cái nơi làm ra loại lồng "đặc sản" ấy ở đâu vậy?
  3- Nếu nó là hình dáng thì hình thù như thế nào?
  Còn nữa, "nhốt quyền lực" thì "quyền lực" ở đây có giống con chó dê gà lợn hay là "con gì?" mà các đc ở Ba Đình thường hỏi cán bộ địa phương nơi mình đi công cán.
  Tôi tốt ngiệp xuất sắc bình dân học vụ, học tập theo gương lãnh tụ vĩ đại cũng xuất sắc luôn nhưng không thể hiểu được ý nhị của ông TBT, mong các anh chị dành về "biện chứng khách quan" chỉ giáo.
  Xin hậu cám ơn.

  Trả lờiXóa
 30. Vậy ai sẽ nhốt quyền lực vô biên của TBT đây?
  Ông ta đứng trên điều lệ đảng đã đành, lại ngồi xổm trên hiến pháp, pháp luật,sử dụng BCT như đám "vua tập thể " quyết định mọi việc lớn nhỏ của đất nước mà không hề có qui chế nào giới hạn quyền lực của họ. Do đó, trước hết hãy nhốt quyền lực của BCT, TBT vào cái lồng hiến pháp đã, rồi mới tính đến đám lau nhau bên dưới. Nhưng nói cho vui thôi, với thể chế này thì còn lâu mới khá lên được

  Trả lờiXóa
 31. Hỏi các ngươi Quyền lực ở đâu ra ..? Ai định ra quyền lực . Trả lời nhé: chỉ có bọn cướp mới định ra quyền thôi . Đến giờ ăn chia không đều lộ mặt công sản rồi .

  Trả lờiXóa 32. ĐÚNG là bọn ĐIẾM ĐỰC khoa bảng LÀM ĐIẾM bằng TIỂU ÓC
  Những CHÀNG KIỀU THỜI ĐẠI Thời @ Thời Toàn Cầu hóa

  ===== ĐỪNG NGỤY BIỆN ============


  Bầy trí ngủ Chí Phèo xã nghĩa cùng bầy trí ngủ Vịt kìu bưng bô !
  ***********************************
  https://31.media.tumblr.com/tumblr_m7531fNyXM1r9mwe3o1_500.jpg

  Bầy trí ngủ xã nghĩa Chí Phèo
  Tiểu óc lại nhiễm bệnh dần teo
  Bầy trí ngủ Xuống Hố Cả Nút
  100 năm chỉ trồng ngợm cám heo
  Quan trường vinh thân phì gia béo
  Quan đỏ quan tham quan dâm thằng Tèo

  http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2015/06/trienk3.jpg

  Thuở trước gánh phân thiến heo hoạn lợn
  Con cháu các cụ (CCCC) đã nhăn nheo
  Gốc răng đen mã tấu phường xã nghĩa !
  Cùng bầy trí ngủ Vịt kìu Chí Phèo
  Bưng bô nịnh hót lũ ăn theo ! ...
  Đất Nước nay lụn bại họa vong quốc
  Cũng vì hai bầy kền kền này phường chèo

  TRIỆU LƯƠNG DÂN

  Nghị quyết 36 & Vịt kiều
  ************************

  http://www.vnfa.com/anews08/khe_00.jpg

  Nghị quyết Ba Sáu kiểu Vịt kiều
  Cậu ấm mọi thời hỡi cô chiêu
  Học bổng nhậu xong hàng ăn quịt
  Đất lành chim đậu tấm thân Kiều

  https://markashwill.files.wordpress.com/2014/05/brain-drain1-11.jpg

  Ả phải bán mình vì chữ Hiếu
  Cô cậu cháo tiểu óc căng kiêu
  Nay thêm Nghị quyết sờ trúng tủ
  Áo gấm về làng cỡi ngựa cái tiểu yêu !!!

  http://www.vietnamexodus.info/vne/vneimages/news1/nghi_quyet_36.jpg


  Vịt kiều & Trọc phú đỏ hợp tác kinh doanh .. ..
  ********************************************

  Máu chơi siêu xe ngấm đại gia
  Anh hùng một phút lưu truyền ra
  Trọc phú chuỗi nhà hàng sang trọng
  Tiền rừng bạc biển tiềm lực xa ...
  Nhất "mẹc" - nhì "bi" - tam "ry" - tứ "sụt"
  Vịt kiều chuyển về xứ Cờ Hoa
  Kiểu hồi hương tài sản đường "cảng ướt" (1)
  Đại gia Vịt kiều khôn như ma .. .. !!!

  https://markashwill.files.wordpress.com/2014/05/brain-drain1-11.jpg

  Mới hay thán phục Ngài Honda (2)
  Tay không xây đế quốc xe nhà
  Nghiên cứu đầu tư vì Nước Nhật
  Mỗi máy cái nâng sản xuất ta

  http://mscorpmedia.azureedge.net/mscorpmedia/2014/09/braindrain_5f00_02.png

  Hoàn thiện cầu toàn độ tuyệt đối
  Hãng Ford nước Mỹ cũng tụt đà (3)
  Đại gia trọc phú xài biển trắng
  Hỏi gã phu cà phê xương bọc da !

  Nguyễn Hữu Viện


  http://pre11.deviantart.net/7e4e/th/pre/i/2013/191/5/f/brain_drain_by_velica-d6cw2tz.png


  1. Cảng biển gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Sài Gòn

  2. Chàng thanh niên Honda 17 tuổi với trình độ văn hóa lớp 8 đang làm công việc chăm sóc cho con của ông chủ trạm bảo hành kỹ thuật ôtô Art Sokai. Cha ông, sau khi tham gia chiến tranh Nga- Nhật, đã tậu một xưởng nhỏ với lò rèn.

  http://image.slidesharecdn.com/mm217project-141108115031-conversion-gate01/95/brain-drain-1-638.jpg?cb=1415447490


  Tại đó, Honda-cha đã sửa chữa những chiếc xe đạp cũ nát mua với giá "ve chai" để bán lại. Theo lời Honda-con nhớ lại sau này, các chi tiết xe đạp vốn là đồ chơi yêu thích của ông.


  https://i.ytimg.com/vi/Sk10v2FZBxk/maxresdefault.jpg  Honda lại quyết định kinh doanh và thành lập "Viện nghiên cứu công nghệ Honda".

  3. Hãng Toyota vừa qua mặt hãng FORD
  Người đẹp Thủy Tiên khoác áo Đại gia cho sập bẫy các kụ Vịt kiều nhẹ dạ !
  ************************************

  http://www.pakinside.com/wp-content/uploads/2015/01/brain_drain.jp

  Các kụ Vịt kiều Úc -Mỹ sụp bẫy lừa
  Người đẹp Nửa chừng xuân hẹn đã đưa
  Cho khổ chủ vào mê hồn ma trận
  Khéo tin hảo ngọt nên bị lừa !
  Nường cuỗm các chàng mớ lớn tiền bạc
  Sau vài « cú » gối chăn đắt quá xin thưa
  Tin nữ đại gia giao hết trọn tài sản
  Người đẹp cao chạy xa bay ...chắc xin chừa

  TRIỆU LƯƠNG DÂN

  http://archives.dailynews.lk/2010/12/22/z_p-04-Impact.jpg

  Nường Thủy Tiên này mang tới... 4 cái tên và trú ngụ
  tại bốn địa chỉ khác nhau, như Huỳnh Thị Mến,
  Huỳnh Thủy Tiên, Huỳnh Ngọc Vân Nhi, Huỳnh Ngọc
  Thi...

  Có điều lạ là bà này có 4 thẻ căn cước khớp với mỗi
  cái tên nên lừa bịp dễ dàng .. .. Chắc do các đồng
  chấy công an khu vực cùng hợ đồng làn ăn cấp cho
  Nường Thủy Tiên *

  Trả lờiXóa

 33. Đại biểu Vịt kiều loại kiểu du hí « Tuần Châu »
  **********************************
  http://www.afronline.org/wp-content/uploads/2012/05/260510_CHUA_BRAINDRAIN.jpg

  Đại biểu Vịt kiều loại « Tuần Châu » (1)
  Chúng về ham giấc mộng công hầu !
  Khách sạn dạ yến tiệc miễn phí
  Bầy céc nghị gật véo von tâu

  https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAAZhAAAAJDA5YjY5YzYxLTUxZGMtNGNlZS1hMzZhLTdhNjVkZjA1ODdmZA.jpg

  Đa phần "người rơm" biệt phái hải ngoại
  Còn lại mong dưỡng già ngắm trâu !
  Mong bắt "tôm hùm" đành nhử "tép" (2)
  Hội nghị vừa xong ...lại « Tuần Châu »

  Nguyễn Hữu Viện

  1. Đảo TUẦN CHÂU gần Vịnh HẠ LONG là nơi du hí nổi tiếng của lũ VỊT KÌu ....

  2. Việt Kiều gửi tiền về VN trong năm 2008 tăng trên 7 tỉ USD ... Tổ chức Hội nghị VK tại Hà Nội tốn khoảng 10 triệu đô la ....

  Con số VK về tham dự lần nầy là không do chính họ tình nguyện mà do sự sắp xếp của các lãnh sứ quán của nước ta. Con số đưa ra 800 VK cho 101 quốc gia về tham dự nhưng trên thực tế những VK ở những quốc gia như Mỹ, Úc, Pháp, Anh về quá ít nên những VK

  ở các nước như Thái, Campuchia, Lào, Nam Triều Tiên đưa về số đại biểu gần 400, gần quá bán con số 101 quốc gia.

  Các đại biểu VK ở các quốc gia Tây Phương về tham dự chỉ là những người dân về VN tham quan với con số rất ít là những nhà trí thức.

  Đây là một sự thất bại của Nhà nước về người VN ở nước ngoài không đạt được tiêu chuẩn mời gọi.

  Thất bại lớn nhất là 800 đại biểu VK và hơn 400 đại biểu các ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc được đưa vào ở những khách sạn sang trọng dưới sự đài thọ của ngân sách nhà nước.

  Ước lượng tổng số tiền chi tiêu cho đại hội trong 3 ngày gồm các cước phí bao Khách sạn, ăn uống, xe đưa rước, tiền âm thanh, ánh sáng, trang trí, chưng bày, sách báo, tài liệu.

  Nội tiền mướn ca sĩ thật là lãng phí như ca sĩ Quang Linh chỉ về hát mấy bài lại được trả 4,000 USD đó là chưa nói tới những ca sĩ khác.

  (Theo X cà Phê )

  ?w=640&h=618http://dcvonline.net/wp-content/uploads/2015/03/babui_100320151.jpg


  Kụ Vịt kiều giải trí trên Sông Hương ...
  *******************************

  http://www.vietnamexodus.info/vne/vneimages/news/DANG__VIET_KIEU.jpg


  Bến cũ Hương Giang giờ Thiên đàng
  Áo gấm về làng kụ nghênh ngang
  Ngày thuyền cung đình nhật nhạc tiệc
  Truyền thống ca Huế...nhã nhạc dân gian...
  Tối tuồng ngủ đò trò đêm trắng
  "Ngâm ! ..." thơ chương trình ... Huyền thoại Hương Giang !
  Bao "mệ" trẻ chân dài phục vụ khách...
  Cố hương cố quận ...hí địa đàng ...

  TRIỆU LƯƠNG DÂN

  Gởi bác Vịt kiều một nhà thơ đất Thần Kinh !
  **************************************

  http://3.bp.blogspot.com/-eO7GBnOE8dU/VWdag_re8zI/AAAAAAAB1N8/gb6OwQjIQik/s1600/ketnapdang-babui-danlambao.jpg  “Đói lòng ăn nửa trái Sim,
  Uống lưng bát nước, đi tìm người thương”. (1)

  Vịt vờ "ngủ" khách sạn Hương Giang
  Đêm có "gì ?" không hở khách hàng ?
  Học bổng du học trời Âu - Mỹ
  Thành tài quên nợ Dân trời Nam
  Đất lành chim đậu đời cơm áo !
  Tiểu óc bán nuôi trôn bẽ bàng
  Áo gấm về làng chơi hè Tết
  « Cố nhân - dâu già » Việt Đài Loan !

  Nguyễn Hữu Viện

  1. Tìm đâu ra nữa ! Đài Bắc, Bắc Kinh, Thượng Hải ... « Cố nhân - nay dâu già » PHẢI BÁN MÌNH chuộc cha CÙNG VỚI CẢ các cô con gái ... vì chàng


  https://vuongthuc.files.wordpress.com/2015/07/25658-7.jpg?w=640&h=618


  Học bổng du học trời Âu - Mỹ
  Thành tài quên nợ Dân trời Nam
  Đất lành chim đậu đời cơm áo !


  Nước nghèo hóa hèn ... lại thêm độc tài tham nhũng nhiễu nhương nhiêu khê .... Nay chàng lại áo gấm về làng LÀM CHẬU CÂY CẢNH Bonsai cho chế độ bưng ra bày hàng thu hút KHÁCH NHẸ DẠ khác như chàng ....

  ĐÂY là hí cảnh NGÀY GIỮA BAN ĐÊM trên Đất Thần Kinh !
  Một Vịt Kiều Mỹ Về Nước Mạnh Tay Đầu Tư .. ..
  *****************************************  Gởi tặng Ngài chủ quán «vịt kiều » Mỹ về nước mạnh tay đầu tư vài tỷ .. .. cho một điểm Internet.

  Ngài «vịt kiều » « chuyển giao công nghệ » mở hẳn một phòng riêng dành cho «dân chơi» mà số đông là giới gay đồng tính và gái nhà hàng tại khu Trần Quang Khải, Quận 1 Sài Ghềnh .. ...
  Trả lờiXóa


 34. «Bố già» (1) Vịt kiều về Nước mạnh tay !
  Đầu tư vài tỷ phòng chát (2) giới gay (3)
  Chợ tình trên mạng (4) thi nhau họp
  Đầy đủ đồ chơi : máy cao tốc (5) quay (say)
  Màn hình phẳng webcam độ nét (6)
  Trang bị "siêu cường" (7) khách xếp hàng ngay
  Nhập cảng Công nghệ Lầu xanh Cao cấp
  "Bố" Giám Sinh - -- - "U"(8) Tú Bà hay (cao tay !)

  http://mgpgallery.motgocpho.com/cpg15/albums/userpics/10001/normal_vit_kieu.jpg

  «Tự do» chát «khoe hàng» thể hiện
  Mạnh ai người nấy «thao tác»... tự nhiên
  Tiếng rên rỉ từ phim «heo» nóng
  «Hàng nuy(9)» đang «chào khách» trên mạng
  «Xả» tiếng Anh với «cu Tây» xuất hiện
  Đáp lại «thịnh tình» từ đối tác
  «Nường» không còn mảnh vải che thân
  Cố tinh chỉnh (10) máy dụ .. .. tình điên
  Quay xuống ngực nửa kín nửa hở
  Theo yêu cầu bạn chát cơn ghiền
  Thoát y lắc lư trước ống kính
  Khoe hàng «của Trời cho» .. .. tự nhiên

  http://dcvonline.net/wp-content/uploads/2015/10/babui_08102015.jpg

  Vịt kiều về Nước chuyển giao công nghệ (11)
  Mạnh tay đầu tư khu vực «nóng» ghê !
  Microphone + chat voice + Internet .. ..
  Hàng độc phòng chát Vê - - I - - Pê (VIP) Chợ tình trên mạng vào guồng hoạt động
  Xì xèo ... tường lửa (12) hay bảo kê ?
  Dân chát + gái nhà hàng + đồng tính
  Trang web đen... ngòm sao chán chê !

  http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2011/02/ca-hoi.jpg

  «Cụ» lưu vong San Fran (13), Cali
  Ngót nghét trọn gần ba thập kỷ
  Thời mở cửa đem «mô hình» trọn gói (14)
  Về Nước mở sex shop tán ngẫu «khỉ»
  Khách thâm niên nhẵn mặt là AI ?
  Công an phường cậu ấm cô chiêu nhí
  Quan đỏ bự núp sau bảo kê
  Phòng chát quy mô ấn tượng bố trí
  Bạn đồng tịch (15) bệnh ái nhi (16) yêu trẻ
  Ghé phòng trưng bày (17) độc nhất vô nhị
  Tìm «cháu» "khoe hàng" trả giá đi "chơi"
  Trăm ngàn đổ một «trận tình ái nhi» !

  http://2.bp.blogspot.com/-qMmY2vuJsQA/VNEVlMfUCNI/AAAAAAABxqs/5juyg4WZyhc/s1600/Ba%CC%82%CC%80y%2Bke%CC%82n%2Bke%CC%82n%2Bba%2B%C4%91i%CC%80nh-babui-danlambao.jpg

  Áo gấm về làng nghiên «kứu» đầu tư
  Kết hợp xa lộ thông tin + + nghề bành tổ
  Tuổi trẻ Tương lai .. .. Hỡi Người Viễn Xứ (18) !
  Đất Nước mịt mù "chất xám" vô tư !!


  TRIỆU LƯƠNG DÂN

  https://vuongthuc.files.wordpress.com/2015/07/d57e7-3.jpg?w=453&h=640


  1. Trùm mafia .. ..
  2. Chat room == phòng tán ngẫu
  3. Gay , lesbian
  4. Sex cybermarket
  5. ADSL
  6. High resolution
  7. Made in USA
  8. Cách gọi theo người Bắc
  9. nu, naked
  10. Tunning, adjustment
  11. Technology transfert
  12. Fire wall
  13. San Francisco nơi 50% cư dân là giới đồng tính luyến ái .. ..

  https://vuongthuc.files.wordpress.com/2015/07/10eaa-5.jpg?w=960&h=714


  14. All packet model
  15. The same nationality
  16. Pedrophile
  17. Vitrine de technologie, technology showcase
  18. Để chỉ Việt kiều - oversea Vietnamese

  Trả lờiXóa
 35. Thỉnh thoảng đảng ta lại tung ra "một khúc xương" để bàn dân thiên hạ gặm nhấm mà quên đi những chuyện nhức nhối bên mình.Thật là "tài tình" "tiên sư anh nói láo"
  Nghệ thuật của nghệ thuật là :"im lặng là vàng" "mac kê nô" để xem nhà Phật thắng hay lũ cường đạo thắng.
  Tuy nhiên chúng ta lại là ...người chứ không phải Phật nên luôn lộ gót chân asin để đảng phết roi !
  Buồn và thất vọng vì nhiều quân sư quạt mo ,quạt vàng quá.

  Trả lờiXóa