Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Mối lo sợ “tự diễn biến - tự chuyển hóa”

        *  NAM NGUYÊN
Bản Hiến pháp gần đây nhất của Việt Nam được ban hành năm 2013 vẫn khẳng định Đảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Tuy vậy trên các cơ quan báo chí tuyên truyền của Đảng đã xuất hiện những bài bình luận kêu gọi về điều gọi là phòng ngừa, đẩy lùi nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Kêu gọi phòng ngừa
Báo điện tử Quân Đội Nhân Dân ngày 10/6/2015  có bài viết mô tả “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” nằm trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Tuy không nêu cụ thể những thế lực thù địch đó là ai và ở đâu, nhưng tờ báo diễn giải rằng, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ sẽ tha hóa nhận thức của cán bộ, từ đó dẫn đến những thay đổi về đường lối, chính sách, chuyển hóa chế độ Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam sang một quỹ đạo khác.
Những bài xã luận như thế trên các công cụ tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự đối nghịch với xu hướng mạnh mẽ về cải cách thể chế mà mấy năm gần đây thường xuyên xuất hiện trên nhiều tờ báo khác cũng do nhà nước quản lý.
Sự mâu thuẫn rất khó hiểu vừa nêu nên được hiểu như thế nào? TS Nguyễn Quang A nhà phản biện độc lập từ Hà Nội nhận định:
“Đây là thể hiện một sự đấu tranh ở trong nội bộ của giới lãnh đạo, có những người có tư tưởng cải cách khá thẳng thắn và một nhóm rất là bảo thủ giữ những cái mà thực sự đã bị nhân loại vứt vào sọt rác rồi. Chuyện như thế này thể hiện trên báo chí chính thống của VN nhiều cơ hôi như thế chỉ không phải mới bây giờ, nhưng có thể nó rộ lên gần đây, sự khác biệt rõ hơn lên. Những hiện tượng như thế tôi cho là lành mạnh. Sở dĩ tôi nói là lành mạnh vì nó bộc lộ ra và trên các phương tiện truyền thông báo chí chính thức nếu dấn thêm một bước nữa là các bên tranh luận với nhau một cách sòng phẳng, không có chuyện mạt sát thì sẽ rất là hay.”
Theo TS Nguyễn Quang A, những chuyện tranh luận như thế đã từng xảy ra ở Việt Nam. Trước đây khi bắt đầu có một chút đổi mới trong đường lối, chủ trương về một số chính sách nho nhỏ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng có những người lên tiếng rất là mạnh mẽ và từ trước đến nay diễn đàn của phái báo thủ bao giờ cũng là báo Nhân Dân rồi sau đó là báo Quân Đội Nhân Dân. TS Nguyễn Quang A nhấn mạnh, chuyện này không có gì lạ và chỉ cho thấy sẽ chẳng mấy người muốn đọc những tờ báo này.
Trò chuyện với chúng tôi, nhà giáo Đỗ Việt Khoa ở Hà Nội đã nhận xét về  mối lo sợ ảo gọi là diễn biến hòa bình, tự diễn biến và tự chuyển hóa. Ông nói: “Bên tuyên huấn của Đảng không nghĩ ra được trò gì hơn ngoài cái cụm từ vô nghĩa như thế, kể cả biết là sai vô lý như thế nhưng vẫn viết. Hiện nay đại bộ phận các vị lãnh đạo lên diễn thuyết ở Quốc hội vẫn cứ nói Việt Nam phải tiến lên chủ nghĩa xã hội. Họ biết thừa là không bao giờ có chủ nghĩa xã hội cả, thế nhưng họ cứ nói. Tôi nghĩ đó là sự nói dối thâm niên lâu đời rồi, nói khác đi thì không còn Đảng Cộng sản nữa họ không còn là đảng viên. Họ nói chống tự diễn biến-tự chuyển hóa nay mai họ còn sáng tạo nhiều thứ chống nữa. Nhưng nhân dân chúng tôi phải hiểu rằng diễn biến hay chuyển hóa đó là sự tiến bộ trong nhận thức xã hội.”
Triệt tiêu mầm mống tự diễn biến - tự chuyển hóa
Bài bình luận trên báo Quân Đội Nhân Dân kêu gọi kịp thời phát hiện và triệt tiêu các mầm mống khả năng gây ra tự diễn biến - tự chuyển hóa trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. “Tự diễn biến” “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị là hết sức phức tạp đa dạng… theo tờ báo, biểu hiện cao nhất đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phủ nhận nền tư tưởng, lý luận của Đảng là chủ ngĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đòi Đảng phải từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập…
“Tự diễn biến - tự chuyển hóa” trong lĩnh vực kinh tế được báo Quân Đội Nhân Dân mô tả bằng biểu hiện phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, làm mất vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước, vai trò quản lý kinh tế của nhà nước XHCN; đòi tư nhân hóa nền kinh tế xóa bỏ chế độ công hữu tư liệu sản xuất để thay thế bằng chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. Theo bài viết, nếu sự “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực kinh tế được đào sâu mở rộng thì đến một lúc nhất định, khi sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa đã giữ vai trò chi phối cơ sở hạ tầng kinh tế, thực chất là chuyển hóa thành kinh tế tư bản chủ nghĩa thì kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa và sẽ đổi màu. Báo Quân Đội Nhân Dân nhấn mạnh, khi đó kinh tế xã hội chủ nghĩa được thay thế bằng chế độ kinh tế tư bản chủ nghĩa.
Những lập luận trên báo Quân Đội Nhân Dân cho thấy một sự sợ hãi lớn lao về việc biến mất chế độ chính trị mang tên xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Người đọc báo có thể cảm nhận rõ nét về vấn đề này khi những tư tưởng cải cách dân chủ đã len lỏi vào tận thượng tầng lãnh đạo. Thí dụ báo chí Việt Nam từng đưa tin, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh phát biểu công khai là làm gì có thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà mất công đi tìm. Ông Bộ trưởng đã nói như thế trong bài nói chuyện vào cuối năm 2014 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ở Hà Nội.
Hay mới đây nhóm nghiên cứu Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Saigon đề xuất cải cách ba điểm đối với Đảng Cộng sản Việt Nam để kinh tế có thể phục hồi và phát triển cao. Tóm tắt là Đảng cần phải chấp nhận một xã hội cởi mở, rộng cửa cho trí thức phản biện. Tìm nhân sự lãnh đạo có tài qua quá trình lựa chọn dân chủ, cởi mở và cạnh tranh và sau cùng là cần phải luật hóa vai trò lãnh đạo và hoạt động  của Đảng.
Hoặc hàng loạt ý kiến ghi nhận từ hàng chục các diễn đàn chính thức với lời kêu gọi mạnh mẽ về việc thiết lập nền kinh tế thị trường đúng nghĩa như các quốc gia không theo xã hội chủ nghĩa.
Tất cả trào lưu hướng tới cải cách cho dân giàu nước mạnh như vừa nêu, sẽ có thể bị chụp mũ “tự diễn biến-tự chuyển hóa” nếu đọc kỹ các bài xã luận của nhóm bảo thủ trên các tờ báo chính thống như Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân.
Nhà phản biện xã hội dân sự độc lập TS Nguyễn Quang A nhận định: “Tự diễn biến-tự chuyển hóa là một việc rất tốt, những người mà luôn luôn to tiếng chống lại diễn biến hòa bình thì tôi không hiểu họ muốn gì, hay là họ muốn chiến tranh muốn một cuộc đấu đá bằng vũ lực để dẹp bỏ nhau ở đây. Tôi nghĩ chuyện diễn biến hòa bình tức là có một sự cải cách bằng những phương tiện hòa bình, mà thực sự là phải thay đổi chế độ này.
Những người như chúng tôi chẳng hạn thì rất hoan nghênh diễn biến hòa bình và rất mong muốn tìm cách thúc đẩy cho sự tự diễn biến ấy. Bởi vì họ nói những điều ấy ra là chính họ mâu thuẩn với bản thân ông tổ sinh ra lý thuyết mà họ tôn lên bàn thờ, chính cái đấy nó có một điểm cốt lõi là tất cả đều chuyển biến đều thay đổi; bản thân các ông ấy là con người thì cũng phải thay đổi. Cho nên nếu có cuộc tranh luận rộng về diễn biến hòa bình, tự diễn biến - tự chuyển biến thì sẽ rất là thú vị.”
Bài xã luận về điều gọi là phòng ngừa, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến-tự chuyển hóa” trên báo điện tử Quân Đội Nhân Dân cũng nêu lên một sự kiện khá lạ thường. Đó là thế lực thù địch luôn đặt trọng tâm thúc đẩy “tự diễn biến-tự chuyển hóa” nhắm vào các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, là nơi hoạch định ra đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển đất nước.
Báo Quân Đội Nhân Dân như thường lệ không chỉ ra thế lực thù địch đó là ai mà có khả năng thúc đẩy “tự diễn biến-tự chuyển hóa” ở thượng tầng cấu trúc của chế độ Việt Nam hiện tại. Tuy vậy điều thú vị là báo Quân Đội Nhân Dân nhìn nhận phần lớn quá trình “tự diễn biến-tự chuyển hóa” có nguyên nhân từ bên trong nội bộ của Đảng và Nhà nước và chẳng ai khác chính những con người xã hội chủ nghĩa đã tự quyết định.
N.Ng
---------------

26 nhận xét:

 1. "cái gì đến thì nó phải đến " thôi mà ! biết thế,thì trong cuộc sống đừng gian manh xảo trá ,đừng độc ác,sống quang minh chứng trực,sống vì người khác,thì sợ gì ai chứ ! diễn gì thì diễn,có sao đâu !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hay. Cây ngay không sợ chết đứng. Cây khoèo sợ bị chặt loại.

   Xóa
 2. Nhờ có phát minh của CNTB mới có QĐND online đấy, bọn đần ạ.

  Trả lờiXóa
 3. Lại "thế lực ghét (thù) địt" mà chả biết thế lực nầy là ai, ghét ai, thù ai, và tại sao thù, tại sao ghét, cứ NÓI LẤY ĐƯỢC kiểu báo CẮT MẠNG đội quần (què) nhăn răng âm hồn, nghe mà nãn quá không thực tế chút nào ngoài trò LÁO TOÉT.
  Sao lũ Việt gian cs bán nước hại dân chúng bây không đi chết đi cho dân nhờ.

  Trả lờiXóa
 4. Tệ nạn mua quan bán chức hối lộ tham nhũng chinh là mầm mống phát sinh ra thế lực thù địch đang từ từ làm cho chinh quyền tự chuyển hoá tự diễn biến và tự tan rã...

  Trả lờiXóa
 5. Sự bất công trong nội bộ đảng chính quyền...Thăng được ăn, thằng không được ăn, thằng ngu Lãnh đạo thằng khôn, thằng không học lãnh đạo thằng có học, đang hình thành và sản sinh ra các thế lực thù địch...Chính thế lực thù địch này mới đủ sức công phá cái thành trì CNXH

  Trả lờiXóa
 6. Trương Minh Tịnh09:14 30 tháng 7, 2015

  Triết học Duy Vật Biện Chứng nói rằng "sự vật chuyễn động thay đổi",thì "tự chuyễn hóa hòa bình" là tốt quá rồi.Sao lại lại ngăn ngừa?-Bộ muốn đâm chém sao ?.

  Trả lờiXóa
 7. Nhà phản biện xã hội dân sự độc lập TS Nguyễn Quang A nhận định: “Tự diễn biến-tự chuyển hóa là một việc rất tốt, những người mà luôn luôn to tiếng chống lại diễn biến hòa bình thì tôi không hiểu họ muốn gì, hay là họ muốn chiến tranh muốn một cuộc đấu đá bằng vũ lực để dẹp bỏ nhau ở đây. Tôi nghĩ chuyện diễn biến hòa bình tức là có một sự cải cách bằng những phương tiện hòa bình, mà thực sự là phải thay đổi chế độ này. ĐÂy là ý kiến hàm hồ của TS dỏm Trần Quang A, kẻ đã từng xin đi học nước ngoài để trốn ra trận, bây giờ lại bày đặt tự cho mình là nhà phản biện XH. PB cái gì ạ, một kẻ bất mãn,hoang tưởng chống phá theo lý luận cùn thì có. Đúng không bà con?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng cái quần què.
   Trò chụp mũ "bất mãn, hoang tưởng, phản động v.v..." không tác dụng ở thế kỷ 21, thời Interneet nầy.
   Lý luận của TS Quang A là quá đúng "Tự diễn biến-tự chuyển hóa" để thay đổi tim đên cái tốt thì có gì sai?
   Với đầu óc đã được đinh hướng thì có nói mấy cũng bằng thừa.
   Loại nầy chỉ cho đủ ăn, đủ mặc là cảm thấy mãn nguyện và sẽ trung thành như chó mà thôi.

   Xóa
  2. Về học bổ túc văn hóa để hiểu thêm về từ ngữ rồi hãy CÒM cũng không muộn khi nói người ta "HÀM HỒ" nghe.

   HÀM HỒ:
   (Cách nói năng) Thiếu căn cứ, không phân rõ đúng sai, không đúng với sự thật.

   Ăn nói HÀM HỒ.

   Xóa
  3. ăn cám thì hợp hơn với loại này 15:56 ạ .

   Xóa
  4. Mày bố láo vừa vừa thôi con "Nặc danh09:41 Ngày 30 tháng 07 năm 2015"ạ.
   Một ông Quang A "trốn lính đi học nước ngoài"à? mày có biết Bố ông A đã là Liệt sỹ chống Pháp rồi đó không? định giết nốt ông ấy sao mà đòi phải đi lính?
   còn ông A là tiến sỹ thật, tiến sỹ Tây cấp chứ không phải tiến sỹ của cái môn mác lê dao nhà mày nhé.

   Xóa
 8. “Tự diễn biến” “tự chuyển hóa” chính là "sự phát triển và sự tiến hoá" của mọi cơ thể sống và mọi loại cơ thể. Vậy triệt tiêu nó đi có nghĩa là giết chết "cơ thể". Cứ đi ngược Quy luật tự nhiên cũng như tiến trình xã hội thì tự đi đến triệt tiêu mà thôi.

  Trả lờiXóa
 9. Cụ Tổng Trọng sắp tới đi Nhật nữa, cũng đang tự chuyển biến đấy, tận dụng đúng thời thế khi siêu cường Mỹ quyết tâm xoay trục. Quốc gia, dân tộc là muôn năm, TQ đang gấp rút chiếm nốt bể đông, Bảo vệ tổ quốc bằng bất cứ phương cách nào. Quân đội nên có 1 Đại Tướng nữa, dân khu đen tui ngắm nghía ngoài Tướng Tổng tham mưu trưởng ra thì ai xứng đáng nữa nào?

  Trả lờiXóa
 10. Kính gửi bác NQA : "tôi không hiểu họ muốn gì" ? Họ muốn giữ ghế , vì họ bỏ cái ghế không những đầy quyền lực mà còn đầy lợi ích cá nhân để họ vinh thân phù gia theo đúng nghĩa đen . Vì thế họ phải vẽ ra cái gì đó để mà hù dọa , để mà có cớ , để chấn áp những nguy cơ gây ..."mất ghế". Ngay cả chủ thuyết Mark Lê rất đông đảng viên là lãnh đạo (nhất là cấp cơ sở) họ cũng chẳng hiểu , chẳng biết gì cả. Cái mà họ biết rất rõ , hiểu rất rõ là không có Mark Lê là mất hết quyền lợi cá nhân . Vì thế họ ra sức sông chết bảo vệ cho cái "cá nhân lợi quyền" ấy!

  Trả lờiXóa
 11. Mấy cái bố này miệng thì leo lẻo theo CN Mác - Lê, mà lại ...chống CNDVBC: Mọi sự vật và hiện tượng muốn phát triển thì phải qua vận động (đấu tranh giữa các mặt đối lập).
  Thế thì sự đấu tranh giữa các mặt đối lập làm cho xã hội phát triển một cách hòa bình chẳng hơn là "cầm gươm ôm súng xốc tới" hay sao?
  Đúng là lý sự cùn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chỉ có kẻ lưu manh cướp giật mới sợ "diễn biến hòa bình"
   Chỉ có kẻ kém hèn, lừa đảo, mới sợ người ta nhận ra sự thật, tôn trọng công lý và chân lý "tự chuyển hóa, tự chuyển biến"
   Đả đảo độc tài toàn trị đã giết chết cạnh tranh để phát triển tiến bộ ở VN !

   Xóa
 12. XHCN VN that la tu mu Ông Nao cu la dang la co Quyen nanh dao bua xua .QUAN DOI chi lo bao ve to quoc .con viec khac thi CQ lo. AN ninh thi CA ho lo chu thay co nao cung noi thanh ra ba lap ko ai nghe vi anh ko lam dung chuc nang.Vay thoi

  Trả lờiXóa
 13. Không biết là QĐND sống bằng gì, không phải bằng GDP quốc gia? Súng ống, xe tăng, tàu ngầm không lẽ tự đào tài nguyên lên tự đóng ? Tàu chiến không lẽ tự cán thép, tự đóng, tự chế pháo, tự gắn lên, tự đào tạo không có chuyên gia nước ngoài?
  Đã nói là đừng tự lừa dối và đừng bắt lũ trẻ học nói dối. 80 năm và VN ta vẫn chỉ một cách, đào tài nguyên lên đổi lấy tàu ngầm. Đến cài tài khoản cá nhân, tài sản của mình các ông còn sợ huống chi bàn việc nước.

  Trả lờiXóa
 14. Bài viết của tờ QĐND chỉ là nói chuyện nội bộ trong ĐCS thôi . Với nhân dân có gì gọi là diễn biến được . Dân vẫn thế , khi bị dồn đến đường cùng là dân lật thuyền . Thế thôi . Nói dân " Diễn " và dân " Biến " là láo lếu . Con của dân , Từ nhân dân mà ra mà nói thế à .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ha ha ha, ông này nói đúng quá. Dân đen mà "tự chuyển hóa" thành quan tham được thì đám quan tham nhung nhúc kia làm gì có "ngai vàng" mà ngồi?
   Chỉ có vài trăm ngàn quan tham mà đất nước đã nợ ngập đầu ngập cổ, xã hội chẳng còn một chút niềm tin vào chính quyền nữa.
   Công bằng mà nói, đa phần đảng viên không chức quyền cũng khốn khổ như đám dân đen chúng ta,. họ cũng bất mãn, chửi bới còn hay hơn "thế lực thù địch"nhiều. Có điều họ vẫn trôngchờ con chaú họ có cơ hội trở thành quan tham nên họ nhẫn nhục chịu đựng và tìm mọi cơ hội chạy chọt cho con cháu họ.
   Ai nghĩ rằng con cháu đảng viên mà mà không mất tiền mua chỗ làm nhà nước thì đó là thằng hâm. Đa phần đảng viên cũng chỉ là dân đen. Khác nhau ở chỗ một số ít con cháu họ có thể trở thành quan tham và lại đục khoét vơ vét, được ăn trên ngồi trốc trên đầu nhân dân nên họ kiên nhẫn chờ đợi.
   Tôi có mấy anh bạn là đảng viên thường, chửi đảng như hát hay nhưng họ vẫn bám vào đảng mong kiếm chút lợi lộc sau này bằng những cách không chính đáng. Đảng viên bây giờ đều như vậy hết nên trong con mắt nhân dân, khó có thẻ có ai để họ tôn trọng. Rặt một lũ tham lam điên ciồng.

   Xóa
 15. Cái tự diễn biến này cũng la lá như việc chuyển tự kinh tế kế hoạch tập trung trước đây như Hợp tác xã nông nghiệp sang khoán sản , lúc đầu các tiến sỹ chính trị Mác-lê cũng kịch liệt phản đổi , thậm chí phản đổi gay gắt , cuối cùng cũng phải chuyển . Giờ đất nước chuyển sang chế độ dân chủ đa đảng thì những tiến sỹ này lo sợ nhất vì ai dùng cái học thuyết lỗi thời , cổ điển Mác-lê . Chắc họ xin nhập cư bên Bắc triều hay Cuba chăng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không "tự diễn" làm khoán 10 thì chịu chết đói à" Sau mấy ông Trường Chinh ,Lê Duẩn thấy bọn "diễn biến" có nhiều gạo ăn khá hơn trước bèn cũng "diễn biến" theo. Lúc ấy lại thành "chủ trương, đường lối" , thành "thiên tài" đoảng ta ! He, he ! Cứ yên tâm đi , mấy tác giả trên báo Nhăn răng ,QDND rồi cũng sẽ " tự diễn biến" có khi còn mạnh hơn ta bây giờ ấy chứ. Họ cứ viết bậy bạ kiếm tiền nhuận bút thôi chứ hiểu gì đâu?

   Xóa
 16. Quân đội vừa qua không chỉ tự chuyển hóa mà là đã thực sự đánh thù trong giặc ngoài và loại trừ được tên phản bội Tổ quốc. Báo QĐND vừa qua cũng đã có những thay đổi trong cách đưa tin và thái độ ví "sự biến mất" của ông bộ trưởng. Sắp tới quân đội còn nhiều trách nhiệm nặng nề, nhưng có sự hỗ trợ to lớn của Mỹ và của Nhật cùng cộng đồng quốc tế nên hoàn toàn có thể yên tâm.
  Còn trong dân sự?
  Có rắc rối vì đang 5 cha 3 mẹ, cuộc sống khó khăn, dân tình phức tạp....tôi nghĩ không nguy hiểm nhưng không ổn định trong chốc lát được.
  Ta hãy quên cụm từ TỰ DIỄN BIẾN đi.
  Dân phải diễn biến trước, đảng cộng sản cũng phải tự diễn biến và có thể sẽ tự giải tán.
  Vậy ta bàn chuyện này làm gì?????.

  Trả lờiXóa
 17. Tôi chỉ đọc báo của lề DÂN thôi chứ cái lề NHÂN DÂN lâu rồi tôi ko đọc vì thấy tởm lợm với suy nghĩ của lũ ngu dốt. Hôm nay đọc bài phân tích mà cũng thấy khó chịu

  Trả lờiXóa
 18. Tự diễn biến-tự chuyển hóa một cách hòa bình để đem lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho nhân dân VN làm cho nước VN trở thành một cường quốc giàu có, đời sống nhân dân được ấm no hạnh phúc như thế là một việc rất tốt chứ còn gì nữa mà Đảng phải lo sợ những người mà luôn luôn to tiếng chống lại diễn biến hòa bình thì theo tôi họ là lực lượng cản trở sự tiến bộ của lịch sử, của xã hội, đi ngược lại quy luật tiến bộ, kéo lùi bánh xe lịch sử, cố tình bảo vệ đặc quyền đặc lợi họ đang hưởng là chế độ CSCN. Tôi nghĩ chuyện diễn biến hòa bình tức là có một sự cải cách bằng những phương tiện hòa bình, mà thực sự là phải thay đổi chế độ này.
  Những người như chúng tôi chẳng hạn thì rất hoan nghênh diễn biến hòa bình và rất mong muốn tìm cách thúc đẩy cho sự tự diễn biến ấy. Bởi vì họ nói những điều ấy ra là chính họ mâu thuẫn với bản thân ông tổ sinh ra lý thuyết mà họ tôn lên bàn thờ, chính cái đấy nó có một điểm cốt lõi là tất cả đều chuyển biến đều thay đổi; bản thân các ông ấy là con người thì cũng phải thay đổi. Cho nên nếu có cuộc tranh luận rộng về diễn biến hòa bình, tự diễn biến - tự chuyển biến thì sẽ rất là rất đúng quy luật phát triển của xã hội và rất hợp lòng nhân dân, đại đa số nhân dân. Trừ một số Cán bộ BCT (bọn cá tra) đang hưởng chế độ CS "làm theo khả năng hưởng theo nhu cầu, cần gì có nấy" mặc dù trình độ và khả năng chẳng đóng góp gì cho đất nước, là họ phản đối mà thôi chứ còn gì nữa?
  Phó thường dân Nam Bộ

  Trả lờiXóa