Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

"Tiếng nói" E.MAIL - 17.7.2015

Văn bản Luật mới

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin gửi đến quý khách bài viết Tổng hợp điểm mới các Luật vừa được Quốc hội thông qua (Xem chi tiết tại đây).
Đồng thời, gửi đến quý khách bản tin văn bản mới nổi bật vừa cập nhật được từ ngày 10 - 16/07/2015.
ThuVienPhapLuat.vn
Bản tin văn bản mới, ngày 10/07 - 16/07
Xem Văn Bản mớiBấm vào đây
Xem Công văn mớiBấm vào đây
Xem Tiêu Chuẩn Việt Nam mớiBấm vào đây
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan

Đầu tư
1.(13/07/2015) Thông tư 23/2015/TT-BCT về Quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
2.(08/07/2015) Quyết định 1030/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển nguồn nhân lực Ốt-xtrây-lia - Việt Nam” do Ốt-xtrây-lia tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Thương mại
1.(10/07/2015) Quyết định 1035/QĐ-TTg năm 2015 về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2.(16/06/2015) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thuế - Phí - Lệ Phí
1.(17/06/2015) Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành
2.(17/06/2015) Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành
3.(15/06/2015) Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bảo hiểm
1.(10/07/2015) Quyết định 763/QĐ-BHXH năm 2015 quy định về hồ sơ, thủ tục, quy trình đăng ký cung cấp dịch vụ I-VAN do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2.(10/07/2015) Công văn 2538/BHXH-CSXH năm 2015 hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3.(08/07/2015) Công văn 2681/LĐTBXH-BHXH năm 2015 về tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4.(20/05/2015) Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Kế toán - Kiểm toán
1.(29/06/2015) Quyết định 742/QĐ-BHXH năm 2015 về Quy chế hoạt động kiểm toán nội bộ trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam
2.(24/06/2015) Luật Kiểm toán nhà nước 2015
3.(17/06/2015) Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

Lao động - Tiền lương
1.(15/07/2015) Công văn 2756/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về tư vấn trường hợp khi thực hiện Bộ luật Lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
2.(14/07/2015) Công văn 2730/LĐTBXH-BHXH năm 2015 về trợ cấp tuất hàng tháng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3.(14/07/2015) Thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4.(09/07/2015) Nghị định 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
5.(08/07/2015) Công văn 2681/LĐTBXH-BHXH năm 2015 về tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6.(08/07/2015) Quyết định 1030/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển nguồn nhân lực Ốt-xtrây-lia - Việt Nam” do Ốt-xtrây-lia tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành
7.(07/07/2015) Công văn 2666/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 hướng dẫn trả trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
8.(26/06/2015) Thông tư 09/2015/TT-BTP quy định việc phân cấp quản lý công, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
9.(25/06/2015) Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

Công nghệ thông tin
1.(10/07/2015) Quyết định 763/QĐ-BHXH năm 2015 quy định về hồ sơ, thủ tục, quy trình đăng ký cung cấp dịch vụ I-VAN do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bất động sản
1.(10/07/2015) Quyết định 27/2015/QĐ-TTg về tiêu chuẩn nhà ở công vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bộ máy hành chính
1.(29/06/2015) Quyết định 2240/QĐ-BVHTTDL năm 2015 đính chính Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành hết hiệu lực pháp luật kèm theo Quyết định 19/2007/QĐ-BVHTT do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
2.(26/06/2015) Thông tư 09/2015/TT-BTP quy định việc phân cấp quản lý công, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
3.(25/06/2015) Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015
4.(24/06/2015) Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
5.(22/06/2015) Quyết định 1136/QĐ-BTP năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
6.(19/06/2015) Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
7.(19/06/2015) Luật tổ chức Chính phủ 2015
8.(18/06/2015) Nghị quyết 92/2015/QH13 bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga, đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội do Quốc hội ban hành
9.(09/06/2015) Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015
10.(03/06/2015) Quyết định 764/QĐ-LĐTBXH năm 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
11.(20/05/2015) Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Trách nhiệm hình sự
1.(15/07/2015) Công điện 1056/CĐ-TTg thực hiện công tác đặc xá năm 2015

Tài chính nhà nước
1.(14/07/2015) Thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2.(06/07/2015) Quyết định 1023/QĐ-TTg năm 2015 hỗ trợ vốn cho các địa phương thụ hưởng Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3.(30/06/2015) Chỉ thị 01/CT-BTNMT năm 2015 về xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4.(25/06/2015) Luật ngân sách nhà nước 2015
5.(23/06/2015) Thông tư 98/2015/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6.(15/06/2015) Thông tư liên tịch 91/2015/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Olympic sinh học quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Xây dựng - Đô thị
1.(13/07/2015) Thông tư 23/2015/TT-BCT về Quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Giao thông - Vận tải
1.(10/07/2015) Quyết định 2491/QĐ-BGTVT năm 2015 đính chính Thông tư 29/2014/TT-BGTVT quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2.(10/07/2015) Nghị quyết 52/NQ-CP năm 2015 ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Chính phủ ban hành
3.(06/07/2015) Thông tư 29/2015/TT-BGTVT quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4.(30/06/2015) Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Quyết định ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” của Bộ Khoa học và Công nghệ
5.(30/06/2015) Thông tư 28/2015/TT-BGTVT sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách Nhà nước và quản lý Nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải theo Thông tư 25/2013/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
6.(22/06/2015) Thông tư 26/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn kèm theo Quyết định 47/2014/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
7.(16/06/2015) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Giáo dục
1.(06/07/2015) Quyết định 1023/QĐ-TTg năm 2015 hỗ trợ vốn cho các địa phương thụ hưởng Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2.(15/06/2015) Thông tư liên tịch 91/2015/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Olympic sinh học quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tài nguyên - Môi trường
1.(09/07/2015) Thông tư 39/2015/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật vận hành trạm thu ảnh vệ tinh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2.(30/06/2015) Thông tư 35/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao do Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3.(30/06/2015) Thông tư 38/2015/TT-BTNMT về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4.(30/06/2015) Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Thông tư thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học” do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
5.(25/06/2015) Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015

Thể thao - Y tế
1.(14/07/2015) Quyết định 1071/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt điều chỉnh địa bàn và kết quả Dự án khu vực do Quỹ Toàn cầu phòng chống sốt rét tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành
2.(09/07/2015) Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Lao động thương binh và Xã hội - Bộ Công An ban hành
3.(08/07/2015) Quyết định 2866/QĐ-BYT năm 2015 về tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4.(19/06/2015) Luật thú y 2015
5.(15/06/2015) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

Quyền dân sự
1.(06/07/2015) Thông tư 31/2015/TT-BCA hướng dẫn về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Văn hóa - Xã hội
1.(23/06/2015) Thông tư 98/2015/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực khác
1.(10/07/2015) Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2015 về tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2.(19/06/2015) Luật nghĩa vụ quân sự 2015
3.(09/06/2015) Văn bản hợp nhất 04/NĐHN-BQP năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành.
(All From: THU VIEN PHAP LUAT thukyluat@thuvienphapluat.vn)- Gửi BVB

----------------

4 nhận xét:

 1. Đúng là Một rừng Luật.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Khiếu Tiến Bình17:46 17 tháng 7, 2015

   Một rừng luật, nhưng lại điều tra, các minh, thanh tra, kiểm tra, phá án, thụ lý, xét xử, giải quyết theo Luật rừng, mới kiếm miếng được!

   Xóa
 2. Xem có luật nào, để người dân, xóa bỏ điều 4 hiến pháp, mà không thấy.
  Trên các luật này, là "lực lượng lãnh đạo nhà nước"!

  Trả lờiXóa
 3. KHONG BIET KHI NAO CO LUAT XOA BO DANG CONG SAN ? De nguoi dan gop y vay .
  Ngay do 90 trieu trai tim ron ra mung vui Au ca hanh phuc lam lam

  Trả lờiXóa